Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 17 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TĂMAȘ, Tudor (autor) Studii geoarheologice asupra unor artefacte ceramice din neoliticul timpuriu din România: Stațiunea de la Lunea - Poiana Slatinii, Jud. Neamț Arheologie 1-7 română
2002 ANGVSTIA, nr. 7, seria ARHEOLOGIE GHERGHARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Artefacte ceramice din neoliticul mijlociu în Transilvania: Cultura CCTLNI din stațiunea Zău (jud. Mureș) Arheologie 7-19 română
2002 ANGVSTIA, nr. 7, seria ARHEOLOGIE GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor) Identificarea gemologică a componentelor unui șirag de mărgele din secolele V-VI descoperit în zona Cordoș (Cluj-Napoca, România) Arheologie 295-303 engleză
2002 ANGVSTIA, nr. 7, seria ARHEOLOGIE GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor) Metodologii de recoltare a eșantioanelor și probelor mineralogice, petrografice și pedologice, din siturile arheologice Arheologie 351-355 română
2005 Arheologia Medievală, V GHERGARI, Lucreția (autor), HORGA, Marius (autor), IONESCU, Corina (autor), RĂDULESCU, Gabriela (autor) Studii mineralogice-petrografice asupra ceramicii medievale timpurii de la Șieu-Odorhei (jud. Bistrița-Năsaud) 171- română
2000 Banatica, 15-I GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor) Aplicații ale metodelor mineralogice de analiză în arheologie 261-270 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), RADU, S. (autor), TĂMAȘ, T. (autor) Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul mijlociu din Transilvania (stațiunile de la Zau de Cîmpie, jud. Mureș și Cheile Turzii, jud. Cluj) 161-262 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TĂMAȘ, T. (autor) Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul timpuriu din România (stațiunea de la Lunca - Poiana Slatinii, jud. Neamț) 161-161 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor) Metodologii de recoltare a eșantionelor și probelor mineralogice, petrografice și pedologice din siturile arheologice 243-244 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Ceramica eneolitică din Cheile Turzii, cultura Petrești. Aspecte mineralogice 262-263 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția (autor), HOECK, V. (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZĂR, C. (autor) Ceramica medievală uzuală din Cetatea Oradea: studiu mineralogic 263-263 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII COZAR, O (autor), GHERGARI, Lucreția (autor), HOECK, V. (autor), IONESCU, Corina (autor), SIMON, V. (autor) Transformări termice în ceramica epocii bronzului de la Ilișua 263-263 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția (autor), HORCK, V. (autor), IONESCU, Corina (autor), PRECUP, C. (autor), SIMION, V. (autor) Studiu comparativ asupra unor fragmente ceramice aparținătoare epocii brinzului din Transilvania 263-263 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), ȚENTEA, Ovidiu (autor) Interdisciplinary (mineralogical-geological-archaerological) study on the tegular material belonging to the Legion XIII Gemina from Alburnus Maior (Roșia Montană) and Apulum (Alba Iulia): possible eaw materials sources 413-436 engleză
2006 Cercetări Arheologice, XIII GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor) Mic glosar de termeni geologici utilizați în studiul ceramicii arheologice 451-460 română
2005 Crisia, XXXV GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZĂR, Cornelia (autor) Studii mineralogice preliminare asupra ceramicii neolitice din Peștera Ungurului (Șuncuiuș, județul Bihor) I. Studii şi articole 7-20 română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. I, seria Arheologie DĂRĂBAN, Liviu (autor), GINDELE, Robert (autor), IONESCU, Corina (autor), PATAKI, Bernadeth (autor), VERESS, Elisabeta (autor) Studiu arheometric realizat pe probe de ceramică arheologică 167- română