Criterii căutate

  • Ai căutat: țara românească

Sumarul rezultatului căutării

  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "țara românească" 224 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2011 Acta Bacoviensia: ActaBC, VI LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Aportul negustorilor români și secui din arcul intracarpatic la dezvoltarea comerțului din Transilvania, Moldova și Țara Românească 205-210 română
articol de periodic 2011 Acta Bacoviensia: ActaBC, VI POHRIB, Adrian (autor) Proveniența hîrtiei utilizastă în Țara Românească în perioada 1621-1632. Informații inedite referitoare la perioada în care au funcționar morile de hîrtie de la Rîmnicu Vîlcea și Călimănești 379-398 română
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXI LUCA, Cristian (autor) Documente venețiene despre Țara Românească și Moldova. Noi surse relative la veacul al XVI-lea Studii şi cercetări istorice 86-91 română
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXI ANDREESCU, Mihail (autor) Aspecte ale gândirii politice din Țara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi cercetări istorice 118-122 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-I LANGU, Sorin (autor) Aspecte ale circulației monedei maghiare în Țara Românească (1300-1550) Studii şi cercetări istorice 58-61 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII, nr. II GEORGESCU, Emma-Mădălina (autor) , GEORGESCU, Laurenția (autor) Structura antropologică și demografică a populației românești oglindită în cercetările lui Eugene Pittard. I - Moldova și Țara Românească Cercetări interdisciplinare şi istoria culturii 237-251 română
articol de periodic 2015 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVI MINEA, Raluca (autor) Pigmentul roșu în reprezentările suveranilor din Țara Românească și Moldova - semnificații simbolice 360-367 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, VII-VIII, seria 2008-2009 NEAGOE, Claudiu (autor) Sfîrșitul domniilor fanariote și restaurarea domniilor pămîntene în Țara Românească și Moldova (1822) 153-156 română
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII CIOBANU, Igor (autor) , COTRUȚĂ, Artur (autor) Înfăptuirea dreptății în materie de drept penal în Moldova și Țara Românească în Evul Mediu EVUL MEDIU 101-110 română
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII CIOBANU, Igor (autor) , COTRUȚĂ, Artur (autor) Sancțiunile în Moldova și Țara Românească în Evul Mediu EVUL MEDIU 125-141 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI JAMBOR, Petre (autor) Nobilii de Dăbâca și relațiile cu Țara Românească în veacul al XIV-lea Studii 215-224 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1984 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXI POP IOAN, Aurel (autor) , RUSU, Adrian Andrei (autor) Familia nobiliară românească Arca din Țara Hațegului (sfârșitul sec. XV- începutul sec. XVI) Studii 211-225 română
articol de periodic 1993 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 26-30-II, seria istorie MITU, Melinda (autor) , MITU, Sorin (autor) Relatarea de călătorie prin Țara Românească a lui Ürmösi Sándor ( 1841-1843) Studii 191-205 română
articol de periodic 1996 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DUMITRAN, Ana (autor) Cîteva considerații privind terminologia ecletiastică românească referitoare la înalții ierarhi, folosită în Țara Românească și Moldova pînă la 1700 Istorie Medie 149-155 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău STATE, Radu (autor) Rolul familiei Crețulescu în revoluția de la 1848 din Țara Românească 197-201 română
articol de periodic 2019 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 8 AVRAM, Maria Mihaela (autor) Considerații privind steagurile medievale din Țara Românească și Moldova Istorie-History 113-123 română, engleză
articol de periodic 2020 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 9 LAZĂR, Gheorghe (autor) Despre afacerile și familia unui negustor brașovean în Țara Românească Istorie-History 97-109 română, franceză
articol de periodic 1993 Analele Brăilei: AnBr, 1 OLTEANU, Ștefan (autor) Cu privire la problema constituirii orașelor medievale din Țara Românească 153-160 română
articol de periodic 1993 Analele Brăilei: AnBr, 1 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Date arheologice privind construcții specifice activității comerciale din Țara Românească 351-361 română
articol de periodic 1999 Analele Brăilei: AnBr, 3 APETREI, Cristian (autor) Contribuții la studiul instituției vorniciei din Țara Românească în secolul al XV-lea. Problema vornicilor teritoriali 387-399 română
articol de periodic 2004 Analele Brăilei: AnBr, 5 NEAGOE, Claudiu (autor) Carte, cultura și societate în Țara Românească în veacul al XVIII-lea 119-132 română
articol de periodic 2012 Analele Brăilei: AnBr, 12, seria istorie-cultură-civilizație BADEA, Andreea-Mihaela (autor) Aspecte ale vieții culturale în Moldova și Țara Românească la sfîrșitul secolului al XVIII-lea ți începutul secolului al XVIII-lea. Premise ale umanismului românesc 523-534 română
articol de periodic 1999 Angustia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BURLACU, Emil (autor) Despre refugiații transilvăneni primiți în Țara Românească în anii 1848-1949 201-203 română
articol de periodic 2009 Angustia, 13, seria istorie LECHINȚAN, Vasile (autor) Secuii în Moldova și Țara Românească la 1857. Pașapoarte eliberate în Odorheiu Secuiesc 47-58 română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, X BOT, Nicolae (autor) Forme străvechi de cultură poporană românească. Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Țara Oltului - Herseni Traian 455-458 română
articol de periodic 1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la ecoul vienez al evenimentelor revoluționare din Țara Românească din 1848 507-512 română
articol de periodic 1971 Argesis - Studii și Comunicări, III, seria Științele naturii - istorie ROSETTI, Dinu V. (autor) Moneda și podoaba în ritualul funerar din Țara Românească în veacurile XIII-XVI Istorie 187-195 română
articol de periodic 1971 Argesis - Studii și Comunicări, III, seria Științele naturii - istorie CRISTUDOR, M. (autor) Rucărul medieval și evenimentele politice din Țara Românească, dintre anii 1655-1660 Istorie 217-228 română
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului Pitești în contextul producției meșteșugărești urbane din Țara Românească în evul mediu Istorie 271-275 română
articol de periodic 2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie VERGATTI, Radu (autor) Manifestările și efectele epidemiilor din Țara Românească în secolul al XVII-lea Arheologie, istorie antică şi medie 219-224 română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie UNGUREANU, Dragoș (autor) Aspecte ale agriculturii în Țara Românească în lumina Cronicii de venituri și cheltuieli a visteriei (1694-1703) Istorie antică şi medie 369-396 română
articol de periodic 2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie BOBOC, Cătălin (autor) Știutorii de carte în Țara Românească Istorie medievală 267-277 română
articol de periodic 2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria Istorie ȘERBAN, Mihaela (autor) Căsătoria în cea mai veche pravilă din Țara Românească - Îndreptarea legii - Istorie medievală 137-140 română
articol de periodic 2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie REZACHEVICI, Constantin (autor) Matiaș Corvin și înrudirile sale prin alianță cu neamul domesc al lui Basarab I din Țara Românească Istorie medievală 99-106 română
articol de periodic 2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie ISĂROIU, Ion (autor) Muzică și societate în Țara Românească și Moldova (1550-1830) Recenzii şi note bibliografice 389-391 română
articol de periodic 2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie RADU, Măriuca (autor) Țara Românească și Moldova - în reprezentări cartografice timpurii (1458-1596) Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 133-137 română
articol de periodic 2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie PALADE, Lucian (autor) Criza politică din Țara Românească și atitudinea marilor puteri, Ungaria și Imperiul Otoman, în prima jumătate a veacului al XV-lea Istorie medievală 101-116 română
articol de periodic 2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Sfârșitul domniiilor fanariote și reistaurarea domniilor pământene în Țara Românească și Moldova (1822) Istorie Modernă şi Contemporană 161-168 română
articol de periodic 2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, seria Istorie CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Mari boieri - și ceilalți din Țara Românească. Ispravnici de lucrări, în umbra ctitorilor (sec. XVI-XVIII) Istorie medievală 51-78 română
articol de periodic 2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, seria Istorie TOMA, Marin (autor) Practici vestimentare în Țara Românească la începutul secolului al XIX-lea Istorie Modernă şi Contemporană 151-164 română
articol de periodic 2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie DINA, Teodor (autor) Ștefan Bellu, protagonist al vieții politice și economice din Țara Românească în perioada ultimelor domnii fanariote Istorie medievală 157-162 română
articol de periodic 2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Despre un boier grec din Țara Românească în prima jumătate a veacului al XVII-lea: Iane Psira vistierul Istorie medievală 119-124 română
articol de periodic 2016 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Istorie PALADE, Lucian Constantin (autor) Țara Românească între Imperiul Otoman, Ungaria și Polonia (1436-1447) 15-48 română, engleză
articol de periodic 2002 Arheologia Medievală: ArhMed, IV FLOAREȘ, Dan (autor) Arhitectura civilă de zid din Țara Românească în secolelele XIV-XVIII - Sinigalia Tereza 235- română
articol de periodic 1941 Balcania, IV MIRCEA, Ion-Radu (autor) Țara Românească și închinarea raielii Brăila 451-478 română
articol de periodic 1944 Balcania, VII, nr. 1 CAMARIANO, Nestor (autor) GANE, G., Neamurile Mavrodineștilor din Țara Românească și Moldova și monografia familiei Ion Mavrodi vel hatman (La famille Mavrodi de Valachie et de Moldavie et la monographie de la famille Ion Mavrodi, grand Hetman),.Bucarest, 1942, 186 p. in-8. Comptes rendus 197-199 franceză
articol de periodic 1945 Balcania, VIII TRÂPCEA, Teodor N. (autor) PASCU, ȘTEFAN, Petru Cercel și Țara Românească la sfârșitul sec. XVI (Pierre Boucle-d'Oreille et la Valachie à la fin du XVIe siècle), Sibiu, 1944, in-8°, 313 p. Comptes rendus 257-258 franceză
articol de periodic 2010 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, V, nr. 1, seria Istorie TEUCEANU, Radu (autor) Țara Românească în viziunea lui Friedrich Wilhelm von Bauer 203-212 română
articol de periodic 1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VII ANDERCO, Nicolae (autor) Contribuție la istoricul învățămîntului sătesc din Țara Românească în sec. XVIII-XIX. Școala de la Agiești Comunicări şi note 261-266 română
articol de periodic 1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VIII OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului București în contextul producției meșteșugărești din Țara Românească în evul mediu Studii 111-120 română
articol de periodic 1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XI LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Tipizarea cărămizilor în Țara Românească Arhitectură şi urbanistică 148-153 română
articol de periodic 2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVII DUȚU, Maria (autor) Un proiect inedit pentru construcții de șosele în Țara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 137-142 română
articol de periodic 2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXV ZĂNESCU, Ionel (autor) Ștefan cel Mare și demersurile sale în Țara Românească Personalităţi bucureştene 293-305 română
articol de periodic 1910 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. 1-4, seria Veche LĂPEDATU, Alex (autor) O biserică a lui Ștefan cel Mare în Țara Românească Articole 107-109 română
articol de periodic 1912 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, V, nr. 1-4, seria Veche LUGOȘIANU, O. (autor) Stampe vechi înfățișând vederi din Țara-Românească Articole 115-118 română
articol de periodic 1912 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, V, nr. 1-4, seria Veche LĂPEDATU, Alexandru (autor) Cercetări istorice cu privire la meșterii bisericilor din Țara Românească în sec. XV. și XVI Articole 177-183 română
articol de periodic 1992 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. 2, Serie Nouă POPA, Corina (autor) Elemente de morfologie otomană în arta monumentală din Țara Românească (sec. XVI–XVII) Comunicări şi rapoarte de cercetare 37-53 română; franceză
articol de periodic 1992 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. 4, Serie Nouă SINIGALIA, Tereza (autor) Model și interpretare în arhitectura monastică din Țara Românească la mijlocul secolului al XVIII-lea Comunicări şi rapoarte de cercetare 23-28 română
articol de periodic 1992 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. 4, Serie Nouă CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Aspecte ale cercetării arheologice a orașului medieval din Țara Românească Comunicări şi rapoarte de cercetare 29-33 română; franceză
articol de periodic 1995 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VI, nr. 3-4, Serie Nouă BRĂTULEANU, Liviu (autor) Cuhnia de la Broșteni. O particularitate în boltirea monumentelor istorice din Țara Românească Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 16-20 română
articol de periodic 2006 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XVII, nr. 1-2, Serie Nouă MIHAI, Daniela (autor) Biserici de lemn descoperite în urma investigațiilor arheologice, Tara Românească, secolele XVI-XVII 165-182 română
articol de periodic 2006 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XVII, nr. 1-2, Serie Nouă ENE, Irina (autor) Credință și mentalitate în Țara Românească în a doua jumătate a secolului al XVI-iea 230-236 română
articol de periodic 2007-2009 Buletinul Ioan Neculce (serie nouă), nr. XIII-XV, seria Istorie - Patrimoniu CALISTRU, Doina (autor) Gustul modernizării: primele trei cărți de bucate din Țara Românească și Moldova STUDII ISTORICE 21-37 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. 2 CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Cu privire la unele monumente din Țara Făgărașului în lumina relațiilor cu Țara Românească 30-32 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. 4 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Pictura murală din Țara Românească și din Moldova și raporturile sale cu pictura Europei de sud-est în cursul secolului al XVI-lea 17-32 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 1 EFREMOV, Alexandru (autor) Portrete de donatori în pictura de icoane din Țara Românească 41-48 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Mănăstirea Văcărești și locul ei în contextul artei din Țara Românească 30-39 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3 CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) Elemente de caracter bizantino-balcanic în fortificațiile medievale din Țara Românească 24-31 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3 DRĂGUȚ, Vasile (autor) N. Stoicescu, Bibliografia localităților și a monumentelor feudale din România. I - Țara Românească (Muntenia, Oltenia și Dobrogea), Ed. Mitropoliia Olteniei, 1970 111-111 română
articol de periodic 1979 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, III NISTOR, Nicolae (autor) Relații politice și diplomatice între Sibiu și Țara Românească în veacul al XV-lea și începutul veacului al XVI-lea Istorie 30-41 română
articol de periodic 2020 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XIV DUMITRESCU, Ionuț-Gabriel (autor) Vetre de civilizație românească. Țara Loviștei: patrimoniu și valorizare muzeală // Hearts of Romanian civilization. Loviștei Country: heritage and museum enhancement Etnografie / Ethnography 235-244 română
articol de periodic 2022 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XVI, In Honorem Mariana Iosifaru Particularități metodologice în restaurarea icoanelor rusești și a celor din Țara Românească de secol XIX. Studiu de caz // Methodological peculiarities in the restoration of Russian and Wallachian icons from the 19th century. Case Study Restaurare / Restoration 243-250
articol de periodic 2013 Cercetări Arheologice: CA, XX RĂDULESCU, Venera (autor) Cahle pentru coronamentul sobelor medievale din Țara Românească (secolele XIV-XVII) 175-196 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1984 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 3 MACRI, Spiridonia (autor) Probleme dificile întîlnite în restaurarea steagului Agiei din Țara Românească, 1822 83-88 română
articol de periodic 1972 Cercetări istorice: CI, III MEHMED, Mustafa A (autor) Despre dreptul de proprietate al supușilor otomani în Moldova și Țara Românească în secolele XV-XVIII III. Istorie politică şi social-economică 65-81 română
articol de periodic 1978 - 1979 Cercetări istorice: CI, IX - X LEMNY, Șt. (autor) Iscoadele în activitatea de informare din Evul Mediu (Moldova și Țara Românească). IV. Istorie politică şi social-economică 349-354 română
articol de periodic 1978 - 1979 Cercetări istorice: CI, IX - X LEMNY, Șt. (autor) N. Grigoraș, Țara Românească a Moldovei de la Întemeierea statului până la Ștefan cel Mare (1359-1457). VII. Recenzii 694-696 română
articol de periodic 1980 Cercetări istorice: CI, XI GRIGORAȘ, N. (autor) Dările personale ale populației din Țara Românească a Moldovei și dările în bani pentru turci de la întemeierea statului și până la reforma lui Constantin Mavrocordat (1369-1741) IV. Istorie 299-323 română
articol de periodic 1980 Cercetări istorice: CI, XI GRIGORAȘ, N. (autor) Valentin Al. Georgescu - Petre Strihan, Judecata domnească în Țara Românească și Moldova (1811-1831). Partea 1. Organizarea judecătorească, vol. 1, (1611-1740) VII. Recenzii 748-749 română
articol de periodic 1998 Cercetări istorice: CI, XVII 2 RĂDVAN, Laurențiu (autor) Considerații privitoare la autonomia și raporturile cu domnia ale principalelor orașe-reședință domnească din Țara Românească I. Instituţii, mentalităţi 95-112 română
articol de periodic 2002 - 2004 Cercetări istorice: CI, XXI - XXIII RĂDVAN, Laurențiu (autor) Moșiile orașelor din Țara Românească în secolele XIV-XVI II. Studii 163-184 română
articol de periodic 2002 - 2004 Cercetări istorice: CI, XXI - XXIII CONSTANTINOV, V. A. (autor) Posteritatea lui Radu Mihnea (Moldova și Țara Românească între 1626 și 1633. Confruntări interne și externe) II. Studii 207-230 română
articol de periodic 2005 - 2007 Cercetări istorice: CI, XXIV-XXVI SENCIUC - BORCEA, Olivia (autor) Dimensiunea cultural - religioasă a alimentației în Moldova și Țara Românească (secolele XVI-XVIII) 175-192 română
articol de periodic 2015 Cercetări istorice: CI, XXXIV SENCIUC - BORCEA, Olivia (autor) Consumul de alcool și beția în Moldova și Țara Românească, secolul al XVI-lea – începutul secolului al XIXlea: Semnalări documentare 137-159 română
articol de periodic 1979 Cercetări Numismatice: CN, II BERCIU DRĂGHICESCU, Adina (autor) Moneda în plata taxelor vamale în secolele XV-XVI în Țara Românească/ La monnaies dans le payement des taux douaniers aux XVe-XVIe siècles en Valachie/ Customs coins of the XVth – XVIth century in Wallachia Numismatică (Numismatique, Numismatics) 129-148 română
articol de periodic 1990 Cercetări Numismatice: CN, VI PĂUNESCU, Emil (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Circulația talerilor în secolele XVI-XVII în Țara Românească - problema falsurilor (Tezaurul de la Urziceni, jud. Ialomița) / La circulation des talers en Valachie durant les XVIe et XVIIe siècles. Le problème des faux (Le trésor de Urziceni, dép. de Ialomița) / The circulation of thalers in the 16th-17th centuries in Wallachia - the problem of forgeries (The coin hord from Urziceni, Ialomița county). 162-188 română
articol de periodic 1996 Cercetări Numismatice: CN, VII OPASCHI, Cătălina (autor) Steme domnești și "Stihuri la Gherbul Țării" pe vechi tipărituri din Țara Românească și Moldova / Lines for the Coat of Arms of the Country on Old Wallachian and Moldavian Printings Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 245-251 română
articol de periodic 1996 Cercetări Numismatice: CN, VII OPASCHI, Cătălina (autor) Un falsificator francez de monede în Țara Românească la 1844 / Un faux monnayeur français en Valachie en 1844 Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 253-260 română
articol de periodic 2002 Cercetări Numismatice: CN, VIII VÎLCU, Aurel (autor) Circulația dinarului unguresc în secolul al XVII-lea în Țara Românească (Tezaurul de la Târgoviște, jud. Dâmbovița) / The Circulation of the Hungarian Denier in the XVIIth Century in Wallachia (the Hoard from Târgoviște, Dâmbovița County) Numismatică medievală şi modernă 335-346 română
articol de periodic 2003-2005 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005 ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Dridu-Snagov, jud. Ialomița și unele aspecte ale circulației monetare în Țara Românească în secolul al XVII-lea / The Dridu-Snagov Hoard, Ialomița County and Some Aspects of the Monetary Circulation in Wallachia during the 17th Century Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 413-437 română
articol de periodic 2003-2005 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005 UNGUREANU, Dragoș (autor) Monedele aflate în circulație în Țara Românească în prima jumătate a secolului al XVIII-lea - Putere de achiziție și cursuri de schimb / Coins Used on the Wallachian Monetary Market during the First Half of the 18th Century - Purchaising Value and Exchange Rates Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 455-468 română
articol de periodic 2009 Cercetări Numismatice: CN, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) PÂRVAN, Katiușa (autor) Două mici tezaure descoperite în Țara Românească / Two small hoards found in Wallachia Numismatică medievală (Medieval numismatics) 257-261 română
articol de periodic 1968 Cibinium, Studii și materiale privind Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului, seria 1967-68 CIOBANU STAHL, Anca (autor) Date statistice privind morăritul din Țara Românească la 1961 211-216 română, germană
articol de periodic 1993 Crisia, XXIII ȘIPOȘ, Sorin (autor) Coordonate ale mentalului medieval în Tara Românească și Moldova în secolele al XV-lea și al XVI-lea I. Studii şi articole 97-104 română
articol de periodic 2014 Crisia, XLIV MIHOC, Blaga (autor) Un manuscris din 1840, despre situația Principatelor Moldova și Țara Românească. Conținut și încadrare în context european 85-98 română
articol de periodic 2015 Crisia, XLV GIRAUDO, Gianfranco (autor) , FERRACCIOLI, Marcella (autor) Între spirit de cruciadă și viziune geopolitică: Țara Românească, Moldova și Transilvania în scrierile lui Minuccio Minucci, 97-111 română
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II FILIP, Răzvan (autor) Elemente sociale în Țara Românească desprinse din « Însemnare a călătoriii mele » a logofătului Dinicu Golescu Istorie 247-254 română, engleză, germană
articol de periodic 1987 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, III-IV Dr., PANAIT, Panait (autor) Șantiere constructoare de nave din Țara Românească a Evului Mediu Istorie 189-192 română, engleză
articol de periodic 1969 Cumidava, III DON, Ioan (autor) Construcția morilor de apă în Țara Românească în epoca medievală 485- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII HAȘDEU, Titus (autor) , PENELEA, Georgeta (autor) Lista refugiaților din Țara Românească în districtul Brașov, în timpul revoluzției din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu 293- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DINU, Elisabeta (autor) Contribuții privind rolul negustorilor români din Brașov la menținerea și dezvoltarea legăturilor comerciale ale Transilvaniei cu Țara Românească și Moldova în anii 1830-1848 135- română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI RUS, Valer (autor) Tradiționalism și modernitate În societatea românească reflectate într-o descriere de călătorie maghiară din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, " Imagini din Țara Românească" descrise de Sami Lajos la 1870. 119-131 Română
articol de periodic 2007 Cumidava, XXIX CÎRSTINA, Irina F (autor) Cercuri ale puterii în Țara Românească în secolul al XVI-lea: domni și boieri 110-133 Română
articol de periodic 1985 Drobeta, VI DAVIDESCU, Mișu (autor) Locul și rolul Severinului în cadrul procesului formării statului feudal Țara Românească 103- română
articol de periodic 1993 Istros, VII BĂDĂRĂ, Doru (autor) Tipografi în Moldova și Țara Romanească la sfîrșitul secolului al XVII.lea și începutul secolului al XVIII-lea 221-237 română
articol de periodic 1999 Istros, IX LUCA, Cristian (autor) Contribuții la istoricul unor vechi așezări rurale din Țara Românească: Călărești, Cîrtojani, Crevenicu (județul Teleorman) în secolele XVI-XVII 377-382 română
articol de periodic 1999 Istros, IX RĂDULESCU, Mihai (autor) Petru Cercel - Un Domn umanist în Țara Romanească 418-418 română
articol de periodic 2000 Istros, X APETREI, Cristian (autor) Contribuții la studiul instituției vorniciei din Țara Românească în secolul al XV-lea. Atribuțiile marelui vornic 413-424 română
articol de periodic 2005 Istros, XII NEAGOE, Claudiu (autor) Boierimea în Țara Românească (secolele XV-XVI). Considerații generale 153-161 română
articol de periodic 2006 Istros, XIII NEAGOE, Claudiu (autor) Mari dregători și negustori greci în Țara Românească în a doua jumatate a veacului al XVI-lea 215-223 română
articol de periodic 1982 Litua - Studii și Cercetări, II BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (autor) Aspecte ale exploatării sării și a comerțului cu sare în Țara Românească în secolele XIV-XVI I. Istoria veche şi medie 87-103 română
articol de periodic 1992 Litua - Studii și Cercetări, V CIOBOTEA, Dinică (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Statistica moșnenilor din Țara Românească 1855 I. Arheologie-istorie 65-93 română
articol de periodic 1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CHIRIȚĂ, Mihai (autor) "Ungurenii" în Țara Românească II. Documentar 350-366 română
articol de periodic 2003 Litua - Studii și Cercetări, IX MISCHIE, Nicolae (autor) Buzești, familie boierească reprezentativă pentru Gorj, Oltenia și Țara Românească II. Istorie 79-121 română
articol de periodic 2003 Litua - Studii și Cercetări, IX CHIRIȚĂ, Mihai (autor) Sârbii în Țara Românească II. Istorie 143-160 română
articol de periodic 2004 Litua - Studii și Cercetări, X CHIRIȚĂ, Mihai (autor) Noțiuni vechi referitoare la starea socială și fiscalitate în Țara Românească folosite în documentele din secolele XV-XIX II. Istorie 73-92 română
articol de periodic 2004 Litua - Studii și Cercetări, X GÎRDU, Gheorghe (autor) Sistemul finanțelor publice în Țara Românească II. Istorie 113-130 română
articol de periodic 1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel (autor) , MOLDOVAN, Liviu (autor) Situația oierilor români transilvăneni în Țara Românească pe timpul domniei lui Ioan Caragea (1812-1818) 237- română
articol de periodic 1981-1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie GRIGORESCU, Flora (autor) Cetăți medievale din Țara Românească (sec. XIII-XVI) - Cantacuzino Gh. 695- română
articol de periodic 2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea UNGUREANU, Dragoș (autor) Țara Românească în sistemul militar otoman la sfîrșitul secolului al XVII-lea 449-475 română
articol de periodic 1978 Mousaios, II IANCOVICI, Liuba (autor) Primul pod de piatră din Țara Românească, construit în 1831, la Gura Călnăului, Buzău română
articol de periodic 2003 Mousaios, VIII DICU, Ana (autor) , VÎLCU, Aurel (autor) Aspecte ale circulației monerare în Țara Românească între 1830-1848. Tezaurul descoperit la Mînzălești, jud. Buzău 437-451 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III MARCU, Paraschiv (autor) Propaganda revoluționară prin comisari, realizare importantă a Guvernului Provizoriu de la 1848 din Țara Românească / 387-393 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI IONIȚĂ, Maria (autor) Contribuții privind participarea elementelor proletare la revoluția de la 1848 din Țara Românească / Contributions concernant la participation des éléments prolétaires à la révolution de 1848 de Valachie . 227-230 română
articol de periodic 1994 Muzeul Național, VIII NEGUȚU, Mariana (autor) Aspecte ale situației ocbelor din Țara Românească oglindite în documente din patrimoniul muzeului .9-14 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX SPĂTAN, Ioan (autor) Presa românească despre sosirea principelui Carol în țară - iunie 1930 /La presse roumaine au sujet de l'arrivée du prince Charles en Roumanie - Juin 1930 261-271 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI NEGUȚU, Mariana (autor) Unele aspecte ale crizei financiare din Țara Românească. 1834-1836 / Quelques aspects de la crise financière de la Valachie. 1834 - 1836. 23-26 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII MOISESCU, Cristian (autor) Biserica mănăstirii Coșuna (Bucovăț) și locul ei în evoluția arhitecturii religioase din Țara Românească / L'église du monastère Coșuna (Bucovăț) 33-45 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII DRAGOȘ (autor) Considerații privind diminuarea numărului tezaurelor monetare din Țara Românească între ultimul sfert de secol XVII și prima jumătate a secolului XVIII / Considerations regarding the diminution of the number of monetary treasures 47-70 română
articol de periodic 2004 Muzeul Național, XVI PĂUNESCU, Anca (autor) Aspecte ale procesului de regres a unor târguri și orașe medievale din Țara Românească / The aspects of regress of some medieval market towns from Wallachia 83-96 română
articol de periodic 2004 Muzeul Național, XVI COSTEA-ENE, Irina (autor) Portretele domnilor drept credincioși în Țara Românească, secolele XVI-XVII 97-113 română
articol de periodic 2004 Muzeul Național, XVI SPĂTAN, Ioan (autor) Presa românească despre sosirea principelui Carol în Țară - iunie 1930 345-353 română
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII TIRON, Tudor-Radu (autor) Despre folosirea decorațiunilor în stemele boierilor din Moldova și Țara Românească în perioada domniilor regulamentare / Sur l’usage des décorations dans les armoiries des boyards de Moldavie et de Valachie (pendant les règnes réglementaires) 89-103 română
articol de periodic 2019 Muzeul Național, XXXI documentarist, MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Despre tentativa de sinucidere în Țara Românească, în prima parte a secolului al XIX-lea, pe baza unor documente din fondul arhivistic „Vornicia temnițelor” 71-79 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2012 Muzeul Oltului, 2 TEODORESCU, Dorin (autor) Istoria tiparului în Țara Românească II. Istorie 101-108 română
articol de periodic 1970 Pontica, III PAPUC, Gheorghe (autor) Cîteva monede feudale din Țara Românească și Moldova descoperite în Dobrogea 391-395 română
articol de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. 3 POTARCA, T. (autor) Documente inedite despre marșul revoluționarilor pașoptiști din Țara Românească Documente 321-322 română
articol de periodic 1984 Revista arhivelor: RA, 46, nr. 3 STANICA, V. (autor) Prețurile din Țara Românească și Moldova între anii 1601 - 1626 Studii şi Comunicări 282-289 română
articol de periodic 1986 Revista arhivelor: RA, 48, nr. 3 RINZIS, F. (autor) Două documente false din prima jumătate a secolului al XVIII-lea (Țara Românească) Ştiinţe speciale 327-341 română, engleză, franceză
articol de periodic 1987 Revista arhivelor: RA, 49, nr. 2 GROZAV, Viorel (autor) Dascăli ardeleni în Țara Românească (1832-1848). I Documente 208-220 română, engleză, franceză
articol de periodic 1989 Revista arhivelor: RA, 51, nr. 3 IVANIUC, Florența (autor) Hotărnicia în Țara Românească- determinări diplomatice și juridice Studii şi Comunicări 260-269 română, engleză, franceză
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 3 CIUCĂ, Marcel Dumitru (autor) Logofeția pricinilor străine din Țara Românească Vechi instituţii româneşti 367-380 română, engleză, franceză
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 1 MATEESCU, Tudor (autor) Știri noi despre păstoritul mocanilor în Țara Românească (secolul al XVIII-lea) Studii şi Comunicări 38-41 română, engleză, franceză
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 1 CIOBOTEA, Dinică (autor) Structura socială în Țara Românească (1828-1831) Studii şi Comunicări 48-71 română, engleză, franceză
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 2 IVANIUC, Florența (autor) Reglementări cu valoare legislativă privind hotărniciile din Țara Românească (secolele XIV-XVIII) Studii şi Comunicări 161-178 română, engleză, franceză
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 HALICHIAS, Ana Cristina (autor) Considerații privind latina medievală din Țara Românească și Moldova Ştiinţe auxiliare 156-164 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 3 MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile episcopului Vasile Moga cu refugiații din Țara Românească la Sibiu în timpul revoluției lui Tudor Vladimirescu Studii şi Comunicări 253-258 română, engleză, franceză
articol de periodic 2009 Revista arhivelor: RA, 75, nr. 1 FENEȘAN, Costin (autor) John Petty - un călător englez prin Transilvania și Țara Românească (1784) Restitutio 264-284 română
articol de periodic 1999 Revista Bistriței: RB, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" STATE, Radu (autor) Moralitate și imoralitate la familiile boierești din Țara Românească în perioada fanariotă EROS - CĂSĂTORIE - FAMILIE. Eros între licit şi ilicit 23-25 română, engleză
articol de periodic 2007 Revista Bistriței: RB, XXI-2, Istorie BODALE, Horațiu (autor) Români din Țara Românească și Moldova în Italia în epoca modernă 109-116 română, engleză
articol de periodic 2022 Revista de Artă și Istoria Artei: RAIA, 4 MOȚ, E Ovidiu (autor) Morile de hârtie din Țara Românească (sfârșit de veac XVIII) RESTAURARE, CONSERVARE 231-238
articol de periodic 2001-2003 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1 MIHAI, Daniela (autor) Materiale, tehnici de construcție și soluții constructive documentate arheologic în Țara Românească, secolele XVI-XVII Studii şi cercetări 59-64 română
articol de periodic 1974 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă MOISESCU, Cristian (autor) Decorația exterioară zugrăvită pe tencuială a monumentelor din Țara Românească (sec. XIV - XVII) 54-58 română
articol de periodic 1974 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă EFREMOV, Alexandru (autor) Primul peisaj de concepție occidentală în pictura de icoane din Țara Românească 69-74 română
articol de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul L, nr. 1 ESKENASY, Victor (autor) O nouă fortificație românească din Țara Făgărașului – Cetatea Comanei (secolele XIII – XIV) Studii şi Comunicări 34-44 română
articol de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1 PALEOLOG, Andrei (autor) Cîteva argumente în favoarea conservării și restaurării unor picturi murale exterioare în Țara Românească Opinii 84-90 română
articol de periodic 1985 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 2 SIMION, Victor (autor) Carte despre „un tratat de speranță “ (Andrei Paleolog, Pictura exterioară din Țara Românească ) Cronici, recenzii, informaţii 90-90 română
articol de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1 GRECEANU, Eugenia (autor) O prezență de tradiție bizantină în arhitectura românească de zid din Țara Hațegului în veacurile XII – XIII: monumentul de cult din Peșteana, județul Hunedoara Studii şi Comunicări 69-78 română
articol de periodic 1989 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 2 BRĂTULEANU, Anca (autor) , BRĂTULEANU, Liviu (autor) Materiale pentru o istorie a arhitecturii civile românești. Studiu asupra sistemelor de boltire utilizate la beciurile caselor domnești și boierești din Țara Românească, în secolele XVII și XVIII Studii şi Comunicări 30-37 română
articol de periodic 1968 Revista Muzeelor: RM, 1 POPESCU, Rica (autor) Branul în sistemul legăturilor comerciale dintre Brașov și Țara Românească în secolele XIV-XVI 62-65 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, 2 POPESCU, Elena (autor) , CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Cu privire la cele mai vechi drapele tricolore ale oștirii dln Țara Românească 173-175 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 5 BUTOI, MIHAIL (autor) Expoziția „Revoluția de la 1848 în Țara românească", organizată de către muzeul județean de istorie șI etnografie slatina 403-404 română
articol de periodic 1995 Revista Muzeelor: RM, nr. 3 ȘTEFĂNESCU, Andrei (autor) Începuturile orașelor medievale din Țara Românească - dezbatere organizată la Târgoviște Viaţa muzeală 74-76 română
articol de periodic 1995 Revista Muzeelor: RM, nr. 4, Publicație trimestrială SIMION, Victor (autor) O ipoteză privind datarea și proveniența unuia dintre cele mai valoroase obiecte liturgice din Țara Românească: cădelnița de la Mănăstirea Tismana, județul Gorj Patrimoniu. Cercetare 50-52 română
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Marian COMAN, Putere și teritoriu. Țara Românească medievală (secolele XIV–XVI), Iași, Polirom, 2013 Comptes rendus 430-431 franceză
articol de periodic 1981 Sargetia. Acta Musei Devensis, XV ȚĂRCUȘ, Gheorghe (autor) Un spătar din Rîșculița, comitatul Zarand, în Țara Românească (1876) Studii şi articole 499-507 română, franceză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis OROS, Ioan (autor) Ipostaze ale insecurității cărții după însemnările de pe cartea românească veche din Țara Silvaniei (sec. XVII-XIX)  Istoria Culturii 583-589 română, franceză
articol de periodic 1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie BĂRNUȚIU, Elena (autor) Răspîndirea cărților din Țara Românească și Moldova în județul Satu Mare Istorie 229-234 română
articol de periodic 2010 Schimbări umane și interacțiuni în peisajul cultural rural, II BRĂTULEANU, Liviu (autor) Ctitoriile boiernașilor - categorie a arhitecturii populare de zid din Țara Românească 115-130 română
articol de periodic 1956 Studii și Articole de Istorie: SAI, I BERINDEI, Dan (autor) Frământările orășenești din noiembrie 1860 în Țara Românească. Tulburările de la Craiova și Ploești 265-313 română
articol de periodic 1963 Studii și Articole de Istorie: SAI, V IANCOVICI, Liuba (autor) Statutul lucrătorilor de la ocnele din Țara Românească din anul 1832 83-115 română
articol de periodic 1963 Studii și Articole de Istorie: SAI, V CORFUS, Ilie (autor) Achiziția produselor agricole pentru export, o nouă formă de exploatare clăcășimii din Țara Românească (1831-1848) 117-144 română
articol de periodic 1964 Studii și Articole de Istorie: SAI, 6 CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, C. (autor) , DRAGOMIRESCU, Ion (autor) Contribuții cu privire la cunoașterea hotarului dintre Moldova și Țara Românească de la întemeierea Principatelor și până la Unire 61-92 română
articol de periodic 1965 Studii și Articole de Istorie: SAI, 7 MIOC, Damaschin (autor) , BĂLAN, Maria (autor) Aspecte ale rentei funciare feudale în Țara Românească. Vinăriciul boieresc (otaștina) 127-146 română
articol de periodic 1965 Studii și Articole de Istorie: SAI, 7 COJOCARU, Ion (autor) Țara Românească după statistica generală din 1832 147-162 română
articol de periodic 1966 Studii și Articole de Istorie: SAI, 8 BODEA, CORNELIA (autor) , CERNOVODEANU, Paul (autor) Primele școli ostășești din Țara Românească (1838-1840) 106-126 română
articol de periodic 1967 Studii și Articole de Istorie: SAI, 9 CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, C. (autor) , DRAGOMIRESCU, Ion (autor) „Marginea țării". Aspecte caracteristice în zona hotarului dintre Moldova și Țara Românească 81-122 română
articol de periodic 1968 Studii și Articole de Istorie: SAI, 11 NEACȘU, Ioan (autor) Haiducia în Țara Românească între anii 1822 și 1828 Miscellanea 222-232 română
articol de periodic 1968 Studii și Articole de Istorie: SAI, 12 STOICESCU, N. (autor) Unele categorii de slujbași ai statelor feudale Țara Românească și Moldova Istoria României 107-122 română
articol de periodic 1969 Studii și Articole de Istorie: SAI, 13 VLAD, Matei D. (autor) Cauzele colonizării rurale din Țara Românească și Moldova (secolele XVII - XVIII) Istoria României 95-116 română
articol de periodic 1969 Studii și Articole de Istorie: SAI, 14 BERINDEI, Dan (autor) Nicolae Bălcescu și revoluția de la 1848 din Țara Românească 150 de ani de la naşterea lui Nicolae Bălcescu 21-30 română
articol de periodic 1969 Studii și Articole de Istorie: SAI, 14 VLAD, Matei D. (autor) Mișcări demografice în cadrul colonizării rurale din Țara Românească și Moldova (secolele XVII-XVIII) Istoria României 73-90 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 20 CONSTANTINIU, Florin (autor) Reformele lui Constantin Mavrocordat în Moldova și Țara Românească Istoria României şi istorie universală 28-35 română
articol de periodic 1973 Studii și Articole de Istorie: SAI, 23 BOȘNEAG, Ioana (autor) Formarea statelor feudale independente - Țara Românească și Moldova (cl. VIII) Planuri de lecţii comentate 102-105 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 26 ISCRU, G. D. (autor) Primul an de învățământ public la sate în Țara Românească Istoria învăţământului 57-59 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 26 CONSTANTINIU, Florin (autor) Formarea statului feudal Țara Românească Izvoare istorice comentate 107-111 română
articol de periodic 1975 Studii și Articole de Istorie: SAI, 30-31 STĂNCULESCU, Florea (autor) „Actul osăbit pentru prințipaturile Moldova și Țara Românească" al Tratatului de la Adrianopole (2/14 sept. 1829) Izvoare istorice comentate 124-126 română