Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 46 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Musei Tutovensis, III DIACONU, Vasile (autor) Despre plastica antropomorfă a culturii Noua 112-119 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV DIACONU, Vasile (autor) Descoperiri arheologice din secolul IV e.n. în Depresiunea Neamț .7-19 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII DIACONU, Vasile (autor) Cîteva piese de inventar funerar specifice secolului IV p. Chr. Provenite de la Ingărești (com. Urecheni, jud. Neamț) 53-61 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE DIACONU, Vasile (autor), SÎRBU, Mariana (autor) Butonii de os și corn descoperiți în mediul culturii Noua (Bone and antler buttons found within the territory of Noua culture) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 125-137 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 DIACONU, Vasile (autor) Noi materiale arheologice din comuna Vlăsinești, județul Botoșani 91-102 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 DIACONU, Vasile (autor) Așezarea și necropola de la Bîrlad-Valea Seacă (sfîrșitul sec. al III-lea - a doua jumatate a sec. al V-lea) - Palade V. 399-400 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 DIACONU, Vasile (autor) Așezarea culturii Noua de la Topolița (com. Grumăzești, jud. Neamț) 171-183 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII DIACONU, Vasile (autor) Un nou sit arheologic din epoca bronzului descoperit la Țolici (com. Petricani, județul Neamț) 89-98 română
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII DIACONU, Vasile (autor) Topoarele-celt din perioada tîrie a epocii bronzului din spațiul carpato-dunărean. Vol I. Celturile cu o urechiușă și fațetele arcoidale - Dergacev A.V. 203-206 engleză
2010 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXV DIACONU, Vasile (autor) Hănești-Botoșani. Mărturii arheologice și istorice 164 română
2012 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXVIII DIACONU, Vasile (autor) Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice 305 română
2008 Carpica, XXXVII DIACONU, Vasile (autor) Atefecte de piatră șlefuită din eneolitic și epoca bronzului descoperite în Depresiunea Neamț 130-145 română
2009 Carpica, XXXVIII DIACONU, Vasile (autor) Date preliminare despre o așezare a culturii Costișa din județul Neamț 43-56 română
2010 Carpica, XXXIX DIACONU, Vasile (autor) Posibile structuri de cult în bronzul tîrziu de la răsărit de Carpați 26-31 română
2011 Carpica, XL DIACONU, Vasile (autor), ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Un sceptru de piatră atribuit epocii bronzului provenit de la Măgura, județul Bacău 53-62 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX DIACONU, Vasile (autor) Comunități umane din bronzul târziu în Subcarpații Moldovei. Observații privitoare la dinamica teritorială 45-65 română
2013 Cercetări istorice, XXXII CALISTRU, Doina (autor), DIACONU, Vasile (autor) Obiecte din epoca bronzului descoperite pe Valea Siretului 33-45 română
2014 Cercetări istorice, XXXIII DIACONU, Vasile (autor), MITREA, Ioan (autor) Mărturii arheologice provenite din două așezări ale dacilor liberi aflate în zona subcarpatică a Neamțului 43-55 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI DIACONU, Vasile (autor) Un vas eneolitic de tip kernos descoperit la Răucești, județul Neamț 47-53 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI DIACONU, Vasile (autor) Restituiri privitoare la istoricul arheologiei nemțene. In memoriam prof. Dr. Ioan Mitrea (1937-2017) 297-309 română
2007 Forum Cultural, VII, nr. 2, iunie DIACONU, Vasile (autor) Recunoașteri arheologice de suprafațăîn comuna Hănești, județul Botoșani Patrimoniu arheologic 8
2007 Forum Cultural, VII, nr. 4, decembrie DIACONU, Vasile (autor) Unele date privind epoca bronzului pe valea Bașeului Patrimoniu arheologic 4
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie DIACONU, Vasile (autor) Despre o așezare a culturii Noua, în comuna Hănești(județul Botoșani) Patrimoniu arheologic 10
2013 Istros, XIX CROITORU, Costin (autor), DIACONU, Vasile (autor) Două topoare din piatra aparținînd epocii bronzului descoperite la Tulucești, județului Galați 45-50 română
2013 Istros, XIX CROITORU, Costin (autor), DIACONU, Vasile (autor) Two Stone aces from the Bronze Aghe discovered in Tulucești, Galați County 46-60 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie DIACONU, Vasile (autor), NICULICĂ, Bogdan (autor) Un sceptre inedit de l'age du bronze decouvert a Mihoveni, department de Suceava 73-76 franceză
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV DIACONU, Vasile (autor) Recunoașteri arheologice de suprafață în zona orașului Tîrgu-Neamț 87-119 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 DIACONU, Vasile (autor), GARVĂN, Daniel (autor) Vîrfuri de săgeată și de lance din colecțiile Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț 253-283 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 DIACONU, Vasile (autor), GARVĂN, Daniel (autor) Materiale arheologice din bronzul timpuriu descoperite la Țolici-Hălăbutoaia, jud. Neamț 293-304 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 DIACONU, Vasile (autor) Noi situri arheologice în zona de nord-Est a județului Neamț 417-435 română
2011 Memoria Antiquitatis, XXVII DIACONU, Vasile (autor) Începuturile Muzeului de Istorie și Etnografie din Tîrgu-Neamț 263-280 română
2011 Memoria Antiquitatis, XXVII DIACONU, Vasile (autor) Casa memorială "Veronica Micle" din Tîrgu Neamț 367-374 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII DIACONU, Vasile (autor), GARVĂN, Daniel (autor) Materiale arheologice din așezarea precuteniană de la Țolici- în cimitir (jud. Neamț) 21-30 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII DIACONU, Vasile (autor) Posibile interpretări ale unor descoperiri de piese metalice din epoca bronzului în sectorul montan al Văii Bistriței 203-212 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII DIACONU, Vasile (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Mormintele medievale de la Cetatea Neamț 229-256 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII DIACONU, Roxana-Elena (autor), DIACONU, Vasile (autor) Muzeul de Istorie și Etnografie Tîrgu Neamț. Un nou proiect expozițional 429-438 română
2010 Mousaios, XV DIACONU, Vasile (autor) Unele considerații despre topoarele miniaturale de lut ars din epoca bronzului 63-72 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie DIACONU, Vasile (autor) Two stone objects discovered in Northern Dobrudja 25-28 engleză
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie DIACONU, Vasile (autor) Discuții privitoare la unele pandantive specifice bronzului tîrziu din Nord-Vestul și Nordul Mării Negre 21-38 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII DIACONU, Vasile (autor) Notă privitoare la două obiecte de piatră descoperite în județul Tulcea I. Istoria românilor 62-69 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII DIACONU, Vasile (autor) Tyragetia, Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Chișinău, Vol I [XVII], nr. 1 și nr. 2, 2007 IV. Recenzii şi note bibliografice 300-301 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX DIACONU, Vasile (autor) Despre posibilitatea existenței prototipurilor și a imitațiilor în industria litică. Discuții pe baza unor topoare de piatră din epoca bronzului I. Istoria românilor 17-28 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX DIACONU, Vasile (autor) Acta Moldaviae Meridionalis, Anuarul Muzeului Județean ''Ștefan cel Mare'' Vaslui, XXVIII-XXIX, Vol. I-II, 2007-2008 III. Recenzii şi note bibliografice 199-200 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX DIACONU, Vasile (autor) Angvstia, 12, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sf. Gheorghe, Editura Angvstia, 2008, 328 P. III. Recenzii şi note bibliografice 200-201 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DIACONU, Vasile (autor) Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților Orientali - Munteanu Roxana III. Recenzii şi note 266-269 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DIACONU, Vasile (autor) Din arheologia și istoria Moldovei în primul mileniu creștin - Mitrea I III. Recenzii şi note 277-279 română