Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 173 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1969 Acta Musei Napocensis, VI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cultura Starčevo-Criș în Banat Studii şi Materiale 3-26 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cultura Vinča A în Banat Note şi discuţii 473-488 română (şi un rezumat în germană)
1971 Acta Musei Napocensis, VIII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Faza a IV-a culturii Starčevo-Criș în Banat Note şi discuţii 409-422 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezarea neolitică de la Homojdia (jud. Timiș) Note, discuţii, recenzii 455-464 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipologia și cronologia materialului vincian de la Balta Sărată - Caransebeș (Campania din 1963) 13-34 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MILEA, Z. (autor) Săpături arheologice la Bădeni. Campania din 1968 7-35 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Inventarul a două morminte neolitice de la Cluj-Napoca 23-28 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezări de secol IV în Sudul Banatului 255-261 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Nicolae Vlassa, Neoliticul Transilvaniei - studii, articole, note 669-670 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Aloiz Benac, „Obre II - A Neolithic of the Butmir Group at Gornje Polje” și „Obre I - A Neolithic Settlement of the Starčevo - Impresso an Kakanj Cultures at Raskršce”, apărut în Wissenschaftlichen Mitteilungen des Bosnisch-Herzegowinischen Landesmuseum, Band III, Helf A. Archäologie, Sarajevo, 1973, 430 p., 15 planuri, 50 figuri, 94 planșe, din care 9 color 671-673 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Profesorul Vladimir Milojčič (1918-1978) 704-705 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Vestigii arheologice din bazinul Carașului Note şi discuţii 447-464 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Nándor Kalicz, János Makkay, „Die linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene”, Budapesta, 1976, 234 p. plus 47 fotografii, 189 planșe, 8 hărți RECENZII 841-844 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Todorova Henrieta, „Ovčarovo. Praistoričeska seliščina moghila”, Sofia, 1976, 33 pagini, 1 tabel, 5 schițe, 135 fotografii alb-negru, 49 fotografii color RECENZII 844-846 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Patay Pál, ”Das kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderfold”, apărut in „Fontes Archaeologici Hungariae”, Budapesta 1978, 60 p., 55 figuri, XVII planșe. RECENZII 846-847 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Câteva probleme privind sfârșitul neoliticului timpuriu din nord-vestul României Studii 13-30 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII LAKO, Eva (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Zăuan - Campania din 1980 și importanța acestor descoperiri pentru Neoliticul din Nord-Vestul României Studii 13-44 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Discuții pe marginea legăturilor cronologice și culturale între grupul Iclod și cultura Tisa Note şi discuţii 221-245 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Hortensia Dumitrescu (1901-1982) 785-787 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Principalele probleme ale culturii Tiszapolgar în România .3-32 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DUMITRESCU, Hortensia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice de la Tăualaș-Deva (II) .3-40 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TAKACS, M. (autor), VLASSA, N. (autor) Morminte tumulare din Banat și Transilvania din perioada eneolitică tîrzie 59-78 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Prospecțiuni și cercetări arheologice de salvare pe teritoriul municipiului și județului Cluj 723-752 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Sincronismele Vinča A - Starčevo-Criș Studii 17-28 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Săpături arheologice de salvare și cercetări etnoarheologice în Munții Petrindului în anul 1986 Miscellanea 949-996 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Necropole tumulare din Munții Petrindului și Dealul Feleacului Miscellanea 997-1009 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Cluj - Piața Baba Novac (1986) Miscellanea 1011-1018 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) K.N. Sandars, „Prehistoric Art în Europa”, ed. II, în colecția „The Pelican History of Art”, 508 p., 443 figuri. Recenzii şi cronică 1173-1175 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), PINTEA, Rodica (autor) Cercetări arheologice la Livada 317-331 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Șantierul arheologic Iclod (Campania 1989) 337-364 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TRAORE, Facko (autor) Un procedeu tehnologic de arderea ceramicii întîlnit din preistorie pînă în zile noastre - studiu arnoarheologic 553-556 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Die deutschen Ausgrabungen auf der Pevkakia-Magula in Thessalien. I. Das spate Neolithikum und das Chalkolithikum, Beitrage zur Ur- und Frihgeschichte Archaeologie des Mittelmeer-kulturraumes - Weisshaar Joachim 579-581 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Simpozionul al V-lea de arheometrie (27-28 martie 1992, Cluj-Napoca) 589-590 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Despre necropolele tumulare din Transilvania și Banat Studii 11-35 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Prospecțiuni arheologice de-a lungul drumului roman din zona orașului Gherla Note şi discuţii 215-222 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor), PINTEA, Rodica (autor) Șantierul arheologic Iclod (jud. Cluj) campania din 1993 Rapoarte de săpătură 325-339 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GYULAI, Paul (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Descoperiri arheologice în comuna Săvădisla (jud. Cluj) și câteva probleme privind epocile neolitică și bronzului Note şi discuţii 171-186 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Ceramica pictată de la Ciucsângiorzu (jud. Harghita) Note şi discuţii 221-228 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Base des donnees internationale pour la culture Starcevo-Criș 67-82 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BEȘLIU, Călin (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), POP, Dana (autor) Conclusions to the geochwemical analyses of some copper sources and objects 209-230 engleză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZO, Crina (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor) Șantierul arheologic Iclod. Campania 1994 507-535 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DASCĂLU, Lidia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MEȘTER, Mihai (autor) Cheile Turzii 1994. Raqport de cercetare arheologică și etnoarheologică 537-574 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), VLASSA, Nicolae (autor) Descoperiri arheologice la Bernadea (partea I-a) 575-588 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor), RADU, Sorin (autor) Șantierul arheologic Iclod. Campania din 1995 267-299 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel (autor), CRIȘAN, Viorica (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor), RADU, Sorin (autor) Șantierul arheologic Fundătura - "Poderei" (com. Iclod) 301-321 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BODEA, Monica (autor), ILIEȘ, Ioan (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MEȘTER, Mihai (autor), RADU, Sorin (autor), WITTEMBERGER, Mihai (autor) Șantierul arheologic Țaga, campania din 1995 323-352 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PICIU, Traian (autor), SÎNMIHĂIAN, Marinela (autor) Relația fosfor-potasiu în straturile neolitice din "Peștera Ungurescă" din Cheile Turzii 565-567 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BALINT, Adrian (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TOPAN, Gheorghe (autor) Despre analizele metalografice ale unor topoare de aramă și cupru arsenic 635-646 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIORTEA, Mihai (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Corelații între metalurgia din Transilvania și Anatolia. Prelucrări din baze de cdate cantitative 647-664 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), SÎNGEREAN, Cristina (autor), TARCEA, Lucian (autor) Zeus: Sistem pentru gestiunea și prelucrarea datelor arheologice 683-689 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BINDEA, Diana (autor), BODEA, Monica (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor), PICIU, Tiberiu (autor), RADU, Sorin (autor) Șantierul arheologic Iclod: Campania din 1996 Rapoarte de Săpături Arheologice 637-667 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor), RADU, Sorin (autor) Șantierul arheologic Olteni Rapoarte de Săpături Arheologice 669-687 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor), RADU, Sorin (autor) Șantierul arheologic Țaga. Campania din 1996 Rapoarte de Săpături Arheologice 691-702 română
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Monumerntale plastik in Parța .9-15 germană
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Vinča - Lengyel and Transylvania 7-20 engleză
1977 Acta Musei Porolissensis, I LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice de suprafață la hotarele județelorCluj și Sălaj 35- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), NEMETI, Ioan (autor) Neoliticul dezvoltat din nord-vestul României (Sălajul, Sătmarul și Clujul) 17- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Neoliticul timpuriu în România Istorie Veche şi Arheologie 48- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Sincronisme etno-culturale în neoliticul timpuriu din Sălaj și din Vestul României Istorie Veche şi Arheologie 69- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Neoliticul târziu în nord-vestul României (Sălajul, Clujul, Bihorul, Sătmarul) Istorie Veche şi Arheologie 15- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) "Șocul"Vinca C în Transilvania. Contribuții la geneza eneoliticului timpuriu Istorie Veche şi Arheologie 33- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Venus din Zăuan. Despre credințele și practicile religioase. Partea I-a Istorie Veche şi Arheologie 23- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Venus de Zăuan. Despre credințele și practicile magico-religioase Istorie Veche şi Arheologie .11-35 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezarea neolitică timpurie de la Zăuan și cîteva probleme privind neoliticul timpuriu din Balcani Istorie Veche şi Arheologie 25-59 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEȘLIU, Călin (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), OLARIU, Agatha (autor) O piesă de cupru din Sălaj și cîteva probleme teoretice privind analizele de cupru preistoric în muzeul din Cluj (Partea I-a: obiectele de cupru) Istorie Veche şi Arheologie 97-128 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezarea neolitică de la Tăuan. II Migrațiune și difuziune. Chalcoliticul balcano-anatolian. Propuneri pentru un model de analiză procesuală Istorie Veche şi Arheologie .11-47 română
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare DIACONESCU, Dragoș (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TINCU, Sorin (autor) Considerații privind poziția cronologică absolută a cimitirelor preistorice de la Iclod Lucrări din cadrul „Workshopului Neoliticul Transilvaniei. Lumea Noua-Lumea Zau” 47-64 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare LAZAROVICI, Gheorghe (autor), POP, Radu (autor) Simboluri legate de vânătoare de la falezele Someșului Neolitic 9-64 română (şi un rezumat în engleză)
2008 Acta Musei Tutovensis, III LAZAROVICI, Cornelia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Fragmentarea rituală a idolilor și obiectelor de cult în Neolitic și Epoca Crupului .7-15 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Complexul neolitic de la Parța (III) 106-134 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Săpăturile arheologice de la Parța (campania 1990) 3-44 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Plastica monumentală la Parța 83-92 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) The main problems of the cultural complex CCTLNI 35-52 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZAROVICI, Magda (autor) A home altar at Gura Baciului 103-111 engleză
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Despre marile teme religioase din cultura Vinča Arheologie şi Istorie Veche 107-155 română (rezumat în engleză)
2016 Analele Banatului, XXVI, seria Arheologie-Istorie LAZAROVICI CORNELIA, Magda (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cultura Precucuteni în Transilvania Arheologie şi Istorie Veche 37-74 română (rezumat în engleză)
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LĂCĂTUȘU, Ioan (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cuvânt la început de drum 3-9 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Din istoria straveche a Carpaților Orientali Studii şi Comunicări 27-51 română
1997 ANGVSTIA, nr. 2, ANGVSTIA 2(1997), seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LAZAROVICI, Gheorghe (autor) About the Early Bronz From Transylvania (Despre bronzul timpuriu din Transilvania) Arheologie 9-37 engleză
1998 ANGVSTIA, nr. 3, seria ARHEOLOGIE, ISTORIE, ETNOGRAFIE, SOCIOLOGIE LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Încă odată despre ceramica de la Gomea - Vodneac. Legăturile sale cu Transilvania și alte zone Arheologie 41-59 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TĂMAȘ, Tudor (autor) Studii geoarheologice asupra unor artefacte ceramice din neoliticul timpuriu din România: Stațiunea de la Lunea - Poiana Slatinii, Jud. Neamț Arheologie 1-7 română
2002 ANGVSTIA, nr. 7, seria ARHEOLOGIE GHERGHARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Artefacte ceramice din neoliticul mijlociu în Transilvania: Cultura CCTLNI din stațiunea Zău (jud. Mureș) Arheologie 7-19 română
2002 ANGVSTIA, nr. 7, seria ARHEOLOGIE BUZEA, Dan (autor), CAVRUC, Valeriu (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), SUCIU, Cosmin (autor) Descoperirile eneolitice de la Păuleni. Campania 2001 Arheologie 19-41 română
2005 ANGVSTIA, nr. 9, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE BUZEA, Dan (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Descoperirile Cucuteni - Ariușd de la Păuleni Ciuc-Ciomortan "Dâmbul Cetății". Campaniile 2003 - 2005. Raport preliminar Arheologie 25-89 română
2005 ANGVSTIA, nr. 9, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE BINDEA, Diana (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MEȘTER, Mihai (autor), POP, Daniela (autor) Mintiu-Gherlei - Campania 2000. Raport arheologic Arheologie 113-121 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZAROVICI, Magda (autor) Sanctuarele culturii Precucuteni-Cucuteni Arheologie 9-41 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Despre fazele A1 ale grupelor Ariușd și Cucuteni ( About the A1 phases of the Ariușd and Cucuteni groups) Arheologie 27-109 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Vulturul - pasărea morții, a regenerării și mesager al zeilor 271-282 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZAROVICI, Magda (autor) "Casa sacră" și importanța ei pentru amenajarea interiorului, reconstituirea arhitecturii și a vieții spirituale 236-259 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZAROVICI, Magda (autor) Vase pentru transportul sau păstrarea slatinii din cultura Stracevo-Criș 256-300 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Iclod (campania 1987) 55-68 română
1971 Banatica, 1 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Unele probleme ale neoliticului în Banat I. Istorie veche şi arheologie 17-31 română
1971 Banatica, 1 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Așezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor scrise și a cercetărilor arheologice I. Istorie veche şi arheologie 157-162 română
1973 Banatica, 2 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipologia și cronologia culturii Vinca în Banat I. Istorie veche şi arheologie 25-57 română
1973 Banatica, 2 DRAGOMIR, Ion (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea și Sichevița V. Repertorii arheologice şi bibliografii 403-416 română
1975 Banatica, 3 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat I. Epoca străveche 7-24 română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Periodizarea culturii Vinca în România I. Epoca străveche 19-45 română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, M. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, I. (autor) Gornea-Liubcova V. Cronica arheologică şi repertorii 433-433 română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, I. (autor) Cuptoare-Sfogea V. Cronica arheologică şi repertorii 434-434 română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Ilidia - Oblița V. Cronica arheologică şi repertorii 436-436 română
1979 Banatica, 5 BĂLĂNESCU, Dana (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Considerații privind tipologia și evoluția vaselor-capac din cultura Vinca (Descoperiri din Clisura Dunării") I. Istorie veche şi arheologie 17-25 română
1979 Banatica, 5 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Epoca bronzului în "Clisura Dunării" I. Istorie veche şi arheologie 71-105 română
1979 Banatica, 5 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece VI. Recenzii 574-575 română
1981 Banatica, 6 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Importuri Tiszapolgăr în așezarea sălcuțană de la Cuptoare-Sfogea. Contribuții la legăturile culturale și cronologice ale culturilor Sălcuța și Tiszapolgar I. Istorie veche şi arheologie 35-41 română
1983 Banatica, 7 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Neoliticul timpuriu din zona Porțile de Fier (Clisură) I. Istorie veche şi arheologie 9-34 română
1983 Banatica, 7 GERMANN, Carol (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), RESCH, Friederiche (autor) Descoperiri arheologice la Timișoara - Freiforf I. Istorie veche şi arheologie 35-51 română
1985 Banatica, 8 DRAȘOVEANU, Florin (autor), KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Complexul neolitic de la Parța I. Istorie veche şi medie 7-71 română
1985 Banatica, 8 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Noi descoperiri Bodrogkersztur în Banat I. Istorie veche şi medie 83-90 română
1987 Banatica, 9 BAGOZKI, Claudiu (autor), KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetări etno-arheologice și sondaje în Munții Banatului (1986) I. Istorie veche şi medie 65-85 română
1990 Banatica, 10 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PETRESCU, Marius (autor), SFETCU, Octavian (autor) Descoperiri arheologice la Silagiu-Buziaș I. Istorie veche şi medie 45-57 română
1991 Banatica, 11 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), RUS, Dana (autor) On the development neolithic architecture in Banat 87-118 engleză
1993 Banatica, 12-I DRAGOMIR, Ioan (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) O nouă sculptură neolitică descoperită în clisură 7-19 română
1993 Banatica, 12-I LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), OPRINESCU, Adriana (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Șantierul arheologic Gornea, 1989 295-319 română
2000 Banatica, 15-I LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MEȘTER, Mihai (autor) Sondajul arheologic de la Mintiu Gherlei - Ciuleneș 191-205 română
2003 Banatica, 16-I LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Gheorghe Lazarovici - Bibliografie 11-19 română
2010 Banatica, 20-1 GUMĂ, Marian (autor), IAROSLAVSKI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la cuptoare - sfogea. Campaniile 1075-1977 31-48 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Are the Tărtăria Tablets a "enigma" 41-55 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Arheometria în România- Cuvînt înainte sau "După 20 de ani" II română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII FĂRCAȘ (autor), GHERGARI, Lucreția (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TĂMAȘ, T. (autor) Studii de microfabric și compotiție fazală asupra ceramicii neolitice de la Gura Baciului 99-112 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ALICU, Adrian (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), PICIU, Tiberiu (autor) Cercetări arheometrice în stațiunea neolitică mijlocie de las Zau de Cîmpie 113-122 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), RADU, S. (autor), TĂMAȘ, T. (autor) Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul mijlociu din Transilvania (stațiunile de la Zau de Cîmpie, jud. Mureș și Cheile Turzii, jud. Cluj) 161-262 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TĂMAȘ, T. (autor) Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul timpuriu din România (stațiunea de la Lunca - Poiana Slatinii, jud. Neamț) 161-161 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZAROVICI, M. (autor) Protostarcevo-Precriș. Analiza unor "sisteme" ale neoliticului timpuriu 245-245 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ALICU, A. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MARIAN, C. (autor) Prospectări arheometrice la Iclod 246-246 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), POPA, D. (autor) Despre analizele unor surse și obiecte de cupru din Transilvania 256-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIORTEA, M. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), POTRA, I. (autor) Noi analize pe obiecte de cupru din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 257-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BALINT, S. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TOPAN, Gheorghe (autor) Analize metalografice ale unor piese de cupru din Transilvania 257-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIORTEA, M. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PLEȘA, D. (autor) Noi analize pe obiectele din cupru din Muzeul Banatului Montan 258-258 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Ceramica eneolitică din Cheile Turzii, cultura Petrești. Aspecte mineralogice 262-263 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZAROVICI, M. (autor) Ritualuri de fondare în neoliticul românesc 265-265 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TARCEA, L. (autor) Noi orientări în stocarea și prelucrarea pe calculator a informațiilor arheologice (Proiect Zeus 2) 273-273 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TARCEA, L. (autor) Probleme legate de stocarea și prelucrarea statistică a datelor arheologice 274-274 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII FILIPESCUV. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TARCEA, L. (autor) APL-WIN - varianta programului de aplicații pe Windows 274-274 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII IGNAT, Doina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Prelucrări statistice din baze de date cantitative 275-276 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), SUCIU, C. (autor) Muzeul virtual cu expoziția "Sancuare neolitice din România" 277-277 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII KADAS, Z. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), VIRAG, C. (autor) Balta Sărată. Prelucrări din bazele de date 278-278 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BUZEA, Dan (autor), KAVRUK, V. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezarea eneolitică de la Păuleni. Date statistice și prelucrările automate a ceramicii din cultura Cucuteni-Ariușd 279-279 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZAROVICI, M. (autor) Statistical analyses on the cucutenian ceramics of Olteni, Păuleni and Ruginoasa 280-280 engleză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BOZU, F. (autor), BULGARU, B. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Analiza statistică a categoriilor ceramice 281-281 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CHIȘ, Gheorghe (autor), CSILLIK, I. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), OPROIU, T. (autor) Orientări astronomice la Parța 284-285 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare BOGDAN, Vlad (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), POJAR, Adina (autor) Filmul virtual situația prezentă și preocupări 114-115 română
2013 Cercetări istorice, XXXII LAZAROVICI, Cornelia-Magda (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Ruginoasa-Dealul Drăghici. Monografie arheologică, Suceava, 2012 (Loredana SOLCAN) 369-372 română
1974 Crisia, IV LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Descoperiri arheologice prefeudale și feudale timpurii în zona superioară a Clisurii I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 47-55 română
1985 Crisia, XV CIARNĂU, Ion (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Descoperiri neolitice pe Valea Ierului II. Arheologie şi istorie 15-25 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII LAZAROVICI CORNELIA, Magda (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Contribuții privind arhitectura neoliticului din Banat, Crișana și Transilvania 399-420 română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie AMLACHER, E. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MUREȘAN, M. (autor), SOROCEANU, T. (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Mureș 57- română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu (autor), KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezarea neolitică de la Cluj - "Piața Ștefan cel Mare" 15-22 română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BOZU, O. (autor), GUMĂ, Marian (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor), UZUM, Ilie (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Gornea Libcova 391-394
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Iclod (1977-1981) 050-061
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis LAZAROVICI, Cornelia-Magda (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) "Casa Sacră" și importanța ei pentru reconstituirea arhitecturii, amenajarea interiorului și vieții spirituale 89-114 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis LAZAROVICI, Cornelia-Magda (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Plastica așezării Cucuteni A3 de la Ruginoasa - Dealul Drăghici și alte piese de cult referitoare la viața religioasă Materiale şi cercetări arheologice 65-135 română, engleză
2005 Patrimonium Banaticum, IV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Parța, Casa Cerbului. 1 - 1 5 iulie 2005 Arheologie şi Istorie Antică 27
2006 Patrimonium Banaticum, V LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Parța. Campania 2006 Arheologie şi Istorie Antică 7
1971 Pontica, IV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Difuzarea unor civilizații neolitice în regiunea Dunării de Jos 31-40 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 GEORGESCU, Ema (autor), GEORGESCU, Laurenția (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Funeral rite and ritual at Iclod. Archaeological and Anthopological Data 240-240 engleză
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Parța, un monument preistoric Studii şi Comunicări 31-39 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipuri de locuințe în așezarea neolitică de la Parța Studii şi articole 18-34 română, germană
2018 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis, seria nouă LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LUPEA, Alexandru-Valentin (autor), ROMAN, Cristian Constantin (autor) Noi semne rupestre în Peștera Cizmei. Un studiu de etnoreligie Rapoarte şi note arheologice 109-142 română, engleză
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Sfîrșitul Culturii Vinca-Turdaș în Cîmpia Transilvaniei 211-230 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Prehistoric Art in Bulgaria fron the Fift to the Second Mileium B.C. - Radunceva Anna 437-439 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Die Starcevo-Criș - Kultur (Allgemeine Frangen) 27-31 germană
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MUNTEANU, Ioan (autor) Așezarea eneolitică de la Slatina Timiș 121-135 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Parța. Despre arhitectura culturii Banatului 41-61 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Marian Gumă - preistorician .11-12 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) The eagle - the bird of death, regeneration-resurrection and messenger of gods. Archaeological and ethnological problems 57-67 engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) The eye-smbol, gesture, expression 115-128 engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BĂDESCU, Claudia (autor), GUMĂ, Marian (autor), LAZAROVICI, Alice (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PETRESCU, Sorin (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Despre grupul Balta Sărată. Note analitice 193-212 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Pîinea, grîul și rîșnitul sacru în neolitic 65-86 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie GURGU, Daniela (autor), ION, S. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), NEGREI, D. (autor), PETRESCU, Sorin (autor) Balta Sărată. Campaniile 1999-2003 (I. Arhitectura) 143-198 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), NEGREI, Dimitrie (autor), PETRESCU, Sorin (autor), SORIN, Ion (autor), ȚÎRDOIU, Daniela (autor) Săpăturile de la Balta Sărată. Campania din 2004 157-182 română
1974 Tibiscus, 3 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cu privire la Neoliticul din Banat 45-64 română
1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Strada Voievod Moga
1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Grădiște 2