Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 48 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PETOLESCU, Constantin (autor) Un basorelief al zeiței Diana Note şi discuţii 463-465 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PETOLESCU, Constantin (autor) Un tipar pentru vase cu figuri în relief de la Romula Note şi discuţii 469-473 română (rezumat în franceză)
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETOLESCU, Constantin (autor) Les legats de la Dacie sous Trajan 45-48 franceză
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETOLESCU, Constantin (autor) Die auxiliareinheiten im romischen Dakien 75-149 germană
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETOLESCU, Constantin (autor) Reprezentări ale anotimpurilor în Dacia romană Istorie Veche şi Arheologie 287- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Originea numelui râului Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 21-24 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Ala Flavia în Dacia Inferior Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 69-73 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Preliminariile organizării provinciei Dacia Inferior Arheologie, istorie antică şi medie 131-135 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Granița de sud-est a Daciei pe timpul împăratului Caracalla Istorie antică şi medie 271-278 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Politica urbană a împăratului Hadrian la Dunărea de Jos Arheologie, istorie antică 103-108 română
1975 Cercetări Arheologice, I MARINESCU, Lucia (autor), MĂRGHITAN, Liviu (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) Thermele romane de la Micia. Raport asupra săpăturilor din anii 1971-1974 217-233 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II PETOLESCU, Constantin (autor) Relieful votiv în Oltenia romană 287-304 română (rezumat în franceză)
1974 Crisia, 1974 PETOLESCU, Constantin (autor) Aurelius Victor, De caesaribus, 41, 48 I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 29-31 română
1982 Crisia, 1982 PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripții externe privitoare la istoria Daciei romane I. Studii 87-106 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV PETOLESCU, Constantin (autor) Une inscription de Păcuiul lui Soare 173-175 franceză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung MATEI-POPESCU, Florian (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) The presence of the roman army from Moesia Inferior at the North of the Danube and the making of the Dacia Inferior Province 357-367 engleză
1974 Drobeta, I PETOLESCU, Constantin (autor) Un relief al cavalerului trac de la Drobeta 249- română
2002 Drobeta, XI-XII CORCHEȘ, Adrian (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) O nouă doplomă militară privitoare la provincia Dacia Superior 120-126 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Sacerdotes cohortis i sagittariorum 38-45 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Dtobeta în timpul domniei împăratului Hadrian 123-129 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Victoria dacică a împaratului Traian .5- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Un Scerdos al Municipiului Drobeta recent cunoscut 96-100 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Orașele romane din Oltenia. Note toponimice și epigrafice 209-213 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) Cultul lui Jupiter Dolichenus la Drobeta 170- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Drobeta în timpul războiului dacic al împăratului Traian 121-128 română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CALOTOIU, Gheorghe (autor), GHERGHE, Petre (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) Așezarea romană de la Săcelu 33- română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II PETOLESCU, Constantin (autor) Viața romană în județul Gorj I. Istoria veche şi medie 81-85 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III PETOLESCU, Constantin (autor) Cercetările arheologice din castrul roman de la Cătunele - Gorj (1982, 1983, 1984) I. Istorie veche şi arheologie 156-163 română
1974 Muzeul Național, I MĂRGHITAN, Liviu (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) Țigle și cărămizi ștampilate din thermele de la Micia / Tuiles et briques estampillées découvertes dans les thermes de Micia 247- 258 română
2012 Muzeul Oltului, 2 PETOLESCU, Constantin (autor) P. Cassius Regalianus un urmaș al lui Decebal pe tronul cezarilor II. Istorie 93-100 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Provincia Dacia Interior (Malvensis) Discuții și ipoteze 74-79 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) O diplomă militară privitoare la provincia Dacia Inferior 69- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) 1900 de ani de la nașterea împăratului Traian. Împăratul Traian și casa sominatoare 47- română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) O statuetă reprezentînd pe regele Decebal 33-35 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, In memoriam Dumitru Tudor - 1 00 ani de la naștere, seria arheologie-istorie veche PETOLESCU, Constantin (autor) Cu privire la statutul așezării romane civile de la Sucidava 112-118 română; franceză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) A few dacian toponyms in Tabula Peutingeriana Archaeology and ancient history / Arheologie şi istorie antică 71-74 engleză
2011-2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) M. Aurelius Cassianus, Praeses Daciae Malvensis 114-119 franceză
2013-2014 Oltenia - Studii și Comunicări, XX-XXI, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Une inscription votive de Sucidava Archaeology / Arheologie 77-81 franceză; română
2003 Pont de Trajan de Drobeta PETOLESCU, Constantin (autor) Les troupes auxiliaires de la zone des Portes de Fer 53-59 franceză
1983 Pontica, XVI PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripțiile din Scythia Minor, Vol. I (Histria și împrejumile) - Pippidi D. 355-358 română
1984 Pontica, XVII PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripții pe mortaria din Moesia Inferior (I) 67- română
1985 Pontica, XVIII PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripții pe mortaria din Dacia (II) 157- română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 PETOLESCU, Constantin (autor) Contribuția militară a provinciei Moesia Inferior la cucerirea Daciei 349-354 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII PETOLESCU, Constantin (autor) Cariera centurionului M. Calventius Viator 195-198 română
2012 Pontica, XLV PETOLESCU, Constantin (autor) Les derniers legats de la province Moesia Inferior 513-517 franceză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani PETOLESCU, Constantin (autor) O inscripție din patrimoniul Muzeului din Călărași 237-246 română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX PETOLESCU, Constantin (autor) Cohors II Hispanorum la Micia 43- română
1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, seria 1982-1983 PETOLESCU, Constantin (autor) Notă asupra unui fragment de diplomă militară romană 233-236 română