Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 16 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie WITTENBERGER, Mihai (autor) The bronze age pit from Buza Rapoarte de Săpături Arheologice 703-715 engleză
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I ROTEA, Mihai (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) The ritual complex of inhumation belonging to the Early Bronze Age from Copăceni-La Moara (Cluj County) 17-23 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I ROTEA, Mihai (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) The ritual complex of the Wietenberg Culture, Cluj-Napoca (Transylvania) .7-27 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 WITTENBERGER, Mihai (autor) Economical life in Noua Culture in the Transilvanian Late Bronze Age .5-46 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 ROTEA, Mihai (autor), TECAR, Monica (autor), TECAR, Tiberiu (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) Bronze age metallurgy in Transylvania. Craft, Art and Ritual/Magic .7-38 engleză
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei WITTENBERGER, Mihai (autor) Comportamentul funerar la cultura Noua din Transilvania 305-312 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII SĂSĂRAN, Luminița (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) Considerații despre prelucrarea pietrei în cultura Noua din perspectivă petrografică 151-154 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) Date arheologice și arheozoologice din gropile rituale din str. Banatului, Cluj 220-222 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII SĂSĂRAN, Liana (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) Studiul geo-arheologic pe unele pise litice apatțănînd epocii bronzului tîrziu 255-256 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII WITTENBERGER, Mihai (autor) Date matematice privind caramica culturii Noua 275-275 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII WITTENBERGER, Mihai (autor) Casa între adăpost și sacru 286-286 română
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica ROTEA, Mihai (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) Aspects of bronze metallurgy in Transylvania 261-267 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 WITTENBERGER, Mihai (autor) Funerary Rite and Ritual of the Noua Culture in Transylvania 79-88 engleză
2011 Revista Bistriței, XXV ROTEA, Mihai (autor), TECAR, Monica (autor), TECAR, Tiberiu (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) Metalurgia epocii bronzului în Transilvania: meșteșug, artă și magie 9-34 română
2015 Revista Bistriței, XXIX ROTEA, Mihai (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) Un topor cu marginile ridicate descoperit la Sălicea, jud. Cluj 20-22 română, engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ROTEA, Mihai (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) Complexul ritual aparținînd culturii Wietenberg de la Cluj-Napoca - "Strada Banatului" 213-235 română