Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 42 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie NEAGU, Marian La plastique anthropomorphe neolithique au Bas Danube et certaines pratiques magico-rituelles 107-132 franceză
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I NEAGU, Marian Primele populații de pe teritoriul județului Călărași .9- română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II NEAGU, Marian Aspecte ale plasticii neo-eneolitice de os din sud-estul Munteniei 91-97 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II BASARAB NANU, Dan, NEAGU, Marian Considerații preliminare asupra așezării eponime de la Grădiștea Coslogeni, județul Călărași 99-128 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NEAGU, Marian Așezarea Bolintineanu din punctul lunca "La Grădini", comuna Valea Argovei, județul Călărași 17-20 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NEAGU, Marian, VLĂDILĂ, Petre Aspecte ale circulației monetare la Dunărea de Jos în secolele XVI-XVII în lumina cercetării tezaurelor de la Oiua Petrii-Orașul de Floci 179-183 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII BASARAB NANU, Dan, NEAGU, Marian Considerații asupra tracilor timpurii de la Dunărea de jos în lumina săpăturilor arheologice de la Grădiștea Coslogeni 13-26 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV CAVRUC, Valeriu, NEAGU, Marian Date noi privind stratigrafia Grădiștei Coslogeni 71-80 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV NEAGU, Marian Statuete antropomorfe ale culturilor Bolintineanu și Boian din Cîmpia Munteniei 97-132 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII NEAGU, Marian, VÎLCU, Aurel Un tezaur de monede otomane din secolele XVIII-XIX descoperit la Călărași 53-57 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII NEAGU, Marian Cultură și civilizație. Muzeul Dunării de Jos 50 .9-11 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII NEAGU, Marian Aspecte ale organizării spațiului în așezările neoliticului dezvoltat la Dunărea de Jos 15-28 română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX NEAGU, Marian Some aspects of internal division into periods and relative and absolute chronology of the middle neolithic communities developed at the Lower Danube 43-55 engleză
2003 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XX NEAGU, Marian Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos 259 română
2004 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXI NEAGU, Marian Magie sau artă? Artă și magie 21-29 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII NEAGU, Marian Silvia Marinescu Bîlcu și cercetarea arheologică .9-17 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII NEAGU, Marian Noi descoperiri în așezarea Gumelnița de la Căscioarele-Ostrovel 371-376 română
2006 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIII NEAGU, Marian Muzeul de Artă șa Călărași ?!? .5-5 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV NEAGU, Marian Le Neolitique Moyen au Bas Danube .7-21 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV NEAGU, Marian Nae! 23-24 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV NEAGU, Marian Le site neolitique de Piscul Crăsani 149-172 franceză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII NEAGU, Marian Museums, monuments and tourism at the Lower Danube .5-10 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII NEAGU, Marian The Neolithic settlement from Gălățeui "Movila Berzei" 15-18 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII MĂNDESCU, Dragoș, NEAGU, Marian The anthropomorphous clay figurines from Gumelnița tell settlements at Teiu (Argeș County). A preliminary approach 75-92 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X NEAGU, Marian The Eastern component of the Coslogeni Culture 165-191 engleză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie NANU, Dan-Basarab, NEAGU, Marian Un complex al tracilor timpurii, descoperit în zona Dunării de Jos 103- franceză
1997 Istros, VIII NEAGU, Marian Comunitățile Bolintineanu în Cîmpia Dunării .9-25 română
1999 Istros, IX NEAGU, Marian, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Cercetări arheologice în așezarea gumelnițeană de la Însurăței - Popina I, județul Brăila 145-169 română
2000 Istros, X NEAGU, Marian Comunitățile Boian-Giulești din Valea Dunării 25-34 română
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CONOVICI, Nicolae, NEAGU, Marian Șantierul arheologic Piscu Crăsani 193-200
2001 Monede de Aur din Colecții Românești, I DIMA, Mihai, NEAGU, Marian, VÎLCU, Aurel Monede de aur din colecția Muzeului Dunării de Jos Călărași 73-78 română
1980 Pontica, XIII NEAGU, Marian Figurine gumelțiene descoperite în Bărăgan 293-298 română
1982 Pontica, XV MUNTEANU, Ion, NEAGU, Marian, OPREA, Vasile O nouă figurină Cernavodă III descoperită în sud-vestul Dobrogei 215-220 română
1985 Pontica, XVIII NEAGU, Marian Monede thasiene descoperite la Ulmu (jud. Călărași) 107- română
2007 Pontica, XL NEAGU, Marian, NOPCEA, Cătălin Cercetările arheologice preventive de la Chirnogeni, jud. Constanța (2001) 471-485 română
2012 Pontica, XLV NEAGU, Marian, VÎLCU, Aurel Imitațiile după tetradrahmele macedonene de tip Filip II în lumina teuaurului de la Rasa (IGCH 460) 603-616 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani NEAGU, Marian Petre Diaconu - patronul spiritual al Dunării de Jos XXXIII-XXXIV română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani NEAGU, Marian, PANDREA, Stănică Așezarea neolitică de la Grădiștea Coslogeni în contextul Neoliticului dezvoltat de la Dunărea de Jos. Considerații preliminare .3-24 română
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I NEAGU, Marian, PÎRVULESCU, Dan Un tezaur monetar din secolul al XVI-lea descoperit la Slobozia, județul Ialomița 210-219 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II NEAGU, Marian, VÎLCU, Aurel Un tezaur de monede otomane din vremea războiului din 1806-1812 descoperit la Colelia, jud. Ialomița / Un trésor de monnaies ottomanes du temps de la guerre russo-turc de 1806-1812 découvert à Colelia, dép. d’Ialomița 261 română (şi un rezumat în franceză)
2018 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV NEAGU, Marian, PÎRVULESCU, Dan An eighteenth century hoard discovered at Oltina, Călărași County Numismatică / Numismatics 386-405 engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu NEAGU, Marian The Neolithic settlement from Gălățui "Movila Berzei" 539-556 engleză