Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 32 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2006 Acta Musei Tutovensis, I BOLOMEY, Alexandra (autor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Industria cornului în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni-Ostrov 82-105 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale începuturilor neoliticului la est de Carpații Orientali 163-167 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) La contribution de Vladimir Dumitrescu pour definir le concept de complexe culturel Ariușd-Cucuteni-Tripolye et pour la connaissance de ses origines et son evolution interne 27-38 franceză
2000 Cercetări Arheologice, XI-I MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Sur l'organisation interne de certaines stations des cultures des complexes de Boian-Gumelnița et Precucuteni-Cucuteni 321-336 franceză
1977 Cercetări istorice, VIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale fazei Cucuteni A, in lumina săpăturilor arheologice de la Topile II. Arheologie 125-144 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) O statuetă cicladică de "gînditor" și eventualele sale legături cu piese similare din România 83-90 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale culturii Cucuteni-Tripolie 39-48 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Considerații pe marginea organizării interne a unora dintre așezările culturilor din complexul Precucuteni-Cucuteni 165-201 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII DUMITRESCU, Vladimir (autor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Noi descoperiri de la Gumelnița 114-144 română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Profesorul Vladimir Dumitrescu .7-21 română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) A Few Observations on the Internal Organization of Gumelnița Communities on Lake Gălătui Islet 147-153 engleză
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Sondajul de la Tîrpești 235-244
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Drăgușeni, (jud. Botoșani). Raport de săpături 100-102
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Cercetările de la Drăgușeni, jud. Botoșani 082-085
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Drăgușeni (jud. Botoșani) 048-052
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Tipuri de așezări și sistemele lor de fortificație în cuprinsul culturii Precucuteni Studii şi Materiale 55-65, 319-320 română, franceză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Profesorul Vladimir Dumitrescu la 80 de ani Studii şi Materiale 13-18 română
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Începutul și etapele culturii Precucuteni și relațiile sale cu cultura Tripolie Note şi discuţii 419-428 română, franceză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CÎRCIUMARU, Marin (autor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor), MURARU, Adrian (autor) Contribuții la ecologia locuirilor pre și preotoistorice de la Târpești Cercetări interdisciplinare în arheologie 643-685 română, franceză
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII, Acta Musei Petrodavensis ALEXIANU, Marius (autor), CIUBOTARU, Elena (autor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Săpăturile arheologice de la Izvoarele-Piatra-Neamț din anul 1987 Materiale şi cercetări arheologice 173-188 română, franceză
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis CIACÂRU, Mircea Răzvan (autor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Un vas cultic cucutenian de la Izvoare - Piatra-Neamț Studii şi materiale arheologice 97-114 română, franceză
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Elemente târzii în ceramica Cucuteni de la Drăgușeni și relațiile acestora cu descoperirile de la Traian - Dealul Fîntînilor Studii şi materiale arheologice 115-126 română, franceză
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis BELDIMAN, Corneliu (autor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starcevo-Criș pe teritoriul României. Așezarea de la Grumăzești, județul Neamț Cercetări interdisciplinare în istorie 273-296 română, franceză
1977 Peuce, VI, seria istorie MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Cîteva observații asupra sculpturii în lut a culturii Hamangia și influența ei asupra plasticii culturi Precucuteni 13-17 română
1972 Pontica, V MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Asupra unor aspecte ale raporturilor dintre culturile Precucuteni și Hamangia 29-38 română
1977 Pontica, X MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale plasticii antropomorfe neo-eneolitice din România și relațiile ei cu Mediterana orientală 37-43 română
1980 Pontica, XIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele aspecte ale legăturilor dintre neo-eneoliticul românesc și culturile egeice și microasiatice 57-65 română
1981 Pontica, XIV MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) În legătură cu cîteva opinii ale unor cercetători străini asupra neo-eneoliticului românesc 39-46 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 DUMITRESCU, Stelian (autor), HAITĂ, Constantin (autor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor), MOISE, Dragoș (autor), RADU, Valentin (autor), VOINEA, Valentina (autor) Așezarea eneolitică de pe insula "La Ostrov", lacul Tașaul (Năvodari, jud. Constanța) - Raport preliminar 123-170 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor), MATEI, Gheorghe (autor), RENȚA, Elena (autor) Les recherches archeologiques de sauvetage de Ciulnitza; le departement de Ialomitza (1994-1994). Le tumulus I. 149-165 franceză
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Contributions au probleme de la genese de la Culture Precucuteni .9- franceză
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) În ce zonă și cum s-a putut face trecerea de la ultima fază a culturii Precucuteni la prima fază a culturii Cucuteni 27- română