Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 108 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1993 Analele Brăilei, 1 DIACONU, Petre Cîteva caracteristici ale orașelor dobrogene din sec. X-XI 433-435 română
1996 Analele Brăilei, 2 DIACONU, Petre Despre unele antroponime de origine cumană 569-571 română
1996 Analele Brăilei, 2 DIACONU, Petre Activități cultural - educative în satul Canlia jud. Constanța în deceniul al IV-lea al secolului nostru 573-575 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă DIACONU, Petre Saturnaliile la Români 15-18 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație DIACONU, Petre Pagini din amintirile segentului Nicolae Diaconu despre lepte de la Oituz 155-156 română
1980 Cercetări Numismatice, III DIACONU, Petre Contribuții la cunoașterea monedelor lui Ioan Terter, despotul Țării Dristrei/ Contributions à la connaissance des monnaies de Jean Terter, despote de Dristra/ Contributions to the knowledge of the Coins of Ioan Terter, the Despot of Drista Country Numismatică (Numismatique, Numismatics) 73-76
1983 Cercetări Numismatice, V DIACONU, Petre Despre momentul îngropării tezaurului de la Suluc, jud. Tulcea / Sur la date de l’enfouissement de trésor de Suluc, dép. de Tulcea / Over the Bearing Moment of the Hoard from Suluc, Tulcea County Numismatică antică (Numismatique Antique, Ancient Numismatic) 33-38 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I DIACONU, Petre Cîteva fibule din epoca romană tîrzie de la Păcuiul lui Soare și Dervent (jud. Constanța) 87- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I DIACONU, Petre Puncte e vedere privind cetatea de la Păcuiul lui Soare 107- română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DIACONU, Petre "Satul Carpilor" sau "Un sat al Carpilor" 205-207 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DIACONU, Petre Considerații generale asupra așezărilor cu caracter urban de la Dunărea de Jos (sec. X-XI) 223-226 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DIACONU, Petre Două pandantive foliforme de bronz de la Păcuiul lui Soare 113-114 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DIACONU, Petre Despre unele meșteșuguri de la Păcuiul lui Soare (sec. X-XI) 115-121 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DIACONU, Petre La "Lepre" en Dacie? - Lozovan Eugen 267-267 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII CĂPĂȚÎNĂ, Dan, DIACONU, Petre Date noi despre un turn al cetății Vicina 153-156 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII DIACONU, Petre Un alt sigiliu al lui Constantin VII și Zoe 175-177 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII DIACONU, Petre Cînd a fost Theodorokanos "duce de Adrianopol" 199-201 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DIACONU, Petre Apa preotului Enciu 319-323 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DIACONU, Petre Caii Sfîntului Theodor 325-326 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII DIACONU, Petre Tempus, Templum, Tîmplă 38-41 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Discuții arheologice I - Prefață .7-7 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Realități arheologice și considerații istorice. O lucrare despre culturile materiale de la Dunărea de Jos în sec. VII-X .9-17 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre datarea circumvalației și a bisericii treflate de la Niculițel 19-32 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Două așezări românești de la răscrucea dintre sec XII și sec. XIII la Bucov )jud. Prahova)? 33-41 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavodă 43-52 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre Sacidava și stratigrafia ei 53-59 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre unele probleme arheologice ale Cetății de la Adamclisi 61-70 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Arta creștina în Romania vol I - Barnea I. 71-80 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre istoria Dobrogei în evul mediu timpuriu 81-106 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre problemele arheologice ale Cetății Iatrus 107-120 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Priblemele necropolelor de la Dunărea de Jos din sec. VI-IX în viziunea lui Uwe Fiedler 121-135 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Casă domnească sau grajd domnesc? 137-154 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Din nou despre căldările de lut 155-168 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre o carte de artă preistorică, cu multe probleme 169-181 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Iarăși despre arta rupestră în România 183-200 română
1961 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 5 DIACONU, Petre Krepost X-XV vv. V Pzkujul luj Soare v svete arheologičeskih issledovanij 485-501
1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6 DIACONU, Petre Zur Frage der datierung des Steinwalles in der Dobrudscha und der Lokalisierung der im Berichte des griechschen Toparchen geschilderten Ereignisse 317-336
1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6 DIACONU, Petre Compte rendu: ''Otnosno proiyhoda na pannosrednoveskovnata cernol'skavo keramika v Bțlgarija (K voprosu o proishozdenii rannefeodal'noj cernoloscenoj keramiki v Bogarii)'' - Stamen Mihaylov 555-557
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 DIACONU, Petre K voprosu o glinjanyh kotloh na territorii R.N.R. 249-264
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 DIACONU, Petre Parures du XIe siècle découvertes à Pacuiul lui Soare 307-324
1966 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 10 DIACONU, Petre Quelques problèmes relativs à la forteresse byzantine de Pacuiul lui Soare à la lumière des dernières fouilles archéologiques 365-372
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DIACONU, Petre, PETRE, N. Quelques observationes sur le complexe archéologique de Murfatlar (Basarabi) 443-456
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DIACONU, Petre Einige Zierrate und Zaumzeugstücke von Pacuiul lui Soare 501-506
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 DIACONU, Petre La problème de la localisation de l'Onglos 325-334
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 DIACONU, Petre, ZAHARIA, Emilia Les carrières de pierre de Pacuiul lui Soare 289-306
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 DIACONU, Petre, RĂDULESCU, Alexandru Les revues roumaines d'archéologie et d'histoire ancienne entre 1966-1970 415-436
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 DIACONU, Petre Quelques considérations sur le briquets de Pacuiul lui Soare 317-324
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 DIACONU, Petre, RĂDULESCU, Alexandru Les revues roumaines d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1971) 375-406
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BARASCHI, Silvia, DIACONU, Petre Objets of bone and antler from Pacuiul lui Soare 351-360
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DIACONU, Petre, RĂDULESCU, Alexandru Les revues roumaines d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1972) 417-440
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 DIACONU, Petre Quelques problèmes de la pèriode comprise entre le VIIe siècle et le commencement du Xe (Dobroudja) 289-294
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 DIACONU, Petre Représentations de la jambe humaine sur certains monuments archéologiques des Xe-XIe siècles 267-268
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 DIACONU, Petre Compte rendu: ''Tropaeum Traiani'' - Al. Barnea, I.Barnea, I.Bogdan Cătăniciu, M.Mărgineanu-Cârstoiu, Gh. Papuc 386-390
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 DIACONU, Petre, HARHOIU, Radu Hunnicher Kessel aus Muntenien 099-116
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 DIACONU, Petre Sur l'histoire de la Dobroudja au Moyen Âge 175-194
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 DIACONU, Petre Sur les problemes archeologiques de la cité d'Iatrus 195-204
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 DIACONU, Petre Contribution à la conaissance de l'historie de la Dobroudja en base de quelques sceaux 179-186
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 DIACONU, Petre Compte rendu: "Stradów, Stanowiske 1, Ceramika wczesnesrednie wieczna" 221-222
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 DIACONU, Petre Sur les nécropoles danubiennes (VIe-Xe siecles) 291-300
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 DIACONU, Petre Carbona, Cavarna, la Contrée de Carvouna 301-306
1994-1995 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 38-39 DIACONU, Petre Points de vue sur l'organisation ecclésiastique au Bas-Danube (Xe-XIe s.) 449-452
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CIUCĂ, Răzvan, DIACONU, Petre O unealtă folosită la secerat: palamarca 221-230 română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DIACONU, Petre Prăsele de pumnale de la Păcuiul lui Soare 80- română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III DIACONU, Petre Cui aparține cultura Ciurel ? 58-61 română
2005 In memoriam ION NESTOR DIACONU, Petre Profesorul Ion Nestor, așa cum l-am văzut eu 47-49 română
2005 In memoriam ION NESTOR DIACONU, Petre "Chilia și Lykostomo", o falsă problemă de geografie istorică 197-230 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre Sapă de fier din epoca romană 349-351 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre Note de lector (II) Unul sau două Tomis-uri în bazinul Mării Negre 353-354 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre Cîteva considerații privind sigiliile strategului Ioan Malesis 355-356 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre Numele Dobrogei într-o nouă sursă literară 357-358 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre Unde trebuie căutat Onglos? 359-361 română
2000 Istros, X DIACONU, Petre Cui aparține cultura Ciurel? 491-493 română
2004 Istros, XI DIACONU, Petre Din nou despre slavi la Dunărea de Jos 353-355 română
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DIACONU, Petre Săpăturile arheologice de la Mărculești-Viișoara 543-546
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DIACONU, Petre, NESTOR, Ion Săpăturile arheologice de la Păcuiul lui Soare 587-592
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 DIACONU, Petre Săpăturile de la Păcuiul lui Soare 653-666
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 DIACONU, Petre Săpăturile de la Mănăstirea Neamțu 699-702
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 DIACONU, Petre Șantierul arheologic Păcuiul lui Soare 599-608
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANGELESCU, Nicolae, DIACONU, Petre, POPA, Radu Șantierul arheologic Păcuiul lui Soare 713-722
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CUSTUREA, Gabriel, DIACONU, Petre, PAPASIMA, Tudor, VLĂDILĂ, P. Rezultatele săpăturilor arheologice din insula Păcuiul lui Soare 493-495
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CUSTUREA, Gabriel, DIACONU, Petre, PAPASIMA, Tudor, SÂRBU, V., VLĂDILĂ, P. Cercetările arheologice de la Păcuiul lui Soare 435-436
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DIACONU, Petre, PANAITESCU, Adrian, PAPASIMA, Tudor Săpăturile de la Păcuiul lui Soare 208-210
1974 Muzeul Național, I Drd. DIACONU, Petre Un amnar din sec. al VI-lea e.n. descoperit la Dervent (jud. Constanța) / Un briquet du Vie s.n.è. découvert à Dervent (Dép. de Constanța) 207 - 208 română
1976 Muzeul Național, III DIACONU, Petre Un tezaur de monede bizantine din sec. al XI-lea descoperit la Păcuiul lui Soare / Un trésor de monnaies bizantinnes du XI-e siècle, découvert à Păcuiul Iui Soare 235-239 română
1971 Peuce, II, seria istorie DIACONU, Petre Despre localizarea Onglos-ului 191-204 română
1975 Peuce, IV, seria istorie DIACONU, Petre Date noi privind "Valul mare de pamînt" din Dobrogea 199-212 română
1975 Peuce, IV, seria istorie DIACONU, Petre Byzontina 321-324 română
1984 Peuce, IX, seria istorie DIACONU, Petre Kili și expediția lui Umur-beg 389-394 română
1969 Pontica, II DIACONU, Petre Rolul cetății din insula Păcuiul lui Soare în cadrul situației politice a Dobrogei la sfîrșitul secolului X 395-400 română
1970 Pontica, III DIACONU, Petre Despre localizarea Vicinei 275-295 română
1971 Pontica, IV DIACONU, Petre În căutarea Dafnei 311-318 română
1972 Pontica, V DIACONU, Petre Cîteva constatări în legătură cu valurile din Dobrogea 373-380 română
1974 Pontica, VII BARASCHI, Silvia, DIACONU, Petre Tipuri de opaițe de la Păcuiul lui Soare 387-393 română
1977 Pontica, X DIACONU, Petre Cîteva considerații pe marginea unor toponimice din dreapta Dunării de Jos (zona Ostrov-Cochirleni) 59-63 română
1980 Pontica, XIII DIACONU, Petre Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavodă 185-195 română
1980 Pontica, XIII DIACONU, Petre Lexicon des Mittelalterns 378-379 română
1980 Pontica, XIII DIACONU, Petre De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice și monumente de artă creștină 379-382 română
1981 Pontica, XIV DIACONU, Petre La Dobroudja et Byzance a l'epoque de la genese du peuple roumain (VII eme -Xeme siecles) 217-220 franceză
1981 Pontica, XIV DIACONU, Petre Arta creștină în România Vol I (secolele III-VI) 371-378 română
1981 Pontica, XIV DIACONU, Petre Vasile Culică 379-381 română
1982 Pontica, XV DIACONU, Petre, PANAITESCU, Adrian Tipare de la Păcuiul lui Soare pentru obținerea de obiecte de podoabă în tehnica presării 263-266 română
1983 Pontica, XVI DIACONU, Petre Signes sur les monuments archeologiques de Bulgarie medievale. Les VIIIe-Xe siecles 360-362 română
1983 Pontica, XVI DIACONU, Petre Cimetieres slaves d'incineration dattant de Haut Moyen Age decouverts en Pologne 360-360 română
1983 Pontica, XVI DIACONU, Petre Les monnaies en argent de tsar Michail Assene (1337-1355) 362-363 română
1984 Pontica, XVII DIACONU, Petre Documente vechi creștine în Dobrogea 157- română
1986 Pontica, XIX DIACONU, Petre The Early Medievals Balkans. A Critical survey from the Sixth to the Rwlfth Century, Ann Arbor - Fine J. 313- română
1992 Pontica, XXV DIACONU, Petre Din nou despre originea practicii mărcilor de olar 355-358 română
1992 Pontica, XXV DIACONU, Petre Un alt sigiliu al lui Constantin Theodorokanos 359-361 română