Criterii căutate

  • Ai căutat: Constantin Brâncoveanu

Sumarul rezultatului căutării

  • Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 2, nr. V, 1650-1699. Cu portretul lui Constantin-Vodă Brâncoveanu
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "Constantin Brâncoveanu" 64 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2013 Acta Bacoviensia: ActaBC, VIII MUNTEANU, Vilică (autor) Unele relații particulare dintre Constantin Brîncoveanu și dregătorii otomani de la Sudul Dunării 19-32 română
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia: ActaBC, IX SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Sigilii ale domnitorului Constantin Brîncoveanu 59-64 română
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, II PANAIT, Panait (autor) Moldova în politica lui Constantin Vodă Brîncoveanu Istorie 301- română
articol de periodic 2002 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, II MACARIE, Gheorghe (autor) Antonio Maria del Chiaro Fiorentino - secretarul de limba italiană al domnitorului Constantin Brîncoveanu 246-268 română
articol de periodic 2014 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XIII MAXIM, Mihai (autor) Trei documente otomane inedite despre Constantin Brâncoveanu (1703-1704, 1706, 1714) SECŢIUNEA a II-a: MEDIEVISTICĂ: OAMENI, LOCALITĂŢI, OBICEIURI, IZVOARE ISTORICE 58-68 română
articol de periodic 2014 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XIII PRODAN, Dan (autor) Nicolae Iorga – inițiatorul comemorării lui Constantin Brâncoveanu în 1914 SECŢIUNEA a VI-a: OMAGIERE ŞI MEMORIALISTICĂ 385-387 română
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVI MAXIM, Mihai (autor) Constantin Brâncoveanu și otomanii la Dunărea inferioară (alte documente otomane inedite1693, 1695, 1703) VARIA HISTORICA 150-175 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2018 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVII MAXIM, Mihai (autor) Constantin Brâncoveanu și otomanii în 1714 (documente otomane inedite) VARIA HISTORICA 248-266 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII MAXIM, Mihai (autor) Trei documente otomane referitoare la bunurile mobile confiscate mazilitului Constantin Brâncoveanu în mai - iunie 1714 EVUL MEDIU 154-176 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2009 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, VII CÎLȚIA, Ștefan (autor) , OLTEANU, Florentin (autor) , SOFONEA, Liviu (autor) Centrul Cultural Constantin Brîncoveanu - Inochentie Micu Klein 435-445 română
articol de periodic 2015 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 51-II, seria historica ANDEA, Susana (autor) , ANDEA, Avram (autor) Diplomacy and Epistolary Exchanges: Constantin Brâncoveanu and Transylvania (1699-1714) The Brâncoveanu Year 23-36 engleză
articol de periodic 2015 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 51-II, seria historica DORNER, Anton (autor) An Unpublished Manuscript about the Relegation of Voivode Constantin Brâncoveanu The Brâncoveanu Year 37-46 engleză
articol de periodic 2012 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 1, Lucrările Colocviului Național „Monumentele României – Patrimoniu Național și Universal” - Ediția a V-a OLTEANU, Florentina (autor) , SOFONEA LIVIU, Alexandru (autor) , ILIESCU, Marina (autor) Proiect „Centrul Cultural Constantin Brâncoveanu – Inochentie Micu-Klein” 201 Studii-Studies 201-210 română, engleză
articol de periodic 2014 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 3 ITTU, Constantin (autor) Constantin Brâncoveanu ”numai de sânguratic neamul lui” 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor 13-23 română, engleză
articol de periodic 2014 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 3 LAZĂR, Ginel (autor) Activitatea de mecenat a lui Constantin Brâncoveanu reflectată prin prisma cărților de patrimoniu ale Muzeului Național de Istorie a României 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor 23-36 română, engleză
articol de periodic 2014 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 3 BICA, Viorica (autor) Constantin Brâncoveanu, însemne ale timpului 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor 37-56 română, franceză
articol de periodic 2014 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 3 MOȚOC, Radu (autor) Săbiile lui Constantin Brâncoveanu 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor 57-70 română, engleză
articol de periodic 2014 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 3 URSESCU, Cristina Marta (autor) , ANDREI, Ana-Maria (autor) Constantin Brâncoveanu, continuator în dezvoltarea limbii literare române. Un exemplar al Bibliei lui Șerban Cantacuzino în laboratorul de conservare Patrimoniu 599-606 română
articol de periodic 2016 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 5 CIOCÂLTAN, Alexandru (autor) Hotarul Țării Românești în Munții Făgărașului și ai Lotrului în vremea domniei lui Constantin Brâncoveanu Făgăraş - 725 de ani (1291-2016); Făgăraş - 725 years (1291-2016) 35-52 română, germană
articol de periodic 2014 Analele Buzăului, VI DAMIAN, Aurelian (autor) Constantin Brâncoveanu sau devenirea omului și/sau/chiar Domnitor întru Sfințenie Istorie 46-52 română
articol de periodic 1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie SINIGALIA, Tereza (autor) Conacul lui Constantin Brîncoveanu din viile de la Pitești Arheologie, istorie medie 145-149 română
articol de periodic 2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria Istorie UNGUREANU, Dragoș (autor) Plătitorii de impozite în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu Istorie medievală 177-200 română
articol de periodic 2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria Istorie VERGATTI, Radu (autor) Mormântul lui Constantin Vodă Brâncoveanu Istorie medievală 201-208 română
articol de periodic 2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie VERGATTI, Radu-Ștefan (autor) Din relațiile domnului Constantin Vodă Brâncoveanu cu țarul Petru I cel Mare Istorie medievală 89-106 română
articol de periodic 2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie SOLCAN, Șarlota (autor) Imaginea lui Constantin Brâncoveanu în cronicile transilvănene maghiare și săsești din secolul al XVIII-lea Istorie medievală 107-118 română
articol de periodic 2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie VERGATTI, Radu-Ștefan (autor) , VERGATII, Cristina (autor) , EPURE, Florin (autor) Rediscutarea datei nașterii fiilor domnului sfânt și martir Constantin Brâncoveanu Istorie medievală 125-130 română
articol de periodic 1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, X PLEȘIA, Ștefan (autor) Doi mari diplomați: Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu Note şi contribuţii documentare 155-163 română
articol de periodic 1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XI PANAIT, Panait (autor) Orașul București în timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu Studii şi articole 46-67 română
articol de periodic 2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXI RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Actele domniei lui Constantin Brîncoveanu aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 351-356 română
articol de periodic 2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIV CONSTANTIN, Gabriel (autor) Curtea Domnească din București în vremea lui Constantin Brâncoveanu Patrimoniu 301-304 română
articol de periodic 2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVI ȘELARU, Gheorghe (autor) Gâlceavă pe mormântul lui Constantin Brâncoveanu Studii şi articole 103-108 română
articol de periodic 1914 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. 1-4, seria Veche IORGA, Nicolae (autor) „Arginturile” lui Constantin Brâncoveanu 97-110 română; franceză
articol de periodic 1914 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. 1-4, seria Veche DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Mormântul lui Constantin Brâncoveanu Basarab Voevod 111-126 română; franceză
articol de periodic 1915 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VIII, nr. 1-4, seria Veche IORGA, Nicolae (autor) Portretele lui Constantin Brâncoveanu și ale familiei sale 49-54 română; franceză
articol de periodic 2013-2014 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XI MĂNESCU-HUREZI, Constantin (autor) Biblioteca mănăstirii Hurezi în vremea voievodului Constantin Brâncoveanu Istorie şi Memorialistică 125-138 română, engleză
articol de periodic 2020 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XIV SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Sigilii ale domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-1714) // Seaux du souverain Constantin Brâncoveanu (1688-1714) Numismatică şi Sigilografie / Numismatics and Sigilography 195-219 română
articol de periodic 1990 Carpica, XXI MUNTEANU, Vilică (autor) Cu privire la unele relații dintre Constantin Brîncoveanu și dregătorii otomani din cetățile de pe malul drept al Dunării 37-49 română
articol de periodic 2017 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Horia Andreescu, laureat al Premiului „Constantin Brâncoveanu” română
articol de periodic 2012 Danubius, XXX KACZKA, Maiusz Wieslaw (autor) Unpuplished letters of Constantin Brîncoveanu and Constantin Stolnicul Cantacuzino, from the Pilish archives 101-139 engleză
articol de periodic 1996 Drobeta, VII BALACI, Cornelia (autor) Danii ale lui Constantin Brîncoveanu către mănpstirea Motrului 99- română
articol de periodic 2011 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI POPESCU, Oana Mădălina (autor) New Documents upon Zlătari Monastery in Bucharest, in the period of Constantin Brâncoveanu, ruler of Wallachia 383-390 engleză
articol de periodic 1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MARINOIU, Vasile (autor) Cornea Brăiloiu și alți colaboratori gorjeni ai domnitorului Constantin Brîncoveanu I. Istorie 44-55 română
articol de periodic 2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII BÎRSAN, Niculina (autor) Orașele Țării Românești în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu (1688-1714) I. Arheologie-istorie 59-71 română
articol de periodic 2015 Litua - Studii și Cercetări, XVII VASILE, Marioniu (autor) Constantin Brâncoveanu în câteva portrete votive în biserici din nordul Olteniei II. Istorie 195-208 română
articol de periodic 1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie TURC, Corina (autor) Domnia și personalitatealui Constantin Brîncoveanu oglindite în istoriografia italiană. Cîteva repere 89-104 română
articol de periodic 2001 Mousaios, VII GHEORGHE, Elena (autor) Aspecte din viața cotidiană la curtea domnească în vremea lui Constantin Brîncoveanu 101-126 română
articol de periodic 2011 Muzeul Național, XXIII ERICH, Agnes (autor) , VERGATII RADU, Ștefan (autor) Noutăți aduse în civilizația românească de epocă brâncovenească / Novelties brought by prince Constantin Brancoveanu’s era in the romanian civilization 27-47 română
articol de periodic 2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie FLORESCU, Aurelia (autor) Un document despre urmașii domnitorului Constantin Brâncoveanu 63-66 română
articol de periodic 1985 Revista arhivelor: RA, 47, nr. 1 CERNOVODEANU, P. (autor) Din corespondența diplomatică a lui Constantin Brâncoveanu (I) Documente 78-84 română
articol de periodic 1986 Revista arhivelor: RA, 48, nr. 3 CERNOVODEANU, P. (autor) Din corespondența diplomatică a lui Constantin Brâncoveanu (IV) Documente 311-317 română
articol de periodic 1988 Revista arhivelor: RA, 50, nr. 3 PANAIT, Panait Ion (autor) Constantin Vodă Brâncoveanu în contextul contemporaneității sale românești Studii şi Comunicări 241-253 română, engleză, franceză
articol de periodic 1990 Revista arhivelor: RA, nr. 2 VELIMAN, Valeriu (autor) Relațiile româno-otomane în vremea domniei lui Constantin Brâncoveanu Studii şi Comunicări 117-151 română, engleză, franceză
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 3 ROMAN, Louis (autor) Epoca lui Constantin Brâncoveanu: Cuantumul birnicilor și tendințele demografice Studii şi Comunicări 318-331 română, engleză, franceză
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 3 DOGARU, Maria (autor) Medaliile emise cu prilejul canonizării voievozilor Ștefan cel Mare și Constantin Brâncoveanu Ştiinţe auxiliare 309-326 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 4 BERCIU DRĂGHICESCU, Adina (autor) , CIOBOTEA, Dinică (autor) Viața economică a Țării Românești în epoca lui Constantin Brâncoveanu Studii şi Comunicări 370-423 română, engleză, franceză
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 2 ILIESCU, Mircea (autor) Un căpitan al lui Constantin Brâncoveanu: Mănăilă de Buzău Note 54-62 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, nr. 6 CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Ștefan Ionescu, Panait I. Panait: „Constantin Vodă Brâncoveanu” Cronică. Recenzii. Informaţii 564-565 română
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4, ianuarie-decembrie TIMOTIN, Andrei (autor) Andrei PIPPIDI, Constantin Brâncoveanu, stolnicul și lordul, București, Editura Academiei Române, 2014 Comptes rendus 424-426 franceză
articol de periodic 1988-1991 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis OPRIȘIU, Victor (autor) Un act de bunăvoință al domnitorului Constantin Brâncoveanu față de bulgari, subliniat în mod deosebit într-o carte latinească Note şi discuţii 729-731 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis BICHICEAN, Gheorghe (autor) Reprezentarea clerului în Marea Adunare a țării, în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu (1688-1714) Studii şi articole 535-542 română, franceză
articol de periodic 1987 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț (autor) Personajul istoric între document și ficțiune: Constantin Brîncoveanu 62–63 română
articol de periodic 1969 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 01 GEORGESCU, Mircea (autor) Constantin Brîncoveanu la Târgoviștea Note şi comunicări 161-171 română
articol de periodic 1970 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 02 OPROIU, Mihai (autor) Doicești în vremea lui Constantin Brâncoveanu Comunicări şi note 259-267 română
articol de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, Bibliotheca Valachica GEORGESCU, Maria (autor) Valorificarea muzeală a palatului de la Potlogi: Muzeul „Constantin Brâncoveanu și epoca sa” Muzeografie 389-393 română