Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 36 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1993 Analele Brăilei, 1 ANDRONIC, Alexandru (autor), OLARU, Ioan (autor), ZUP MARIA, Ana (autor) Biserica Sf. Ioan din Vaslui - prima biserică orășenească înalțată de Ștefan cel Mare 473-482 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ANDRONIC, Alexandru (autor) Rolul Sucevei în desfășurarea unor evenimente internaționale între anii 1385 și 1387 229-234 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ANDRONIC, Alexandru (autor) Din istoria și civilizația dacilor liberi. Dacii din spațiul est- carpatic în secolele II-IV - On Ioniță 896-897 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 ANDRONIC, Alexandru (autor) Despre geneza orașului medieval românesc: modelul Iașilor 137-145 română
1971 Carpica, IV ANDRONIC, Alexandru (autor), GHEORGHIU, V. (autor) Știri noi în legătură cu învățământul agricol de la Academia Mihăileană 357-361 română
1971 Carpica, IV ANDRONIC, Alexandru (autor) Săpăturile de la Dridu. Contribuții la arheologia și istoria perioadei de formare a poporului român - Zaharia Eugenia 441-445 română
1972 Carpica, V ANDRONIC, Alexandru (autor) Începuturile vieții urbane la Iași 169-180 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ANDRONIC, Alexandru (autor) Preocupări ale ocârmuirii Moldovei în domeniul agriculturii în perioada regulamentară 115-120 română
1975 Carpica, VII ANDRONIC, Alexandru (autor) Curtea domnească din Iași 157-164 română
1978 Carpica, X ANDRONIC, Alexandru (autor) Probleme referitoare la cultura urbană medievală din secolele XV-XVII din Moldova 253-169 română
1979 Carpica, XI ANDRONIC, Alexandru (autor) În legătură cu datarea descoperirilor sarmatice de la Vaslui 165-169 română
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 ANDRONIC, Alexandru (autor) La contribution des recherches archéologiques à l'histoire de la ville de Jassy 463-468
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 ANDRONIC, Alexandru (autor), DINU, Marin (autor), NEAMȚU, Eugen (autor) La résidence princière de Jassy 335-358
1978 Hierasus, I ANDRONIC, Alexandru (autor), ANTONESCU, Silvia (autor) În legătură cu unele descoperiri de obiecte medievale din județul Botoșani 257- română
1979 Hierasus, II ANDRONIC, Alexandru (autor) Nicolae Iorga - Cursurile de Vară de la Vălenii de Munte 370-373 română
1983 Hierasus, V ANDRONIC, Alexandru (autor) Tipologia feudalismului european și rolul obștilor agrare în procesul de feudalizare 271- română
1986 Hierasus, VI ANDRONIC, Alexandru (autor) Unele probleme privind istoria comerțului românesc în concepția lui Nicolae Iorga 131- română
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru (autor), NEAMȚU, Eugen (autor) Săpăturile de salvare de la Vaslui 089-102
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru (autor), ARION, Gheorghe (autor), MARTINOVICI, Trifu (autor), MATEI, M.D. (autor), NEAMȚU, Eugenia (autor), NICORESCU, M. (autor) Șantierul arheologic Suceava 741-760
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru (autor), BANU, Florin (autor), IONIȚĂ, Ion (autor) Șantierul arheologic de la Vaslui 795-804
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 ANDRONIC, Alexandru (autor), CONSTANTINESCU, Marius (autor), FOIT, Grigore (autor), MARTINOVICI, Trifu (autor), MATEI, M.D. (autor), NICORESCU, M. (autor), TEODOR, Dan Gh. (autor) Șantierul arheologic Suceava 373-400
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 ANDRONIC, Alexandru (autor) Săpăturile de salvare de la Tomești 407-416
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ANDRONIC, Alexandru (autor), NEAMȚU, Eugenia (autor) Săpăturile de salvare de la Huși, jud. Vaslui (1964) 275-280
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANDRONIC, Alexandru (autor), POPESCU, Rica (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Vaslui - Curțile Domnești din anul 1978 349-352
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ANDRONIC, Alexandru (autor), POPESCU, Rica (autor) Cercetările arheologice de la Vaslui. Curțile Domnești 558-565
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ANDRONIC, Alexandru (autor), POPESCU, Rica (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor de la Curtea Domnească din Vaslui 504-507
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Alexandru (autor) Români, bulgari, ruși și bizantini la Dunărea de Jos la sfîrșitul secolului al X-lea Studii şi Materiale 207-213 română, franceză
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Alexandru (autor) Documente inedite referitoare la Ion Ionescu de la Brad Note şi discuţii 381-388 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Alexandru (autor) Fortificațiile medievale din Moldova Studii şi Materiale 403-416 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Alexandru (autor) Noi documente referitoare la Ion Ionescu de la Brad Note şi discuţii 533-537 română, franceză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Alexandru (autor) Unele probleme referitoare la feudalismul de contact și cultura medievală din Moldova în secolul al XV-lea Studii şi Materiale 283-289 română, franceză
1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Alexandru (autor) Contribuții la problema proprietății funciare feudale din Moldova Istorie 165-170 română, franceză
1982 Muzeul Național, VI ANDRONIC, Alexandru (autor), POPESCU, Rica (autor) Curtea domnească de la Vaslui din vremea lui Ștefan cel Mare / La cour princière de Vaslui de l'époque d'Etienne le Grand 155-166 română
1982 Muzeul Național, VI ANDRONIC, Alexandru (autor) În legătură cu o lucrare inedită atribuită lui Dimitrie Cantemir / Sur un ouvrage inédit attribué à Dimitrie Cantemir 167-170 română
1990 Revista Monumentelor Istorice, Anul LIX, nr. 2 ANDRONIC, Alexandru (autor), CHEPTEA, Stela (autor) Curtea Domnească din Iași Studii şi Comunicări 12-26 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie ANDRONIC, Alexandru (autor) Cercetări de arheologie medievală privind epoca lui Ștefan cel Mare 77-86 română