Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 17 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie POPA, Petre (autor) Contribuția organizațiilor P.C.R. și P.S.D. din județul Argeș la făurirea partidului unic al clasei muncitoare Istorie 353-364 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie POPA, Petre (autor) Revoluția de Ia 1848 din Țările Române în opera istoricilor Alexandru D. Xenopol și Nicolae Iorga Istorie 101-106 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie POPA, Petre (autor) Elenismul și lumea geto-dacică Istoria Culturii, Muzeografie 389-396 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie POPA, Petre (autor) Exprimări ale istoriografiei patristice 553- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie POPA, Petre (autor) In memoriam: Iulian Ilie Rizea și Constantin I. Dumitrescu 603- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie POPA, Petre (autor) Istoriagrafie romană în secolele regalității și republicii 609-618 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie POPA, Petre (autor) Patriarhul Miron Cristea între amvon și sigiliul guvernamental 571- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie POPA, Petre (autor) Acțiuni prezidențiale în perioada 1853-1868 de la Franklin Pierce la Andrew Johnson Istorie Modernă şi Contemporană 341-357 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie POPA, Petre (autor) Patriarhul Iustinian Marina între ortodoxie tradițională și politică românească postbelică 877- română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie POPA, Petre (autor) Câteva considerații privind împrumutul reîntregirii din 1941 și împrumutul apărării naționale din 1944 Istorie Modernă şi Contemporană 255-259 română
2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie POPA, Petre (autor) Personalități din familia Golescu în Enciclopedia Argeșului și Mușcelului istoria culturii, personalităţi 339-346 română
2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie POPA, Petre (autor) Spiritul enciclopedismului și Argeșul istoria culturii, personalităţi 417-436 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 POPA, Petre (autor) Municipiul Pitești – important centru urbanistic al României contemporane Studii şi Comunicări 13-19 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPA, Petre (autor) Mișcarea muncitorească din orașul Pitești în perioada avîntului revoluționar. Participarea secțiunii locale a Partidului Socialist la acțiunea de făurare a P.C.R. 247-262 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii POPA, Petre (autor) Activitatea politică a forțelor democratice din orașul Pitești în prima etapă a revoluției populare 279-287 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii POPA, Petre (autor) Contribuția organizațiilor P.C.R. și P.S.D. din județul Argeș la făurirea partidului unic al clasei muncitoare 353-364 română
1980 Studii și Comunicări, V POPA, Petre (autor) Semnificația istorică a activității și vizitelor tovarățului Nicolae Ceaușescu în județul Argeș 207-222 română