Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 26 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII POPESCU, Adrian Contribuții numismatice la istoria Bucureștiului Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 296-297 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ION, Manuela, POPESCU, Adrian Alte monede grecești și romane republicane din tezaurul descoperit la Zimnicea, jud. Teleorman / Other Greek and Roman Republican Coins From the Hoard Discovered at Zimicea, Teleorman County Numismatică (Numismatics) 35-38 română
1996 Cercetări Numismatice, VII POPESCU, Adrian Câteva monede grecești și romane descoperite la Dinogeția (Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea) / Some Greek and Roman Coins Discovered at Dinogetia (Garvăn, Jijila Commune, Tulcea County) Numismatică (Numismatics) 39-40 română
1996 Cercetări Numismatice, VII POPESCU, Adrian Denari romani imperiali din tezaurul găsit la Desa, jud. Dolj / Roman Imperial Denarii from the Hoard Found at Desa, Dolj County Numismatică (Numismatics) 47-48 română
1996 Cercetări Numismatice, VII CIORTEA, Constantin, IACOB, Eugen, LUKANC, Ivo, NICA, Ninel, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, POENARU BORDEA, Gheorghe, POPESCU, Adrian, TRACHE, Livius, ZORAN, Valeriu Analyses atomiques et nucléaires des monnaies romaines en or frappées entre 253-364 Numismatică (Numismatics) 49-74 franceză
1996 Cercetări Numismatice, VII GEORGESCU, Ioan, IACOB, Mihaela, POPESCU, Adrian Monede grecești, romane și bizantine timpurii din colecția Ioan Georgescu, Tulcea / Greek, Roman and early Byzantine coins from the Ioan Georgescu collection, Tulcea. Numismatică (Numismatics) 91-95 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII POPESCU, Adrian Noi descoperiri de monede romane și bizantine de la Dinogeția și Salsovia / New Roman and Byzantine Coin Finds from Dinogetia and Salsovia Numismatică antică şi bizantină 81-85 română
2012 Cercetări Numismatice, XVIII POPESCU, Adrian Noi date numismatice privind istoria Dinogeției Romane și Bizantine / New numismatic data regarding the history of Roman and Byzantine Dinogetia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 15-23 română
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 POPESCU, Adrian Compte rendu: "Kolonialprägungen aus Moesia Superior und Dacia" - F. Martin 344-344
1999 Istros, IX POPESCU, Adrian Monede otomane dintr-un tezaur descoperit la Jirlău, jud. Brăila 383-387 română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I POPESCU, Adrian Maria Tănase la Tîrgu-Jiu 145- română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POPESCU, Adrian Unitatea națională reflectată în creația populară din Gorj VI. Folclor 473-475 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III POPESCU, Adrian Un document inedit - Constantin Brăiloiu la Tismana V. Documentar 509-512 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV POPESCU, Adrian Contribuții la o încercare de istoric pentru începuturile "Tarafului Gorjului" II. Etnografie şi folclor 203-206 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V POPESCU, Adrian Din Monografia toponimică a localității Cloșani - Gorj V. Documentar 268-289 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX POPESCU, Adrian Ion Pillat și Cloșanii Gorjului IV. Documentar - Memorialistică 315-318 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X POPESCU, Adrian Hari Brauner în Gorj III. Documentar - Memorialistică 219-226 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI POPESCU, Adrian În Gorj, o nouă premieră Muzeului de etnografie în aer liber de la Curtișoara III. Documentar şi memorialistică 329-331 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII POPESCU, Adrian Momente din istoricul învățămîntului gorjean - de la începuturi pană în prima jumatate a sec. al XIX-lea II. Istorie 157-170 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI POPESCU, Adrian Maria Tănase (25 septembrie 1913-22 iunie 1963). Amintiri despre pasărea măiastră a cântecului popular românesc VI. Memorialistică 395-399 română
1994 Mousaios, IV-2 POPESCU, Adrian Rădăcini română
1994 Mousaios, IV-2 POPESCU, Adrian "Fata pădurii" și "Faraonoaica" mit, simbol, realitate română
2003 Muzeul Național, XV POPESCU, Adrian Măsuri antisemite în perioada interbelică / Mesures antisemites pendant la periode d'entre guerre 350-359 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie CIAUȘESCU, Mihaela, LOCKYEAR, Kris, ORTON, Clive, POPESCU, Adrian, SIDELL, Jane, SLY, Timothy, SYMONDS, Robin The Noviodunum Archaeological Project 2000-2004. Results and Conclusions from the Pilot Seasons 121- română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie JERVIS, Ben, LOCKYEAR, Kris, POPESCU, Adrian, SLY, Timothy The medieval ceramic sequemce from Noviodunum 327-340 română
1999 Pontica, XXXII POPESCU, Adrian Un tezaur de folles de la începutul secolului al IV-lea descoperit în Dobrogea 313-316 română