Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V TEODOR, Silvia (autor) Săpăturile arheologice de la Budeni - comuna Dolhasca (Suceava) 141-159 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 TEODOR, Silvia (autor) Vestigii sporadice din epoca bronzului și a fierului la Botoșana (jud. Suceava) 45-60 română
1992 Carpica, XXIII-1 TEODOR, Silvia (autor) Stratigrafia stațiunii arheologice de la Poiana 115-124 română
1994 Carpica, XXV TEODOR, Silvia (autor) Ceramica de import din așezarea geto-dacică de la Poiana, jud. Galați 73-122 română
1974 Cercetări istorice, V TEODOR, Silvia (autor) IOAN GLODARIU, Relații comerciale ale Daciei cu lumea elenistică și romană VI. Recenzii 281-283 română
1977 Cercetări istorice, VIII CHEPTEA, Stela (autor) , TEODOR, Silvia (autor) O amforă ștampilată de la Hîrlău II. Arheologie 231-233 română
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 TEODOR, Silvia (autor) Das Werkzeugdepot von Lozna (Kr. Botosani) 133-150
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 TEODOR, Silvia (autor) Nécrologie: Adrian C. Florescu 231-234
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(1) Patrimoniu arheologic 6
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(2) Patrimoniu arheologic 6
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(3) Patrimoniu arheologic 4
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă (4) Patrimoniu arheologic 9
2009 Forum Cultural, IX, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă (5) Patrimoniu arheologic 4
2009 Forum Cultural, IX, nr. 2, iunie Dr., TEODOR, Silvia (autor) Construcțiile de lemn din turbăria de la Lozna, jud. Botoșani Patrimoniu arheologic 6
2009 Forum Cultural, IX, nr. 3, septembrie Dr., TEODOR, Silvia (autor) Un fragment de vas Cucuteni B cu semne și simboluri, în turbăria de la Lozna, jud. Botoșani Patrimoniu arheologic 4
2009 Forum Cultural, IX, nr. 3, septembrie Dr., MARIN, Tamilia (autor) , STRATULAT, Lacrămioara (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Santierul arheologic Lozna, jud. Botoșani Patrimoniu arheologic 7
1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, comuna Dersca, județul Botoșani 121- română
1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile din prima epocă a fierului de la Lozna - Dealul Morii 13- română
2005 In memoriam ION NESTOR TEODOR, Silvia (autor) Necropola tumulară de la Poiana, județul Galați 129-136 română
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 TEODOR, Silvia (autor) Cetatea traco-getică de la Arsura, jud. Vaslui (1964) 053-060
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, com. Dersca. Așezare hallstattiană 081-084
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Așezarea din cea de a doua epocă a fierului de la Lozna, jud. Botoșani 225-237
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis NICU, Mircea (autor) , TEODOR, Silvia (autor) , ȚAU, Stela (autor) Noi morminte din epoca bronzului descoperite la Poiana-Tecuci Studii şi materiale arheologice 201-212 română, engleză
2009 Mousaios, XIV TEODOR, Silvia (autor) Pratiquers rituelles dans les necropoles et dans les etablissements geto-daces a l'est des Carpates 221-240 franceză
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie RAȚĂ, Simion (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Cercetări arheologice în așlezarea din secolele II-III de la Medeleni, com. Cucorăni 37-42 română
1973 Studii și Materiale, III TEODOR, Silvia (autor) Bastarnii pe teritoriul Moldovei 37-61 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 TEODOR, Silvia (autor) New research in the tumulary necropolis at Polonia 229-229 engleză