Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII POPESCU, Adrian (autor) Contribuții numismatice la istoria Bucureștiului Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 296-297 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ION, Manuela (autor), POPESCU, Adrian (autor) Alte monede grecești și romane republicane din tezaurul descoperit la Zimnicea, jud. Teleorman / Other Greek and Roman Republican Coins From the Hoard Discovered at Zimicea, Teleorman County Numismatică (Numismatics) 35-38 română
1996 Cercetări Numismatice, VII POPESCU, Adrian (autor) Câteva monede grecești și romane descoperite la Dinogeția (Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea) / Some Greek and Roman Coins Discovered at Dinogetia (Garvăn, Jijila Commune, Tulcea County) Numismatică (Numismatics) 39-40 română
1996 Cercetări Numismatice, VII POPESCU, Adrian (autor) Denari romani imperiali din tezaurul găsit la Desa, jud. Dolj / Roman Imperial Denarii from the Hoard Found at Desa, Dolj County Numismatică (Numismatics) 47-48 română
1996 Cercetări Numismatice, VII CIORTEA, Constantin (autor), IACOB, Eugen (autor), LUKANC, Ivo (autor), NICA, Ninel (autor), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor), POENARU BORDEA, Gheorghe (autor), POPESCU, Adrian (autor), TRACHE, Livius (autor), ZORAN, Valeriu (autor) Analyses atomiques et nucléaires des monnaies romaines en or frappées entre 253-364 Numismatică (Numismatics) 49-74 franceză
1996 Cercetări Numismatice, VII GEORGESCU, Ioan (autor), IACOB, Mihaela (autor), POPESCU, Adrian (autor) Monede grecești, romane și bizantine timpurii din colecția Ioan Georgescu, Tulcea / Greek, Roman and early Byzantine coins from the Ioan Georgescu collection, Tulcea. Numismatică (Numismatics) 91-95 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII POPESCU, Adrian (autor) Noi descoperiri de monede romane și bizantine de la Dinogeția și Salsovia / New Roman and Byzantine Coin Finds from Dinogetia and Salsovia Numismatică antică şi bizantină 81-85 română
2012 Cercetări Numismatice, XVIII Dr., POPESCU, Adrian (autor) Noi date numismatice privind istoria Dinogeției Romane și Bizantine / New numismatic data regarding the history of Roman and Byzantine Dinogetia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 15-23 română
2017-2018 Cercetări Numismatice, XXIII-XXIV, Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018) Dr., POPESCU, Adrian (autor) Byzantium-Histria: Un exemplu de „die-sharing” și câțiva stateri de tip Lysimach histrieni nepublicați / Byzantium-Histria: A „die-sharing” exemple and several unpublished Lysimachus type staters of Histria Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 19-26 română (rezumat în engleză)
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 POPESCU, Adrian (autor) Compte rendu: "Kolonialprägungen aus Moesia Superior und Dacia" - F. Martin 344-344
1999 Istros, IX POPESCU, Adrian (autor) Monede otomane dintr-un tezaur descoperit la Jirlău, jud. Brăila 383-387 română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I POPESCU, Adrian (autor) Maria Tănase la Tîrgu-Jiu 145- română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POPESCU, Adrian (autor) Unitatea națională reflectată în creația populară din Gorj VI. Folclor 473-475 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III POPESCU, Adrian (autor) Un document inedit - Constantin Brăiloiu la Tismana V. Documentar 509-512 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV POPESCU, Adrian (autor) Contribuții la o încercare de istoric pentru începuturile "Tarafului Gorjului" II. Etnografie şi folclor 203-206 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V POPESCU, Adrian (autor) Din Monografia toponimică a localității Cloșani - Gorj V. Documentar 268-289 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX POPESCU, Adrian (autor) Ion Pillat și Cloșanii Gorjului IV. Documentar - Memorialistică 315-318 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X POPESCU, Adrian (autor) Hari Brauner în Gorj III. Documentar - Memorialistică 219-226 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI POPESCU, Adrian (autor) În Gorj, o nouă premieră Muzeului de etnografie în aer liber de la Curtișoara III. Documentar şi memorialistică 329-331 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII POPESCU, Adrian (autor) Momente din istoricul învățămîntului gorjean - de la începuturi pană în prima jumatate a sec. al XIX-lea II. Istorie 157-170 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI POPESCU, Adrian (autor) Maria Tănase (25 septembrie 1913-22 iunie 1963). Amintiri despre pasărea măiastră a cântecului popular românesc VI. Memorialistică 395-399 română
1994 Mousaios, IV-2 POPESCU, Adrian (autor) Rădăcini română
1994 Mousaios, IV-2 POPESCU, Adrian (autor) "Fata pădurii" și "Faraonoaica" mit, simbol, realitate română
2003 Muzeul Național, XV POPESCU, Adrian (autor) Măsuri antisemite în perioada interbelică / Mesures antisemites pendant la periode d'entre guerre 350-359 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie CIAUȘESCU, Mihaela (autor), LOCKYEAR, Kris (autor), ORTON, Clive (autor), POPESCU, Adrian (autor), SIDELL, Jane (autor), SLY, Timothy (autor), SYMONDS, Robin (autor) The Noviodunum Archaeological Project 2000-2004. Results and Conclusions from the Pilot Seasons 121- română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie JERVIS, Ben (autor), LOCKYEAR, Kris (autor), POPESCU, Adrian (autor), SLY, Timothy (autor) The medieval ceramic sequemce from Noviodunum 327-340 română
1999 Pontica, XXXII POPESCU, Adrian (autor) Un tezaur de folles de la începutul secolului al IV-lea descoperit în Dobrogea 313-316 română