Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 37 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1993 Analele Brăilei, 1 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Date arheologice privind construcții specifice activității comerciale din Țara Românească 351-361 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Probleme ale cercetării vechii reședințe domnești din Câmpulung Arheologie, istorie medie 107-115 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Considerații privind descoperirile arheologice de la Câmpulung Arheologie, istorie antică 143-152 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie CANTACUZINO, Gheorghe (autor) În căutarea urmelor reședinței domnești de la Câmpulung Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 9-20 română
2000 Arheologia Medievală, III CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Mircea D. Matei la a 70-a aniversare 293- română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CANTACUZINO, Gheorghe (autor), MORINTZ, Sebastian (autor) Descoperirile arheologice de la Cernica și importanța lor pentru cunoașterea vechilor culturi din țara noastră Cercetări arheologice 7-26 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CANTACUZINO, Gheorghe (autor), FEDOROVICI, C. (autor) Morminte de femei decedate în timpul nașterii din necropola neolitică de la Cernica Cercetări arheologice 37-53 română
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Sondaje arheologice în orașul Focșani 251-260 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe (autor), TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Cătălui-Căscioarele, jud. Ilfov 261-328 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Ceramică medievală descoperită la Vodița prin săpăturile din anul 1970 439-451 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la cetatea Turnu (Turnu Măgurele), jud. Teleorman 100-119 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV CANTACUZINO, Gheorghe (autor), TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Cernica-Mănăstire 200-239 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Aspecte ale cercetării arheologice privind începuturile urbane ale Târgoviștei 225-233 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Vechi etape de locuire medievală în zona ansambulului Stelea din Tîrgoviște 225-230 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Unele probleme privind cercetările arheologice de la Câmpulung 199-206 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CANTACUZINO, Gheorghe (autor), DIACONESCU, P. (autor), MIHĂESCU, G. (autor) Cercetările arheologice efectuate în anii 1982 și 1983 la ansamblul Stelea din Tîrgoviște 113-126 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la Leșnic, jud. Hunedoara 127-133 română (rezumat în franceză)
1997 Cercetări Arheologice, X CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la Făgăraș 239-248 română (rezumat în franceză)
1997 Cercetări Arheologice, X CANTACUZINO, Gheorghe (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetări arheologice la cetatea Turnul Roșu (Boița, oralul Tălmaciu, jud. Sibiu) 291-308 română (rezumat în franceză)
1965 Cercetări arheologice în București, II CANTACUZINO, Gheorghe (autor) O mare locuință feudală in București descoperită prin săpături arheologice 325-348 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Unele aspecte ale culturii urbane medievale la Câmpulung (Muscel) VII. Artă şi arhitectură urbană 425-438 română
1990 Cercetări Numismatice, VI CANTACUZINO, Gheorghe (autor) O monedă de la Vladislav I Vlaicu / Une monnaie émise par Vladislav Ier / A coin issued by Vladislav I Vlaicu 104-105 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII CANTACUZINO, Gheorghe (autor), PÂRVAN, Katiușa (autor) Descoperiri monetare la Curtea Domnească din Târgoviște / Découvertes monétaires dans la zone de la Cour Princière de Târgoviște Numismatică medievală şi modernă 309-322 română
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 CANTACUZINO, Gheorghe (autor), MORINTZ, Sebastian (autor) Die jungsteinzeitlichen Funde in Cernica (Bukarest) 027-090
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Observations concernant les rites funéraires néolithiques de la nécropole de Cernica 045-059
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) The prehistoric necropoles of Cernica and its place in the neolithic culture of Romania and of Europe in the light of recent discoveries 045-060
1999-2001 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 43-45 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Certains problèmes concernant les vestiges médiévaux de Drobeta-Turnu Severin 159-182
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Biserica lui Ștefan cel Mare din Războieni - monument comemorativ Studii şi Materiale 231-235, 375-379 română, franceză
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Date arheologice și istorice privind mănăstirea Pângărați Studii şi materiale arheologice 227-251 română, franceză
1975 Muzeul Național, II Dr., CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Morminte cu schelete așezate pe torace din necropola neolitică de la Cernica și semnificația acestui ritual preistoric / Tombes à squelettes couchés sur le thorax de la nécropole néolithique de Cernica. La signification de ce rituel préhistorique 223-235 română
1981 Muzeul Național, V CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Sistemul defensiv al statului și lupta pentru independenței Țării Românești la sfărșitul sec. XIV și în prima jumătate a sec. XV / 159-164 română
2012 Muzeul Național, XXIV CANTACUZINO, Gheorghe (autor), LAZĂR, Mariana (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cantacuzinii și Cotrocenii / The Cantacuzino family and Cotroceni Monastery 73-82 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie BARASCHI, Silvia (autor), CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice din cetatea de la Enisala (1976) 459-471 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Probleme arheologice privind cea mai veche etapă de construcție a cetății Turnu 589-600 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la biserica din Sînpetru (com. Sîntămăria Orlea, jud. Hunedoara) Studii şi articole 285-292 română, germană
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Date noi privind cetatea Poenari (Argeș) 209-216 română
1980 Studii și Comunicări, V CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Sondaje arheologice la ctitoria lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeș 239-244 română