Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 19 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MUNTEANU, Ioan (autor) Mișcarea Națională din Banat în anul 1869 și semnificația sa politică Studii 339-351 română (rezumat în franceză)
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie MUNTEANU, Ioan (autor), MUNTEANU, Rodica (autor) The evolution of the population of the historical Banat at the beginning of the 20th century 493-504 engleză
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie MUNTEANU, Ioan (autor) Urbanizarea în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea 641-658 română
2004-2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria Arheologie-Istorie MUNTEANU, Ioan (autor) Emigrări din Banatul istoric la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie medie, modernă şi contemporană 393-412 română (rezumat în engleză)
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Ioan (autor) Emigrări din Banatul istoric la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 393-411 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUNTEANU, Ioan (autor) Situația Banatului la sfîrșitul primului război mondial 567-579 română
1985 Banatica, 8 MUNTEANU, Ioan (autor) Din corespondența lui At.M. Marinescu cu Iacob Mureșan II. Istorie modernă şi contemporană 305-312 română
2012 Banatica, 22 MUNTEANU, Ioan (autor) Statute ale reuniunilor culturale. Rolul lor în afirmarea mișcării culturale românești din Banatul istoric 259-275 română
2003 Patrimonium Banaticum, II MUNTEANU, Ioan (autor) Traian Vuia, concepții progresiste în gândirea politică din anii tinereții Istorie 151
2004 Patrimonium Banaticum, III MUNTEANU, Ioan (autor) Componente ale modernizării în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea Istorie 123
2005 Patrimonium Banaticum, IV MUNTEANU, Ioan (autor) Populația Banatului istoric la începutul secolului al XX-lea. Structuri sociale și profesionale Istorie 233
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan (autor) Informare despre prezența carasului argintiu (Carassius auratus gibelio) în ape Dunării 233-238 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan (autor) Valorificarea superioară a unor nivele trofice în unizățole amenajate piscicol din Delta Dunării de cître unele specii de pești aclimatizate în țara noastră 255-259 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV MUNTEANU, Ioan (autor) Noi date privind situația și lupta țărănimii bănățene în anii 1934-1938 Studii şi articole 305-321 română, engleză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis CUREC, Margareta (autor), MUNTEANU, Ioan (autor) Cu privire la starea de spirit a țărănimii bănățene în timpul răscoalei populare din 1784 Bicentenarul răscoalei lui Horea 33-41 română, germană
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Ioan (autor) Contribuția protopopului Lugojului Dr. George Popovici la mișcarea națională din Banat Studii şi articole 473-481 română, franceză
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MUNTEANU, Ioan (autor) Așezarea eneolitică de la Slatina Timiș 121-135 română
1970 Tibiscus, 1 MUNTEANU, Ioan (autor) Aspecte privind situația și lupta maselor muncitoare din Banat în anii crizei economice 94-112 română
1974 Tibiscus, 3 MUNTEANU, Ioan (autor) Aspecte privind radicalizarea politică a țărănimii din Banat în anii crizei economice 1929-1933 235-244 română