Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 31 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI CHIRICA, Vasile (autor) Cercetările arheologice din Câmpia Moldovei. Colaborarea permanentă cu Muzeul Județean de Istorie din Botoșani Muzeul Judeţean Botoşani 17-27 română (rezumat în franceză)
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CHIRICA, Vasile (autor), TĂNĂSACHE, Marcel (autor) Un brăzdar de plug din corn de cerb descoperit la Dolhasca (jud. Suceava) 309-311 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CHIRICA, Vasile (autor) Eugenia Neamțu (17 iunie 1930-13 octombrie 1980) 571-573 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 CHIRICA, Vasile (autor), VĂLEANU, Mădălin (autor) Cercetări arheologice de teren în Podișul Moldovei .11-44 română
1971 Carpica, IV CHIRICA, Vasile (autor) Cercetări arheologice de teren în județul Botoșani 299-313 română
1978 Carpica, X CHIRICA, Vasile (autor) Considerații cu privire la complexele de locuire descoperite în stațiunile paleolitic 21-43 română
1998 Carpica, XXVII CHIRICA, Vasile (autor), KACSO, Carol (autor), VĂLEANU, Mădălin (autor) Contribuții privind prezența obsidianului, ca materie primă pe teritoriul României .9-20 română
2004 Carpica, XXXIII CHIRICA, Vasile (autor), CONSTANTINESCU, Oana (autor) Descoperiri arheologice pe Valea Trotușului .10-40 română
2005 Carpica, XXXIV BORZIAC, Ilie (autor), CHIRICA, Vasile (autor) Considerations generales concernant la Paleolithique Moyen entre le Dniestr et la Tissa .5-36 franceză
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII CHIRICA, Vasile (autor), CIUDIN, Nicolae (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Date preliminare privind așezarea Precucuteni III de la Chiperești-lași. III. Arheologie 101-111 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 CHIRICA, Vasile (autor) Le Paleolithique de Mitoc I. Studii şi articole - Etudes et articles 47-75 franceză
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 CHIRICA, Vasile (autor) Compte rendu: "La préhistoire moderne. L'âge de la pierre taillée" - Denise de Sonneville-Bordes 295-296
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 CHIRICA, Vasile (autor) Compte rendu: ''Les derniers chasseurs'' - Dr.J.G. Rozoy 379-381
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 CHIRICA, Vasile (autor) Compte rendu: "Le paléolithique supérieur ancien en Belgique " - Marcel Otte 391-415
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 CHIRICA, Vasile (autor) Compte rendu: ''Le Paleolithique superieur de plein air en Perigord (industries et structures d'habitat)" 181-182
2004-2005 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 48-49 CHIRICA, Vasile (autor) Nécrologie: Alexandru Păunescu (3.03.1931-1.05.2003) 485-490
1978 Hierasus, I CHIRICA, Vasile (autor) Tehnica și tipologia uneltelor din Paleoliticul superior în regiunea Prutului mijlociu 43- română
1978 Hierasus, I CHIRICA, Vasile (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Descoperiri paleolitice și postpaleolitice la Mitoc-Pîrîul lui Istrate (jud. Botoșani) 63- română
1983 Hierasus, V CHIRICA, Vasile (autor) Unele probleme privind paleoliticul superior la est de Carpați .7- română
1983 Hierasus, V CHIRICA, Vasile (autor) Un vas antropomorf descoperit la Scînteia - Iași 71- română
1983 Hierasus, V CHIRICA, Vasile (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Noi descoperiri sarmatice în Cîmpia Moldovei 79- română
1989 Hierasus, VII-VIII CHIRICA, Vasile (autor), NIȚU, Antin (autor) Două vase cucuteniene cu caractere antropomorfe recent descoperite 17- română
2005 In memoriam ION NESTOR CHIRICA, Vasile (autor) Epoca paleolitică 51-56 română
1970 Memoria Antiquitatis, II CHIRICA, Vasile (autor) Ateliere paleolitice și epipaleolitice de prelucrare a uneltelor .7- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CHIRICA, Vasile (autor) Vîrfuri de lance gumelnițene descoperite la Glina 259- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 CHIRICA, Vasile (autor), TĂNĂSACHE, Mihai (autor) Cercetări arheologice în așezarea de la Dolhasca (județul Suceava) și unele considerații priind gravetianul de pe teritoriul României 267- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 CHIRICA, Vasile (autor) Locuiri aurignaciene pe terasele Prutului dintre Ripiceni și Miorcani. Relațiile lor cu locuirile contemporane de pe terasele Bistriței 19- română
1995 Memoria Antiquitatis, XX CHIRICA, Vasile (autor) Le Paleolithique de la zone du Prut Moyen .7-34 franceză
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII CHIRICA, Vasile (autor) Teme ale reprezentării Mării Zeițe în arta palelitică și neolitică 103-127 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 CHIRICA, Vasile (autor), CHIRICĂ, Codrin-Valentin (autor) Paleoliticul și epipaleoliticul-mezoliticul de pe teritoriul Transilvaniei și din zonele învecinate .7-73 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani CHIRICA, Vasile (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - Cuvînt înainte .1-2 română