Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 38 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1996 Cercetări Numismatice, VII IONIȚĂ, Maria (autor) In memoriam Ștefan Capșa (1881-1951) / In Memoriam Ștefan Capșa (1879 – 1951) In memoriam 277-279 română
1985 Crisia, XV IONIȚĂ, Maria (autor) Considerații privind constituirea patrimoniului Muzeului național, înființat în București la 1834 VIII. Muzeografie 591-495 română
1974 Muzeul Național, I IONIȚĂ, Maria (autor) Aspecte ale vieții și activității lui Gheorghe Lazăr (la 150 ani de la moartea sa) / Aspects de la vie et de l'activité de Gheorghe Lazăr (à 150 ans depuis sa mort) 209-218 română
1975 Muzeul Național, II IONIȚĂ, Maria (autor) Date noi privind începuturile Academiei Mihăilene din Iași 463-467 română
1976 Muzeul Național, III IONIȚĂ, Maria (autor) Învățămîntul, factor activ în formarea conștiinței naționale în prima jumătate a sec. al XIX-lea / L'enseignement — facteur actif pour la formation de la conscience nationale, dans la première moitié du XIXe siècle 367-376 română
1978 Muzeul Național, IV Dr., IONIȚĂ, Maria (autor) Considerații asupra identității lui "Peneș Curcanul" / Considérations sur l'identité de „Peneș Curcanul" 559-563 română
1981 Muzeul Național, V IONIȚĂ, Maria (autor) Preludii diplomatice la formarea statului român modern - două memorii ale domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghica / 231-235 română
1982 Muzeul Național, VI IONIȚĂ, Maria (autor) Contribuții privind participarea elementelor proletare la revoluția de la 1848 din Țara Românească / Contributions concernant la participation des éléments prolétaires à la révolution de 1848 de Valachie . 227-230 română
1983 Muzeul Național, VII IONIȚĂ, Maria (autor) Contribuții la iconografia unor participanți la revoluția de la 1848 / Contributions à l'iconographie de quelques participants à la révolution de 1848 211-216 română
1994 Muzeul Național, VIII IONIȚĂ, Maria (autor) Generația de la 1948 - politicieni sau oameni de cultură? 29-35 română
1994 Muzeul Național, VIII IONIȚĂ, Maria (autor) Două autografe ale reginei Elisabeta a României 71-76 română
1997 Muzeul Național, IX IONIȚĂ, Maria (autor) A existat un regulament de funcționare a primei instituții muzeale din București?/ Il y a un règlement de fonctionnement du premier musée de Bucarest? 7-11 română
1997 Muzeul Național, IX IONIȚĂ, Maria (autor) O casă de comerț bucureșteană - Casa Capșa - în competiții interne și internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea/Une maison de commerce bucarestoise - La maison Capșa dans des competitions de la deuxième moitié du XIX* siècle 35-41 română
1998 Muzeul Național, X IONIȚĂ, Maria (autor) Bucureștii în ajunul jubileului din anul 1906 / Bucarest à la veille du jubilé de 1906 107-113 română
1999 Muzeul Național, XI IONIȚĂ, Maria (autor), IONIȚĂ, Ștefan (autor) Victor G. Stefănescu - arhitectul catedralei încorămării de la Alba-Iulia / Victor G. Ștefănescu - l'architecte de la Cathédrale du Couronnement de Alba Iulia 161-168 română
2000 Muzeul Național, XII IONIȚĂ, Maria (autor) Câteva date despre descoperirea băii turcești de la Golești / Quelques dates concernant la découverte du bain turc de Golești 79-82 română
2000 Muzeul Național, XII IONIȚĂ, Maria (autor) Portrete paralele din vreme de război: Regina Maria și Colette Lahovary-Plagino, 1916-1919 / Portraits parallèles en temps de guerre: La Reine Marie et Colette Lahovary-Plagino. 1916-1919 225-231 română
2001 Muzeul Național, XIII IONIȚĂ, Maria (autor) Despre o reședință princiară (regală) de vară: între Câmpulung și Sinaia / Sur une residence princiere (royale) d'été entre Câmpulung et Sinaia 117-127 română
2001 Muzeul Național, XIII IONIȚĂ, Maria (autor) Prezențe la Dunăre și Marea Neagră ale renumitei Case Capșa / Presences au Danube et a la Mer Noire de la renommee Maison Capșa 204-209 română
2001 Muzeul Național, XIII IONIȚĂ, Maria (autor) Pasiunea pentru arhitectură a reginei Maria și curentul "Art Nouveau" / La passion pour l'architecture de la Reine Marie et le courant "Art Nouveau". 240-244 română
2002 Muzeul Național, XIV IONIȚĂ, Maria (autor) Știri din presa drobrogeană despre începuturile turismului pe litoralul Mării Negre / Des nouvelles de la presse de la Dobroudja concernant les commencements du tourisme sur la Côte de la Mer Noire 206-213 română
2002 Muzeul Național, XIV IONIȚĂ, Maria (autor) Secvențe dintr-o vizită oficială la Peleș a împăratului Frantz Iosef I: septembrie 1896 / Sequences d'une visite officielle à Peleș de l'empereur François Joseph er I: Septembre 1896 239-245 română
2002 Muzeul Național, XIV IONIȚĂ, Maria (autor) Masa rotundă "Muzeele românești de istorie - încotro?" / "Les Musées Roumains d'Histoire - Vers où?" - 406-414 română
2003 Muzeul Național, XV IONIȚĂ, Maria (autor) Mihail Kogălniceanu. Mărturii muzeistice. La 185 de ani de la naștere / Mihail Kogălniceanu. Temoignages muséologigues. 185 années depuis sa naissance 248-252 română
2003 Muzeul Național, XV IONIȚĂ, Maria (autor) Participarea casei Capșa la expoziții ale cooperatorilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea / La participation de la Maison Capșa aux expositions des coopérateurs de la fin du XIXème siècle 280-287 română
2003 Muzeul Național, XV IONIȚĂ, Maria (autor) Circumstanțele unei condamnări politice. Studiu de caz / Les circonstances d'une condamnation politique. Étude de cas 444-449 română
2004 Muzeul Național, XVI IONIȚĂ, Maria (autor) La aniversară. File din istoria începuturilor Muzeului Național din București 195-216 română
2004 Muzeul Național, XVI IONIȚĂ, Maria (autor) Din activitatea Societății Ortodoxe Naționale a femeilor române în timpul primului război mondial 287-295 română
2005 Muzeul Național, XVII IONESCU GEORGESCU, Elena (autor), IONIȚĂ, Maria (autor) File din istoria Muzeului Național 1864-1880 / Pages de l’histoire du Musée National. 1864–1880 175-190 română
2005 Muzeul Național, XVII IONIȚĂ, Maria (autor) Un episod necunoscut din timpul primului război mondial "Darul M-S. Reginei Maria. Mai 1918" / Un episode inconnu du temps de la Premiere Guerre Mondiale: «Le don de S.M. la Reine Marie. Mai 1918 273-280 română
2006 Muzeul Național, XVIII IONIȚĂ, Maria (autor) A supplier of the royal court in the times of Carol I Grigore Capșa / Un furnizor al Curții Regale în timpul lui Carol I Grigore Capșa 155-165 engleză
2006 Muzeul Național, XVIII IONIȚĂ, Maria (autor) In memoriam Carol I. 1866-2006 / In memoriam Carol I. 1866-2006 239-262 engleză
2007 Muzeul Național, XIX IONIȚĂ, Maria (autor) The prisoner camps from the occupied Bucharest and the National Orthodox Society of The Romanian Women 201-208 engleză
2007 Muzeul Național, XIX IONIȚĂ, Maria (autor) Problema voluntarilor români din Austro-Ungaria și publicația “România Mare” (1917) / Le problème roumains de volontiers d’autrichehongrie et la publication “România Mare” (La Grande Roumanie) 209-214 română
2008 Muzeul Național, XX IONIȚĂ, Maria (autor) In memoriam Ferdinand I er. Moments de vie / In memoriam Ferdinand I. Clipe de viață 241-247 franceză
2008 Muzeul Național, XX IONIȚĂ, Maria (autor) Câteva date inedite despre relațiile reginei Maria cu Societatea "Țesătoarea" / Some unedited dates about the relations of Queen Mary with the “Weaver” Society 259-264 română
2009 Muzeul Național, XXI IONIȚĂ, Maria (autor) Contributions a l'histoire d'un monument de la Dobroudja dedie a Mircea l`Ancien / Contributions at the history of a monument from Dobrogea, dedicate`s to Mircea Cel Bătrân 134-137 franceză
2009 Muzeul Național, XXI IONIȚĂ, Maria (autor) Proiecte de sistematizare a orașului București din anul 1906 / Systematization projects of Bucharest City, 1906 141-153 română