Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 28 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1981 Acta Musei Porolissensis, V IONIȚĂ, Gheorghe (autor) 60 de ani de la Crearea P.C.R. Un eveniment remarcabil în viața României. Marele congres comunist din Mai 1921 11- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IONIȚĂ, Gheorghe (autor) 1 Mai 1939 - o pagină glorioasă din istoria mișcării noastre revoluționare, comuniste din istoria poporului român 15-24 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Liga contra brutalităților, organizație de masă, legală, condusă de P.C.R. (1935) Comunicări - Note - Recenzii 441-449 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Manifestația democratică antifascistă din Capitală de la 12 decembrie 1927 Studii 215-223 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Orașul București, centrul pivot al mișcării antifasciste din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 353-359 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IONIȚĂ, Gheorghe (autor) De la revoluția populară spre culmile însorite ale societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism Studii şi articole 130-140 română
1971 Cumidava, V IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Sindicatele din România în anii 1933-1940 559- română
1978 Muzeul Național, IV IONIȚĂ, Gheorghe (autor) România la Centenarul dobîndirii independenței sale de stat / La Roumanie au Centenaire de son indépendance d'état 57-67 română
1981 Muzeul Național, V IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Concepția istorică a dr. Petru Groza / La conception historique du dr. Petru Groza 433-439 română
1982 Muzeul Național, VI IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român - luptător consecvent împotriva fascismului, pentru independența și suveranitatea patriei / Le Parti Communiste Roumain — combattant conséquent contre le fascisme, pour l'indépendance et la souveraineté de la Patrie 401-406 română
1983 Muzeul Național, VII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Actualitatea ideilor patriotice cuprinse în lecția de deschidere a cursului de istorie națională ținut de Mihail Kogălniceanu la Academia Mihăileană din Iași în 1843 / 199-204 română
1975 Peuce, IV, seria istorie IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Retrospective revoluționare tulcene (secvențe din cronica unor memorabile lupte trecute) 305-316 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV ENEA, Constantin (autor), IONIȚĂ, Gheorghe (autor), VALEA, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea situației materiale și a frămîntărilor țărănimii hunedorene în timpul primului război mondial 161-178 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Încheierea acordului de la Țebea (1935), moment important în lupta P.C.R. pentru crearea Frontului Popular Antifascist 203-209 română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V IONIȚĂ, Gheorghe (autor), VALEA, Mircea (autor) Partidul Comunist, în fruntea luptei dusă de forțele patriotice din România în anii 1933-1944, pentru apărarea drepturilor și libetzăților democratice împotriva primejdiei fasciste pentru apărarea integrității teritoriale, a independenței și suveranității 421- română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Istoria Devei oglindită în Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcăriirevoluționare și democratice din România 155-162 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Orașul Deva - gazdă a desfășurării unor importante ocțiuni democratice antifasciste de masă (1933-23 august 1944) 175-195 română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Puternica solidarizare a maselor populare cu luptele muncitorilor ceferiști de la Grivița din 15-16 februarie 1933 181- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Organizații de masă - legale, semilegale sau ilegale - create, conduse sau influențe de P.C.R. în anii 1921-1944 179- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Dr. Petru Groza priten al țăranilor și susținător al cauzei lor drepte 417- română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Istorie trepidantă pe coordonatele contemporaneității hunedorene 213-218 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 IONIȚĂ, Gheorghe (autor), VALEA, Mircea (autor) Deva - leagăn al mișcării democratice țărănești hunedorene 415-417 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Activitatea Frontului Plugarilor pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice ale țărănimii 447-449 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Ideile unității naționale, independenței și suveranității patriei reflectate în Programul Partidului Comunist Român 125-129 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Panait Istrati în apărarea muncitorimii greu încercate în 1929 459-464 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală și națională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 561-572 română
1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, seria 1982-1983 IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Meleagurile hunedorene, puternic încadrate în istoria contemporaneității românești. Pledoarie pentru o reflectare muzeografică firească a acestui adevăr 63-68 română