Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 30 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien BICHIR, Gheorghe (autor) Die freien Daker im Norden Dakiens 785-800 engleză
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BICHIR, Gheorghe (autor) Costobocii 183-192 română
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii BICHIR, Gheorghe (autor), POPESCU, Eugenia (autor) Cercetările arheologice de la Mătăsaru și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale a dacilor liberi Istorie 81-96 română (şi un rezumat în franceză)
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Stolniceni-Râmnicu Vâlcea Istorie 43-54 română
1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6 BICHIR, Gheorghe (autor) Beitrag zur Kenntnis der frühen Bronzezeit im südöstlicen Transsilvanien und in der Moldau (im Lichte der Grabungen von Cuciulata und Mândrisca) 087-114
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 BICHIR, Gheorghe (autor) Autour du problème les plus ancienes modèles de chariots découverts en Roumania 067-086
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BICHIR, Gheorghe (autor) Quelques problèmes des XIIIe et XIVe siècles dans la Plaine Valaque à la lumière des fouilles de souvegarde du village de Bragadiru (district de Zimnicea) 427-440
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 BICHIR, Gheorghe (autor) La civilisation des Carpes (IIe-IIIe siècle de n.è.) à la lumière de fouilles archéologiques de Poiana Dulcesti, de Butnaresti et de Padureni 177-224
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BICHIR, Gheorghe (autor) Manifestation de caractèr magique et cultuel chez le Carpes 243-256
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 BICHIR, Gheorghe (autor) Les Sarmates au Bas-Danube 167-198
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 BICHIR, Gheorghe (autor) Chronologie et datation de la civilisation Militari-Chilia 157-180
2005 In memoriam ION NESTOR BICHIR, Gheorghe (autor) Contribuția prof. Ion Nestor la cunoașterea sarmaților pătrunși în spațiul carpato-danubian 157-159 română
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BICHIR, Gheorghe (autor) Raport asupra cercetărilor de la Bonțești 257-264
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice pe grindurile din apropierea comunei Cârna 275-282
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 BICHIR, Gheorghe (autor), MORINTZ, Sebastian (autor) Săpăturile de la Pădureni 487-496
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice pe terasa dreaptă a râului Colentina 817-824
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de salvare de la Cuciulata 351-360
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de salvare de la Cuciulata 283-290
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BICHIR, Gheorghe (autor), DOGAN, Eugen (autor) Săpături arheologice la Mîndrișca 291-300
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Mândrișca (jud. Bacău) 113-126
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 BICHIR, Gheorghe (autor), POPESCU, Eugen (autor) Săpăturile arheologice de la Mătăsaru, jud. Dâmbovița 271-280
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BICHIR, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Poiana - Dulcești, jud. Neamț (1961 - 1970) 097-106
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Colonești-Guești 261-264
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BARDAȘU, Petre (autor), BICHIR, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Stolniceni-Buridava 336-343
1974 Muzeul Național, I BICHIR, Gheorghe (autor) Dacii liberi din zona extracarpatică a României în sec. II-IV e.n. / Les Daces libres dans la zone extra-carpatique de la Roumanie pendant les IIe—IVe siècles de notre ère 23 - 34 română
1976 Muzeul Național, III BICHIR, Gheorghe (autor) Pătrunderea sarmaților la Dunărea de Mijloc și de Jos și relațiile lor cu geto-dacii / La pénétration des Sarmates dans les regions du moyen et du Bas-Danube et leurs rapports avec les Gèto-Daces 115-124 română
1983 Muzeul Național, VII BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la Udeni, jud. Teleorman / Recherches archéologiques à Udeni, dép. de Teleorman 31-61 română
1972 Pontica, V BICHIR, Gheorghe (autor) Sarmații la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări 137-176 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii BICHIR, Gheorghe (autor), POPESCU, Eugenia (autor) Cercetările arheologice de la Mătăsaru și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale a dacilor liberi 81-96 română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie BICHIR, Gheorghe (autor) Așezări dacice în Țara Oltului 123- română