Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 16 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1968 Acta Musei Napocensis, V EDROIU, N., GYLAI, P., IAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan, PASCU, Ștefan, RUSU, M., WOLLMANN, V. Cetatea Dăbîca 153- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI MATEI, Ștefan Biserica din Suatu 557- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII EDROIU, Nicolae, MATEI, Ștefan Un relief medieval la Dăbîca 589- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX MATEI, Ștefan, UZUM, I. Date noi asupra bisericii și fortificației de la Ilidia 555- română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Incinta fortificată de la Cluj-Mănăștur (sec. IX-XIV) 599-620 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Observații privind așezările fortificate din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu 507-516 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MATEI, Ștefan, PAP, Francisc Un tezaur monetar din sec. XVIII-XIX, găsit la Cluj-Napoca 553-566 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII HALASU, A., JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Considerații privind raportul cronologic dintre așezarea și cimitirul de la Cluj-Mănăștur 129-150 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MATEI, Ștefan Al treilea mormînt princiar de la Apahida 387-392 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Noi cercetări arheologice la complexul medieval timpuriu de la Cluj-Mănăștur 131-146 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu, MATEI, Ștefan Sondajul de salvare de la Cluj - "Piața Muzeului" 1065-1078 română
1973 Banatica, 2 MATEI, Ștefan, UZUM, Ilie Cetarea de la Pescari 141- română
1973 Banatica, 2 MATEI, Ștefan Cîteva considerații privind arhitectura romanică în Banat 311- română
1979 Banatica, 5 MATEI, Ștefan Fortificațiile de pe teritoriul Banatului în lumina izvoarelor scrise 255- română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CHICIDEANU, Ion, ESKENASY, V., JUGA, Georgeta Maria, MATEI, Ștefan, POPA, Radu Șantierul arheologic Sarmisegetusa - jud. Hunedoara (epoca post-romană). Raport privind rezultatele cercetărilor campaniei 1978 315-318
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 HALASU, A., IAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Șantierul arheologic Cluj-Mănăștur 281-286