Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 24 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1993 Analele Brăilei, 1 CHIPURICI, Nicolae Cerneți - Oraș care a fost 511-521 română
1978 Drobeta, III CHIPURICI, Nicolae Județul Mehedinți într-o conscripție de la începutul secolului al XVIII-lea 136- română
1996 Drobeta, VII CHIPURICI, Nicolae Despre bunurile imobiliare ale Buzeștilor la Vlădaia și vestigiile lor după 300 de ani 96- română
1996 Drobeta, VII CHIPURICI, Nicolae Orașul Turnu Severin și Frontul de la Cerna în memoriile unui combatant severinean 140- română
1998 Drobeta, VIII CHIPURICI, Nicolae Revista "Izvorașul" la românii din Grecia 72- română
1998 Drobeta, VIII CHIPURICI, Nicolae Aprovizionarea cu apă a orasșului Turnu Severin 191- română
1999 Drobeta, IX CHIPURICI, Nicolae Organizarea învățămîntului filozofic universitar românesc în gîndirea și practica filozofică a profesirului universitar Constantin-Dumitrescu-Iași 168- română
1999 Drobeta, IX CHIPURICI, Nicolae Școlile orșovene de după Marea Unire în lumina unor documente inedite 184- română
2000 Drobeta, X CHIPURICI, Nicolae Interferențe româno-poloneze în anii celei de-a diua conflagrații mondiale (1939-1943). Prezentare și documente inedite 152-186 română
2000 Drobeta, X CHIPURICI, Nicolae Ion Heliade Rădulescu: o scrisoare inedită din exil (6/18 martie 1851) 204-215 română
2002 Drobeta, XI-XII CHIPURICI, Nicolae Organizarea teritorial-administrativă a județului Mehedinți pe plăși (1719-1950) și pe raioane (1950-16 februarie 1968) 383-403 română
2002 Drobeta, XI-XII CHIPURICI, Nicolae O veche rînduială de nuntă și orație scrisă pe un document din anul 1826 413-416 română
2003 Drobeta, XIII CHIPURICI, Nicolae Patrimoniul imobiliar al Orșovei în anii 1930-1948 267- română
2003 Drobeta, XIII CHIPURICI, Nicolae Obștile devălmașe de moșneni: constituirea, funcționarea și administrarea lor conform codului silvic din 1940 310- română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Conace de munte și de plai din nord-vestul Olteniei la mijlocul veacului trecut 94-120 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Documente cartografice mehedințene din anii 1831-1912 în arhivele naționale din București 166-176 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Orașul Severinului în zilele de 24 ianuarie și 30 august 1860 219-225 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Despre fondarea orașului Severinului peste antichitpțile romane de la Drobeta în arhiva municipalității din anii 1833-1906 244- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Proiectul tehnic de fondare a orașului modern Severinului și arhitectul catalan Xavier Villacrosse 243-250 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Toponimele satului Zegaia în a doua jumătate a secolului trecut 166-176 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Despre autorități și instituției ale administrației militare de ocupare a puterilor centrale la Severin în anii 1916-1918 301-321 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Variante mehedințene nepublicate ale unor balade 75-84 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Neamuri de moșneni din hotarele Balta, Cireșu și vecinătăți, atestate de tradiție și documente .5-31 română
1993 - 1994 Revista Monumentelor Istorice, Anii LXII-LXIII, nr. 1-2 CHIPURICI, Nicolae Bunurile imobiliare de la Vlădaia-Mehedinți ale Buzeștilor, la sfârșitul secolului al XIX-lea Comunicări şi note documentare 184-184 română