Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 70 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Musei Tutovensis, III URSULESCU, Nicolae Observații privind condițiile de descoperire a plasticii antropomorfe precucuteni în așezarea de la Isaila (jud. Iași) 44-67 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X URSULESCU, Nicolae Gînduri la aniversarea unui muzeu secular 29-30 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X URSULESCU, Nicolae Despre problema figurinelor de piatră ale culturii Cucuteni -Tripolye 58-67 română
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL URSULESCU, Nicolae Florin Hău - amintiri răzlețe 325-328 engleză
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URSULESCU, Nicolae Concepția lui Dimitrie onciul referitoare la formarea poporului român în lumina actualelor cercetări despre complexul cultural de tip Dridu 93-104 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URSULESCU, Nicolae Tudor V. Ștefanelli 279-287 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Mircea, URSULESCU, Nicolae Săpături arheologice în județul Suceava (1972-1976) 317-324 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V URSULESCU, Nicolae Mormintele Criș de la Suceava - "Platoul Cimitirului" 81-88 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria, URSULESCU, Nicolae Cercetările arheologice de la Mihoveni (Suceava) 89-106 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 URSULESCU, Nicolae Recunoașteri arheologice în comuna Verești (județul Suceava) 21-32 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MANEA, Ștefan, URSULESCU, Nicolae Evoluția habitatului din bazinul Șomuzului Mare în zona comunei Preotești 169-182 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CAMILAR, Mihai, URSULESCU, Nicolae Un opaiț roman descoperit la Plăvălani (com. Udeștim jud. Suceava) 553-556 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX URSULESCU, Nicolae Aspect sau fenomen de tip Sudiți 479-486 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X URSULESCU, Nicolae Contribuții la cunoașterea evoluției și poziției cronologice a culturii Starcevo-Criș pe teritoriul Moldovei 261-382 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X URSULESCU, Nicolae Neoliticul din România - Comșa Eugen 893-895 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 URSULESCU, Nicolae Considerații istorice privind tipurile de așezări ale culturilor Starcevo-Criș și ceramicii liniare din Moldova 95-100 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 URSULESCU, Nicolae Contribuția cercetărilor arheologice din județul Suceava la cunoașterea evoluției neo-eneoliticului din Moldova 69-74 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur, HĂU, Florin, URSULESCU, Nicolae Contribuții la cunoașterea așezărilor de pe teritoriul Siretului înainte de constituirea orașului medieval 85-101 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX URSULESCU, Nicolae Continuitate și restructurări cultural-etnice în neoliticul și eneoliticul României 15-21 română
1991 Banatica, 11 DERGACEV, Valentin, URSULESCU, Nicolae Influences de type Vinga dans le neolithique ancien de Moldavie 157-172 franceză
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXV TENCARIU FELIX, Adrian, URSULESCU, Nicolae Symbolic signs on the ceramics of the chalcolithic settlement at Isaiia (Iași County, Romania) 87-101 română
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI URSULESCU, Nicolae Constantin V. Gheorghiu et les antiquites de Cucuteni 369-376 franceză
1972 Carpica, V URSULESCU, Nicolae Topoarele perforate din cadrul culturii Criș de pe teritoriul României 69-78 română
2002 Carpica, XXXI MERIAN, Vicu, TENCARIU FELIX, Adrian, URSULESCU, Nicolae Noi date privind sistemul de fixare a pereților în cultura Precucuteni 13-18 română
2003 Carpica, XXXII BODI, George, TENCARIU FELIX, Adrian, URSULESCU, Nicolae Despre problema constuirii locuințelor cucuteniene .5-18 română
2004 Carpica, XXXIII URSULESCU, Nicolae Spiritual și material în viața preistorică și în concepșiile arheologice preistorice .5-9 română
2004 Carpica, XXXIII TENCARIU, Felix-Adrian, URSULESCU, Nicolae Un vas neobișnuit din așezarea precucuteniană de la Isaiia (jud. Iași) 41-52 română
2005 Carpica, XXXIV SCARLAT, Letiția, TENCARIU, Felix-Adrian, URSULESCU, Nicolae Isaiia 2005. Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni 37-54 română
2009 Carpica, XXXVIII URSULESCU, Nicolae Prima relatare despre Cuciteni în literatura arheologică germană .9-17 română
2010 Carpica, XXXIX URSULESCU, Nicolae Caracteristici ale habitatului comunităților culturii ceramicii liniare în regiunile răsăritene ale României 19-25 română
2010 Carpica, XXXIX URSULESCU, Nicolae Unificarea legislativă a României întregite. Curente, dezbateri, opinii 196-200 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare URSULESCU, Nicolae Cercetarea arheologică interdisciplinară în centrul universitar Iași și unele probleme actuale și de perspectivă ale arheologiei 34-38 română
1981 Cercetări Arheologice, IV POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava, 1979 54- română
1982 Cercetări Arheologice, V POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava 23- română
1984 Cercetări Arheologice, VII POPOVICI, George, URSULESCU, Nicolae Cercetările arheologice de la Preutești, jud. Suceava 81- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preutoști "Dealul Cetății", jud. Suceava 37- română
2000 Cercetări Arheologice, XI-I URSULESCU, Nicolae Neolitizarea teritoriului României în contextul sud-est european și anatolian 283-298 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-I URSULESCU, Nicolae La Roumanie du Sud-Est - Zone dîinterperences et de fusions culturelles a la fin du Neolithique et a laube de l'eneolithique 317-320 franceză
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII KOGĂLNICEANU, Rodica, URSULESCU, Nicolae Necropola sarmatică de la Isaiia (c. Răducăneni, J. Iași) date preliminare I. Izvoare 27-58 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI URSULESCU, Nicolae Prima publicație a lui Hubert Schmidt despre săpăturile de la Cucuteni 11-35 română, germană
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX URSULESCU, Nicolae Valorificarea cercetărilor românești referitoare la civilizația Cucuteni prin expoziții internaționale 303-323 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI COTIUGĂ, Vasile, URSULESCU, Nicolae Un nou tip de sceptru de piatră în preistoria României 16-38 română
2013 Cercetări istorice, XXXII URSULESCU, Nicolae Unele comentarii cu privire la sceptrele preistorice figurative recent publicate 11-31 română
1972 Crisia, 1972 URSULESCU, Nicolae Problema continuității în lumina unei interpretări statistice a izvoarelor literare despre Dacia 175-182 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV URSULESCU, Nicolae Interferențe și sinteze în sud-estul României la cumpăna dintre neolitic și eneolitic 138-143 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII URSULESCU, Nicolae Position des constructions-sanctuaires dans les habitats de l'eneolithique ancien de la Roumanie 42-47 franceză
1996-1998 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 40-42 URSULESCU, Nicolae Compte rendu: ''Starèevaèka kultura u Severnoj Hrvatskoj'' - Kornelija Minichreiter 501-502
1978 Hierasus, I URSULESCU, Nicolae Materiale arheologice din județul Botoșani în colecția cabinetului de istorie veche a Institutului de Învășămînt Superior din Suceava 243- română
1980 Hierasus, III URSULESCU, Nicolae Unele aspecte privind formarea popurului român în opera lui Nicolae Iorga 145-150 română
1983 Hierasus, V URSULESCU, Nicolae Unele date privind posibilitatea practicării agriculturii de tip ciclic în cadrul primelor culturii neolitice pe teritoriul Moldovei 37- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul, URSULESCU, Nicolae Săpăturile din 1985 din necropola tumulară Prăjeni (județul Botoșani) 15- română
1989 Hierasus, VII-VIII URSULESCU, Nicolae Unele observații privind locuințele culturii Starcevo-Criș din Moldova .7- română
1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul, URSULESCU, Nicolae Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, județul Botoșani) 281- română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 URSULESCU, Nicolae Cercetările arheologice din 1978, de la Preuțești - ''Haltă'' (jud. Suceava) 035-044
1994 Memoria Antiquitatis, XIX URSULESCU, Nicolae Apariția înmormîntărilor tumulare și a incinerației la Est de Carpați 193-199 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX URSULESCU, Nicolae Pertransierunt benefaciendo. In memoria di Demetrio e Meluta Marin 358-360 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII URSULESCU, Nicolae Dovezi ale unei simbolistici a numerelor în cultura precucuteni 51-69 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII TENCARIU, Felix, URSULESCU, Nicolae Amenagements de culte dans la zone des foyers et des fours de la culture precucuteni 129-144 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 URSULESCU, Nicolae Prima exegeză asupra descoperirilor cucuteniene într-o sinteză de artă preistorică europeană 151-157 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII URSULESCU, Nicolae Impactul interacțiunii cu mediul asupra comportamentului spiritual al omului preistoric 31-38 română
1994 Pontica, XXVII URSULESCU, Nicolae Aspecte ale spiritualității cucuteniene în lucrătile cercetătoarei Meluța Marin 19-24 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) URSULESCU, Nicolae Unele date privind ritul funerar la începutul Hallstatt-ului în Nordul Moldovei, în lumina descoperirilor de la Prajeni - jud. Botoșani 269-270 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Consideration historiques concernant les fortifications hallstattiennes anciennes a l'est des Carpates 51-65 franceză
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 BOGHIAN, Dumitru, COTIUGĂ, Vasile, MERLAN, URSULESCU, Nicolae Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni 61-78 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 TOFAN, Ștefan, URSULESCU, Nicolae O posibilă atestare epigrafică a regelui Syrmos 99-106 română
1973 Studii și Materiale, III URSULESCU, Nicolae Succese ale cercetării arheologice (privind istoria veche) în județul Suceava în anii puterii populare (1947-1972) .9-15 română
1973 Studii și Materiale, III URSULESCU, Nicolae Așezările omenești de pe teritoriul Sucevei pînă în secolul al VI-lea 47-61 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V URSULESCU, Nicolae Date recente despre credințele magico-religioase la începutul eneoliticului pe teritoriul Moldovei III. Istoria românilor 50-70 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII URSULESCU, Nicolae Hubert Schmidt - profilul unui savant omplicat în cercetările arheologice din România II. Istorie universală 204-216 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X URSULESCU, Nicolae Civilizația cucuteniană: credințe religioase sau sistem religios? II. Istorie universală - istoria religiilor 197-221 română