Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 20 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BÎRCĂ, Vitalie (autor) Considerații privind armamentul, tipul de trupe și tactica militară la sarmați Studii 55-68 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BÎRCĂ, Vitalie (autor) Die defensive ausrustung und bewaffnung der geto-daker um die dako-romischen kriege Contribuţii la cunoaşterea armatei romane din provinciile dacice 189-199 germană
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I BÎRCĂ, Vitalie (autor) Die schere reiterei bei den bosporanen 43-59 germană
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 BÎRCĂ, Vitalie (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Daces et romains au nord de l'embouchure du Danube (Ier - IIIème siècle après JC). Nouvelles données archéologiques 69-97 franceză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-42-I, seria 2004-2005 BÎRCĂ, Vitalie (autor) Observations on the situation in the North-Pontic region in the IIIrd century B.C. 33-46 engleză
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien BÎRCĂ, Vitalie (autor) Die Sarmatische verteidigungsausrustung und - bewaffnung 909-934 germană
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien BÎRCĂ, Vitalie (autor) Considerations concerning the political history of Sarmatians in the North-West of the Black Sea in the first century A.D. 935-984 engleză
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie BÎRCĂ, Vitalie (autor) Arcurile și săgețile sarmaților 407-449 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI BÎRCĂ, Vitalie (autor) The coins in the cuty of Tyras and the Roman autoryty in the region (1st century AD) 834-842 engleză
2009 Cercetări Arheologice, XVI BÎRCĂ, Vitalie (autor) Câteva considerații privind vasele metalice de import din mediul Sarmatic Nord-Pontic 85-124 engleză (rezumat în română)
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BÎRCĂ, Vitalie (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Figurative representations on sarmațian and geto-dacian phalerae of 2nd-1st centuries B.C. 441-458 engleză
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României BÎRCĂ, Vitalie (autor) Sarmații - aloații dacilor în războaiele contra Romei .3-28 română
1997 Istros, VIII BÎRCĂ, Vitalie (autor) Echipamentul și armamentul defensiv al geto-dacilor în preajma războaielor daco-romane 83-96 română
1999 Istros, IX BÎRCĂ, Vitalie (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Daci și sarmați în zona Est-Carpatică (sec I.a Chr, - I p. Chr) 89-98 română
1999 Istros, IX BÎRCĂ, Vitalie (autor) Sarmatic swords and daggers with ring-shape handle in the Northern and North-Western of the Black Sea 99-120 engleză
2000 Istros, X BÎRCĂ, Vitalie (autor) Oglinzile deptunghiulare din mormintele sarmatice din spațiul carpato-nistrean 295-312 română
2005 Istros, XII BÎRCĂ, Vitalie (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Reprezentări figurative pe falerele dintre Munții Urali, Caucaz și Balcani (sec. II-A. Chr.) 65-133 română
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" BÎRCĂ, Vitalie (autor) Orașul Tyras și Imperiul roman în secolul I d. Ch. Considerații numismatice și istorice Relaţii bilaterale şi internaţionale 277-294 română, engleză
2012 Revista Bistriței, XXVI BÎRCĂ, Vitalie (autor) , COCIȘ, Sorin (autor) Ateliere și producția de fibule de tip "sarmatic" (Almgren grupa VII, seria I) 89-104 română, engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 BÎRCĂ, Vitalie (autor) , RUSTOIU, Aurel (autor) La typologie de l'armement decouvert dans la Dacie preromaine (1er siecle av. J.C. - 1 er siecle sp. J.C.) 225-225 franceză