Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 8 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BORONEANȚ, Adina, GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, MĂGUREANU, Andrei, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, PANAIT, Panait, POPESCU, Raluca, TODERAȘ, Meda Centrul istoric al Bucureștilor. Cercetări arheologice de salvare din perioada 2007-2010 "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 74-116 română
2012 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, seria arheologie ANDREESCU, Radian, IGNAT, Theodor, LAZĂR, Cătălin, OPRIȘ, Vasile, VOICU, Mădălina Ceramica din lucuința nr. 5 de la Sultana "Malu Roșu". Analiză primară (I) 101-132 română
2013 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 5, seria arheologie IGNAT, Theodor, LAZĂR, Cătălin, OPRIȘ, Vasile Ceramica din lucuința nr. 5 de la Sultana "Malu Roșu". Analiză primară (II) 155-171 română
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, Anul I, nr. 1 (2015) IGNAT, Theodor, POPESCU, Iuliana Un ansamblu de piese litice descoperit la Străulești / Flint tools discovered at Străulești 29-41 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, Anul I, nr. 1 (2015) GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, VINTILĂ, Camelia-Mirela La Tène inhabitation features discovered at Dămăroaia archeological site in Bucharest / Complexe de locuire La Tène descoperite în situl Dămăroaia din București 105-143 engleză (şi un rezumat în română)
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II, Anul II, nr. 2 (2016) GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, VINTILĂ, Camelia-Mirela Date preliminare privind materiale arheologice din perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului descoperite la Dămăroaia, campania 2013 / Preliminary data on the archaeological materials from the transition period from Eneolithic to Bronze Age discovered at Dămăroaia in 2013 36-70 română (şi un rezumat în engleză)
2017 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, Anul III, nr. 3 (2017) IGNAT, Theodor, OPRIȘ, Vasile, POLL, Ingrid Precucuteni anthropomorphic figurines from the Boian-Gumelnița settlement at Chitila-Fermă / Figurine antropomorfe Precucuteni din așezarea Boian-Gumelnița de la Chitila-Fermă I. Arheologie / Archaeology 31-55 engleză (şi un rezumat în română)
2009 Studii de Preistorie, 6 ANDREESCU, Radian, BĂLĂȘESCU, Adrian, FLOREA, Mihai, IGNAT, Theodor, LAZĂR, Catălin, MĂRGĂRIT, Monica New Data on the Eneolithic Cemetery from Sultana-Malu Roșu (Călărași county, Romania) 165-199 engleză