Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Dipozițiile camerei aulice adresate la 7 decembrie 1717 Comisiei Bănățene de Organizare a Mineritului 343-369 română
2005 Banatica, 17 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Măsurile de organizare a mineritului și metalurgiei bănățene la începutul stăpînirii habsburgice, cuprinse în decretul camerei aulice adresat la 4 ianuarie 1721 administrației Banatului 367-396 română
2008 Banatica, 18 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Situația mineritului și metalurgiei bănățene în perioada 1717-1733, analizată prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 347-393 română
2009 Banatica, 19 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Populația Banatului și Transdilvaniei oglindită în scrisorile pe care Ignaz von Born le-a scris în anul 1770 în timpul călătoriei sale prin cele două provincii 117-158 română
2011 Banatica, 21 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Unele aspecte referitoare la mineritul și metalurgia bănățeană în anii 1718-1726, analiuate prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 129-162 română
2012 Banatica, 22 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Die allgemeinen grundzuge der landwirtschaflichen politik der habsburger in Siebenburgen (1688-1790) 135-152 germană
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Unele aspecte referitoare la mineritul și metalurgia bănățeană ăntre anii 1718-1926, analizate prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 281-304 română