Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 71 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI URSULESCU, Nicolae (autor) Sondajul arheologic de la Vorona Mare - dealul Holban (com. Vorona, jud. Botoșani) Muzeul Judeţean Botoşani 28-43 română (rezumat în franceză)
2008 Acta Musei Tutovensis, III URSULESCU, Nicolae (autor) Observații privind condițiile de descoperire a plasticii antropomorfe precucuteni în așezarea de la Isaila (jud. Iași) 44-67 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X URSULESCU, Nicolae (autor) Gînduri la aniversarea unui muzeu secular 29-30 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X URSULESCU, Nicolae (autor) Despre problema figurinelor de piatră ale culturii Cucuteni -Tripolye 58-67 română
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL URSULESCU, Nicolae (autor) Florin Hău - amintiri răzlețe 325-328 engleză
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URSULESCU, Nicolae (autor) Concepția lui Dimitrie onciul referitoare la formarea poporului român în lumina actualelor cercetări despre complexul cultural de tip Dridu 93-104 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URSULESCU, Nicolae (autor) Tudor V. Ștefanelli 279-287 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Mircea (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Săpături arheologice în județul Suceava (1972-1976) 317-324 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V URSULESCU, Nicolae (autor) Mormintele Criș de la Suceava - "Platoul Cimitirului" 81-88 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice de la Mihoveni (Suceava) 89-106 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 URSULESCU, Nicolae (autor) Recunoașteri arheologice în comuna Verești (județul Suceava) 21-32 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MANEA, Ștefan (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Evoluția habitatului din bazinul Șomuzului Mare în zona comunei Preotești 169-182 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CAMILAR, Mihai (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Un opaiț roman descoperit la Plăvălani (com. Udeștim jud. Suceava) 553-556 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX URSULESCU, Nicolae (autor) Aspect sau fenomen de tip Sudiți 479-486 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea evoluției și poziției cronologice a culturii Starcevo-Criș pe teritoriul Moldovei 261-382 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X URSULESCU, Nicolae (autor) Neoliticul din România - Comșa Eugen 893-895 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 URSULESCU, Nicolae (autor) Considerații istorice privind tipurile de așezări ale culturilor Starcevo-Criș și ceramicii liniare din Moldova 95-100 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din județul Suceava la cunoașterea evoluției neo-eneoliticului din Moldova 69-74 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur (autor), HĂU, Florin (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea așezărilor de pe teritoriul Siretului înainte de constituirea orașului medieval 85-101 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX URSULESCU, Nicolae (autor) Continuitate și restructurări cultural-etnice în neoliticul și eneoliticul României 15-21 română
1991 Banatica, 11 DERGACEV, Valentin (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Influences de type Vinca dans le neolithique ancien de Moldavie 157-172 franceză
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXV TENCARIU FELIX, Adrian (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Symbolic signs on the ceramics of the chalcolithic settlement at Isaiia (Iași County, Romania) 87-101 română
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI URSULESCU, Nicolae (autor) Constantin V. Gheorghiu et les antiquites de Cucuteni 369-376 franceză
1972 Carpica, V URSULESCU, Nicolae (autor) Topoarele perforate din cadrul culturii Criș de pe teritoriul României 69-78 română
2002 Carpica, XXXI MERIAN, Vicu (autor), TENCARIU FELIX, Adrian (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Noi date privind sistemul de fixare a pereților în cultura Precucuteni 13-18 română
2003 Carpica, XXXII BODI, George (autor), TENCARIU FELIX, Adrian (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Despre problema constuirii locuințelor cucuteniene .5-18 română
2004 Carpica, XXXIII URSULESCU, Nicolae (autor) Spiritual și material în viața preistorică și în concepșiile arheologice preistorice .5-9 română
2004 Carpica, XXXIII TENCARIU, Felix-Adrian (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Un vas neobișnuit din așezarea precucuteniană de la Isaiia (jud. Iași) 41-52 română
2005 Carpica, XXXIV SCARLAT, Letiția (autor), TENCARIU, Felix-Adrian (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Isaiia 2005. Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni 37-54 română
2009 Carpica, XXXVIII URSULESCU, Nicolae (autor) Prima relatare despre Cuciteni în literatura arheologică germană .9-17 română
2010 Carpica, XXXIX URSULESCU, Nicolae (autor) Caracteristici ale habitatului comunităților culturii ceramicii liniare în regiunile răsăritene ale României 19-25 română
2010 Carpica, XXXIX URSULESCU, Nicolae (autor) Unificarea legislativă a României întregite. Curente, dezbateri, opinii 196-200 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetarea arheologică interdisciplinară în centrul universitar Iași și unele probleme actuale și de perspectivă ale arheologiei 34-38 română
1981 Cercetări Arheologice, IV POPOVICI, Dragomir (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Suceava, 1979 54-57 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V POPOVICI, Dragomir (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava 23-27 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII POPOVICI, George (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice de la Preutești, jud. Suceava 81-84 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII POPOVICI, Dragomir (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Preutești "Dealul Cetății", jud. Suceava, 1983 37-41 română (rezumat în franceză)
2000 Cercetări Arheologice, XI-I URSULESCU, Nicolae (autor) Neolitizarea teritoriului României în contextul sud-est european și anatolian 283-298 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-I URSULESCU, Nicolae (autor) La Roumanie du Sud-Est - Zone d`interferences et de fusions culturelles a la fin du Neolithique et a laube de l'eneolithique 317-320 franceză
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII KOGĂLNICEANU, Rodica (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Necropola sarmatică de la Isaiia (c. Răducăneni, J. Iași) date preliminare I. Izvoare 27-58 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI URSULESCU, Nicolae (autor) Prima publicație a lui Hubert Schmidt despre săpăturile de la Cucuteni 11-35 română, germană
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX URSULESCU, Nicolae (autor) Valorificarea cercetărilor românești referitoare la civilizația Cucuteni prin expoziții internaționale 303-323 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI COTIUGĂ, Vasile (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Un nou tip de sceptru de piatră în preistoria României 16-38 română
2013 Cercetări istorice, XXXII URSULESCU, Nicolae (autor) Unele comentarii cu privire la sceptrele preistorice figurative recent publicate 11-31 română
1972 Crisia, II URSULESCU, Nicolae (autor) Problema continuității în lumina unei interpretări statistice a izvoarelor literare despre Dacia 175-182 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV URSULESCU, Nicolae (autor) Interferențe și sinteze în sud-estul României la cumpăna dintre neolitic și eneolitic 138-143 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII URSULESCU, Nicolae (autor) Position des constructions-sanctuaires dans les habitats de l'eneolithique ancien de la Roumanie 42-47 franceză
1996-1998 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 40-42 URSULESCU, Nicolae (autor) Compte rendu: ''Starèevaèka kultura u Severnoj Hrvatskoj'' - Kornelija Minichreiter 501-502
1978 Hierasus, I URSULESCU, Nicolae (autor) Materiale arheologice din județul Botoșani în colecția cabinetului de istorie veche a Institutului de Învășămînt Superior din Suceava 243- română
1980 Hierasus, III URSULESCU, Nicolae (autor) Unele aspecte privind formarea popurului român în opera lui Nicolae Iorga 145-150 română
1983 Hierasus, V URSULESCU, Nicolae (autor) Unele date privind posibilitatea practicării agriculturii de tip ciclic în cadrul primelor culturii neolitice pe teritoriul Moldovei 37- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Săpăturile din 1985 din necropola tumulară Prăjeni (județul Botoșani) 15- română
1989 Hierasus, VII-VIII URSULESCU, Nicolae (autor) Unele observații privind locuințele culturii Starcevo-Criș din Moldova .7- română
1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, județul Botoșani) 281- română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice din 1978, de la Preuțești - ''Haltă'' (jud. Suceava) 035-044
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis URSULESCU, Nicolae (autor) Apariția înmormântărilor tumulare și a incinerației la Est de Carpați Studii şi materiale arheologice 193-199 română, franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis URSULESCU, Nicolae (autor) Pertransierunt benefaciendo. In memoria di Demetrio e Meluța Marin (sub îngrijirea lui Domenico Lassandro), în colecția Quaderni di "Invigilata Lucernis", nr. 3, Dipartimento di Studi Classici e Cristiani, Università di Bari, 1995, 320 p. RECENZII 358-360 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis URSULESCU, Nicolae (autor) Dovezi ale unei simbolistici a numerelor în cultura Precucuteni Materiale şi cercetări arheologice 51-69 română, franceză
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis TENCARIU, Felix (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Aménagements de culte dans la zone des foyers et des fours de la culture Precucuteni Materiale şi cercetări arheologice 129-144 franceză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis URSULESCU, Nicolae (autor) Prima exegeză asupra descoperirilor cucuteniene într-o sinteză de artă preistorică europeană 151-157 română, franceză
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis URSULESCU, Nicolae (autor) Impactul interacțiunii cu mediul asupra comportamentului spiritual al omului preistoric Materiale şi cercetări arheologice 31-38 română, franceză
1994 Pontica, XXVII URSULESCU, Nicolae (autor) Aspecte ale spiritualității cucuteniene în lucrătile cercetătoarei Meluța Marin 19-24 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 URSULESCU, Nicolae (autor) Unele date privind ritul funerar la începutul Hallstatt-ului în Nordul Moldovei, în lumina descoperirilor de la Prajeni - jud. Botoșani 269-270 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie POPOVICI, Dragomir (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Consideration historiques concernant les fortifications hallstattiennes anciennes a l'est des Carpates 51-65 franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis BOGHIAN, Dumitru (autor), COTIUGĂ, Vasile (autor), MERLAN, Vicu (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 61-78 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis TOFAN, Ștefan (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) O posibilă atestare epigrafică a regelui Syrmos Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 99-106 română, franceză
1973 Studii și Materiale, III URSULESCU, Nicolae (autor) Succese ale cercetării arheologice (privind istoria veche) în județul Suceava în anii puterii populare (1947-1972) .9-15 română
1973 Studii și Materiale, III URSULESCU, Nicolae (autor) Așezările omenești de pe teritoriul Sucevei pînă în secolul al VI-lea 47-61 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V URSULESCU, Nicolae (autor) Date recente despre credințele magico-religioase la începutul eneoliticului pe teritoriul Moldovei III. Istoria românilor 50-70 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII URSULESCU, Nicolae (autor) Hubert Schmidt - profilul unui savant omplicat în cercetările arheologice din România II. Istorie universală 204-216 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X URSULESCU, Nicolae (autor) Civilizația cucuteniană: credințe religioase sau sistem religios? II. Istorie universală - istoria religiilor 197-221 română