Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 13 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie BĂȚ, Mihail (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Siturile de pe interfluviul Saharna Mare (sfîrșitul sec. XII-sec. III.a.Chr.) 351-372 română
1992 Carpica, XXIII-1 NICULIȚĂ, Ion (autor) Traco-geții la est de Prut 107-113 română
2011 Cumidava, XXXI ARNĂUT, Tudor (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) Le systeme defensif du site archeologique du Sahama Mică 131-152 Franceză
2007 Istros, XIV NICULIȚĂ, Ion (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , VANCHIUGOV, Vladimir (autor) The historical evolution of Budjak in the 1st- 4th C.Ad 195-204 engleză
2010 Istros, XVI ARNĂUT, Tudor (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) L'inventaire funeraire - une source informative Ou/et indice social et symbole religieux (base sur les materiels des necropoles du Ier millenaire av. J.C. de l'est des Carpates) 185-206 engleză
2009 Mousaios, XIV ARNĂUT, Tudor (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) Le rappoort d'emplacement spatial entre les lieux d'habitat et ceux des necropoles chez les thraces du 1er mil. av. J.-C. 121-138 franceză
2013 Mousaios, XVIII NICIC, Andrei (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) Pratiques funeraires dans le site de la premiere epoque du fer de Saharna - Dealul Mînăstirii 173-190 franceză
2013 Mousaios, XVIII NICULIȚĂ, Ion (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Some considerations on funeral practices, rites and rituals in communities of middle Dnister Region 191-202 engleză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 NICULIȚĂ, Ion (autor) Rites rituels funeraires chez les traco-getes a l'est de Carpates au milieu du Ier millenaire av.J.C. 242-242 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 ARNĂUT, Tudor (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) Practici funerare ale tracilor de la est de Carpați în Mileniul I a.chr. 255-256 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie NICULIȚĂ, Ion (autor) Thraces et cimmeriens. Problemes et suggestions 43-45 franceză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie NICULIȚĂ, Ion (autor) Tracii și cimerienii. Probleme și sugestii 47-49 română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu ARNĂUT, Tudor (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Evoluția sistemului defensiv al siturilor din zona Saharna în mileniul I a Chr. 359-393 română