Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 47 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie MĂRGĂRIT, Monica, POPOVICI, Dragomir Production and function of barbed poins from the Gumelnița Tell of Hărșova (Constanța County) 33-49 engleză
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 POPOVICI, Dragomir Noi descoperiri de topoare de silex din județele Suceava și Neamț 65-73 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V POPOVICI, Dragomir, SIMICIUC, Constantin Figurine din lut din vechile colecții ale muzeelor din județul Suceava (I) 561-565 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 POPOVICI, Dragomir, SIMICIUC, Constantin Figurine de lut din vechile colecții ale muzeelor din județul Suceava 643-656 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IGNAT, Mircea, POPOVICI, Dragomir Un mormînt în cistă descoperit la Șerbănești (comuna Zvoriștea, jud. Suceava) 657-662 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 POPOVICI, Dragomir Cultura Baden în România - Roman P., Nemeti I. 675-676 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 POPOVICI, Dragomir Teritoriul est-carpatic în veacurile C-XI. Contribuții arheologice și istorice la problema formării poporului român - Teodoru D. 677-678 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IGNAT, Mircea, POPOVICI, Dragomir Cercetările arheologice din "Cetățuia" de la Merești (com. Vilturești, jud. Suceava) 545-551 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII POPOVICI, Dragomir Criterii obiective și subiective în interpretarea analizelor cantitativ-calitative ale pieselor preistorice de metal 257-257 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare POPOVICI, Dragomir Hîrșova: un studiu de caz? 43-47 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare ANGHELINU, Mircea, POPOVICI, Dragomir Epilog: Cercetarea pluridisciplinară și arheologia românească 116-136 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare ANGHELINU, Mircea, POPOVICI, Dragomir Epiloque: Las recherche pluridisciplinaire et l'arheologie roumaine 137-159 franceză
1981 Cercetări Arheologice, IV POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava, 1979 54- română
1982 Cercetări Arheologice, V ANTONESCU, Silvia, CUCOȘ, Ștefan, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău .9- română
1982 Cercetări Arheologice, V POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava 23- română
1983 Cercetări Arheologice, VI ANTONESCU, Silvia, CUCOȘ, Ștefan, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru .3- română
1984 Cercetări Arheologice, VII ALEXE, Bujor, POPOVICI, Dragomir Șantierul arheologic Poduri-Valea Șoșii, "Dealul Păltiniș, jud. Bacău 45- română
1984 Cercetări Arheologice, VII POPOVICI, Dragomir, TROHANI, George Șantierul arheologic Poduri.Prohozești, "Siliște", jud. Bacău 65- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII POPOVICI, Dragomir Cercetări arheologice din anul 1981 de la Mitoc "Pîrîul lui Istrate", jud. Botoșani .9- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preutoști "Dealul Cetății", jud. Suceava 37- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CUCOȘ, Ștefan, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Noi date C14 din nivelurile aparținînd culturii Precucuteni din stațiunea de la Poduri "Dealul Ghindaru", jud. Bacău 137- română
1992 Cercetări Arheologice, IX GALBENU, Doina, HAȘOTI, Puiu, POPOVICI, Dragomir Cercetările arheologice din tell-ul de la Hîrșova, jud. Constanța 1988 .8- română
1992 Cercetări Arheologice, IX ALEXOAIE, I., BUZDUGAN, Costachi, POPOVICI, Dragomir Așezarea cuteniană de La "Balta lui Ciobanu" (com. Roma, jud. Botoșani) 12- română
1992 Cercetări Arheologice, IX POPOVICI, Dragomir Vladimir Dumitrescu - Necrolog 122- română
1997 Cercetări Arheologice, X POPOVICI, Dragomir Alexandra Bolomey (1932-1993) 455-457 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-I BEM, Carmen, BEM, Cătălin, HAITĂ, Gianina, POPOVICI, Dragomir, RANDOIN, Bernard, RIALLAND, Yannich, VLAD, Florin, VOINEA, Velentina Les recherches archeologiques du tell de Hîrșova 13-34 franceză
2000 Cercetări Arheologice, XI-I POPOVICI, Dragomir, RANDOIN, Bernard, RIALLAND, Yannich Les recherches archeologiques du tell de Hîrșova - Conclusions 112-123 franceză
2000 Cercetări Arheologice, XI-I POPOVICI, Dragomir, RANDOIN, Bernard, RIALLAND, Yannick Metoda de săpătură și înregistrarea datelor stratigrafice într-un sit pluristratificat: tell-ul neo-eneolitic de la Hîrșova 199-234 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-II BĂTRÎNA, Lia, BÎTRÎNA, Adrian, BUZDUGAN, Constantin, MURAT, Actuan, POPOVICI, Dragomir Cercetările preliminare în necropola tumulară de la Hîrșova, județul Constanța 425-455 română
2003 Cercetări Arheologice, XII POPOVICI, Dragomir Area organization, arrangement and use in the Cucuteni, phase A culture I 305-324 română
2003 Cercetări Arheologice, XII POPOVICI, Dragomir Radu Florescu (1931-2003) 475-476 engleză
2006 Cercetări Arheologice, XIII POPOVICI, Dragomir Observations about the pintaderas from the Cucuteni Culture area in Romania 173-187 engleză
2006 Cercetări Arheologice, XIII POPOVICI, Dragomir Evoluția gîndirii teoretice în arheologia din România. Concepte și modele aplicate în preistorie 477-482 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII MĂRGĂRIT, Monica, POPOVICI, Dragomir, VLAD, Florin L'utilisation du Harpon dans la culture Gumelnița. Etude de cas: L'habitat de Bordușani-Popină (department de Ialomița) 35-54 franceză
2013 Cercetări Arheologice, XX POPOVICI, Dragomir Dan Monah (1943-2013) 269-270 română
2013 Cercetări Arheologice, XX POPOVICI, Dragomir Mircea Petrescu-Dîmbovița (1915-2013) 271-272 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII CHIRICA, Vasile, CIUDIN, Nicolae, POPOVICI, Dragomir Date preliminare privind așezarea Precucuteni III de la Chiperești-lași. III. Arheologie 101-111 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare POPOVICI, Dragomir Archaeological pluridisciplinary researches at Bordușani-Popină - Introduction .7-8 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare BĂNOIU, Daniela, POPOVICI, Dragomir, TORCICĂ, Ionuș, VLAD, Florin Gumelnițean pottery from Bordușani-Popină. Case study .9-33 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare BĂLĂȘESCU, Adrian, HAITĂ, Constantin, POPOVICI, Dragomir, RADU, Valentin, TOMESCU, Iulia, VLAD, Florin Archaeological pluridisciplinary researches at Bordușani-Popină - Concluzions 185-194 română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 ALEXA, Bujor, CUCOȘ, Ștefan, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice de la Poduri - Dealul Ghindaru (1984-1985) .9- română
2010 Mousaios, XV POPOVICI, Dragomir Cercetările arheologice de la Mlăjet-Balastieră 55-62 română
2010 Mousaios, XV POPOVICI, Dragomir, TROHANI, George Cercetările arheologice de la Valea Lupului 147-158 română
1983 Muzeul Național, VII POPOVICI, Dragomir Cîteva observații privitoare la metalurgia cuprului pe teritoriul României / Quelques observations concernant la métallurgie du cuivre sur le territoire de la Roumanie 5-16 română
1989 Pontica, XXI-XXII HAȘOTTI, Puiu, POPOVICI, Dragomir Consideration about the syncronism of the Cernavoda I Culture 291-297 engleză
1992 Pontica, XXV HAȘOTTI, Puiu, POPOVICI, Dragomir Cultura Cernavodă I în contextul descoperirilor de la Hîrșova 15-44 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Consideration historiques concernant les fortifications hallstattiennes anciennes a l'est des Carpates 51-65 franceză