Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 109 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1993 Analele Brăilei, 1 DIACONU, Petre (autor) Cîteva caracteristici ale orașelor dobrogene din sec. X-XI 433-435 română
1996 Analele Brăilei, 2 DIACONU, Petre (autor) Despre unele antroponime de origine cumană 569-571 română
1996 Analele Brăilei, 2 DIACONU, Petre (autor) Activități cultural - educative în satul Canlia jud. Constanța în deceniul al IV-lea al secolului nostru 573-575 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă DIACONU, Petre (autor) Saturnaliile la Români 15-18 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație DIACONU, Petre (autor) Pagini din amintirile segentului Nicolae Diaconu despre lepte de la Oituz 155-156 română
1980 Cercetări Numismatice, III DIACONU, Petre (autor) Contribuții la cunoașterea monedelor lui Ioan Terter, despotul Țării Dristrei/ Contributions à la connaissance des monnaies de Jean Terter, despote de Dristra/ Contributions to the knowledge of the Coins of Ioan Terter, the Despot of Drista Country Numismatică (Numismatique, Numismatics) 73-76
1983 Cercetări Numismatice, V DIACONU, Petre (autor) Despre momentul îngropării tezaurului de la Suluc, jud. Tulcea / Sur la date de l’enfouissement de trésor de Suluc, dép. de Tulcea / Over the Bearing Moment of the Hoard from Suluc, Tulcea County Numismatică antică (Numismatique Antique, Ancient Numismatic) 33-38 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I DIACONU, Petre (autor) Cîteva fibule din epoca romană tîrzie de la Păcuiul lui Soare și Dervent (jud. Constanța) 87- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I DIACONU, Petre (autor) Puncte e vedere privind cetatea de la Păcuiul lui Soare 107- română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DIACONU, Petre (autor) "Satul Carpilor" sau "Un sat al Carpilor" 205-207 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DIACONU, Petre (autor) Considerații generale asupra așezărilor cu caracter urban de la Dunărea de Jos (sec. X-XI) 223-226 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DIACONU, Petre (autor) Două pandantive foliforme de bronz de la Păcuiul lui Soare 113-114 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DIACONU, Petre (autor) Despre unele meșteșuguri de la Păcuiul lui Soare (sec. X-XI) 115-121 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DIACONU, Petre (autor) La "Lepre" en Dacie? - Lozovan Eugen 267-267 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor), DIACONU, Petre (autor) Date noi despre un turn al cetății Vicina 153-156 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII DIACONU, Petre (autor) Un alt sigiliu al lui Constantin VII și Zoe 175-177 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII DIACONU, Petre (autor) Cînd a fost Theodorokanos "duce de Adrianopol" 199-201 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DIACONU, Petre (autor) Apa preotului Enciu 319-323 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DIACONU, Petre (autor) Caii Sfîntului Theodor 325-326 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII DIACONU, Petre (autor) Tempus, Templum, Tîmplă 38-41 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Discuții arheologice I - Prefață .7-7 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Realități arheologice și considerații istorice. O lucrare despre culturile materiale de la Dunărea de Jos în sec. VII-X .9-17 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre datarea circumvalației și a bisericii treflate de la Niculițel 19-32 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Două așezări românești de la răscrucea dintre sec XII și sec. XIII la Bucov )jud. Prahova)? 33-41 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavodă 43-52 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre Sacidava și stratigrafia ei 53-59 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre unele probleme arheologice ale Cetății de la Adamclisi 61-70 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Arta creștina în Romania vol I - Barnea I. 71-80 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre istoria Dobrogei în evul mediu timpuriu 81-106 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre problemele arheologice ale Cetății Iatrus 107-120 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Priblemele necropolelor de la Dunărea de Jos din sec. VI-IX în viziunea lui Uwe Fiedler 121-135 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Casă domnească sau grajd domnesc? 137-154 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Din nou despre căldările de lut 155-168 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre o carte de artă preistorică, cu multe probleme 169-181 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Iarăși despre arta rupestră în România 183-200 română
1961 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 5 DIACONU, Petre (autor) Krepost X-XV vv. V Pzkujul luj Soare v svete arheologičeskih issledovanij 485-501
1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6 DIACONU, Petre (autor) Zur Frage der datierung des Steinwalles in der Dobrudscha und der Lokalisierung der im Berichte des griechschen Toparchen geschilderten Ereignisse 317-336
1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6 DIACONU, Petre (autor) Compte rendu: ''Otnosno proiyhoda na pannosrednoveskovnata cernol'skavo keramika v Bțlgarija (K voprosu o proishozdenii rannefeodal'noj cernoloscenoj keramiki v Bogarii)'' - Stamen Mihaylov 555-557
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 DIACONU, Petre (autor) K voprosu o glinjanyh kotloh na territorii R.N.R. 249-264
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 DIACONU, Petre (autor) Parures du XIe siècle découvertes à Pacuiul lui Soare 307-324
1966 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 10 DIACONU, Petre (autor) Quelques problèmes relativs à la forteresse byzantine de Pacuiul lui Soare à la lumière des dernières fouilles archéologiques 365-372
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DIACONU, Petre (autor), PETRE, N. (autor) Quelques observationes sur le complexe archéologique de Murfatlar (Basarabi) 443-456
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DIACONU, Petre (autor) Einige Zierrate und Zaumzeugstücke von Pacuiul lui Soare 501-506
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 DIACONU, Petre (autor) La problème de la localisation de l'Onglos 325-334
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 DIACONU, Petre (autor), ZAHARIA, Emilia (autor) Les carrières de pierre de Pacuiul lui Soare 289-306
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 DIACONU, Petre (autor), RĂDULESCU, Alexandru (autor) Les revues roumaines d'archéologie et d'histoire ancienne entre 1966-1970 415-436
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 DIACONU, Petre (autor) Quelques considérations sur le briquets de Pacuiul lui Soare 317-324
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 DIACONU, Petre (autor), RĂDULESCU, Alexandru (autor) Les revues roumaines d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1971) 375-406
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BARASCHI, Silvia (autor), DIACONU, Petre (autor) Objets of bone and antler from Pacuiul lui Soare 351-360
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DIACONU, Petre (autor), RĂDULESCU, Alexandru (autor) Les revues roumaines d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1972) 417-440
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 DIACONU, Petre (autor) Quelques problèmes de la pèriode comprise entre le VIIe siècle et le commencement du Xe (Dobroudja) 289-294
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 DIACONU, Petre (autor) Représentations de la jambe humaine sur certains monuments archéologiques des Xe-XIe siècles 267-268
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 DIACONU, Petre (autor) Compte rendu: ''Tropaeum Traiani'' - Al. Barnea, I.Barnea, I.Bogdan Cătăniciu, M.Mărgineanu-Cârstoiu, Gh. Papuc 386-390
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 DIACONU, Petre (autor), HARHOIU, Radu (autor) Hunnicher Kessel aus Muntenien 099-116
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 DIACONU, Petre (autor) Sur l'histoire de la Dobroudja au Moyen Âge 175-194
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 DIACONU, Petre (autor) Sur les problemes archeologiques de la cité d'Iatrus 195-204
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 DIACONU, Petre (autor) Contribution à la conaissance de l'historie de la Dobroudja en base de quelques sceaux 179-186
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 DIACONU, Petre (autor) Compte rendu: "Stradów, Stanowiske 1, Ceramika wczesnesrednie wieczna" 221-222
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 DIACONU, Petre (autor) Sur les nécropoles danubiennes (VIe-Xe siecles) 291-300
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 DIACONU, Petre (autor) Carbona, Cavarna, la Contrée de Carvouna 301-306
1994-1995 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 38-39 DIACONU, Petre (autor) Points de vue sur l'organisation ecclésiastique au Bas-Danube (Xe-XIe s.) 449-452
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CIUCĂ, Răzvan (autor), DIACONU, Petre (autor) O unealtă folosită la secerat: palamarca 221-230 română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DIACONU, Petre (autor) Prăsele de pumnale de la Păcuiul lui Soare 80- română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III DIACONU, Petre (autor) Cui aparține cultura Ciurel ? 58-61 română
2005 In memoriam ION NESTOR DIACONU, Petre (autor) Profesorul Ion Nestor, așa cum l-am văzut eu 47-49 română
2005 In memoriam ION NESTOR DIACONU, Petre (autor) "Chilia și Lykostomo", o falsă problemă de geografie istorică 197-230 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre (autor) Sapă de fier din epoca romană 349-351 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre (autor) Note de lector (II) Unul sau două Tomis-uri în bazinul Mării Negre 353-354 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre (autor) Cîteva considerații privind sigiliile strategului Ioan Malesis 355-356 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre (autor) Numele Dobrogei într-o nouă sursă literară 357-358 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre (autor) Unde trebuie căutat Onglos? 359-361 română
2000 Istros, X DIACONU, Petre (autor) Cui aparține cultura Ciurel? 491-493 română
2004 Istros, XI DIACONU, Petre (autor) Din nou despre slavi la Dunărea de Jos 353-355 română
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DIACONU, Petre (autor) Săpăturile arheologice de la Mărculești-Viișoara 543-546
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DIACONU, Petre (autor), NESTOR, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Păcuiul lui Soare 587-592
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 DIACONU, Petre (autor) Săpăturile de la Păcuiul lui Soare 653-666
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 DIACONU, Petre (autor) Săpăturile de la Mănăstirea Neamțu 699-702
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 DIACONU, Petre (autor) Șantierul arheologic Păcuiul lui Soare 599-608
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANGELESCU, Nicolae (autor), DIACONU, Petre (autor), POPA, Radu (autor) Șantierul arheologic Păcuiul lui Soare 713-722
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CUSTUREA, Gabriel (autor), DIACONU, Petre (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), VLĂDILĂ, P. (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice din insula Păcuiul lui Soare 493-495
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CUSTUREA, Gabriel (autor), DIACONU, Petre (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), SÂRBU, V. (autor), VLĂDILĂ, P. (autor) Cercetările arheologice de la Păcuiul lui Soare 435-436
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DIACONU, Petre (autor), PANAITESCU, Adrian (autor), PAPASIMA, Tudor (autor) Săpăturile de la Păcuiul lui Soare 208-210
1974 Muzeul Național, I Drd., DIACONU, Petre (autor) Un amnar din sec. al VI-lea e.n. descoperit la Dervent (jud. Constanța) / Un briquet du Vie s.n.è. découvert à Dervent (Dép. de Constanța) 207 - 208 română
1976 Muzeul Național, III DIACONU, Petre (autor) Un tezaur de monede bizantine din sec. al XI-lea descoperit la Păcuiul lui Soare / Un trésor de monnaies bizantinnes du XI-e siècle, découvert à Păcuiul Iui Soare 235-239 română
1971 Peuce, II, seria istorie DIACONU, Petre (autor) Despre localizarea Onglos-ului 191-204 română
1975 Peuce, IV, seria istorie DIACONU, Petre (autor) Date noi privind "Valul mare de pamînt" din Dobrogea 199-212 română
1975 Peuce, IV, seria istorie DIACONU, Petre (autor) Byzontina 321-324 română
1984 Peuce, IX, seria istorie DIACONU, Petre (autor) Kili și expediția lui Umur-beg 389-394 română
1969 Pontica, II DIACONU, Petre (autor) Rolul cetății din insula Păcuiul lui Soare în cadrul situației politice a Dobrogei la sfîrșitul secolului X 395-400 română
1970 Pontica, III DIACONU, Petre (autor) Despre localizarea Vicinei 275-295 română
1971 Pontica, IV DIACONU, Petre (autor) În căutarea Dafnei 311-318 română
1972 Pontica, V DIACONU, Petre (autor) Cîteva constatări în legătură cu valurile din Dobrogea 373-380 română
1974 Pontica, VII BARASCHI, Silvia (autor), DIACONU, Petre (autor) Tipuri de opaițe de la Păcuiul lui Soare 387-393 română
1977 Pontica, X DIACONU, Petre (autor) Cîteva considerații pe marginea unor toponimice din dreapta Dunării de Jos (zona Ostrov-Cochirleni) 59-63 română
1980 Pontica, XIII DIACONU, Petre (autor) Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavodă 185-195 română
1980 Pontica, XIII DIACONU, Petre (autor) Lexicon des Mittelalterns 378-379 română
1980 Pontica, XIII DIACONU, Petre (autor) De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice și monumente de artă creștină 379-382 română
1981 Pontica, XIV DIACONU, Petre (autor) La Dobroudja et Byzance a l'epoque de la genese du peuple roumain (VII eme -Xeme siecles) 217-220 franceză
1981 Pontica, XIV DIACONU, Petre (autor) Arta creștină în România Vol I (secolele III-VI) 371-378 română
1981 Pontica, XIV DIACONU, Petre (autor) Vasile Culică 379-381 română
1982 Pontica, XV DIACONU, Petre (autor), PANAITESCU, Adrian (autor) Tipare de la Păcuiul lui Soare pentru obținerea de obiecte de podoabă în tehnica presării 263-266 română
1983 Pontica, XVI DIACONU, Petre (autor) Signes sur les monuments archeologiques de Bulgarie medievale. Les VIIIe-Xe siecles 360-362 română
1983 Pontica, XVI DIACONU, Petre (autor) Cimetieres slaves d'incineration dattant de Haut Moyen Age decouverts en Pologne 360-360 română
1983 Pontica, XVI DIACONU, Petre (autor) Les monnaies en argent de tsar Michail Assene (1337-1355) 362-363 română
1984 Pontica, XVII DIACONU, Petre (autor) Documente vechi creștine în Dobrogea 157- română
1986 Pontica, XIX DIACONU, Petre (autor) The Early Medievals Balkans. A Critical survey from the Sixth to the Rwlfth Century, Ann Arbor - Fine J. 313- română
1992 Pontica, XXV DIACONU, Petre (autor) Din nou despre originea practicii mărcilor de olar 355-358 română
1992 Pontica, XXV DIACONU, Petre (autor) Un alt sigiliu al lui Constantin Theodorokanos 359-361 română
1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII DIACONU, Petre (autor) Dinamica îmbunătățirii cerealelor de toamnă în condiții de erbicidare - Județul Argeș