Criterii căutate

  • Ai căutat: Iași

Sumarul rezultatului căutării

  • CONSTANTINESCU-IAŞI, Petre - apăsați pentru lista publicațiilor
  • Documente privitoare la istoria orașului Iași
  • Seria Iași
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "Iași" 860 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2008 Acta Bacoviensia: ActaBC, III IFTIMI, Rodica (autor) Cîteva considerații privitoare la evidența documentelor la arhivele naționale Iași 288-296 română
articol de periodic 2010 Acta Bacoviensia: ActaBC, V DĂMOC, Mihai (autor) , VĂCARU, Silviu (autor) Documente inedite din arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iași 137-159 română
articol de periodic 2012 Acta Bacoviensia: ActaBC, VII BODALE, Arcadie (autor) Valoarea unor vechi unități de măsură din Moldova reflectată în documente inedite păstrate la Arhivele Naționale Iași 9-18 română
articol de periodic 2012 Acta Bacoviensia: ActaBC, VII POP, Vasile (autor) Palatul Arhivelor Naționale din Iași și slujitorii săi 521-522 română
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia: ActaBC, IX CHIRILĂ, Ina (autor) George Bacovia în arhivele Naționale Iași 205-216 română
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia: ActaBC, IX MARTINESCU, Georgiana (autor) De la divanul judecătoresc la Curtea de Apel Iași. Scurtă incursiunea în istoria unei instituții 409-416 română
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia: ActaBC, IX URSACHI, Mariana (autor) Secția secretariat a sfatului popular al orașului Iași (1947-1968) prezentare de fond 503-512 română
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia: ActaBC, IX IFTIMI, Rodica (autor) Secția învățămînt a sfatului popular al municipiului Iași (1949-1968) Prezentare de fond 513-526 română
articol de periodic 2015 Acta Bacoviensia: ActaBC, X BODALE, Arcadie (autor) Matrice sigilare mai puțin cunoscute utilizate în Moldova în secolul al XIX-lea, păstrate la arhivele Naționale Iași 439-454 română
articol de periodic 2015 Acta Bacoviensia: ActaBC, X IOSIF, Felicia (autor) Anul 1940: refigiații din Basarabia și Bucovina în documentele Arhivelor din Iași 533-550 română
articol de periodic 2015 Acta Bacoviensia: ActaBC, X IFTIMI, Rodica (autor) Secția Artă și cultură a Sfatului Popular al municipiului Iași (1951-1970) 579-596 română
articol de periodic 2016 Acta Bacoviensia: ActaBC, XI CHIABURU, Elena (autor) Aspecte neclare din istoria bibliotecii centrale universitare "Mihai Eminescu" din Iași 65-74 română
articol de periodic 2016 Acta Bacoviensia: ActaBC, XI IFTIMI, Rodica (autor) Selecționarea documentelor la creatorii și deținătorii de documente. Studiu de caz: inspectoratul teritorial de muncă (I.T.M.) Iași 357-366 română
articol de periodic 2016 Acta Bacoviensia: ActaBC, XI URSACHI, Mariana (autor) Serviciul Apelor, regiunea XII Iași - Prezentare de fond - 443-454 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Nițu Anton, „Formarea șl clasificarea grupelor de stil AB și B ale ceramicii pictate Cucuteni-Tripolie”, Anuarul Institutului de istorie și arheologie "A. D. Xenopol", Supliment V, Iași, 1984, 133 p. ; 36 fig. + 2 grafice + V pl. color în afara textului. RECENZII 523-525 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI ANDRONIC, Alexandru (autor) Teodor Dan, „Continuitatea populației autohtone la est de Carpați în secolele VI-XI e.n. Așezările din secolele VI-XI e.n. De la Dodești - Vaslui”, Ed. Junimea, Iași, 1984, 152 p. RECENZII 529-530 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI TURLIUC, Cătălin (autor) Ion Bodunescu, „Diplomația românească în slujba independenței”, vol. 3, Editura Junimea, Iași, 1984, 271 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 558-558 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI NĂSTASE, Lucian (autor) Anuarul Institutului de istorie și arheologie „A.D. Xenopol”, XXI, 1984, Iași, 728 p. Revista revistelor 564-565 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI CHIRICA, Vasile (autor) Simpozionul internațional „Cultura Cucuteni în context european”, Iași - Piatra Neamț, 24-28 septembrie 1984 Cronică 567-570 română
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII ZUGRAVU, Nelu (autor) Victor Spinei, „Realități etnice și politice în Moldova Meridională în secolele X-XIII. Români și turanici”, editura Junimea, Iași, 1985 RECENZII 512-615 română
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII ZUGRAVU, Nelu (autor) Alexandru Zub, „Cunoaștere de sine și integrare”, editura Junimea, Iași, 1986, 278 p. RECENZII 522-523 română
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII IONESCU, Nicolae (autor) M. Todosia, I. Saizu, „Cultură și economie (puncte de vedere din perioada ineterbelică), editura „Junimea” Iași, 1986, 304 p. RECENZII 533-534 română
articol de periodic 1989 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, IX-XI SEMENDEAEV, Victoria (autor) Cu privire la colecția de ceramică din patrimoniul Muzeului Etnografic din Iași Etnografie 213-222 română
articol de periodic 1989 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, IX-XI KARA, I. (autor) Ștampile de bresle din Iași Sigilografie 311-314 română
articol de periodic 1989 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, IX-XI CIUDIN, Nicolae (autor) Alexandru Andronic, „Iașii până la mijlocul secolului XVII-lea. Geneză și evoluție”, Ed. Junimea, Iași, 1986, 142 p. RECENZII 325-329 română
articol de periodic 1989 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, IX-XI CANTEMIR, Traian (autor) Pompiliu Constantinescu, „O catedră Eminescu. Antologie”, notă editorială și indice de nume de Lenuța Drăgan. Prefață de Mihai Drăgan. Ed. "Junimea", Iași, 1987, 270 p. RECENZII 334-336 română
articol de periodic 1989 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, IX-XI CANTEMIR, Traian (autor) D. Caracostea, „Creativitatea eminesciană”. Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Ion Apetroie. Editura "Junimea" Iași, 1987, 308 p. RECENZII 336-338 română
articol de periodic 1992 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XII-XIV CRUDU, Aspazia (autor) , PAVEL, Emilia (autor) Contribuții la studiul alimentației în Moldova - zona Iași Etnografie - Folclor 281-295 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II ȚURCANU, Georgeta (autor) Etnomuzeologul Ion Chelcea - cercetător, publicist, fondator al Muzeului Etnografic al Moldovei din Iași Etnografie 215-222 română
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II COJOCARU, Lucia (autor) , JUNCU, Irina (autor) O încercare de sistematizare a mijloacelor de măsurare aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al Moldovei - Iași MUZEOLOGIE 361-372 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII-I ALAIBA, Ruxandra (autor) , VACARIU, Silviu (autor) Stațiunea cucuteniană de la Plugari-Nucușor, județul Iași Studii şi cercetări istorice 600-607 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII, nr. II PUIȘOR, Adrian (autor) Consolidare, restaurare și amenajare la turnul de sud-est al Palatutului Culturii Iași Cercetări interdisciplinare şi istoria culturii 67-73 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII, nr. II PUIȘOR, Adrian (autor) Consolidare și amenajare la casa memorială "Mihail Kogălniceanu" Iași Cercetări interdisciplinare şi istoria culturii 74-78 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII, nr. II PAVEL, Emilia (autor) Scoarțe și țesături populare din județul Vaslui, zona Iași Cercetări interdisciplinare şi istoria culturii 142-150 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX, nr. II SPÎNU, Alin (autor) Parașutiști sovietici în România. Grupa lansată în județul Iași la 24 iulie 1941 Istorie Modernă şi Contemporană 222-227 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX, nr. II MĂRGHITAN, Liviu (autor) Zboruri demonstrative ale lui Aurel Vlaicu în Moldova și Bucovina (Iași și Cernăuți) - I Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 343-348 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX, nr. II PUIȘORU, Adrian (autor) Consolidare și restaurare la turnul de sud-vest al Palatului Culturii Iași Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 413-416 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX, nr. 2 MARTINESCU, Maria (autor) Mihai Eminescu - revizor școlar în județele Vaslui și Iași - partea a II-a Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 289-304 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX, nr. 2 HOGAȘ, Vlad (autor) De la necesitate la faptă: Studiile inginerului W. Lindley de alimentare a orașului Iași cu apă de la Timișești (1897-1907) Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 324-332 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX, nr. 2 PUIȘORU, Adrian (autor) Consolidare, restaurare și amenajare la Muzeul Unirii Iași Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 355-360 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX, nr. 2 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Laurențiu Chiriac, „Monumentele Religioase medievale din zona Bârladului„, Editura Kolos, Iași, 2007, 362 p., 49 planșe (22 planșe color) Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 384-385 română
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXI, nr. 2 PUIȘORU, Adrian (autor) Consolidare și restaurare la Spitalul Militar Iași - Pavilion A Istorie modernă şi contemporană, istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 327-332 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII-1 BACIU, Gheorghe (autor) Trecerea moșiei Chișcani în stăpânirea Mănăstirii "Sfântul Spiridon" din Iași Studii şi cercetări istorice 181-188 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII-1 GHEORGHIU, Mihaela (autor) Societăți și organizații studențești la Universitatea din Iași, 1919-1922 Studii şi cercetări istorice 327-335 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII-1 SPÂNU, Alin (autor) Parașutiștii sovietici în România. Grupa lansată în comuna Popești, județul Iași (24/25 iulie 1941) Studii şi cercetări istorice 388-392 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII-1 HARIUC, Marian-Ionuț (autor) Reacții anticomuniste ale studenților ieșeni reflectate în documentele P.C.R. din Iași (1945-1946) Studii şi cercetări istorice 413-422 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII, nr. 2 AXINIA, Ioana Cristina (autor) Obiceiuri și artă tradițională la Ruginoasa (Iași) Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 255-262 română
articol de periodic 2012 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXIII HARIUC, Marian-Ionuț (autor) Orașul Iași în primele luni de ocupație societică. Instalarea forțelor comuniste (1944) 424-441 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2013 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXIV PUIȘORU, Adrian (autor) Amenajare și remodelare funcțională la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” - Iași 295-300 română
articol de periodic 2014 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXV CRISTEA, Ion (autor) Ceasul cu carillon din turnul palatului culturii din Iași sonorizarea și amplificarea sunetului în orașul Iași efectuată în 1970 de la ceasul din turnul palatului 376-379 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2015 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVI PUIȘORU, Adrian (autor) Consolidare, restaurare și amenajare. Palatul Culturii Iași (Etapa I-a) 448-453 română
articol de periodic 2016 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVII CRISTESCU, Sorin (autor) Primele 12 numere ale ziarului Adevărului apărut la Iași, decembrie 1871-martie 1872 190-224 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2016 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVII PUIȘORU, Adrian (autor) Consolidare, restaurare și amenajare . Palatul Culturii Iași (Etapa a II- a) 523-527 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2016 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVII CRISTEA, Ion (autor) Restaurarea ceasului cu carillon din turnul Palatului Culturii din Iași 571-574 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2018 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXIX, nr. 2 PUIȘORU, Adrian (autor) Consolidare și restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal Iași Restaurare – conservare 275-280 română
articol de periodic 2018 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXIX, nr. 2 CRISTEA, Ioan (autor) Restaurarea aparatului piano melodico din patrimoniul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” Iași Restaurare – conservare 281-288 română
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XL, nr. 1 MUNTEANU, Vilică (autor) Alexandru Ioan Cuza și reformele sale. Plachta „Iași - capitala istorică a României Numismatică 213-219 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1999 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, I CERNAT, Ivona (autor) Sculptorul Dimitrie Chipăruș (1886-1947). Studii în România 1904-1909 la "Școala Belle-Arte din Iași" Memorialistică 233-234 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, V-VI, seria 2006-2007 HRIBAN, Cătălin (autor) Orașul Iași în timpul lui Ștefan cel Mare. O schiță de topografie istorică 31-52 română
articol de periodic 2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XIV-XV PRODAN, Dan (autor) I. D. Marin, Eminescu la Ipotești, ediția I, 1979, 240 p., cu „ediția a doua definitivă”, 2015, 290 p., Editura Junimea, Iași; NOTE BIBLIOGRAFICE 467-471 română
articol de periodic 2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XIV-XV PRODAN, Dan (autor) Basarabia - 1812. Problemă națională, implicații internaționale, Materialele Conferinței Științifice Internaționale, 14 - 16 mai 2012, Chișinău - Iași, Coordonatori: prof. univ. d-r Gheorghe Cliveti și conf. Univ. d-r Gheorghe Cojocaru, Editura Academiei Române, București, 2014, 1116 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 489-499 română
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVI PRODAN, Dan (autor) Alexandru Pînzar, Hotarul de Nord al Moldovei (de la formare, în secolul al XIV-lea, până la statornicirea lui pe Ceremuș, Colacin și Nistru),Prefață de Ștefan S. Gorovei, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016, 471 p NOTE BIBLIOGRAFICE 442-445 română
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVI PRODAN, Dan (autor) Tony Bush, Leaderschip și management educațional. Teorii și practici actuale, Traducere de Liliana Romaniuc (coord.) și Irina Prodan, Editura Polirom, Iași, 2015, 247 p., în Seria editurii: Științele educației. Structuri, conținuturi, tehnici NOTE BIBLIOGRAFICE 445-453 română
articol de periodic 2018 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVII PRODAN, Dan (autor) Florin Simion Egner, Botoșani în mileniul al treilea. Istorie, Cultură, Monumente, Tipografia PIM, Iași, 2017, 128 p. format A4 NOTE BIBLIOGRAFICE 416-418 română
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII PRODAN, Dan (autor) Ioan Iordachi, Biserica botoșăneană și Marea Unire, Carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan , Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, cu o Prefață de prof. dr. Dan Prodan, Editura Doxologia, Iași, 2018 NOTE BIBLIOGRAFICE 381-382 română
articol de periodic 1982 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIX GUDEA, Nicolae (autor) Silviu Sanie, „Civilizație romană la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II l.e.n. - III e.n.)”, Iași, 1981 (264 p. incluzlnd 72 planșe ilustrate). RECENZII 752-754 română
articol de periodic 1986 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Paul Păltănea, „Viața lui Costache Negri”, Editura Junimea, Iași, 1985 RECENZII 796-797 română
articol de periodic 1986 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) „Octavian Goga în corespondență”, vol II. Documente literare, Editura Minerva, 1983; „Octavian Goga. Ne învață Mărășeștii.” Editura Junimea, Iași, 1983 RECENZII 802-803 română
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÂNDRUȚ, Stelian (autor) „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol" Iași”, XXIV/1, 2, 1987, 655, 763 p. Recenzii şi cronică 1021-1202 română
articol de periodic 1994 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOTEZATU, Dan (autor) , KROMER, Bernd (autor) , MANTU, Cornelia-Magda (autor) Un mormânt dublu de înhumare din așezarea cucuteniană de la Scânteia (jud. Iași) Note şi discuţii 87-103 română
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 31-II, seria istorie „Xenopoliana”, Buletinul Fundației Academice „A.D. Xenopol”, Iași, 1993, I, nr. 1-4, 128 pg. RECENZII 381-382 română
articol de periodic 1996 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-II, seria istorie EDROIU, Nicolae (autor) „Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Orașul Iași. Fascicula 1: Inscripții ebraice” Note şi discuţii 605-605 română
articol de periodic 2009 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 45-46-II, seria 2008-2009 ALEXANDRESCU, Mihai (autor) Vasile Pușcaș, „România spre Uniunea Europeană. Negocierile de aderare (2000-2004)”, Iași: Institutul European, 2007, 675 p. Note şi recenzii 344-346 română
articol de periodic 2011 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 48-II, seria historica MOLDOVAN, Grigore (autor) Anatol Petrencu, „Basarabia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial 1939- 1945”. Iași, Tipo Moldova, 2010, 222 p. RECENZII 295-296 română
articol de periodic 2017 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 54, nr. I, seria historica FODOREAN, Florin (autor) S. Musteață, Șt. Caliniuc (eds.), „Current Trends in Archaeological Heritage Preservation: National and International Perspectives”. Proceedings of the international conference, Iași, Romania, November 6–10, 2013, BAR International Series 2741, 2015, 132 pages Reviews 247–254 engleză
articol de periodic 1978 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, II, Acta Mvsei Porolissensis GORON, E. Doru (autor) Victor Deleu la Iași: 8 iunie 1917 Istorie modernă 235-239 română; rezumat franceză
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, IV, Acta Mvsei Porolissensis POPA, Mircea (autor) Ultimii ani ai lui Simion Bărnuțiu la Iași Istorie modernă 525-531 română; rezumat engleză
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BICHICEAN, Gheorghe (autor) Noi date despre activitatea lui Alecsandru Papiu Ilarian ca profesor la Iași 277-280 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău DINU, Cristina (autor) Un discurs al lui Simion Bărnuțiu prilejuit de inaugurarea Universității din Iași (1860) 313-315 română
articol de periodic 2000 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MERSAROS, Claudiu (autor) Considerații asupra logicii lui Simion Bărnuțiu. Cursul de logică tipărit la Iași, în 1871 Carte veche 473-483 română
articol de periodic 2006 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, I RUSU, Olga (autor) Contribuții bîrlădene și vasluiene la dezvoltarea patrimoniului Muzeului Literaturii Române din Iași 182-184 română
articol de periodic 2007 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, II VOICU, Mihail (autor) Gravura românească în colecția muzeului de artă din Iași 73-78 română
articol de periodic 2007 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, II ISTRATI, Aurel (autor) Arta interbelică românească în condițiile muzeului de artă din Iași 88-89 română
articol de periodic 2008 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, III URSULESCU, Nicolae (autor) Observații privind condițiile de descoperire a plasticii antropomorfe precucuteni în așezarea de la Isaila (jud. Iași) 44-67 română
articol de periodic 2008 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, III AONCIOAIE, Carmen (autor) , PĂSTOREL, Grigore (autor) , PLĂVAN, Gabriel (autor) Aquatic and marshy macrophytes in the ecosystem of Lake Chirița (Iași) 217-223 engleză
articol de periodic 2015 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XI IAȚCU, Ioan (autor) O ceașcă dacică timpurie descoperită la Ciurea (județul Iași) 88-93 română
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIV, seria Istorie veche și arheologie IONIȚĂ, Ion (autor) Descoperiri sarmatice la Dancu (com. Holboca, jud. Iași) 57-65 română
articol de periodic 2020 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, V, seria Memorialistică CIUBOTARU, Iulian Marcel (autor) Carte românească de patrimoniu în colecțiile Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași 74-86 română
articol de periodic 2016 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 5 JUMARĂ, Dan (autor) Nicolae Iorga și Neamul Românesc la Iași Arheologie-Istorie; Archaeology-History 393-400 română, engleză
articol de periodic 2009 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.11 (CI) CHELARU, Carmen (autor) Festivalul Muzicii Românești, Iași Festival 8 română
articol de periodic 2009 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.11 (CI) IAȚEȘEN, Loredana (autor) Muzica românească, în Iași Festival 9 română
articol de periodic 2011 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CXV) COZMEI, Mihail (autor) Învățământul artistic din Iași la 150 de ani (III) Universitaria 13 română
articol de periodic 2016 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CLXXV) PĂTRAȘCU, Alexandru (autor) Lucia de la Iași – un succes anonim Cronici, comentarii 16-17 română
articol de periodic 2016 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CLXXX) PRUNDU, Lelia (autor) Festival „Titel Popovici”, la Iași Festival 40-41 română
articol de periodic 2017 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CLXLIII) TEODOREANU, Nicolae (autor) Privire retrospectivă asupra Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași – 10-14 iulie 2017 Cronici, comentarii 17-19 română
articol de periodic 2017 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.11 (CLXLVI) APOSTU, Andra (autor) Premieră la Iași – Oratoriul Chemări spre mântuire. Pelerini la Sfânta Parascheva Cronici, comentarii 39 română
articol de periodic 2018 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CLXLIX) CHELARU, Cristian (autor) Phoenix la Iași Cronici, comentarii 43 română
articol de periodic 2010 Alt Schaessburg, 3, seria Istorie. Patrimoniu IACOB, Mârza (autor) Serinela Pintilie, Claudiu-Lucian Topor, Istoricii români și lumea germană în a doua jumătate a secolului XIX. Indice general de Alexandrina Ionită, Iași, „Demiurg,” 2008, 236 p. (recenzie) Miscellanea 243-248 română
articol de periodic 2017 Analele Banatului: AnB, XXV, seria Istorie-Arheologie GROZA, Mihai Octavian (autor) Claudiu-Lucian Topor, Alexander Rubel (coordonatori), „The Unknown War” from Eastern Europe.Romania between Allies and Enemies (1916–1918), Iași/Konstanz, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”/Hartung-Gorre Verlag, 2016, 308 p RECENZII 409-410 română
articol de periodic 2020 Analele Banatului: AnB, XXVIII BRAȘOVEANU, Casandra (autor) , BERZOVAN, Alexandru (autor) , HONCU, Ștefan (autor) Cercetări de suprafață în așezări de la sfârșitul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului din comuna Cozmești, jud. Iași. Rezultate preliminare / Field Surveys in Settlements belonging to the Late Bronze Age and Early Iron Age in the Cozmești Commune, Iași County. Preliminary Results. Arheologie şi Istorie Veche / Archaeology and Ancient History 53-60
articol de periodic 2021 Analele Banatului: AnB, XXIX LAZAROVICI, Cornelia-Magda (autor) Câteva vase de cult de la Scânteia-Dealul Bodești/La nuci (jud. Iași) / Cult Vessels from Scânteia-Dealul Bodești/La Nuci (Iași County) Arheologie şi Istorie Veche 107-116
articol de periodic 2011 Analele Brăilei: AnBr, 11, seria istorie-cultură-civilizație CASIAN (autor) Profesorul Ionel Cîndea, membru de onoare al Istitutului de Arheologie din Iași 527-528 română
articol de periodic 2011 Analele Brăilei: AnBr, 11, seria istorie-cultură-civilizație CHIRIAC, Costel (autor) Profesorul univ. Dr. Ionel Cîndea "membru de onoare" al Institutului de Arheologie Iași 532-535 română
articol de periodic 2011 Analele Brăilei: AnBr, 11, seria istorie-cultură-civilizație CÎNDEA, Ionel (autor) Profesorul Ionel Cîndea, membru de onoare al Istitutului de Arheologie din Iași - Cuvînt de răspuns 537-541 română
articol de periodic 2013 Analele Brăilei: AnBr, 13, seria istorie-cultură-civilizație MOȚOC, Radu (autor) Epopea înalțării statuii lui Miron Costin din Iași (Miron Costin și V.A. Urechia) (I) 143-160 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 2 SATCO, Emil (autor) , PÎNZAR, Ioan (autor) Prefectura. Repere istorice locale, (Iași), Editura Junimea, 1995 (D. Vatamaniuc) 495 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 „Luna Bucovinei" la Iași (Liviu P. Morariu) 262 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 2 BOSTAN, GR. C. (autor) Poezia populară românească din spațiul carpato-nistrean, Iași, 1998 (Elena Cristuș) 570 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 2 BEJINARIU, PETRU (autor) Biologi de seamă din Bucovina, III, Iași, 2000 (Ovidiu Bâtă) 586 română
articol de periodic 2003 Analele Bucovinei: AB, X, nr. 2 ION, CERNAT (autor) , LAZAROVICI, ELENA (autor) 600 de ani de istorie ai satului Vama - Studii și schițe monografice, Iași, Editura Prim, 2002, 356 p. (Marian Olaru) 537 română
articol de periodic 2003 Analele Bucovinei: AB, X, nr. 2 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) La porțile norocului, Iași, Editura Universitas XXI, 2003 204 p. + 2 planșe cu fotografii (Vasile I. Schipor) 541 română
articol de periodic 2004 Analele Bucovinei: AB, XI, nr. 2 PAPUC, LIVIU (autor) Leca Morariu. Studiu monografie, Iași, Editura Timpul, 2004, 306 p. (Elena Pascaniuc) 493 română
articol de periodic 2005 Analele Bucovinei: AB, XII, nr. 2 CĂRUNTU, MIHAI AURELIAN (autor) Bucovina în al Doilea Război Mondial, Iași, Editura Junimea, 2004; 484 pag. (Daniel Hrenciuc) 648 română
articol de periodic 2006 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 1 CEAUȘU, Mihai-Ștefan (autor) Parlamentarism, partide și elită politică în Bucovina habsburgică (1848-1918). Contribuții la istoria parlamentarismului în spațiul central-est european, Iași, Editura Junimea, 2004, 606 p. (Marian Olaru) 374 română
articol de periodic 2006 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 1 COJOCARU, CONSTANTIN C. (autor) Pași prin secole de istorie bisericească, Iași, Editura Golia, 2005, 496 p. (Vasile I. Schipor) 377 română
articol de periodic 2006 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 2 Bucovina în scrieri de epocă, antologie, argument și indice de localități de Doina și Liviu Papuc, Iași, Editura Alfa, 2005, 232 p + 8 planșe ( Vasile I Schipor) 763 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 1 DIACON, Vasile (autor) Cronicile Suhei bucovinene, vol. I-II, Prefață de praf. univ. dr. Ioan Popescu Sireteanu,Iași, Tipografia Moldova, Seria "Monografii bucovinene" 2005, 458 p. + 424 p. (Nicolae Cârlan) 347 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 1 CIUBOTARU, SILVIA (autor) Folclorul medical din Moldova. Tipologie și corpus de texte, Iași, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", 2005, 578 p. (Elena Pascaniuc) 349 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 1 Conferința științifică internațională Deutschsprachige Offentlichkeit und Presse in Mittelostund Sudosteuropa (1848-1948), Iași, 1-5 noiembrie 2006 (Ștejănița-Mihaela Ungureanu) 386 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 2 "Revista română", periodic trimestrial al românilor de pretutindeni, editat de ASTRA - Despărțământul "Mihail Kogălniceanu", Iași, anul XII, nr. 1 (43)-4(46), 2006 (Vasile I. Schipor) 753 română
articol de periodic 2009 Analele Bucovinei: AB, XVI, nr. 1 IACOB, EUGENIA AGLAIA (autor) Oameni și datini din Roșcanii Sucevei, Ediție îngrijită de Silvia și Ion Popescu-Sireteanu, Studiu introductiv de Ion Popescu-Sireteanu, Iași, PrincepsEdit, 2006, 300 p. (Emilia Pavel) română
articol de periodic 2009 Analele Bucovinei: AB, XVI, nr. 1 MITRIC, Olimpia (autor) Manuscrise românești din Moldova. Catalog, vol. II, Iași, Editura Junimea, 2007, 456 p. + 30 de planșe cu facsimile (Vasile I. Schipor) română
articol de periodic 2009 Analele Bucovinei: AB, XVI, nr. 1 „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, VII, Iași, Complexul Național Muzeal „Moldova” – Muzeul Etnografic al Moldovei, 2007, 438 p. (Vasile I. Schipor) română
articol de periodic 2009 Analele Bucovinei: AB, XVI, nr. 2 DAN, Ilie (autor) Contribuții la filologia și onomastica românească, Iași, Tipo Moldova, 2008, 365 p. (Vasile Diacon) 620 română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 2 CEAUȘU, Mihai-Ștefan (autor) Un iluminist bucovinean: boierul Vasile Balș (1756–1832), Iași, Editura Junimea, 2007, 330 p. (Marian Olaru) română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 2 GAFIȚA, VLAD (autor) Iancu Flondor (1865–1924) și mișcarea națională a Românilor din Bucovina, Iași, Editura Junimea, 2008, 544 p. (Marian Olaru) română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 2 COTOS, VICTORIA CAMELIA (autor) Populația Bucovinei în perioada interbelică, Iași, Casa Editorială ,,Demiurg”, 2009, 274 p. + 17 hărți, grafice, tabele (Rodica Iațencu) română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 2 ,,Archiva Moldaviae”, Iași, anul I, 2009, 480 p. (Mădălina Darie) română
articol de periodic 2013 Analele Bucovinei: AB, XX, nr. 1 NICULINĂ, ALIS (autor) „Junimea literară” (1904–1914; 1923–1939). Bibliografie, Iași, Editura TipoMoldova, 2012, 176 p. (Rodica Iațencu) română
articol de periodic 2013 Analele Bucovinei: AB, XX, nr. 1 BRAȘCANU, PAUL (autor) Drum de fier prin praf de pușcă, Iași, Editura Stef, 2012, 530 p. (Vasile I. Schipor) română
articol de periodic 2013 Analele Bucovinei: AB, XX, nr. 2 Ioan-Paul Valenciuc, Asociațiunea clerului gr. Or. Din Bucovina (1898–1944), Iași, Editura Timpul, 2012, 354 p. + 11 planșe cu facsimile și fotografii (Vasile I. Schipor) română
articol de periodic 2013 Analele Bucovinei: AB, XX, nr. 2 Andrei Corbea-Hoișie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (editori), Prolegomene la un dicționar al presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848–1940), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, 329 p. (Ștefănița-Mihaela Ungureanu) română
articol de periodic 2014 Analele Bucovinei: AB, XXI, nr. 1 DIACON, Vasile (autor) Bucovina în secolul XX. Istorie și cultură, Argument de Gh. Buzatu, Postfață: Stelea Cheptea, Cuvânt de încheiere: Mihai Iacobescu, Iași, Editura Tipo Moldova, Colecția „Opera Omnia. Cartea de istorie", 2012, 730 p. (Vasile I. Schipor) 296 română
articol de periodic 2009 Analele Buzăului, I STAN, Constantin (autor) Dr. Constatin Angelescu și frământările de la Universitatea din Iași (1922-1923) Istorie 139-146 română
articol de periodic 2012 Analele Dobrogei: AnD, X-XIII, serie nouă BRĂTESCU, Liviu (autor) Un proiect reformist. Facultatea de drept din Iași (1859-1866) 29-49 română
articol de periodic 2010 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXVII PUIU, Adrian (autor) O dizidență liberală: fracțiunea liberă și independentă de la Iași 209-230 română
articol de periodic 2012 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXIX UNGUREAN, Bogdan (autor) Microfotografia și identificarea degradărilor verniului - Studiu de caz iconostasul bisericii "Banu" din Iași 309-320 engleză
articol de periodic 2012 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXIX BORDAȘIU, Cornelia (autor) Problematica îndepărtării repictărilor necorespunzătoare de la iconostasul bisericii "Banu", Iași 321-328 engleză
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen (autor) Liceul pedagogic "Vasile Lupu" din Iași - Contribuții la istoria învățămîntului românesc - 125 ani (1855-1980) 588-589 română
articol de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XI-XII IRIMESCU, Gavril (autor) Istoria Universității din Iași 430-431 română
articol de periodic 1997-1998 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXIV-XXV MARIAN, Carmen (autor) De la descoperirire la expunere - contășul din săpăturile arheologice de la bisica "Sf. Sava" din Iași 417-424 română
articol de periodic 2012 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria științele naturii GACHE, Carmen (autor) Management of Nature 2000 sites and the involvement of local community: Vlădeni wetland (Iasi County) 43-52 engleză
articol de periodic 1939 Arhiva Someșană: ArhSom, 25 MATEI, Gheorghe (autor) In profesor grănicer în Iași 386- română
articol de periodic 2014 Banatica, 24, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th Birthday, edited by Florin Curta & Bogdan Petru Maleon, Ed. Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013, 797 p. 562-563 română
articol de periodic 2016 Banatica, 26, nr. 2 DAMIAN, Minodora (autor) Mara Mărginean, Ferestre spre furnalul roșu. Urbanism și cotidian în Hunedoara și Călan (1945–1968), Ed. Polirom, Iași, 2015, 342 p. 438-442 română
articol de periodic 2017 Banatica, 27 DAMIAN, Minodora (autor) Ion Agrigoroaiei, România interbelică. Unificare și evoluție economică, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2016, 400 p. (Minodora Damian) 839-842 română
articol de periodic 2018 Banatica, 28 VELIMIROVICI, Felician (autor) Andi Mihalache, Trecutul ca text: idei, tendințe, controverse, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 298 p. 875-876 română
articol de periodic 2019 Banatica, 29, nr. 2 RĂMNEANȚU, Vasile (autor) Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Gosu (editori), Istoria comunismului din Romania, vol. III, Documente Nicolae Ceausescu (1972–1975), Editura Polirom, Iasi, 2016, 805 p. (Vasile Ramneantu) 540-545 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 PETCU LEVEI, Ingrid (autor) George Nuțu, Dan Elefterescu, The Brooches from Durostorum–Ostrov, ediție bilingvă, “Alexandru Ioan Cuza” Publishing House Iași, Iași, 2018, 258 p. + 21 pl. 642-643 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, XXXV TENCARIU FELIX, Adrian (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Symbolic signs on the ceramics of the chalcolithic settlement at Isaiia (Iași County, Romania) 87-101 română
articol de periodic 2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis: BMA, XVI BELDIMAN, Corneliu (autor) , SZTANCS, Diana-Maria (autor) Les objects de parure en materieres dures animales de la Culture Cucuteni: Le depot de Hăbășești, Dep. De Iași 107-115 franceză
articol de periodic 2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVII PELIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Sfânta Paraschiva de la Iași în pictura părintelui Arsenie Boca Studii şi articole 39-46 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași: BCRC Iași, IX-2 GRECU, Victor (autor) , LĂCĂTUȘU, Codrin (autor) Restaurarea unei sobe originale decorative de la casa Pogor - Muzeul Literaturii Române Iași 69-78 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași: BCRC Iași, X-2 POPA, Loredana (autor) , POPA, Remus-Ioan (autor) Restaurarea unui jilț arhieresc aparținînd bisericii "Sf. Sava" din Iași 5-22 română
articol de periodic 2013 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași: BCRC Iași, XI-1-2 LĂCĂTUȘU, Codrin (autor) Sfîntul ierarh Dosoftei mitropolitul din Iași. O analiză succintă asupra stării de conservare a monumentului și posibilităților de intervenție 43-56 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași: BCRC Iași, XIII-2 FĂRTĂIȘ, Dan (autor) Restaurarea-conservarea frontonului din zona centrală a teatrului național din Iași 99-114 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași: BCRC Iași, XIII-2 FĂRTĂIȘ, Dan (autor) The restoration-consideration of the central gable of the national theatre of Iași 99-130 engleză