Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 12 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BĂTRÎNA, Adrian (autor), EMANDI, Emil (autor) Cercetările arheologice de la Drăgoiești (Suceava) 197-203 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Date istorice și arheologice despre biserica catolică din Baia 431-454 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Elemente decorative în ceramica monumementală de la Baia (jud. Suceava) 147-172 română
1997 Cercetări Arheologice, X BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor), LEAHU, Valeriu (autor) O locuire hallstatiană tîrzie la Mlăjet - Buzău 145-161 română
1983 Cercetări Numismatice, V BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Cu privire la un sigiliu de comerț din sec. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeș / Considérations sur un sceau du XVe siècle découvert à Curtea de Argeș / Over a Trade Seal Found at Curtea de Argeș, Dated in the 15th Century Medalistică, Heraldică şi Sigilografie (Science des Medailles, Heraldique et Sigillographie) 197-211 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Cercetările arheologice de la Tazlău (jud. Neamț) Materiale şi cercetări arheologice 463-474 română, engleză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis BĂTRÎNA, Adrian (autor), SION, Gheorghe (autor) Despre activitatea constructivă desfășurată de Alexandru cel Bun în cuprinsul așezământului de la Neamț 395-404 română, franceză
2010 Mousaios, XV BĂTRÎNA, Adrian (autor), BOLOMEY, Alexandra (autor), BUZDUGAN, Costache (autor), LEAHU, Vasile (autor), POPVICI, Dragomir (autor), TROHANI, George (autor) Valea Buzăului. Schiță a cadrului arherologic și istoric al zonei Nehoiașu - Chirlești - Pătîrlagele. Cercetări arheologice de suprafață 311-321 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Evoluția ansamblului fostei mănăstiri Comana în lumina cercetărilor arheologice 16-32 română
1975 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIV, nr. 1 BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Date noi cu privire la evoluția bisericii fostei mănăstirii Cotmeana 11-24 română
1975 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIV, nr. 2 BĂTRÂNA, Lia (autor), BĂTRÎNA, Adrian (autor) O locuință domnească din vremea lui Alexandru cel Bun (la mănăstirea Bistrița-Neamț) 72-80 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare din cuprinsul necropolei din secolele XIV – XIX de la Niculițel (județul Tulcea) Patrimoniu 80-92 română