Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 26 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUMĂ, Marian O nouă descoperire hallstatiana timpurie la Moldova Nouă 481-493 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUMĂ, Marian O nouă contribuție arheologică la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor 45-58 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie GUMĂ, Marian, POPESCU, Octavian O necropolă din prima epocă a fierului la Iaz (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 244-284 română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian, GUMĂ, Nicoleta Săpături de salvare la Valea Timișului (Județul Caraș-Severin) 45- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (Județul Caraș-Severin) 69- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian, GUMĂ, Nicoleta, PETROVSZKI, Richard Valea Timișului 433- română
1979 Banatica, 5 GUMĂ, Marian Date noi privind descoperirile halstattiene de la Gornea 115- română
1979 Banatica, 5 GUMĂ, Marian Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii (I). Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic) - Morintz Sebestian 571- română
1981 Banatica, 6 GUMĂ, Marian, SĂCĂRIN, Caius Descoperiru "Coțofeni" inedite de la Bocșa Montană-Colțan (județul Caraș-Severin) 59- română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion, GUMĂ, Marian Cîteva descoperiri din prima și a doua epocă a fierului în Clisura Dunării 107- română
1983 Banatica, 7 GUMĂ, Marian Contribuții la cunoașterea culturii Basarabi în Banat 65- română
1985 Banatica, 8 DRAGOMIR, Ion, GUMĂ, Marian Un depozit de gronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liborajdea (com. Sichevița, jud. Caraș-Severin) 107-122 română
1987 Banatica, 9 GUMĂ, Marian, LUCA SABIN, Adrian, SĂCĂRIN, Caius Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii (1985-1987) 199-238 română
1990 Banatica, 10 GUMĂ, Marian Hadrian Daicoviciu (1932-1984) română
1990 Banatica, 10 GUMĂ, Marian Cîteva precizări asupra unor descoperiti aparținînd primei și celei de a doua epoci a fierului din Sud-Vestul României (I) 95-106 română
2010 Banatica, 20-1 GUMĂ, Marian, IAROSLAVSKI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Cercetările arheologice de la cuptoare - sfogea. Campaniile 1075-1977 31-48 română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BOZU, O., GUMĂ, Marian, LAZAROVICI, Gheorghe, SĂCĂRIN, Caius, UZUM, Ilie Raport preliminar de cercetare arheologică la Gornea Libcova 391-394
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 GUMĂ, Marian, SĂCĂRIN, Caius Cercetările arheologice de la ''Stenca'' Liubcovei 135-137
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 GUMĂ, Marian, SĂCĂRIN, Caius Șantierul arheologic Valea Timișului - "Rovină'' 159-160
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian Unele probleme și perspective ale cercetării primei epoci a fierului în județul Caraș-Severin 251-276 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie GUMĂ, Marian, PETROVSZKY, Richard Un nou grup cultural al epocii bronzului în Sud-vestul României - descoperirile de tip Balta Sărată 55-110 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian O nouă descoperire aparținînd culturii Basarabi în Sudul Banatului 155-171 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian Contribuții la istoria tracilor din nord-vestul României. Așezarea Wietenberg de la Derșida - Chidioșan Nicolae 333-336 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian Studii Dacice - Daicoviciu H. 336-342 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian Așezări dacice și daco-romane la Slimnic. Contribuții la continuitatea dacilor în Dacia romană - Glodariu I. 342-344 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BĂDESCU, Claudia, GUMĂ, Marian, LAZAROVICI, Alice, LAZAROVICI, Gheorghe, PETRESCU, Sorin, SĂCĂRIN, Caius Despre grupul Balta Sărată. Note analitice 193-212 română