Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 19 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ DUMITRESCU, Ionuț (autor), SCHUSTER, Cristian (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Câteva gânduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie și până în epoca modernă / Einige Gedanken hinsichtlich der Salzförderung im Nordosten Olteniens. Von der Vorgeschichte bis zur Modernen Zeit Arheologie 261-271 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 IOSIFARU, Mariana (autor), TULUGEA, Claudiu (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Cîteva considerații asupra celor două spade din bronz aflate în colecția muzeului județean Vîlcea 75-80 română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V TUȚULESCU, Ion (autor) O nouă așezare de tip Glina la Ionești, județul Vîlcea .9- română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI TUȚULESCU, Ion (autor) Două reprezentări plastice aparținînd epocii bronzului descoperite la Copăcelu-Valea Rai 36-42 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI IOSIFARU, Mariana (autor), PĂRĂUȘANU, Ovidiu (autor), TUȚULESCU, Ion (autor), ȚUGULEA, Claudiu (autor) Cercetări arheologice preventive la biserica "Sfîntul Nicolae", oraș Berbești, sat Valea Mare, județul Vîlcea 86-93 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII TUȚULESCU, Ion (autor) O încercare de repertoriere a așezărilor fortificate din prima vîrstă a fierului din spațiul intracarpatic și Banat 47-62 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII TUȚULESCU, Ion (autor) Considerații asupra unei reprezentări zoomorfe aparținînd Epocii Bronzului Din nord-estul Olteniei 84-94 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX TUȚULESCU, Ion (autor) Ceramica orizontzului final al culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei. Cu specială privire asupra arealului de nord-est 95-117 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X TUȚULESCU, Ion (autor) Forms of habitat belonging to Coțofeni cultura in the hill and mountain area odf Oltenia .7-23 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII SCHUSTER, Cristian (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Some remarks about the tools used for obtaining salt in prehistory in Northern Oltenia 139-152 engleză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie TUȚULESCU, Ion (autor) Reprezentări plastice zoomorfe aparținînd culturii Coțofeni descoperite la Ocbița, județul Vîlcea 46-56 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII TUȚULESCU, Ion (autor) Așezarea fortificată hallstatiana. O încercare de reconstituire a unui habitat din prima vârstă a fierului. Strictă observație asupra spațiului intracarpatic și Banat I. Arheologie 91-101 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII TERTICI, Carol (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Un fragment ceramic antropomorf descoperit la Stolniceni-Buridava romană, jud. Vîlcea I. Arheologie 69-75 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV TUȚULESCU, Ion (autor), ȚUGULEA, Claudiu (autor) Câteva descoperiri arheologice din județul Vâlcea I. Arheologie 71-83 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV TUȚULESCU, Ion (autor) Forme de habitat aparținând culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei I. Arheologie 49-65 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI TUȚULESCU, Ion (autor) Catalogul descoperirilor aparținând orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă și montană a Olteniei în stadiul actual al cercetărilor I. Arheologie 7-25 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX TUȚULESCU, Ion (autor) Habitatul în perioada eneoliticului final în zona deluroasă și montană a Olteniei. Orizontul toartelor pastilate I. Arheologie 100-113 română
2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie TERTECI, Carol (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Depozitul de bronzuri de la Șerbănești, județul Vâlcea Archaeology / Arheologie 47-59 română; engleză
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I COMȘA, Alexandra (autor), MORINTZ, Alexandru (autor), SCHUSTER, Christian (autor), ȘERBĂNESCU, Done (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călărași 67-104 germană (şi un rezumat în română)