Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 13 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Portul românesc în Bucovina, mărturie a unității naționale 107-110 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Familia Morariu prezență notabilă în spiritualiatea românească a Bucovinei 333-336 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția organizațiilor P.C.R. din județul Suceava la înfăptuirea actului istoric al naționalizării din iunie 1948 169-180 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V RUSȘINDILAR, Petru (autor) Revista "Viața Bucovinei" - tribună a luptei antifasciste 289-299 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuții la istoria mișcării muncitorești și socialiste în Bucovina (1896-1920) 229-246 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția socialiștilor bucovineni la unificarea mișcării muncitoprești și crearea Partidului revoluționar unic. Partidul Comunist Romaân 285-296 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX RUSȘINDILAR, Petru (autor) Un precursor al socialismului în Bucovina - George Grigorovici 433-450 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția mișcării muncitorești și socialiste din Bucovina la desăvîrșirea unității statului național român 33-49 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Mișcarea muncitoprească și socialistă din nodul Moldovei în noile condiții create prin făurirea statului național unitar (1918-1920) 235-246 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 RUSȘINDILAR, Petru (autor) O aniversare cu profunde semnificații: 40 de ani de la proclamarea Republicii 13-19 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Dezvoltarea legăturilor mișcării muncitorești din Bucovina cu mișcarea muncitorească de pe ambele versante ale Carpaților în primii ani ai veacului al XX-lea 227-232 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI RUSȘINDILAR, Petru (autor) Cernauca Hurmuzăcheștilor - centru al unității naționale românești 212-226 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie RUSȘINDILAR, Petru (autor) Lupta maselor pentru aplicarea în practică a a propunerilor Partidului Comunist Rimân din iunile 1947 în vederea redresării economice și financiare a țării 149-171 română