Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală DUMITRESCU, Ionuț, SCHUSTER, Cristian, TUȚULESCU, Ion Cîteva gînduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie și pînă în epoca modernă 261-270 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 IOSIFARU, Mariana, TULUGEA, Claudiu, TUȚULESCU, Ion Cîteva considerații asupra celor două spade din bronz aflate în colecția muzeului județean Vîlcea 75-80 română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V TUȚULESCU, Ion O nouă așezare de tip Glina la Ionești, județul Vîlcea .9- română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI TUȚULESCU, Ion Două reprezentări plastice aparținînd epocii bronzului descoperite la Copăcelu-Valea Rai 36-42 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI IOSIFARU, Mariana, PĂRĂUȘANU, Ovidiu, ȚUGULEA, Claudiu, TUȚULESCU, Ion Cercetări arheologice preventive la biserica "Sfîntul Nicolae", oraș Berbești, sat Valea Mare, județul Vîlcea 86-93 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII TUȚULESCU, Ion O încercare de repertoriere a așezărilor fortificate din prima vîrstă a fierului din spațiul intracarpatic și Banat 47-62 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII TUȚULESCU, Ion Considerații asupra unei reprezentări zoomorfe aparținînd Epocii Bronzului Din nord-estul Olteniei 84-94 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX TUȚULESCU, Ion Ceramica orizontzului final al culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei. Cu specială privire asupra arealului de nord-est 95-117 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X TUȚULESCU, Ion Forms of habitat belonging to Coțofeni cultura in the hill and mountain area odf Oltenia .7-23 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII SCHUSTER, Cristian, TUȚULESCU, Ion Some remarks about the tools used for obtaining salt in prehistory in Northern Oltenia 139-152 engleză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie TUȚULESCU, Ion Reprezentări plastice zoomorfe aparținînd culturii Coțofeni descoperite la Ocbița, județul Vîlcea 46-56 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII TUȚULESCU, Ion Așezarea fortificată hallstatiana. O încercare de reconstituire a unui habitat din prima vârstă a fierului. Strictă observație asupra spațiului intracarpatic și Banat I. Arheologie 91-101 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII TERTICI, Carol, TUȚULESCU, Ion Un fragment ceramic antropomorf descoperit la Stolniceni-Buridava romană, jud. Vîlcea I. Arheologie 69-75 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV ȚUGULEA, Claudiu, TUȚULESCU, Ion Câteva descoperiri arheologice din județul Vâlcea I. Arheologie 71-83 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV TUȚULESCU, Ion Forme de habitat aparținând culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei I. Arheologie 49-65 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI TUȚULESCU, Ion Catalogul descoperirilor aparținând orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă și montană a Olteniei în stadiul actual al cercetărilor I. Arheologie 7-25 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX TUȚULESCU, Ion Habitatul în perioada eneoliticului final în zona deluroasă și montană a Olteniei. Orizontul toartelor pastilate I. Arheologie 100-113 română
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, Anul I, nr. 1 (2015) COMȘA, Alexandra, MORINTZ, Alexandru, SCHUSTER, Christian, ȘERBĂNESCU, Done, TUȚULESCU, Ion Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călărași / Cercetări arheologice vechi și recente în comuna Radovanu, județul Călărași 67-104 germană (şi un rezumat în română)