Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 38 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOLDEA, Ligia (autor) Câteva opinii privitoare la originea și evoluția nobilimii române din Banat Miscellanea 1119-1126 română (rezumat în franceză)
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Câteva aspecte ale formelor de stăpânire funciară specifice feudalității românești bănățene (sfîrșitul sec. XIV - mijlocul sec. XVI) 301-322 română
2002-2003 Analele Banatului, X-XI, nr. 2, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Un caz aparte în elita socială a Banatului medieval: familia nobililor de Cerna (secolul al XV-Iea) Istorie medie, modernă şi contemporană 317-334 română (rezumat în franceză)
2004-2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Noi considerații asupra elitelor sociale românești bănățene: stăpânii de pe valea Bistrei (sec. XV-XVI) Istorie medie, modernă şi contemporană 325-342 română (rezumat în franceză)
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia (autor) Noi considerații asupra elitelor sociale românești bănățene: Stăpînii de pe Valea Bistrei (sec. CV-XVI) 325-342 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Asupra avatarurilor unei cetăți medievale: Jdioara anilor 1548-1658 43-65 română (rezumat în engleză)
2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Considerații asupra familiei unui viceban al Severinului: Mărganii 167-173 română (rezumat în franceză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Nobili și cnezi bănățeni - noi reflecții asupra unor mutații sociale (1350-1450) 135-154 română (rezumat în franceză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Diplome de înnobilare și blazon din Banat (secolele XVI-XVII) 473-477 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Un secol din evoluția unui domeniu feudal al Banatului de Câmpie: domeniul familiei nobile Danciu de Macedonia 123-134 română (rezumat în franceză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Istoricul Costin Feneșan, omagiu la împlinirea vîrstei de 65 de ani 9-12 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Mărturii asupra cnezilor din Banatul medieval de Câmpie (secolul XIV-prima jumătate a secolului XV) 267-284 română (rezumat în engleză)
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Asupra unor controverse fiscale în Caransebeșul primei jumătăți a secolului al XVII-lea 229-243 română (rezumat în engleză şi germană)
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Structuri domeniale în Banatul medieval de Câmpie. Date asupra patrimoniului funciar al unui comite de Caraș din perioada angevină 233-249 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Tradiție și continuitate în lumea demnitarilor români ai Banatului de Caransebeș și Lugoj-Gârleștenii de Rudăria Arheologie şi Istorie Medievală 275-291 română (rezumat în engleză)
2015 Analele Banatului, XXIII, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Prezențe feminine în sistemul domenial medieval bănățean (1300 – 1450) Arheologie şi Istorie Medievală 235-252 română (rezumat în engleză)
1993 Banatica, 12-II BOLDEA, Ligia (autor) Situația social-economică și juridica a nobilimii române din Banat (sec. XIV-XVI) 13-24 română
1995 Banatica, 13-II BOLDEA, Ligia (autor) Înnobilare și confesiune în lumea feudală românească din Banat (sec. XIV-XVI) 27-44 română
1996 Banatica, 14 BOLDEA, Ligia (autor) Probleme ale studiului genelogic al familiilor nobile romane bănățene 53-92 română
2000 Banatica, 15-II BOLDEA, Ligia (autor) Evoluția familiei Mîtnic de Ohaba Mîtnic 5-30 română
2003 Banatica, 16-II BOLDEA, Ligia (autor) Particularități ale statutului social-juridic al nobililor români bănățeni (sec. XIV-XV) 7-18 română
2005 Banatica, 17 BOLDEA, Ligia (autor) Noi date asupra elitelor românești bănățene: familia Lazăr de Almăj (sec. XV-XVI) 307-322 română
2008 Banatica, 18 BOLDEA, Ligia (autor) Veleități și oportunități ale nobilimii bănățene în vremea lui Sigismund de Luxemburg 197-221 română
2009 Banatica, 19 BOLDEA, Ligia (autor) Situația iobăgimii de pe domeniul Gherteniș la sfîrșitul secolului XIV - începutul XV .9-30 română
2009 Banatica, 19 BOLDEA, Ligia (autor) Geografia ecleziastică a Banatului medieval - Țeicu D. 394-400 română
2010 Banatica, 20-2 BOLDEA, Ligia (autor) Aspects du Cursus Hororum dans le Banat a l'epoque du roi Matthias Corvin: Noblessee patrimoniale et noblesse de fonction 77-96 franceză
2010 Banatica, 20-2 BOLDEA, Ligia (autor) Silviu Dragomir și dosarul Diplomației cavalerilor ioaniți - Pop Ioan-Aurel, Șipoș Sorin 330-334 română
2011 Banatica, 21 BOLDEA, Ligia (autor) Une problematique patrimoniale dans le Banat montagneux medieval: Les dons royaux des XIX-XVI siecles 37-54 franceză
2012 Banatica, 22 BOLDEA, Ligia (autor) Identități premoderne bănățene: O familie de demnitari ai Banatului de Caransebeș și Lugoj 87-117 română
2012 Banatica, 22 BOLDEA, Ligia (autor) De la excludere la coabitare. Biserici tradiționale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700) - Margina A. 401-407 română
2013 Banatica, 23 BOLDEA, Ligia (autor) Dignities and patrimonial ownership in the Banat of Caransebeș and Lugoj: Simon of Caransebeș familily's domain 619-638 engleză
2013 Banatica, 23 BOLDEA, Ligia (autor) Itinerar monografix Cornereva 705-708 engleză
2002 Mediaevalia Transilvanica, IV, nr. 1-2, seria 2000 BOLDEA, Ligia (autor) Evoluția familiei nobile române bănățene Racoviță de Caransebeș (sec. XV - mijlocul sec. XVI) Elite 90-105 română (rezumat în germană)
2005 Patrimonium Banaticum, IV BOLDEA, Ligia (autor) Date asupra unei familii de juzi români bănățeni ai secolului al XVI-lea Istorie 193
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BOLDEA, Ligia (autor) Cîteva considerații privitoare la familia nobilă de Măcicaș (sec. XVI-XVII) Studii şi articole 171-177 română, germană
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă BOLDEA, Ligia (autor) Femei din Banatul medieval în fața scaunelor de judecată comitatense și capitulare (1350-1450) Istorie. Studii şi articole 133-151 română, engleză
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BOLDEA, Ligia (autor) Un secol al afirmării politico-miltare a cnezilor romani bănățeni (1350-1440) 323-331 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie BOLDEA, Ligia (autor) Imagini ale vieții ecucaționale în Caransebeșul medieval (sfîrșitul secolului al XV-lea) 387-398 română