Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2001 Acta Musei Napocensis, 38-1 DANA, Dan (autor) Articles de Dacie a Tebtynis, Egypte, Iie siecle apr. J. Chr. (P.Tebt. II 686) 191-194 franceză
2001 Acta Musei Napocensis, 38-1 DANA, Dan (autor) , NEMETI, Sorin (autor) La Dacie dans les Res Gestae divi saporis 239-257 franceză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-42-I, seria 2004-2005 DANA, Dan (autor) Traditions onomastiques, brassages et mobilite de populations d'apres un diplome militaire pour la Dacie Superieure de 123 (RGZM 22) 69-74 engleză
2015 Acta Musei Napocensis, 52, nr. I, seria prehistory-ancient history-archaeology DANA, Dan (autor) Relecture d’une inscription grecque cursive sur un vase trouvé à Berzovia (SEG LVIII 736) ARTICLES AND STUDIES 93-98 franceză
2017 Acta Musei Napocensis, 54, nr. I, seria historica DANA, Dan (autor) , ȚUȚUIANU, Ion (autor) Trois graffitis sur céramique du site romain d’Ocnița (Dacie Inférieure) ARTICLES AND STUDIES 197-206 franceză
2017 Acta Musei Napocensis, 54, nr. I, seria historica DANA, Dan (autor) Nathan Badoud, „Le temps de Rhodes. Une chronologie d’inscriptions de la cité fondée sur l’étude de ses institutions”, „Vestigia” 63, Verlag C. H. Beck, München 2015, 542 pages, 148 illustrations Reviews 243–246 franceză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI DANA, Dan (autor) Onomostique est-balkanique en Dacie romaine (noms thraces et daces) 430-448 franceză
1998 Cumidava, XXII DANA, Dan (autor) Informații despre spațiul getic in ”BIBLIOTHECA” Patriarhului Photius Istorie Veche şi Arheologie 29-42 Română
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 DANA, Dan (autor) , MATEI-POPESCU, Florian (autor) Le recrutement: une esquisse préliminaire 195-206
2007 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 51 DANA, Dan (autor) Oroles ou Rholes? (Justin XXXII, 3, 16) 233-240
2013-2014 Oltenia - Studii și Comunicări, XX-XXI, seria arheologie-istorie DANA, Dan (autor) Trois dédicaces et un graffite de Cioroiu Nou (réédition) Archaeology / Arheologie 44-49 franceză; română
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" DANA, Dan (autor) Proprietatea publică sau privată la daci. Dezbaterile istoriografice și rațiunile lor Repere pentru istoria vieţii private 48-59 română, engleză
2012 Revista Bistriței, XXVI DANA, Dan (autor) , GAIU, Corneliu (autor) , ZĂGREANU, Radu (autor) Un nou duplicarius din ala I Tungrorum Frontaniana atestat pe un vas descoperit în castrul roman de la Arcobara/Ilișua 49-56 română, franceză
2014 Revista Bistriței, XXVIII DANA, Dan (autor) , GAIU, Corneliu (autor) Alte noutăți epigrafice de la Ilișua: o tessera militaris și litere de metal descoperite în castrul auxiliar 153-163 română, franceză
2015 Revista Bistriței, XXIX DANA, Dan (autor) « Bonjour, madame ! » sur le couvercle d’un miroir : nouvelle inscription grecque d’Ilișua sur instrumentum 113-122 franceză, română
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI DANA, Dan (autor) De nouveau sur le miroir d’Ilișua avec l’inscription « Bonjour, madame ! » : une autre pièce issue du même atelier 52-55 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis DANA, Dan (autor) Zalmoxis și Cronos. Nemurire sau sacrificiu uman? Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 149-162 română, franceză
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer DANA, Dan (autor) Etude sur les porteurs du nom Γέτας Comunicări şi studii 85-102 franceză