Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 21 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1979 Acta Musei Porolissensis, III MUȘAT, Mircea (autor) Poporul român - istorie multimilenară 561- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUȘAT, Mircea (autor) Rădăcinile istorice ale revoluției de eliberare națională și socială din august 1944 25- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX MUȘAT, Mircea (autor) Partidul Comunist - organizatorul și conducătorul luptei antifasciste a poporului român (1933-1944) 21- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUȘAT, Mircea (autor) Unitate și continuitate - caracteristici fundamentale ale istoriei poporului român I-XXVI română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 MUȘAT, Mircea (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-8 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MUȘAT, Mircea (autor) Politica de alianțe a P.C.P. - chezășia victoriei de la 23 august 1944 Studii şi articole 111-119 română
1977 Carpica, IX MUȘAT, Mircea (autor) Lupta pentru independență – permanență a istoriei poporului româ 29-33 română
1979 Carpica, XI MUȘAT, Mircea (autor) Socialiștii români în fruntea luptei pentru înfăptuirea statului național unitar 17-22 română
1968 Cumidava, II MUȘAT, Mircea (autor) Unele Considerații privind activitatea, doctrina și ideologia Partidului țărînesc în perioada 1918-1921 285- română
1969 Cumidava, III MUȘAT, Mircea (autor) Unele considerații privind activitatea Partidului Național Liberal între anii 1918 și 1921 293- română
1969 Cumidava, III ARDELEANU, Ion (autor) , MUȘAT, Mircea (autor) Muzeul de istorie din Brașov 583- română
1970 Cumidava, IV MUȘAT, Mircea (autor) Studiu privind disparițua Partidului Conservator din România (1918-1921) 295- română
1970 Cumidava, IV ARDELEANU, Ion (autor) , MUȘAT, Mircea (autor) Partidul Socialist din România în viața politică din anii 1918-1921 317- română
1971 Cumidava, V ARDELEANU, Ion (autor) , MUȘAT, Mircea (autor) Avîntul revoluționar din România în primii ani postbelici (1918-1921) 255- română
1976 Cumidava, IX-1 MUȘAT, Mircea (autor) Spre actul energic al întregii națiuni române (1859) 81- română
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis MUȘAT, Mircea (autor) Gândirea științifică profund creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la istoria patriei Studii şi Materiale 9-12 română
1981 Muzeul Național, V MUȘAT, Mircea (autor) Gîndirea științifică, profund creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la istoria României / La pensée scientifique profondement créatrice du camarade Nicolae Ceaușescu concernant l'histoire de la Roumanie 53-57 română
1982 Muzeul Național, VI MUȘAT, Mircea (autor) Socialisții români în fruntea luptei pentru făurirea statului național unitar / Les socialistes roumains au premier rang de la lutte pour la réalisation de l'État national unitaire 29-36 română
1980 Teatrul, nr. 7-8 MUȘAT, Mircea (autor) Istoria patriei în consens cu istoria umanității 7–10 română
1981 Teatrul, nr. 3 MUȘAT, Mircea (autor) P.C.R. (1921-1981): O mare sărbătoare națională (I) 1–5 română
1981 Teatrul, nr. 4 MUȘAT, Mircea (autor) P.C.R. (1921-1981): O mare sărbătoare națională (II) 2–4 română