Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 14 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien GINDELE, Robert (autor), NEMETI, Janos (autor) Beitrage zur geschichte des Careogegend im 2-4 jahrhundert n. Chr. 599-703 germană
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare GINDELE, Robert (autor), MATEI, Alexandru (autor) Fortificația romană de pământ de tip burgus atașată valului și șanțului roman descoperit la Supurul de Sus, jud. Satu Mare Arheologie clasică şi medievală 283-307 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare GINDELE, Robert (autor) Spăturile arheologice în așezarea din epoca romană de la Supuru de Jos - Togul Cosmi Arheologie clasică şi medievală 327-337 română
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare GINDELE, Robert (autor), POP, Horea (autor) Un pinten din bronz, din epoca romană, descoperit la Bădăcin, județul Sălaj Epoca romană 273-278 română (şi un rezumat în engleză)
2009 Cercetări Arheologice, XVI GINDELE, Robert (autor) Așezarea de epocă romană de la Berveni-Holmoș. Influențe romane în Barbaricum-ul din vecinătatea nord-vestică a provinciei Dacia 187-203 română (rezumat în germană)
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României GINDELE, Robert (autor), MATEI, Alexandru (autor) Sistemul defensiv roman din nord-vestul Daciei descoperit pron cercetările arheologice de la Supurul de Sus (jud. Satu Mare) și pe baza documentației din izvoarele scrise 181-206 română
2017 Patrimonium Banaticum, VII BRÂNDUȘAN, Lavinia (autor), GAȘPAR, Adriana (autor), GINDELE, Robert (autor) Considerații privind salvarea vestigiilor și a informației arheologice în cazul amenajărilor funciare cu privire specială asupra cercetărilor arheologice preventive de la Teremia – La Cimitir (Campania 2017) Patrimoniu arheologic 141-154 română (rezumat în engleză)
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare GINDELE, Robert (autor), NEMETI, Janos (autor) Așezarea din epoca romană de la Pișcolț-Lutărie 75-102 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare GINDELE, Robert (autor), MARTA, Liviu (autor) Săpăturile de salvare din comuna Apa 267-276 română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. I, seria Arheologie GINDELE, Robert (autor) Probleme privind ceramica dacică și germanică din așezările din nord-vestul României 71-88 română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. I, seria Arheologie GINDELE, Robert (autor) Vestigii din eopoca romană (sec. II-IV p. Chr.) în spațiul nord-vestic al României. - Matei Al., Stanciu I. 195196 română
2005 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII, nr. I, seria Arheologie GINDELE, Robert (autor) Stadiul cercetărilor din epoca romană și prima epocă a migrațiilor din Bazinul Tisei Superioare 117- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. I, seria Arheologie GINDELE, Robert (autor) Descoperiri arheologice din epoca romană și prima epocă a migrațiilor din Sanislău-Ciumești-Berea 125- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. I, seria Arheologie DĂRĂBAN, Liviu (autor), GINDELE, Robert (autor), IONESCU, Corina (autor), PATAKI, Bernadeth (autor), VERESS, Elisabeta (autor) Studiu arheometric realizat pe probe de ceramică arheologică 167- română