Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 31 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1976 Acta Musei Napocensis, XIII IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Cuptoarele pentru redus minereul de fier de la Șoșdea, jud. Caraș-Severin 231-237 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), ROȘU, Petru (autor) Câteva noi așezări dacice pe Valea Cucuișului 81-94 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezări de secol IV în Sudul Banatului 255-261 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Vestigii arheologice din bazinul Carașului Note şi discuţii 447-464 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Studiu comparativ asupra compoziției fierului antic (rezultate preliminarii) Note şi discuţii 405-408 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Despre câteva podoabe dacice dintr-un muzeu britanic Note şi discuţii 271-274 română (rezumat în franceză)
1983 Acta Musei Napocensis, XX IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Inventarul sanctuarului A de la Sarmizegetusa Regia 371-382 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Inventarul sanctuarului mic rotund de la Sarmisegetusa Regia 453-457 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CHIRILĂ, Eugen (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Tezaurul monetar de la Bobaia, sec. II-I î.e.n. Studii 69-96 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Opinii privind "soarele de andezit" de la Sarmizegetusa Regia Studii 49-53 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Vestiges romains dans la zone de la Sarmizegetusa dace Colocviul Naţional „Dacia în timpul lui Traian” 27-32 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Conduits et citernes d'eaux chez les daces les Monts d'Orăștie 135-143 franceză
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Tratamente anticorozive asupra fierului dacic 441-446 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Veses daciques en fer aux anses en forme d'oiseaux Note şi discuţii 511-519 franceză
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Eugen Iaroslavschi, Tehnica la daci, Cluj-Napoca, 1991, 152 pagini text + 63 planșe Prezentări de cărţi - recenzii 889-890 română
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Crepis dacique 37-42 franceză
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Keltisch-Dakische beziehungen im bereich der eisenmetallurgie 51-56 germană
2001 Acta Musei Napocensis, 38-1 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Die munzstanze von Ocnița und einige bemerkungen zu den Dakischen Stanzen 17-25 germană
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), MATEESCU, Răzvan (autor) Dacian Iron Blooms discovered in the area of Sarmizegetusa Regia 99-133 engleză
1973 Banatica, 2 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Un depozit de bronzuri de la Drencova (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 79-84 română
1975 Banatica, 3 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) O villa rustica la Caransebeș VI. Cronică arheologică şi repertorii 359-365 română
2003 Banatica, 16-I BOZU, Ovidiu (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Raport preliminar privind principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din castrul de pamînt de pe dealul Chilii (comuna Vărădia, județul Caraș-Severin) 295-300 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Uber die zusammensetzung der bronzen aus Rumanien 554-558 germană
2000 Istros, X IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Un topor dacic de la Mehadia 487-490 română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DAICOVICIU, Hadrian (autor), FERENCZI, Istvan (autor), GLODARIU, Ion (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Cercetări în incinta sacră a Sarmizegetusei 135-138
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GLODARIU, Ion (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), NAGLER, Thomas (autor), RILL, Martin (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice întreprinse în 1978 la Șura Mică, jud. Sibiu 149-154
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ANDRIȚOIU, Ioan (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), FERENCZI, Istvan (autor), GLODARIU, Ion (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), RUSU, Adriana (autor) Cercetări arheologice la Sarmizegetusa Regia 232-234
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 GLODARIU, Ion (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), NAGLER, Thomas (autor), RILL, Martin (autor) Cercetări arheologice la Șura Mică 242-245
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie GLODARIU, Ioan (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), NAGLER, Thomas (autor), PAUL, Iuliu (autor), RILL, M. (autor) Date preliminare privind săpăturile arheologice de la Șura Mică-Rîșnoave (jud. Sibiu) 39- română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Vechi exploatări în zona Munților Apuseni 277-284 română
1974 Tibiscus, 3 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), PETROVSZKY, Richard (autor) Cuptoarele de redus minereul de fier de la Fizeș jud. Caraș-Severin 147-155 română