Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 67 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra unor aspecte ale legăturilor voievodatului ardelean cu imperiul bizantin (mijlocul sec. X - începutul sec. XI) Istorie Medie 11-22 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Unele considerații asupra momentului și a împrejurărilor în care și-a încetat existența statală Despotatul Dobrogean Istorie Medie 9-24 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații privind organizarea stăpânirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolul al XI-lea Istorie Medie 239-260 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "Terra Ultrasilvana" în secolul al X-lea și la începutul secolului al XI-lea Istorie Medie 9-26 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Districtul protopopesc Mediaș de la înfințare pană la 1900. Aspecte organizatorice și demografice 89-99 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra contribuției lui Ștefan cel Mare la susținerea Muntelui Athos 157-164 română
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Nouvelles considerations sur le fonctionnement de Strategat de Dristra (env. 971-env. 1018/1020) 55-66 franceză
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Dispute și confruntări interne în etapa de început a existenței tratatului Vlaho-Bulgar și implicarea Bizanțului. 1185-1204 Istorie 118-132 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale funcționării Mitropoliei Ungrovlahiei până la începutul secolului al XV-lea Istorie 159-168 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Unele considerații cu privire la etapa de debut a relațiilor româno-otomane în secolul al XIV-lea Istorie 163-176 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Ofensiva bulgară de la sfârșitului al X-lea și situația stăpânirilor bizantine de la Dunărea de Jos Istorie 117-125 română
2013-2014 Buridava - Studii și Materiale, XI MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Locțiitori ai unor scaune arhierești orientale: mitropoliții Ungrovlahiei și titlurile lor onorifice în secolul al XIV-lea Istorie şi Memorialistică 115 - 124 română
2015 Buridava - Studii și Materiale, XII, nr. 2 MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații privind prezența bizantină la Dunărea de Jos între sfârșitul secolului al VII-lea și începutul secolului al X-lea Istorie şi Muzeologie / History and Museology 7 - 20 română (Rezumat în engleză)
2018 Buridava - Studii și Materiale, XIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Mitropolia Severinului (august/octombrie 1370-ante mai 1412) ISTORIE / HISTORY 78 - 105 română (rezumat în engleză)
2018 Buridava - Studii și Materiale, XIII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Contribuția locuitorilor Olteniei la Fondul jertfelor liniei demarcaționale (1919) ISTORIE / HISTORY 166 - 174 română (rezumat în engleză)
2006 Carpica, XXXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Relațiile Moldo-Muntene dintre 1457-1462. Între colaborare politică și confruntare militară 94-111 română
2008 Carpica, XXXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Cu privire la începuturile Mitropoliei Moldovei. Noi considerații asupra datei întemeierii eparhiei moldovene 232-246 română
2009 Carpica, XXXVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Conflictul religios moldo-bizantin de la fîrșitul secolului al XIV-lea- dispută pentru recunoașterea mitropoliei sau pentru controlul investirii mitropolitului 65-73 română
2010 Carpica, XXXIX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Situația teritoriilor ponto-danubiene între 1418 și mijlocul secolului al XV-lea. O problemă controversată în istoriografia românească 110-121 română
2011 Carpica, XL MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Denumirile stăpînirilor bizantine de la Dunărea Inferioară din secolele X.XII și semnificația lor 78-87 română
2007 Istros, XIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) New observations on the organization of the Church in Scythia Minor at the end of 3rd C. and beginning of 4th C. 345-261 engleză
2009 Istros, XV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un probleme controverse de l'histoire de la theme Paristrion-Paradounavon au XI siecle: Le gouvernement de basileios Apokapes 163-177 franceză
2011 Istros, XVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "The archontate of the paristrion" cities or "of the cities from the Istros" - A Thema with single name in the byzantine literary sources 55-68 franceză
2012 Istros, XVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "Qui inde egressi, vulgarum gentes, quae super Danubium, bello adgrediuntur" Considerations concernant une action militaire arabe au Danube (l'automne 718) 229-235 franceză
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea MĂRCULEȚ, Vasile (autor) La recouquete de la Dacie Meridionale et le debit de la politique de Reconquista - de Justinien I 51-63 franceză
2011 Muzeul Național, XXIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un posibil mitropolit necunoscut al Severinului din decenul 9 al secolului al XIV-lea / Un possible metropolite inconnu de Severin de la 9e decennie du XIVe siecle 13-20 română
2012 Muzeul Național, XXIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații privind datarea și contextul în care și-a încetat existența mitropolia Severinului / Considerations concernant la datation et le contexte en qui a casse sa existence la metropolie de Severin 27-37 română
2013 Muzeul Național, XXV Drd., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra politicii antiotomane promovate de domnul țării românești Alexandru Aldea între 1431-1432 / Considerations on the anti-ottoman policy promoted by Alexander Aldea, prince of Wallachia between 1431-1432 35-46 română
2014 Muzeul Național, XXVI Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Scurte considerații asupra începuturilor organizării bisericii din Scythia Minor. Primii episcopi / Brief considerations on the beginnings of the organization of the church in Schytia Minor. The first bishops 29-36 română
2015 Muzeul Național, XXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) De la episcopia Ungrovlahiei la Mitropolia «A toată Ungrovlahia». Scurte considerații privind începuturile organizării Bisericii Țării Românești / From The Episcopate Of Ungro-Wallachia To The Metropolitan Church Of “All Ungro-Wallachia”. 25-33 română
2016 Muzeul Național, XXVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Martiri voluntari și cvasi-voluntari de la Dunărea de Jos din secolul al IV-lea / 4" century voluntary and quasi-voluntary martyrs from the Lower Danube 7-22 română
2017 Muzeul Național, XXIX Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspects of the governance of theme Paristrion Paradunavon) in the 11th century: Associated governments 1-10 engleză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Din nou despre organizarea teritoriilor bizantine de la Dunărea de Jos: Strategatul de Drista-Dorostolan 305- română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra implicării Dobrogei și Țării Românești în relațiile internaționale din spațiul mediteraneano-pontic din deceniul opt al secolului al XIV-lea 393-410 română
2006 Pontica, XXXIX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații asupra organizării, funcționării și rolului themei Mesopotamia Apusului, 971-c.1000 294-317 română
2007 Pontica, XL MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Conflictul dobrogeano-genovez (1360-1387) componentă a luptei pentru supremație în bazinul Best-Pontic din a doua jumătate a secolului al XIV-lea 371-398 română
2008 Pontica, XLI MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un probleme de geopolitique de la poluitique danubienne du Constantin le Grand (324-337): La reconquete et la domination de la Dacie Meridionale 299-312 franceză
2012 Pontica, XLV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra denumirilor și organizării stăpînirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolele X-XII 361-377 română
2006 Revista Bistriței, XX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Șcheia (6 martie 1486) - un eșec militar, dar un succes politic. Unele considerații pe baza unor surse moldovenești și turcești din secolele XV-XVIII Istorie 189-198 română, franceză
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asupra identificării geților, dacilor și Daciei din operele autorilor bizantini din secolele X-XV 7-12 română, engleză
2008 Revista Bistriței, XXII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 243-248 română, franceză
2009 Revista Bistriței, XXIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 105-110 română, franceză
2010 Revista Bistriței, XXIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asăneștii - domniile și morțile lor violente 285-295 română, franceză
2011 Revista Bistriței, XXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua jumătate a secolului al XIV-lea: relații cu Imperiul grec de la Trapezunt 203-207 română, franceză
2012 Revista Bistriței, XXVI MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Informații despre teritoriile de la Dunărea de Jos cuprinse în cronica lui Mihail Attaleiates 156-159 română, franceză
2013 Revista Bistriței, XXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Încetarea stăpînirii bizantine de la Dunărea de Jos (sfîrșitul secolului XII - începutul secolului XIII) 119-127 română, franceză
2014 Revista Bistriței, XXVIII MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte controversate ale campaniei otomano-muntene din Transilvania din toamna anului 1479 239-251 română, franceză
2015 Revista Bistriței, XXIX MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Focul de la Copșa Mică (1933-1940), prezentat în ziarul Unirea Poporului de la Blaj 218-224 română, franceză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații privind funcționarea Districtului Protopopesc Român Unit al Mediașului în secolul al XVIII-lea 139-142 română, engleză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte privind modificările produse în repartiția teritorială a populației rome din România, între 2002 și 2011 274-278 română, engleză
2018 Revista Bistriței, XXXII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Bistrița-Năsăud la Primul Război Mondial (1914-1918) 166-181 română, engleză
2018 Revista Bistriței, XXXII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Contribuția locuitorilor din regiunea Bistrița-Năsăud la «Fondul jertfelor liniei demarcaționate» (1919) 241-247 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Timiș-Torontal la Primul Război Mondial (1914-1918) 101-123 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Contribuția fostului județ Mureș-Turda la «Fondul Jertfelor Liniei Demarcaționale» (1919) 124-128 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Basarab Ier a-t-il gouverné aux Bouches du Danube? Considérations concernant le début de la domination de la Valachie sur le sud-ouest de Boudgeak  Istorie 19-30 franceză, română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Interese, conflicte și competitori în comerțul de la gurile Dunării și limanul Nistrului la sfârșitul seco-lului al XIII-lea și în secolul al XIV-lea  Istorie 31-53 română, engleză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un posibil guvernator al Themei Paristrion – Paradunavon din deceniul 4 al secolului al XI-lea: Leon Chalkotoubes, strateg istrian  Istorie medievală 187-193 română, franceză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații cu privire la limbile utilizate în realizarea tranzacțiilor comerciale din cadrul coloniilor genoveze de la gurile Dunării la mijlocul secolului al XIV-lea Istorie medievală 194-202 română, franceză
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații privind jurisdicția Mitropoliților Ungrovlahiei până la începutul secolului al XV-lea  Studii, articole, comunicări, note 257-266 română, franceză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale organizării bisericești în thema Paristrion-Paradunavon în secolele XI-XII Studii, articole, comunicări 159-168 română, franceză
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Revenirea bizantină la Dunărea de Jos, 1000-1018/1020  Studii, articole, comunicări 183-190 română, franceză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) O campanie militară arabă la Dunăre în toamna anului 718. Noi considerații pe marginea unui pasaj din Paulus Diaconus, Historia Langobardorum VI, XLII Istorie. Studii şi articole 273-280 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Organizare ecleziastică și implicații bizantine în Transilvania în secolul al XIV-lea și la începutul secolului al XV-lea Istorie. Studii şi articole 135-141 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Ofițerii români din Regimentul nr. 46 la Deva (1851-1853) Istorie. Studii şi articole 195-206 română, franceză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerationd regarding the area where the byzantine campaigne against the cumans took place in 1114 and the localization of the blokumannaland 585-594 engleză
2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra unor aspecte ale debutului legăturilor politice și regilioase ale formațiunii politice intracarpatice conduse de ducele Gylas cu imperiul bizantin la mijlocul secolului al X-lea
2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asediul Chiliei (iunie 1462) - acțiune antiotomană sau agresiunea Moldovei împotriva Țării Românești