Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 15 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău POPA, Cristian (autor) Harta arheologică a satului Gligorești (comuna Luna, județul Cluj) Preistorie 55-120 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău POPA, Cristian (autor), RUSTOIU, Aurel (autor) Câteva probleme privind ceramica Latene cu grafit în pastă din Dacia preromană Preistorie 253-270 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare ANDRIȚOIU, Ioan (autor), POPA, Cristian (autor), SIMINA, Nicolae (autor) Raport de săpătură. Șantierul arheologic Vințu de Jos - Desupra satului (jud. Alba 1994-1998) Arheologie preistorică 141-192 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie POPA, Cristian (autor) Contribuții la cunoașterea perioadei de tranziție de la Eneolitic la epoca Bronzului pe Valea Cugirului (jud. Alba) 33-57 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie PLANTOS, Cristinel (autor), POPA, Cristian (autor) Asupra vaselor ceramice canelate și fațetate din cea de a doua epocă a fierului de pe teritoriul României 107-128 română
2000 Banatica, 15-I POPA, Cristian (autor) Descoperiri neolitice timpurii în bazinul hidrografic al Cugirului (județul Alba) 17-47 română
1999 Carpica, XXVIII POPA, Cristian (autor) Un pumnal de tip răsăritean de la Cut (jud. Alba) 17-30 română
2001 Carpica, XXX POPA, Cristian (autor) O statuetă de tip Gîrla Mare descoperită la Tismana, com Devesel (jud. Mehedinți) 39-42 română
2009 Crisia, XXXIX POPA, Cristian (autor), ȘTEFU, Viorel (autor) The antler sceptre from Coțofeni settlement of Boarta (Sibiu County) I. Studii şi articole 7-16 engleză
2011 Crisia, XLI POPA, Cristian (autor) Obiecte de metal din locuirea Coțofeni de la Bănița - Peștera Bolii (jud. Hunedoara) 33-45 română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie POPA, Cristian (autor) Two statuettes with mobile heads from Petrești-Groapa Galbenă 19-25 engleză
1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, seria 1997-1998 POPA, Cristian (autor) Contribuții la cunoașterea perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în bazinul Cugirului (II) 51-101 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, seria 2001-2002 POPA, Cristian (autor) Materiale aparținînd bronzului timpuriu și debutului bronzului mijlociu din Colecțiile Muzeului "Ioan Raica" - Sebeș 79-98 română
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI POPA, Cristian (autor), TOTOIANU, Radu (autor) Lei funerari romani păstrați în muzeul din Sebeș 215-229 română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. I, Amurgul Mileniului II a. Chr. în Câmpia Tisei și Transilvania. Simpozion Satu Mare 18-19 iulie 2008, seria Arheologie POPA, Cristian (autor), TOTOIANU, Radu (autor) The Late Bronze Age settlement at Sebeș-Podul Pripocului (County of Alba) 85- engleză