Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 21 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi așezări din epoca bronzului în județul Arad Note şi discuţii 507-528 română (rezumat în franceză)
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie PĂDUREANU, Eugen (autor) Două accesorii vestimentare descoperite în zona Mureșului 101-107 română
1973 Banatica, 2 PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri neolitice și din epoca bronzului în județul Arad V. Repertorii arheologice şi bibliografii 395-402 română
1982 Crisia, XII PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea eneolitică fortificată de la Pecica-Forgaci I. Studii 29-60 română
1985 Crisia, XV PĂDUREANU, Eugen (autor) Contribuții la repertoriul arheologic de pe Valea Mureșului Inferior și a Crișului Alb II. Arheologie şi istorie 27-53 română
1988 Crisia, XVIII PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezări de sec. III-IV pe cursul inferior al Mureșului III. Articole şi note 381-405 română
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X PĂDUREANU, Eugen (autor) O așezare eneolitică la Tăuț
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI PĂDUREANU, Eugen (autor) Descoperiri arheologice în hotarul comunei Vladimirescu
1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Strada Voievod Moga
1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Grădiște 2
1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri eneolitice în județul Arad
1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV PĂDUREANU, Eugen (autor) O contribuție la problema drumului roman pe cursul mijlociu al Mureșului
1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi fortificații pe teritoriul județului Arad
1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul județului Arad
1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea daco-romană de sec. IV d-Hr. de la Arad-Gai (I)
2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII PĂDUREANU, Eugen (autor) Cu privire la așezarea fortificată de la Groșeni-Jidovină (jud- Arad)
2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII MAGHIȘ, Ruxandra (autor), PĂDUREANU, Eugen (autor), RIȘCUȚIA, Cantemir (autor) Ad Declamandum - poezie anonimă?
2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII PĂDUREANU, Eugen (autor), PĂUNESCU, Alexandru (autor) O descoperire înpîmplătoare din municipiul Arad atribuită Aurignacianului
2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII PĂDUREANU, Eugen (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Arad
2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV ALBU, Lavinia (autor), PĂDUREANU, Eugen (autor) Toponimie și realități istorico-arheologice în județul Arad
2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV PĂDUREANU, Eugen (autor) Despre etimologia termenilor limigantes și arcaragantes