Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 61 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra unor aspecte ale legăturilor voievodatului ardelean cu imperiul bizantin (mijlocul sec. X - începutul sec. XI) Istorie Medie 11-22 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Unele considerații asupra momentului și a împrejurărilor în care și-a încetat existența statală Despotatul Dobrogean Istorie Medie 9-24 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații privind organizarea stăpânirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolul al XI-lea Istorie Medie 239-260 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "Terra Ultrasilvana" în secolul al X-lea și la începutul secolului al XI-lea Istorie Medie 9-26 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Districtul protopopesc Mediaș de la înfințare pană la 1900. Aspecte organizatorice și demografice 89-99 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra contribuției lui Ștefan cel Mare la susținerea Muntelui Athos 157-164 română
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Nouvelles considerations sur le fonctionnement de Strategat de Dristra (env. 971-env. 1018/1020) 55-66 franceză
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Dispute și confruntări interne în etapa de început a existenței tratatului Vlaho-Bulgar și implicarea Bizanțului. 1185-1204 118-132 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale funcționării Mitropoliei Ungrovlahiei pănă la începutul secolului al XV-lea 159-168 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Unele considerații cu privire la etapa de debut a relațiilor romano-otomane în secolul al XIV-lea 163-176 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Ofensiva bulgară de la sfîrșitului al X-lea și situația stăpînirilor bizantine de la Dunărea de jos 117-125 română
2006 Carpica, XXXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Relațiile Moldo-Muntene dintre 1457-1462. Între colaborare politică și confruntare militară 94-111 română
2008 Carpica, XXXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Cu privire la începuturile Mitropoliei Moldovei. Noi considerații asupra datei întemeierii eparhiei moldovene 232-246 română
2009 Carpica, XXXVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Conflictul religios moldo-bizantin de la fîrșitul secolului al XIV-lea- dispută pentru recunoașterea mitropoliei sau pentru controlul investirii mitropolitului 65-73 română
2010 Carpica, XXXIX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Situația teritoriilor ponto-danubiene între 1418 și mijlocul secolului al XV-lea. O problemă controversată în istoriografia românească 110-121 română
2011 Carpica, XL MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Denumirile stăpînirilor bizantine de la Dunărea Inferioară din secolele X.XII și semnificația lor 78-87 română
2007 Istros, XIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) New observations on the organization of the Church in Scythia Minor at the end of 3rd C. and beginning of 4th C. 345-261 engleză
2009 Istros, XV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un probleme controverse de l'histoire de la theme Paristrion-Paradounavon au XI siecle: Le gouvernement de basileios Apokapes 163-177 franceză
2011 Istros, XVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "The archontate of the paristrion" cities or "of the cities from the Istros" - A Thema with single name in the byzantine literary sources 55-68 franceză
2012 Istros, XVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "Qui inde egressi, vulgarum gentes, quae super Danubium, bello adgrediuntur" Considerations concernant une action militaire arabe au Danube (l'automne 718) 229-235 franceză
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea MĂRCULEȚ, Vasile (autor) La recouquete de la Dacie Meridionale et le debit de la politique de Reconquista - de Justinien I 51-63 franceză
2011 Muzeul Național, XXIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un posibil mitropolit necunoscut al Severinului din decenul 9 al secolului al XIV-lea / Un possible metropolite inconnu de Severin de la 9e decennie du XIVe siecle 13-20 română
2012 Muzeul Național, XXIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații privind datarea și contextul în care și-a încetat existența mitropolia Severinului / Considerations concernant la datation et le contexte en qui a casse sa existence la metropolie de Severin 27-37 română
2013 Muzeul Național, XXV Drd., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra politicii antiotomane promovate de domnul țării românești Alexandru Aldea între 1431-1432 / Considerations on the anti-ottoman policy promoted by Alexander Aldea, prince of Wallachia between 1431-1432 35-46 română
2014 Muzeul Național, XXVI Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Scurte considerații asupra începuturilor organizării bisericii din Scythia Minor. Primii episcopi / Brief considerations on the beginnings of the organization of the church in Schytia Minor. The first bishops 29-36 română
2015 Muzeul Național, XXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) De la episcopia Ungrovlahiei la Mitropolia «A toată Ungrovlahia». Scurte considerații privind începuturile organizării Bisericii Țării Românești / From The Episcopate Of Ungro-Wallachia To The Metropolitan Church Of “All Ungro-Wallachia”. 25-33 română
2016 Muzeul Național, XXVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Martiri voluntari și cvasi-voluntari de la Dunărea de Jos din secolul al IV-lea / 4" century voluntary and quasi-voluntary martyrs from the Lower Danube 7-22 română
2017 Muzeul Național, XXIX Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspects of the governance of theme Paristrion Paradunavon) in the 11th century: Associated governments 1-10 engleză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Din nou despre organizarea teritoriilor bizantine de la Dunărea de Jos: Strategatul de Drista-Dorostolan 305- română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra implicării Dobrogei și Țării Românești în relațiile internaționale din spațiul mediteraneano-pontic din deceniul opt al secolului al XIV-lea 393-410 română
2006 Pontica, XXXIX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații asupra organizării, funcționării și rolului themei Mesopotamia Apusului, 971-c.1000 294-317 română
2007 Pontica, XL MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Conflictul dobrogeano-genovez (1360-1387) componentă a luptei pentru supremație în bazinul Best-Pontic din a doua jumătate a secolului al XIV-lea 371-398 română
2008 Pontica, XLI MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un probleme de geopolitique de la poluitique danubienne du Constantin le Grand (324-337): La reconquete et la domination de la Dacie Meridionale 299-312 franceză
2012 Pontica, XLV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra denumirilor și organizării stăpînirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolele X-XII 361-377 română
2006 Revista Bistriței, XX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Șcheia (6 martie 1486) - un eșec militar, dar un succes politic. Unele considerații pe baza unor surse moldovenești și turcești din secolele XV-XVIII Istorie 189-198 română, franceză
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asupra identificării geților, dacilor și Daciei din operele autorilor bizantini din secolele X-XV 7-12 română, engleză
2008 Revista Bistriței, XXII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 243-248 română, franceză
2009 Revista Bistriței, XXIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 105-110 română, franceză
2010 Revista Bistriței, XXIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asăneștii - domniile și morțile lor violente 285-295 română, franceză
2011 Revista Bistriței, XXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua jumătate a secolului al XIV-lea: relații cu Imperiul grec de la Trapezunt 203-207 română, franceză
2012 Revista Bistriței, XXVI MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Informații despre teritoriile de la Dunărea de Jos cuprinse în cronica lui Mihail Attaleiates 156-159 română, franceză
2013 Revista Bistriței, XXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Încetarea stăpînirii bizantine de la Dunărea de Jos (sfîrșitul secolului XII - începutul secolului XIII) 119-127 română, franceză
2014 Revista Bistriței, XXVIII MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte controversate ale campaniei otomano-muntene din Transilvania din toamna anului 1479 239-251 română, franceză
2015 Revista Bistriței, XXIX MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Focul de la Copșa Mică (1933-1940), prezentat în ziarul Unirea Poporului de la Blaj 218-224 română, franceză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații privind funcționarea Districtului Protopopesc Român Unit al Mediașului în secolul al XVIII-lea 139-142 română, engleză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte privind modificările produse în repartiția teritorială a populației rome din România, între 2002 și 2011 274-278 română, engleză
2018 Revista Bistriței, XXXII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Bistrița-Năsăud la Primul Război Mondial (1914-1918) 166-181 română, engleză
2018 Revista Bistriței, XXXII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Contribuția locuitorilor din regiunea Bistrița-Năsăud la «Fondul jertfelor liniei demarcaționate» (1919) 241-247 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Timiș-Torontal la Primul Război Mondial (1914-1918) 101-123 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Contribuția fostului județ Mureș-Turda la «Fondul Jertfelor Liniei Demarcaționale» (1919) 124-128 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Basarab Ier a-t-il gouverné aux Bouches du Danube? Considérations concernant le début de la domination de la Valachie sur le sud-ouest de Boudgeak  Istorie 19-30 franceză, română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Interese, conflicte și competitori în comerțul de la gurile Dunării și limanul Nistrului la sfârșitul seco-lului al XIII-lea și în secolul al XIV-lea  Istorie 31-53 română, engleză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un posibil guvernator al Themei Paristrion – Paradunavon din deceniul 4 al secolului al XI-lea: Leon Chalkotoubes, strateg istrian  Istorie medievală 187-193 română, franceză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații cu privire la limbile utilizate în realizarea tranzacțiilor comerciale din cadrul coloniilor genoveze de la gurile Dunării la mijlocul secolului al XIV-lea Istorie medievală 194-202 română, franceză
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații privind jurisdicția Mitropoliților Ungrovlahiei până la începutul secolului al XV-lea  Studii, articole, comunicări, note 257-266 română, franceză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale organizării bisericești în thema Paristrion-Paradunavon în secolele XI-XII Studii, articole, comunicări 159-168 română, franceză
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Revenirea bizantină la Dunărea de Jos, 1000-1018/1020  Studii, articole, comunicări 183-190 română, franceză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) O campanie militară arabă la Dunăre în toamna anului 718. Noi considerații pe marginea unui pasaj din Paulus Diaconus, Historia Langobardorum VI, XLII Istorie. Studii şi articole 273-280 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Organizare ecleziastică și implicații bizantine în Transilvania în secolul al XIV-lea și la începutul secolului al XV-lea Istorie. Studii şi articole 135-141 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Ofițerii români din Regimentul nr. 46 la Deva (1851-1853) Istorie. Studii şi articole 195-206 română, franceză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerationd regarding the area where the byzantine campaigne against the cumans took place in 1114 and the localization of the blokumannaland 585-594 engleză