Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 122 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor animaliere, datate în sec. IX-X, descoperite în ruinele unui așezămînt monahal paleocreștin de la Dumbrăveni, jud. Constanța 291-310 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 HAIMOVICI, Sergiu Studiul unui material arheozoologic provenit din situl medieval (sec. XIV-XV) de la Radovanu 107-114 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I HAIMOVICI, Sergiu Prezentarea materialului faunistic din punct de vedere arheozooloc 113-113 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie HAIMOVICI, Sergiu Caracterizarea arheizoologică a unor resturi faunistice din așezarea de la Malnaș Bpi (Cultura Ariușd) 89-96 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor animaliere din așezarea de cultură Ariușd de la Turia, situl "Piciorul bisericii" 97-105 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic cucutenian de la Preutești-Haltă (jud. Suceava) 227-238 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al resturilor osoase provenite din așezarea hallstattiană de la Siret - Dealul Ruina (jud. Suceava) 317-329 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 HAIMOVICI, Sergiu Studiul unui material faunistic găsit prin săpături arheologice în așezarea medievală de la Mihoveni-Cahla Morii, județul Suceava 349-362 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CĂRPUȘ, Leonid, HAIMOVICI, Sergiu Studiul paleofaunei din așezarea prefeudală de la Udești - județul Suceava 497-504 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 COMĂNESCU, Gianina, HAIMOVICI, Sergiu, SCUTELNICU, Luminița Stidiul arheozoologic al materialului aparținînd culturii Sîntana de Mureș din așezarea de la Podeni (jud. Suceava) 25-35 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BĂJENARU, Luminița, HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic aparținînd sfărșitului secolului al XIV--lea și începutul celui de-al XV-lea, provenit din orașul medieval Siret 41-55 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al resturilor găsite în situl cucutenian de la Mihoveni, corelat cu figurine zoomorfe descoperite în aceeași stațiune 145-157 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 HAIMOVICI, Sergiu, UNGURIANU, Aurelia Caracteristicile materialului paleo-faunistic descoperit intr-un sit aparținînd dacilor liberi (costoboci?) situat în nordul provinciei Moldova: așezarea de la Suhardu 189-201 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, HAIMOVICI, Sergiu Studiul faunei din locuințele prefeudale (secolele V-VI e.n.) descoperite la Alba Iulia (1985, 1986 și 1988) 335-346 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie GAVA, Radu, HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului faunistic găsit în două gropi din perimetrul necropolei de incinerație de la Păuleasa (Sec. IX) 123-129 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor animaliere descoperite în așezarea de la Radovane )datată către sfîrșitul mileniului Ip. Chr.) 593- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al unui material faunistic din așezarea la tene de la Cetățeni (jud. Argeș) 99-105 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialUlui arheozoologic din nivelul gumelnițean de la mănăstirea Glavacioc (jud. Argeș) 75- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor faunistice găsite în două situri din Evul Mediu tîrziu (sec. XVII-XVIII) - Cernica și Radovanu 259- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al materialului animalier din perioada medievală de la situl Slon (jud. Prahova) 135- română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul unor resturi arheozoologice descoperite în așezarea de secol VI p.Hr. De la Bălăceanca - "ecluză" (jud. Ilfov) 97-102 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor de faună descoperite în situl de la Verbița (cultura Verbicioara, bronzul mijlociu) .9-19 română
2002 Arheologia Medievală, IV HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al unui material descoperit la Morești, datînd din secolul al XI.lea p. Chr. 225- română
2005 Arheologia Medievală, V HAIMOVICI, Sergiu Caracteristicile unui lot de faună provenit din cetatea Făget, aparținînd sfîrșitul secolului al XVII-lea 199- română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor animaliere provenite din situl de la Cîrcea-Viaduct, aparținînd fazelor Vinca-Dudești II 215-219 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII HAIMOVICI, Sergiu Posibilități de stabilire a numărului minim de indivizi (NMI) pentru fiecare specie determinată în cadrul unui material arheozoologic bine definit cultural 266-267 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CROITORU, I., DUCA, M., DUCA, Voicu, HAIMOVICI, Sergiu Factori de deteriorare a materialelor puse în operă la monumentele din Cluj-Napoca 272-272 română
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 HAIMOVICI, Sergiu Les problemes de l'archeologie de la culture Monteoru (le bronze moyen, Roumanie): l'economie animaliere 195-206 franceză
1980 Carpica, XII HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic din așezarea de la Mîndrișca (Valea Seacă) aparținând culturii Monteoru 191-201 română
1983 Carpica, XV HAIMOVICI, Sergiu Studiul paleofaunei de cultura „Noua”, descoperită în stațiunea de la Cavadinești (jud. Galați) 97-103 română
1984 Carpica, XVI HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului faunistic din așezările de la Cîrligi-Filipești (secolele II-V e.n.) și Izvoare-Bahna (secolele VI-IX e.n.) 95-99 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheologic descoperit în două așezări subcarpatice din sec. V-VII e.n.: Davideni (jud. Neamț) și Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 251-260 română
1989 Carpica, XX HAIMOVICI, Sergiu Studiul a trei cranii fragmentare de taurine (Bos taurus) provenite din așezarea dacică de la Răcătău (jud. Bacău) 305-308 română
1989 Carpica, XX HAIMOVICI, Sergiu Materialul faunistic de la Răcătău 309-314 română
1992 Carpica, XXIII-2 HAIMOVICI, Sergiu Cercetări arheozoologice privind materialul provenit din așezarea de la Turia (jud. Covasna) aparținând culturii Criș 259-268 română
1992 Carpica, XXIII-2 HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor faunistice dintr-un bordei din sec. XII-XIII de la Chilieni (jud. Covasna) 269-272 română
1994 Carpica, XXV HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor faunistice depuse ca ofrande în mormintele din două necropole – Valea Seacă și Bogdănești (jud. Vaslui) – aparținând culturii Sântana de Mureș 141-160 română
2001 Carpica, XXX HAIMOVICI, Sergiu Studiul unui lot de faună hallstattiană și din secolele II-III d. Chr. Descoperit la Tăcuta (jud. Vaslui) 229-232 română
2002 Carpica, XXXI BODI, George, HAIMOVICI, Sergiu Studiul unor resturi faunistice provenite din situl de la Piatra Neam-Lutărie, apatținînd dacilor liberi (sec. II-III e.n) 213-220 română
2003 Carpica, XXXII HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor osoase descoperite în tumulul dacic de la Răcătău (Tamasidava) 217-218 română
2003 Carpica, XXXII HAIMOVICI, Sergiu, UNGUREANU, Aurelia Studiul unor resturi faunistice găsite prin săpături arheologice în orașul Botoșani, datate din a doua jumatate a secolului XV (domnia lui Ștefan cel Mare) 219-224 română
2004 Carpica, XXXIII HAIMOVICI, Sergiu, TENCARIU, Felix-Adrian Studiul resturilor animaliere găsite în situl precucutenian de la Isaiia (Campania 2002) 301-316 română
2004 Carpica, XXXIII HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor animaliere provenite din situl cucutenian - faza B - de la Mihoveni 317-325 română
2005 Carpica, XXXIV COROLIUC, Anca, HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic provenit din așezarea precucuteniană de la Mîndrișca, Valea Seacă (jud. Bacău) 343-356 română
2005 Carpica, XXXIV HAIMOVICI, Sergiu, VORNICU, Andreea Studiul arheozoologic al resturilor faunistice din situl Fulgeriș-Cucuteni A (comuna Pîncești, jud. Bacău) 357-372 română
2006 Carpica, XXXV HAIMOVICI, Sergiu Studiu arheozoologic al materialului animalier provenit din situl hallstattian de la Ijdileni (com. Frumușița, jud. Galați) 387-400 română
2008 Carpica, XXXVII HAIMOVICI, Sergiu Studiul unor resturi faunistice aparținînd culturii Cerneahov din săpăturile executate în situl de la Trușești 478-488 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare HAIMOVICI, Sergiu Gînduri ale "ultimului mohican" din generația ce a deschis în Romania calea științei interdiciplinare denumita arheozoologie, cu privire la modul cum trebuie considerate acum relațiile dintre arheologie și științele conexe 69-73 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-II HAIMOVICI, Sergiu L'importance de l'etude du materiel archeotoologique provenant de Dobeoudja pour la reconstitution des caracteristiques socio-economiques de la civilisation de Hamangia 583-588 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII BĂLĂȘESCU, Adrian, HAIMOVICI, Sergiu Zooarchaeological study of the faunal remains from Techirghiol (Hamangia Culture, Dobrogea, România) 371-391 engleză
1980 Cercetări istorice, XI HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic din așezarea hallstattiană târzie de la Curteni (jud. Vaslui). III. Arheologie 223-227 română
1997 Cercetări istorice, XVI HAIMOVICI, Sergiu Observațiuni cu privire la resturile animaliere descoperite în stațiunea cucuteniană din faza A, de la Bălțați (jud. Iași) II. Cercetări interdisciplinare 31-37 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 HAIMOVICI, Sergiu Unele probleme arheozoologice privind aspectul cultural Stoicani-Aldeni din sud-estul României . II. Studii interdisciplinare - Etudes Interdisciplinares 283-287 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic provenit din situl cucutenian, faza AB, de la Crețești - “la intersecție” (j. Vaslui) I. Izvoare 73-80 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheo-zoologic al materialului provenit din habitatul de la Siliștea (c. Români, j. Neamț) aparținând Culturii Costișa I. Izvoare 81-90 română
1987 Crisia, 17 HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului faunistic din castrul roman, din sec. II-III e.n. de la Brîncovenești (jud. Mureș) 297-301 română
1988 Crisia, 18 HAIMOVICI, Sergiu Studiul paleofaunei din așezarea eponimă a culturii Otomani - epoca bronzului 54- română
1988 Crisia, 19 HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic provenit din stațiunea arheologică de la Biharea (jud. Bihor) 121-130 română
1990 Crisia, 20 HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al materialului provenit din așezarea de la Sînnicolau Român (jud. Bihor) 169-179 română
1990 Crisia, 20 HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic descoperit în două nivele arheologice din Perstera Lesiana (com. Șuncuiuș, jud. Bihor) 393-395 română
1993 Crisia, 23 HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al materialului provenit din așezarea de la Sînnicolau Român - săpăturile din 1989 39-46 română
1995 Crisia, 25 HAIMOVICI, Sergiu Notă privind materialului arheozoologic de cultură Coțofeni găsit în apropioerea satului Ghida (La Țigănuș), județul Bihor 401-404 română
1959 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 3 HAIMOVICI, Sergiu, NECRASOV, Olga Étude de la faune de la station néolithique de Tangîru 561-570
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 HAIMOVICI, Sergiu Bemerkungen zu den Tierknochen aus den Begräbnis-Fundverband aus dem 9.-10.Jh. in Fântânele (Kreis Teleorman) 439-442
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 HAIMOVICI, Sergiu La faune sous-fossile découvert dans la station éponyme de la civilisation Foltesti 073-078
1983 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 27 HAIMOVICI, Sergiu Caractéristiques des chevaux des Getes découverts dans la nécropole de Zimnicea 079-108
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 HAIMOVICI, Sergiu De l'existence d'un type de taurins (Bos Taurus) acornu eleve par les Thraco-Daces sur le territorie de la Moldavie 153-156
2004 Forum Cultural, IV, nr. 1, martie Prof. Dr. HAIMOVICI, Sergiu Caracteristici ale economiei animaliere a orășenilor din Botoșani, în epoca lui Ștefan cel Mare (a doua jumătate a secolului XV) Patrimoniu arheologic 9
2005 Forum Cultural, V, nr. 2, iunie Prof. Dr. HAIMOVICI, Sergiu Studiul unor resturi animaliere descoperite la Călin ești județul Botoșani în "Conacul familiei Miclescu" locuit la cumpăna dintre secolul XVIII și XIX. Ce mâncau boierii! Patrimoniu arheologic 7
2007 Forum Cultural, VII, nr. 2, iunie Prof. Dr. HAIMOVICI, Sergiu, MARIAN, Elena Prezentarea unui bucraniu Bos Primigenius (bour) din așezarea cucuteniană de la Trușești (jud. Botoșani), privit prin prismă istorică și biologică Patrimoniu arheologic 15
2007 Forum Cultural, VII, nr. 3, septembrie CREȚU, Ana-Petronela, Prof. Dr. HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozologic al resturilor animaliere din așezărea din secolele VIII – IX d.Hr. de la Botoșani-Rediu Patrimoniu arheologic 7
1978 Hierasus, I HAIMOVICI, Sergiu, POPESCU, C. Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Horodiștea, aparținînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului 113- română
1981 Hierasus, IV HAIMOVICI, Sergiu, ȘADURSCHI, Paul Studiul materialelor paleofaunistice de epocă dacică, descoperite în turbăria de la Lozna 91- română
1983 Hierasus, V BELENIUC, G., HAIMOVICI, Sergiu Un exemplar de Bos taurus acornut, găsit în turbăria de la Lozna, în stratul de epoca dacică 205- română
1983 Hierasus, V HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic din așezarea română de la Barboș din secolele II-III e.n. 211- română
1983 Hierasus, V BOIȘTEANU, T., COMĂNESCU, G., HAIMOVICI, Sergiu Cu privire la caracteristicile unor parametri biometrici, sanguini și biochimici, evidențiați în perioada de dinaintea realizării maturității sexuale la păstrăvul de lac 645- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu, RUSU, Constantin Cu privire la un nou craniu de taurin (Bos taurus) acornut, provenit din turbăria de la Lozna (județul Botoșani) 73- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu Studiul preliminar al materialului faunistic din așezarea cucuteniană de la Mitoc - Valea lui Stan (județul Botoșani) 77- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor paleofaunistice din așezarea de la Lozna-Străteni, datînd din sec. VII-VIII e.n. 83- română
1989 Hierasus, VII-VIII HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrande în mormintele din necropola birituală de la Mihălășeni (județul Botoșani= aparțînînd culturii Sîntana de Mureș (sec. IV e.n.) 235- română
1994 Hierasus, IX HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrandă în mormintele din necropola birituală de la Mohălășeni (județul Botoșani) aparținînd culturii Sîntana de Mureș (sec. IC e.n,) 195-228 română
1994 Hierasus, IX HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic medieval (secolul XIV) descoperitîn cătunul Hudum, județul Botoșani 229-234 română
2001 Hierasus, XI HAIMOVICI, Sergiu, UNGURIANU, Aurelia Studiul materialului arheozoologic provenit din așezarea datată în sec. III d. Chr. De la Suharău, județul Botoșani 485-493 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie HAIMOVICI, Sergiu, MAN, Valeria Studiul preliminar al faunei aparținînd culturii neolitice Turdaș descoperită în așezarea de la Zau de Cîmpie (jud. Mureș) 21-27 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului faunistic din castrul roman, din sec. II-III e.n. de la Brăncovenești (jud. Mureș) 87-90 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie HAIMOVICI, Sergiu Notă privind resturile faunistice din stațiunea arheologică de la Voivodeni (jud. Mureș) 559-559 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică HAIMOVICI, Sergiu Resturile animaliere și umane dintr-o groapă de cult (groapa 4) a culturii Wietenberg de la Oarța de Sus-Ghiile Botii 57-64 română
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 HAIMOVICI, Sergiu, NECRASOV, Olga Fauna din complexele Boian de lângă satul Bogata 127-130
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 HAIMOVICI, Sergiu, NECRASOV, Olga Notă asupra resturilor de faună descoperite în 1956 la Traian - Dealul Fântânilor 217-220
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 HAIMOVICI, Sergiu, NECRASOV, Olga Resturile de faună exhumate în cursul săpăturilor din campania 1957 la șantierul Traian 179-186
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 HAIMOVICI, Sergiu, NECRASOV, Olga Studiul resturilor de faună neolitică (cultura Hamangia) descoperite în cursul săpăturilor de la Techirghiol 175-186
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 HAIMOVICI, Sergiu, NECRASOV, Olga Studiul resturilor de faună descoperite în 1959 la Traian (Dealul Viei și Dealul Fântânilor) 261-266
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 HAIMOVICI, Sergiu, NECRASOV, Olga Studiul resturilor de faună neolitică deshumate la șantierul argheologic Traian 059-066
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 HAIMOVICI, Sergiu, NECRASOV, Olga Studiul resturilor de faună din așezarea neolitică de la Izvoarele 091-096
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 DARDAN, Gianina, HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor de faună provenite din așezarea neolitică de la Luncavița (jud. Tulcea) 107-112
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 HAIMOVICI, Sergiu, STAN, Cristina Studiul preliminar al paleofaunei descoperite în așezarea neolitică de la Ghelăiești-Nedeia 693- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului faunistic provenit din așezarea de la Izvoare-Piatra-Neamț, zona B, aparținînd secolelor II-II Ie.n. 263- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic descoperit în așezările de la Mălăești și Vărărie (sat Borniș, cvomuna Dragomirești, jud. Neamț) din sec. VI-IX e.n. 273- română
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al resturilor din așezarea de la Davideni, jud. Neamț (sec. V-VII e.n) 233- română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al resturilor din două așezări medievale situate în județul Neamț 431-452 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX HAIMOVICI, Sergiu, TEODORESCU, M. Studiul arheozoologic al materialului descoperit în două situri (Varniță și Siliște) de la Poiana-Dulcești (jud. Neamț) aparținînd dacilor liberi (sec. II-III D.H.) 195-208 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII CREȚU, Cristina, HAIMOVICI, Sergiu Materialul arheozoologic din așezarea hallstattiană de la Dochia "Sărățica", com Girov, jud. Neamț 403-413 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII HAIMOVICI, Sergiu, KOGĂLNICEANU, Raluca Materialul faunistic din așezarea carpică de la Homicebi "Bedeasca" com. Bîrgăuani, jud. Neamț 415-428 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII HAIMOVICI, Sergiu Un lot de faună mamaliană din așezarea Cucuteni - Cetățuia 241-252 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al resturilor de la Dinogetia (Garvăn) aparținîd epocii romane tîrzii 355-360 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al matrerialului provenit din stașțiunea gumelnițeană de la Carcaliu 377-392 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al materialului din două ville romane din Nordul Dobrogei prin comparație cu situri autohtone contemporane lor 393-407 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie BODI, George, HAIMOVICI, Sergiu Studiul paleofaunei descoperită în trei situri hallstattiene din Nordul Dobrogei 471- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al resturilor din două nivele aparținînd sec. II-III și IV p. Chr. Găsite în situl autohton Telița-Amza (nordul Dobrogei) 481- română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie CHIRILĂ, Letiția, HAIMOVICI, Sergiu Studiul unor resturi faunistice descoperite în cetatea datată în Halstattul tîrziu de la Beidaud (jud. Tulcea) 303-310 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic din așezarea halstattiană de la Babadag 149-164 română
1976 Pontica, IX HAIMOVICI, Sergiu, VASILESCU-URECHE, R. Studiul preliminar al materialului faunistic din așezarea hallstatiană de la Rasova-Malu Roșu 29-36 română
1979 Pontica, XII HAIMOVICI, Sergiu, URECHE, R. Studiul preliminar al faunei descoperite în așezarea feudală timpurie de la Capidava 157-170 română
1987 Pontica, XX HAIMOVICI, Sergiu Unele date cu privire la un lot de faună descoperit în așezarea eponimă de la Hamangia (Baia) 43- română
2006 Pontica, XXXIX HAIMOVICI, Sergiu Amelioerarea rasială a animalelor domestice evaluată prin specia taurine (Bos taurus), făcute de către romani, după venirea lor în antichitate în actuala Dobroge 349-353 română
2006 Pontica, XXXIX CĂRPUȘ, Cornelia, CĂRPUȘ, Leonid, HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al unui lot de faună provenit din situl romano-bizantin de la Capidava - sec. IV-VI p. Chr. 353-363 română
2007 Pontica, XL HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al unor resturi faunistice descoperite în nivelul apaținînd sec. al Ci-lea p. Chr. Al cetății Histria 541-558 română
2007 Pontica, XL HAIMOVICI, Sergiu Studiul unui lot de paleofaună din fortăreața romano-bizantină de la Ovidiu (sec. IV-VI p. Chr.) 559-562 română
2008 Pontica, XLI HAIMOVICI, Sergiu Transgresiunea uriașă și vijelioasă a apelor Mării Negre din Neoliticul timpuriu dobrogean, avînd ca urmare apariția a două specii acvatice mediteraneene: Spondylus gaederopus și Sparus aurata la litoralul romanesc al acestei mări 421-441 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) HAIMOVICI, Sergiu The Study of the Bony Fragments Coming from Animal Odders in the Celtic Incineration Cemetery from Fîntînele (Matei Village, Bistrița County) 235-237 engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe HAIMOVICI, Sergiu Features of the Ritually Buried Horses by the Geto-Dacian Population durind rhe Second Epoch of the Iron Age in the South-Eastern Romania. Their Socioeconomic and Worship Importance 195-201 engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe HAIMOVICI, Sergiu Les caracteristiques des chevaux enterres rituellement par les geto-daces de la deuxieme epoque du fer dans la zone du Sud-Est de la Roumanie. Leur importance culturelle et socio-economique 218-218 franceză