Criterii căutate

  • Ai căutat: Economie

Sumarul rezultatului căutării

  • Economie
  • Anul 1919 în istoria Transilvaniei, Materialele secțiunii de Istorie din cadrul Conferinței internaționale „Istorie-Economie-Societate”, desfășurată la Castelul din Carei, în perioada 6-9 noiembrie 2019
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "Economie" 19 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII IONESCU, Nicolae (autor) M. Todosia, I. Saizu, „Cultură și economie (puncte de vedere din perioada ineterbelică), editura „Junimea” Iași, 1986, 304 p. RECENZII 533-534 română
articol de periodic 1982 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) Economie, populație și societate în Dacia postaureliană Istorie Veche şi Arheologie 123- română
articol de periodic 2021 Analele Banatului: AnB, XXIX FENEȘAN, Costin (autor) Demografie și economie în Granița Militară Bănățeană la începutul secolului al XIX-lea / Demography and Economy in the Banatic Military Border at the Beginning of the 19th Century Istorie medie, modernă şi contemporană 213-223
articol de periodic 1999-2000-2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXVI-XXVII-XXVIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Societate, economie, politică - Populațiile de pe teritoriul Moldovei și lumea sud-est europeană în secolele IV-XIV în lumina descoperirilor monetare 311-355 română
articol de periodic 2018 Anuarul Societății Prahovene de Antropologie Generală, 4, Număr special dedicat corpului uman / Special issue dedicated to the human body WEBER, Max (autor) , GEANĂ, Traian-Ioan (traducător) Societate și economie (fragmente) MISCELANEU / MISCELLANY 129 - 150 română
articol de periodic 2019 Banatica, 29, nr. 2 RUS, Dorin Ioan (autor) Les savants Benko József et Johann Georg Kleinkauf sur l’environnement, l’economie et la population de la Transylvanie à la fin du XVIIIeme siecle 217-240 franceză
articol de periodic 1899 Buletinul Societății Politecnice: BSP, nr. 1 CONDIESCU, I. P. (autor) Premiile de Economie în serviciul Întreținerei Căilor ferate 247-250 română
articol de periodic 1909 Buletinul Societății Politecnice: BSP, I inginer, NICULESCU, Cristea (autor) Asupra unei chestiuni de economie la piesele de beton armat 466-472 română
articol de periodic 1999 Carpica, XXVIII PALADE, Manuela (autor) Forme de economie și întrejutorare a micilor depunători. Tradiție și contemporanietate 255-260 română
articol de periodic 1997 Cercetări istorice: CI, XVI ONIȘORU, Ghe (autor) Economie, societate și abuzuri sovietice în România anilor 1944 -1947 VI. Românii şi secolul XX 365-377 română
articol de periodic 1983 Cercetări Numismatice: CN, V ILIESCU, Octavian (autor) Stadiul economiei monetare a societății geto-dacice în a doua jumătate a sec. al II-lea î.e.n. / La stade de l’économie monétaire dans la société géto-dace Durant la seconde moitié du IIème siècle av.n.e. / The level of the monetary economy of the Geto-Dacian society in the second half of the 2nd century B.C. Numismatică antică (Numismatique Antique, Ancient Numismatic) 7-24 română
articol de periodic 2021 Cercetări Numismatice: CN, nr. XXVII Dr., GÂNDILĂ, Andrei (autor) Economie, societate și politică în Dobrogea romano-bizantină în lumina descoperirilor monetare: o încercare de sinteză după un secol de cercetare / Économie, société et politique en Dobroudja romano-byzantine à la lumière des découvertes monétaires: essai de synthèse après un siècle de recherche Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 55-92 română
articol de periodic 2012 Cibinium, seria 2012 DELEANU, Valerie (autor) Ioan Augustin Goia, „Economie rurală tradițională În nord-vestul Transilvaniei. Coordonatele sistemului local - agricol de creștere a ovinelor (sec. XII-XX)”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2012 Prezentări de carte 288-289 română
articol de periodic 2002 Drobeta, XI-XII STÎNGĂ, Ion (autor) La Villa Rustica din Gîrla Mare (Mehedinți) Campagnes 1999 et 2000. nouvelles contributions concernant l'economie tomaine rurale durant les siecles II-III ap- J.C. 127-137 franceză
articol de periodic 1992 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XVIII, Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU, Dan (autor) Virgil Mihăilescu-Bîrliba, DACIA RĂSĂRITEANĂ ÎN SECOLELE VI-I Î.E.N. ECONOMIE ȘI MONEDĂ. Editura Junimea, lași, 1990, 180 p. și 10 planșe. RECENZII 336-338 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Despre economia bănească românească în sec. XVII-XVIII /Sur l'économie monétaire roumaine pendant les XVIIe—XVIIIe siècles 423-425 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Amfore antice de la Orgame și cîteva probleme de economie antică 211-218 română
articol de periodic 2013 Pontica, XLVI, PATABS , seria SUPPLEMENTUM DEBIDOUR, Michel (autor) Obtenir des chiffres pour l économie grecque: des monnaies aux amphores timbrées 45-57 franceză
articol de periodic 2003 Revista Muzeelor: RM, nr. 1-2 FILIP, FLORIN (autor) Către o economie a culturii și o infrastructură informațională intelectuală Teoria culturii 17-29 română