Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 29 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău TEODORESCU, Elisabeta, TEODORESCU, Virgiliu Simboluri de for public ale cinstirii unui precursor al Revoluției de la 1848: istoricul și omul de cultură Gheorghe Șincai 243-250 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău TEODORESCU, Virgiliu Simboluri de for public dedicate cinstirii lui Simion Bărnuțiu 251-255 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău TEODORESCU, Virgiliu Simboluri de for public ale cinstirii lui Avram Iancu 257-265 română
2000 Analele Dobrogei, VI-1, serie nouă TEODORESCU, Virgiliu Tudor Mateescu (1933-1999) 389-392 română
1996 Angvstia, 1 TEODORESCU, Elisabeta, TEODORESCU, Virgiliu Documente inedite despre suferințele românilor în anii Diktatului de la Viena 231- română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie TEODORESCU, Virgiliu Miron Cristea - contemporanul nostru 329-334 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie TEODORESCU, Virgiliu Simboruri ale cinstirii dedicate lui Andrei Șaguna 139-143 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie TEODORESCU, Virgiliu Problema minorităților în deceniul patru al secolului XX 193-198 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie TEODORESCU, Virgiliu Ion Antonescu, ctitor 339- română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII TEODORESCU, Virgiliu Monumentul Infanteriei. Istoria unei statui nerealizate Patrimoniu bucureştean 244-249 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV TEODORESCU, Elisabeta, TEODORESCU, Virgiliu Referințe documentare la sculptorul Constantin Bălăcescu Personalităţi bucureştene 201-219 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII TEODORESCU, Virgiliu Comerț ambulant și meserii pe străzile bucureștene de odinioară Bucureştii de altădată 270-281 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la un portret de muzeograf: George Olszewski Muzeografie 372-382 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Gheorghe Stănescu Studii şi articole 311-335 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la cunoașterea activității creatoare a sculptorului George Dimitriu Personalităţi bucureştene 411-430 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII TEODORESCU, Virgiliu Alexandru Lahovari Personalităţi bucureştene 215-219 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Theodor Burcă Personalităţi bucureştene 219-254 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII TEODORESCU, Virgiliu Mitropolia Ungrovlahiei la Curtea de Argeș. 1359-2009 = 650 de ani Studii şi articole 69-81 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la evocarea activității sculptorului Wladimir C. Hegel Personalităţi 203-233 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV TEODORESCU, Virgiliu O moștenire pentru viitorime: monumentul de for public "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 117-148 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV TEODORESCU, Virgiliu Simboluri ale cinstirii dedicate lui I. L. Caragiale Personalităţi bucureştene 259-292 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI TEODORESCU, Virgiliu Ctitorul Matei Basarab realizator al unor reevaluări întru apărarea teritoriului Țării Românești prin adaptarea vechilor așezăminte monahale cărora le-a alăturat propriile sale realizări Personalităţi bucureştene 26-58 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII TEODORESCU, Virgiliu Monumente înlăturate, simboluri astăzi necesare Patrimoniu 299-232 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie TEODORESCU, Virgiliu Monumente - simbol al cinstirii - distruse prin intoleranță 435-441 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie TEODORESCU, Virgiliu Din însemnările unui contemporan al zilelor impunerii Dictatului de la Viena 309- română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie TEODORESCU, Virgiliu Asociația "Ardealul". Mărturii despre activitatea desfășurată 375-382 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie TEODORESCU, Virgiliu Preocupări de dotare a forului public în orașele transilvănene între cele Două Războaie Mondiale 255-268 română
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie TEODORESCU, Virgiliu Preocupări de dotare a forului public în orașele transilvane între cele două Rîzboaie Mondiale (partea a II-a) 235-263 engleză
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 TEODORESCU, Virgiliu Simboluri de for public dedicate cinstirii memorandiștilor 155-163 română