Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 47 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PETOLESCU, Constantin Un basorelief al zeiței Diana 463-465 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PETOLESCU, Constantin Un tipar pentru vase cu figuri în relief de la Romula 469-473 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETOLESCU, Constantin Les legats de la Dacie sous Trajan 45-48 franceză
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETOLESCU, Constantin Die auxiliareinheiten im romischen Dakien 75-149 germană
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETOLESCU, Constantin Reprezentări ale anotimpurilor în Dacia romană Istorie Veche şi Arheologie 287- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie PETOLESCU, Constantin Originea numelui râului Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 21-24 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie PETOLESCU, Constantin Ala Flavia în Dacia Inferior Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 69-73 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie PETOLESCU, Constantin Preliminariile organizării provinciei Dacia Inferior 131-135 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie PETOLESCU, Constantin Granița de sud-est a Daciei pe timpul împăratului Caracalla 271- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PETOLESCU, Constantin Politica urbană a îămpăratului Hadrian la Dunărea de Jos 103- română
1975 Cercetări Arheologice, I MĂRGHITAN, Liviu, MARINESCU, Lucia, PETOLESCU, Constantin Thermele romane de la Micia. Raport asupra săpăturilor din anii 1971-1974 217- română
1976 Cercetări Arheologice, II PETOLESCU, Constantin Relieful votiv în Oltenia romană 287- română
1975 Crisia, 5 PETOLESCU, Constantin Aurelius Victor, De caesaribus, 41, 48 29- română
1983 Crisia, 13 PETOLESCU, Constantin Inscripții externe privitoare la istoria Daciei romane 87-106 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV PETOLESCU, Constantin Une inscription de Păcuiul lui Soare 173-175 franceză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung MATEI-POPESCU, Florian, PETOLESCU, Constantin The presence of the roman army from Moesia Inferior at the North of the Danube and the making of the Dacia Inferior Province 357-367 engleză
1974 Drobeta, I PETOLESCU, Constantin Un relief al cavalerului trac de la Drobeta 249- română
2002 Drobeta, XI-XII CORCHEȘ, Adrian, PETOLESCU, Constantin O nouă doplomă militară privitoare la provincia Dacia Superior 120-126 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Sacerdotes cohortis i sagittariorum 38-45 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Dtobeta în timpul domniei împăratului Hadrian 123-129 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Victoria dacică a împaratului Traian .5- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Un Scerdos al Municipiului Drobeta recent cunoscut 96-100 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Orașele romane din Oltenia. Note toponimice și epigrafice 209-213 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel, PETOLESCU, Constantin Cultul lui Jupiter Dolichenus la Drobeta 170- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Drobeta în timpul războiului dacic al împăratului Traian 121-128 română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CALOTOIU, Gheorghe, GHERGHE, Petre, PETOLESCU, Constantin Așezarea romană de la Săcelu 33- română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II PETOLESCU, Constantin Viața romană în județul Gorj I. Istoria veche şi medie 81-85 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III PETOLESCU, Constantin Cercetările arheologice din castrul roman de la Cătunele - Gorj (1982, 1983, 1984) I. Istorie veche şi arheologie 156-163 română
1974 Muzeul Național, I MĂRGHITAN, Liviu, PETOLESCU, Constantin Țigle și cărămizi ștampilate din thermele de la Micia / Tuiles et briques estampillées découvertes dans les thermes de Micia 247- 258 română
2012 Muzeul Oltului, 2 PETOLESCU, Constantin P. Cassius Regalianus un urmaș al lui Decebal pe tronul cezarilor II. Istorie 93-100 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Provincia Dacia Interior (Malvensis) Discuții și ipoteze 74-79 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin O diplomă militară privitoare la provincia Dacia Inferior 69- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin 1900 de ani de la nașterea împăratului Traian. Împăratul Traian și casa sominatoare 47- română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin O statuetă reprezentînd pe regele Decebal 33-35 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche PETOLESCU, Constantin Cu privire la statutul așezării romane civile de la Sucidava 112-118 română
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin A few dacian toponyms in Tabula Peutingeriana 71-74 engleză
2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin M. Aurelius Cassianus, Praeses Daciae Malvensis 114-119 engleză
2003 Pont de Trajan de Drobeta PETOLESCU, Constantin Les troupes auxiliaires de la zone des Portes de Fer 53-59 franceză
1983 Pontica, XVI PETOLESCU, Constantin Inscripțiile din Scythia Minor, Vol. I (Histria și împrejumile) - Pippidi D. 355-358 română
1984 Pontica, XVII PETOLESCU, Constantin Inscripții pe mortaria din Moesia Inferior (I) 67- română
1985 Pontica, XVIII PETOLESCU, Constantin Inscripții pe mortaria din Dacia (II) 157- română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 PETOLESCU, Constantin Contribuția militară a provinciei Moesia Inferior la cucerirea Daciei 349-354 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII PETOLESCU, Constantin Cariera centurionului M. Calventius Viator 195-198 română
2012 Pontica, XLV PETOLESCU, Constantin Les derniers legats de la province Moesia Inferior 513-517 franceză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani PETOLESCU, Constantin O inscripție din patrimoniul Muzeului din Călărași 237-246 română
1972 Sargetia, IX PETOLESCU, Constantin Cohors II Hispanorum la Micia 43- română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 PETOLESCU, Constantin Notă asupra unui fragment de diplomă militară romană 233-236 română