Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 20 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘANDRU, Dumitru (autor) Minoritatea maghiară din Transilvania după 23 August 1944 Istorie contemporană 401-417 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘANDRU, Dumitru (autor) Mișcări de populație din Sudul și Nordul Transilvaniei (1940-1944) Istorie contemporană 399-415 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE ȘANDRU, Dumitru (autor) Administrația din nord-vestul Transilvaniei de după 23 august 1944 Istorie 171-189 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȘANDRU, Dumitru (autor) Convenția de Armistițiu și refugiații din Bucovona de Nord și Basarabia 316-335 română
1998-2001 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. IV-VII, seria Istorie - Patrimoniu ȘANDRU, Dumitru (autor) Cercurile conducătoare ale României și agricultura țării în perioada interbelică Istorie 247-255 română
1998-2001 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. IV-VII, seria Istorie - Patrimoniu ȘANDRU, Dumitru (autor) Cooperația minoritari lor din România interbelică Istorie 255-269 română
1998-2001 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. IV-VII, seria Istorie - Patrimoniu ȘANDRU, Dumitru (autor) Arestările operate în 1945 în România după instaurarea Guvernului Petru Groza Istorie 277-289 română
2002-2003 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. VIII-IX, seria Istorie - Documente - Muzeologie ȘANDRU, Dumitru (autor) Condițiile de viață ale țăranului român din perioada interbelică reflectate în scrierile observatorilor occidentali Istorie 129-137 română
2007-2009 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. XIII-XV, seria Istorie - Patrimoniu ȘANDRU, Dumitru (autor) Îmbunătățiirile funciare în România interbelică STUDII ISTORICE 47-75 română
1971 Cercetări istorice, II SAIZU, Ion (autor), ȘANDRU, Dumitru (autor) Contribuții la cunoașterea stării de spirit în armata română în anii dictaturii militaro-fasciste V. Mişcarea muncitorească şi democratică 321-336 română
1973 Cercetări istorice, IV ȘANDRU, Dumitru (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 pe moșia Onești - Urziceni - Boroșoaia, județul Iași IV. Istorie politică şi social-economică 295-307 română
1975 Cercetări istorice, VI ȘANDRU, Dumitru (autor) Rolul "Casei rurale" în finanțarea agriculturii românești IV. Istorie politică şi social-economică 205-215 română
1977 Cercetări istorice, VIII ȘANDRU, Dumitru (autor) Creditul agricol din România după criza economică din 1929-1933 III. Istorie politică şi social-economică 469-485 română
1980 Cercetări istorice, XI KAREȚCHI, A. (autor), ȘANDRU, Dumitru (autor) Iașii în lupta pentru consolidarea și apărarea unității, a independenței și suveranității în perioada interbelică IV. Istorie 447-479 română
1980 Cercetări istorice, XI ȘANDRU, Dumitru (autor) Răspândirea științei de carte în satele României între cele două războaie mondiale IV. Istorie 521-532 română
1997 Cercetări istorice, XVI ȘANDRU, Dumitru (autor) Legalitatea și abuzurile instanțelor reformei agrare din 1945 VI. Românii şi secolul XX 347-363 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 ȘANDRU, Dumitru (autor) Creditul agricol în anii guvernărilor național-țărăniste IV. Economie şi societate 277-287 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX ȘANDRU, Dumitru (autor) Băncile populare din România până la sfârșitul primului război mondial III. Istorie modernă şi contemporană 381-402 română
1973 Mousaios, I ȘANDRU, Dumitru (autor) Contribuții la studiul unei proprietăți devălmașe: Obștea Putreda română
1978 Mousaios, II ȘANDRU, Dumitru (autor) Considerații privitoare la structura proprietății funciare-rurale în fostul județ Buzău, în secolul al XX-lea română