Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 12 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Caracterul gumelnițean al culturii eneolitice Sălcuța 143-154 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Evoluții culturale în Neoliticul tîrziu din Oltenia. Contribuții .5-15 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Metalurgia cuprului în cadrul complexului cultural eneolitic Sălcuța-Bubanj-Krivodol 87- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Catalogul așezărilor și descoperirilor aparâinînd Culturii Sălcuța 17-35 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Reprezentări antropomorfe de lut din Oltenia, descoperite în arealul culturii eneolitice Sălcuța .5-22 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Repere cronologice privind cercetarea culturii eneolitice Sălcuța 32-45 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Manifestări religioase în cadrul culturii eneolitice Sălcuța 33-52 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Elemente noi privind catalogul așezărilor și descoperirilor culturii eneolitice Sălcuța .5-12 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Puncte de vedere privind prezența orantei în cultura Sălcuța și conexiunile cu fenomenele culturale sincrone .5- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Fenomenul "Svinița" Volumul I. Istoria - Sălceanu I., Curici N. 258- română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Grupa Bubanj I a complexului cultural eneolitic timpuriu Sălcuța-Bubanj-Krivodol (SBK) I. Arheologie 5-99 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Prezentare de carte VI. Recenzii 625-628 română