Criterii căutate

  • Ai căutat: Independență

Sumarul rezultatului căutării

  • L'indépendance et l'affirmation nationales, aspirations permanentes dans la création roumaine / Independența și afirmarea națională, aspirații permanente în creația românească
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "Independență" 264 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII NEGRE, Felicia (autor) , NEGRE, Valentin (autor) Contribuția materială a populației din județul Tutova la purtarea războiului de Independență Istorie 249-260 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II ARTIMON, Elena (autor) Cîteva aspecte privind contribuția locuitorilor meleagurilor Văii Trotușului la războiul de Independență Istorie 85-89 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII-1 ȘTIRBĂȚ, Gheorghe-Florin (autor) Grupările conservatoare în viața politică a României în vremea Războiului de Independență Studii şi cercetări istorice 206-239 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVIII RĂDULESCU, Marius (autor) Puterea armată română în Războiul de Independență (1877) 157-166 română
articol de periodic 1999 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, I PRODAN, Dan (autor) Preocupări de orientalistică-turcologie în România între Independență și Marea Unirea (1878-1918) Istorie 83-178 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, V-VI, seria 2006-2007 CEOBANU, Adria-Bogdan (autor) Problema Basarabiei în contextul războiului de independență 183-189 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, X ȘTIRBĂȚ, Gheorghe-Florin (autor) Din viața politică a României în vremea războiului de independență. Gruparea "centru" 143-155 română
articol de periodic 2012 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XI BALANOVICI, Sergiu (autor) Un document privind eroii războiului pentru independența României 144-151 română
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVI PRODAN, Dan (autor) Stoica Lascu, Independența Albaniei în percepția opiniei publice românești (1912 - 1914), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, 507 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 437-439 română
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII RÂPEANU, Valeriu (autor) Un martir al luptei pentru independența națională: Gheorghe I. Brătianu. File din istoria unei ediții MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 323-342 română
articol de periodic 1975 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XII PROTOPOPESCU, George (autor) Unitatea și independența națională, imperative istorice ale poporului român III-XII română
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIV GROZA, Liviu (autor) Un bănățean participant la războiul de independență: capitanul Moise Groza 469-482 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIV ROȘCA-ROSEN, Maria (autor) Contribuții la problema relațiilor economice dintre Transilvania și România în perioada Războiului de Independență 497-500 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV PROTOPOPESCU, George (autor) Momente epocale ale luptei poporului român pentru libertate, dreptate socială și independență națională III-IX română
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVII PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte majore ale artei militare românești în timpul războiului pentru independență (1977-1878) Note şi discuţii 597-606 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1986 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Radu Păiușan, „Generalul bănățean Ștefan Șt. Stoika, luptător pentru independența și unitatea națională, 1848-1928. Caiet documentar”, Timișoara, 1982; „Bănățenii în lupta pentru independența națională. 1830-1918”, Timișoara 1983 și „Ioan Bălaș, un viceprefect al lui Avram Iancu” , Timișoara 1985. RECENZII 797-799 română
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 31-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor) , STAN, Constantin (autor) Congresele naționalităților asuprite din Austro-Ungaria și rolul lor în lupta pentru independență și unitate națională (1918) Studii 161-172 română
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis CIOCEAN, Valeria (autor) Poziția populației sălăjene față de războiul pentru independența României din anii 1877-1878 Istorie Modernă şi Contemporană 257-261 română; rezumat franceză
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis PROTOPOPESCU, George (autor) , BUNTA, Petre (autor) Victoria forțelor democrate în alegerile parlamentare din noiembrie 1946 moment important în lupta poporului român pentru independență națională Istorie Modernă şi Contemporană 273-279 română; rezumat franceză
articol de periodic 1978 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, II, Acta Mvsei Porolissensis FĂRCAȘ, Ananie (autor) Sălăjenii și războiul de Independență al României Istorie modernă 213-217 română; rezumat engleză
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, IV, Acta Mvsei Porolissensis ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privitoare la solidaritatea românilor sălăjeni cu Romania în războiul pentru independență din 1877-1878 Istorie modernă 533-544 română; rezumat franceză
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, IV, Acta Mvsei Porolissensis POPA, Mircea (autor) Documente politice, culturale și literare privitoare la lupta Românilor pentru independență națională. Cronică epistolară transilvăneană Istorie modernă 567-580 română; rezumat engleză
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, IV, Acta Mvsei Porolissensis PROTOPOPESCU, George (autor) 1 Mai 1939 - strălucit moment al luptei poporului român împotriva fascismului, pentru independență și suveranitate națională Istorie contemporană 631-640 română; rezumat franceză
articol de periodic 1987 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Solidaritatea Sălajului cu România în războiul pentru independență din 1877-1987. Profiluri Istorie modernă 309- română
articol de periodic 1981 Analele Banatului: AnB, I, Volum cuprinzând comunicări prezentate în cadrul sesiunii științifice consacrată aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român (6-7 martie 1981), seria Istorie Conf. univ. dr., FĂTU, Mihai (autor) Partidul Comunist Român - forța politică cea mai activă a luptei poporului român pentru progresul, independența și integrității teritoriale, a independenței și suveranității naționale (1933-1940) 114-118 română
articol de periodic 1994 Analele Banatului: AnB, III, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Traian Doda și războiul de independență (1877-1878) 364-270 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 PETRESCU, G. (autor) Răsboiul pentru independență și anexarea Dobrogei 315-347 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă SCURTU, Constantin (autor) Infanteria română în războiul de independență 26-32 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă VLĂDĂREANU, Alexandru (autor) Acțiuni militare pe Dunăre în zona Hîrșova și Silistra, în rimpul războiului pentru independența României (1877-1878) 57-64 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Războiul de independență reflectat în medalistica națională 149-152 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă MÎNDRU, Dumitra (autor) Monumente ale războiului de independență 153-165 română
articol de periodic 2005 Analele Dobrogei: AnD, VIII, serie nouă COJOC, Mariana (autor) Primul deceniu de administrație românească la Constanța după războiul de Independență 38-46 română
articol de periodic 1999 Angustia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie IANCU, Alina (autor) "Oituzul" - Gazeză independentă de informație culturală, socială și politică 353-357 română
articol de periodic 2010 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXVII PUIU, Adrian (autor) O dizidență liberală: fracțiunea liberă și independentă de la Iași 209-230 română
articol de periodic 2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET MUNTEANU, Simona (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Contribuția lui Romulus Vuia la dezvoltarea etnografiei românești ca știință independență 60-94 română
articol de periodic 1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IV IACOBESCU, Mihai (autor) , MONORANU, Octav (autor) Independența - o aspirație vitală și o permanență în istoria românilor .9-24 română
articol de periodic 1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VI-VII SOLCANU, Ion (autor) Reflectarea luptei pentru independență în pictura murală din nordul Moldovei (noi contribuții) 279-286 română
articol de periodic 1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie PLEȘA, Ioan (autor) Un manuascris literar din comuna Mogoș, județul Alba, referitor la războiul de independență al României din 1877-1878 445-474 română
articol de periodic 1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin (autor) Bălăcenii și lupta pentru independență Istorie 59-66 română
articol de periodic 2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie DICU, Paul (autor) Avocatul Nicolae Dimancea (1838-1921) din Pitești, militant pentru unire și independență 553-562 română
articol de periodic 2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie DICU, Paul (autor) 130 de ani de la proclamarea independenței de stat a României: 9 mai 1977 - 2 mai 2007. Un episod dramatic din activitatea lui Ion C. Brătianu în timpul Războiului de Independență, 1877-1878 Istorie Modernă şi Contemporană 337-339 română
articol de periodic 1975 Arhiva Someșană: ArhSom, III, seria II GĂZDAC, Grigore (autor) Lupta poporului român pentru independență oglindită în opera lui Andrei Mureșanu și George Coșbuc 338- română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II CRĂCIUN, Pompei (autor) P.C.R. - Continuatorul tradițiilor de luptă pentru suveranitatea și indfependența poporului român. Progranul P.C.R. Despre independența națională a României ca permanență a istoriei poporului român 11-16 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II LUPȘAN, Simion (autor) Âîrănimea - forța revoluțopnară principală de-a lungul multor veacuri, în lupta poporului român pentru progres social, pentru eliberare națională, unitate și independență 17-22 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II SĂRĂȚEANU, Ion Rusu (autor) Războiul de independență expresie a voinței întregului popor român 23-27 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II ISTRATE, Ștefan (autor) Vitejia armetei romțne în războiul pentru independență 28-32 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II DOMNICI, Ștefan (autor) Mișcarea muncitorească din România și războiul de independență 33-38 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II CERNUCAN, Ioan (autor) Contemporani ai Războiului pentru Independență: maiorul Nichita Ignat din Salva și învățătorul bîrgăuan Ilarion Bozga 45-49 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II RULEANU, Octavian (autor) Războiul de independență - izvor de vobrantă evocare în literatură 50-55 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II GĂZDAC, Grigore (autor) Năsăudenii și Războiul pentru independența din 1877 56-78 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II ILIEȘ, Ioan (autor) George Coșbuc - cîntăreț al eroismului înaintașilor români în războiul pentru independență 97-101 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II MUREȘAN, Ioan (autor) Ecourile războiului de independență în presa internațională a vremii 102-107 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II MARȚIAN, Veturia (autor) , MAȚIAN, Veturia (autor) Războiul pentru independență și năsăudenii 108-114 română
articol de periodic 1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XI TOMESCU, Alexandru-Nicolae (autor) Un domnitor bucureștean, Mihnea-Mihail Voievod, în lupta pentru independența poporului român Studii şi articole 17-25 română
articol de periodic 2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXI ZĂNESCU, Ionel (autor) România în anii Războiului de Independență (1877-1878) Studii şi articole 197-206 română
articol de periodic 1979 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, III Prof. dr. docent, GEORGESCU, Titu (autor) Independența și contemporaneitate Istorie 118-125 română
articol de periodic 2009 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VII ANINIS, Tiberiu (autor) Independența de stat a României oglindită în colecția de medalii a Muzeului Județean "Aurelian Sacerdoteanu" Vîlcea Istorie 172-177 română, engleză
articol de periodic 1977 Carpica, IX GEORGESCU, Titu (autor) Independență și contemporaneitate 13-21 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX MUȘAT, Mircea (autor) Lupta pentru independență – permanență a istoriei poporului româ 29-33 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX MITREA, Ioan (autor) Teritoriul de formare a poporului român, vatră a luptei seculare pentru unitate și independență 35-39 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX OLTEANU, Ștefan (autor) Lupta pentru libertate și independență a poporului nostru în sec. XIV-XVI, oglindită în două instituții medievale românești: posada și munca la cetate 41-50 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX ȘENDRULESCU, Ion (autor) Evoluția ideii de independență la români între anii 1821-1877 51-59 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX CĂRĂMIDARU, Corneliu (autor) Contribuția județului Bacău la războiul pentru independența națională 121-130 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX SIBECHI, Gheorghe (autor) Știri din publicațiile vremii despre acțiunile băcăuane în sprijinul războiului de independență 131-138 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX CIUTĂ, Ioan (autor) Unele aspecte privind starea materială și de spirit a maselor populare băcăuane și nemțene și contribuția lor la războiul de independență 139-146 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX CANTEMIR, Traian (autor) Războiul de independență națională în folclor 187-199 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX COSMESCU, Marin (autor) Legende și novele de Gr.H. Grandea inspirate din războiul pentru independență 211-216 română
articol de periodic 1983 Carpica, XV ARTIMON, Elena (autor) Războiul de independență oglindit în medalistică și piese decorative aflate în colecțiile muzeului băcăuan 219-228 română
articol de periodic 2005 Carpica, XXXIV CIUTĂ, Jean (autor) Unitatea și independența la români reflectate în unele inscripții istorice 321-324 română
articol de periodic 1975 Cercetări istorice: CI, VI LOGHIN, A. (autor) Ideea de unitate, independență și suveranitate a patriei în Programul Partidului Comunist Român IV. Istorie politică şi social-economică 247-253 română
articol de periodic 1977 Cercetări istorice: CI, VIII CIOFU, Valerian (autor) Războiul de independență a României, ilustrat în medalii, decorații și plachete III. Istorie politică şi social-economică 369-388 română
articol de periodic 1999 - 2001 Cercetări istorice: CI, XVIII-XX OȘCA, Alexandru (autor) , POPA, Vasile (autor) România, o fereastră în cortina de fier. Declarația de independență din aprilie 1964, Focșani, Ed. Vrantop, 1997, 358 p. (SILVIU B. MOLDOVAN) V. Recenzii şi note bibliografice 538-543 română
articol de periodic 2017-2018 Cercetări Numismatice: CN, XXIII-XXIV, Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018) Dr., TIRON, Tudor-Radu (autor) De la Independență la Reîntregire. Decorațiile conferite în temeiul Decretului Regal nr. 3.870 din 27 octombrie 1939 / From the Independence to the Unification. The decorations awarded according to the Royal Decree no. 3.870 of 27th of October 1939 Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 91-122 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1977 Crisia, VII DUDAȘ, Florian (autor) Presa românească din Transilvania în preajma și în timpul războiului pentru independența de stat a României (1876-1878) I. Studii 147-175 română
articol de periodic 1977 Crisia, VII FAUR, Viorel (autor) Listele bihorene de subscripții pentru ajutorarea ostașilor români răniți în războiul de independență (1877-1878) II. Documente 379-387 română
articol de periodic 1977 Crisia, VII MIHOC, Blaga (autor) Date cu privire la activitatea maramureșenilor pentru sprijinirea războiului de independență (1877-1878) III. Articole şi note 461-467 română
articol de periodic 1977 Crisia, VII HÂRCA, Rodica (autor) Note privind păstrarea și conservarea monumentelor legate de lupta pentru libertate socială și independență națională III. Articole şi note 511-514 română
articol de periodic 1978 Crisia, VIII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Transilvania și războiul pentru independență (1877-1878) IV. Recenzii 641-643 română
articol de periodic 1978 Crisia, VIII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Războiul de independență și revista "Familia" - Faur V. IV. Recenzii 643-645 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII MIRON, Ramona (autor) Portretele de eroi vrînceni din zăzboiul de independență în paginile ziarului "Resboiul" 27-35 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XII ILIESCU, Ionuț (autor) Eroii războiului de independență (1877-1878) din cadrul regimentului 10 dorobanți - Putna de-a lungul timpului .9-49 română
articol de periodic 2013 Cronica Vrancei, XVII ILIESCU, Ionuț (autor) , MIRON, Gheorghe (autor) Aspecte privind veteranii de război putneni din războiul de independență de la 1877-1878 .9-61 română
articol de periodic 2013 Cronica Vrancei, XVII ILIESCU, Ionuț (autor) , MIRON, Gheorghe (autor) Aspecte privind împroprietărirea în Dobrogea a veteranilor din războiul de independență (1877-1878). Studiu de caz pentru județul Putna 62-88 română
articol de periodic 1971 Cumidava, V ZAHARIA, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român, stegar al luptei pentru independența țării, împotriva fascismului 383- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 OLTEANU, Vasile (autor) Comitele filandropice - expresie a participării brașovenilor la războiul de independență 153- română
articol de periodic 1976 Cumidava, IX-1 COLIBAN, Tiberiu (autor) , HAȘDEU, Titus (autor) Independența de stat a României, rezultat al voinței ferme de libertate și neatîrnare a poporului român III română
articol de periodic 1977 Cumidava, X GHERMAN, Mircea (autor) Conflictul oriental și contribuția Gazetei Transilvaniei la desbaterile privind independența României 33- română
articol de periodic 1977 Cumidava, X SUCIU, Ștefan (autor) Contribuția Brașovului la sprijinirea războiului pentru independența de stat a României 73- română
articol de periodic 1977 Cumidava, X GHERMAN, Mircea (autor) Consecințe politice ale războiului de independență asupra luptei de eliberare națională a românilor transilvăneni 97- română
articol de periodic 1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă SUCEVEANU, Alexandru (autor) , ZAHARIADE, Mihail (autor) Du nom antique de la cité romaine tardive d'Independența (dép. de Tulcea) Études 87-96 franceză
articol de periodic 1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă ZAHARIADE, Mihail (autor) , SUCEVEANU, Alexandru (autor) , OPAIȚ, Andrei (autor) , OPAIȚ, Cristina (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Early and Late Roman Fortification at Independența, Tulcea country Études 97-106 engleză
articol de periodic 1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă SUCEVEANU, Alexandru (autor) , ANGELESCU, Mircea Victor (autor) Nouvelles découvertes dans l'établissement gétique d'Independența (dép. de Tulcea) Notes et discussions 145-150 franceză
articol de periodic 1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă ZAHARIADE, Mihail (autor) New epigraphical finds in the Roman fort of Independența, Tulcea country Notes et discussions 259-266 engleză
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV LUPȘAN, Simion (autor) , RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Sprijinirea războiului de independență de populația din ținuturile Bistriței și Năsăudului 372- română
articol de periodic 1988 File de Istorie, V BĂLAN, Traian (autor) , BĂLAN, Viorica (autor) Aspecte privind participarea populației Văii Bîrgăului la susținerea războiului pentru independența de stat a României din 1877-1878 96- română
articol de periodic 2002 Forum Cultural, II, nr. 4, decembrie BEJENARU, Ionel (autor) Câteva mărturii ale Războiului de Independență a României în colecția Secției de istorie modernă a Muzeului județean Botoșani Patrimoniu mobil 6
articol de periodic 1978 Hierasus, I ȘOVAN, Octavian (autor) Eroi botoșăneni ai Războiului pentru Independență 397- română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV GUZIEC, M. (autor) Afirmarea principiilor de independență în dezvoltarea urbanistică a orașului Galați în secolul al XIX-lea 153- română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX CIUBOTARU, Ștefan (autor) Războiul de independență și Botoșanii 505-510 română
articol de periodic 1993 Istros, VII BUCULEI, Toader (autor) Mărturii privind efortul brăilenilor în sprijinirea războiului de independență din 1977-1978 273-303 română
articol de periodic 1978 Litua - Studii și Cercetări, I MARINOIU, Vasile (autor) Contribuții gorjene la tăzboiul de independență, 1877-1878 59-68 română
articol de periodic 1982 Litua - Studii și Cercetări, II ALEXANDRU, Ion (autor) Ecouri ale eroicelor lupte pentru independență și unitate națională în poezia populară din Oltenia și Muntenia VI. Folclor 455-462 română
articol de periodic 1988 Litua - Studii și Cercetări, IV POPESCU, Vasile (autor) Eroi ai satelor din Cîlnic, participanți la luptele pentru independență și libertatea patriei VII. Documentar 514-517 română
articol de periodic 1997 Litua - Studii și Cercetări, VII POPESCU, Florina (autor) Vasile Alecsandri și războiul de independență II. Documentar 367-372 română
articol de periodic 1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan (autor) Contribuții mureșene la sprijinirea Războiului de Independență al României 355- română
articol de periodic 1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie PASCU, Ștefan (autor) Independența României - eveniment crucial în istoria poporului român .9- română
articol de periodic 1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie NISTOR, Ioan (autor) Contribuția locuitorilor de pe Valea superioară a Mureșului la susținerea cauzei războiului de independență 211- română
articol de periodic 1971 Marmatia, II MIHOC, Blaga (autor) Ecoul războiul de independența în Transilvania 1977-1878 174-184 română
articol de periodic 1977 Marmatia, 3 POP, Gheorghe (autor) Independența națională - aspirație a întregului popor român în lupta seculară pentru libertate ți proges social .9- română
articol de periodic 1977 Marmatia, 3 BABICI, I. (autor) Contribuții maramureșene la războiul de independență 79- română
articol de periodic 1979-1981 Marmatia, 5-6 POP, Gheorghe (autor) Existență, contionuitate, unitate și independență națională în istoria poporului român. 2020 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent 27-48 română
articol de periodic 1979-1981 Marmatia, 5-6 URSU, Traian (autor) Existență, continuitate, unitate și independență națională 608-611 română
articol de periodic 1960 Materiale și Cercetări Arheologice MITREA, Bucur (autor) , ANGHELESCU, Niță (autor) Săpăturile de salvare de la Independența (r. Călărași) 495-502 română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice MITREA, Bucur (autor) , ANGHELESCU, Niță (autor) Șantierul Independența 609-614 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice ZAHARIADE, Mihai (autor) , OPAIȚ, Andrei (autor) , OPAIȚ, Cristina (autor) , SUCEVEANU, Alexandru (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Șantierul arheologic Independența (Murighiol) 180-186 română
articol de periodic 1983-1985 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis COZARESCU, Epifanie (autor) Îngrijirea în Roman a ostașilor bolnavi și răniți din Războiul de Independență Istorie 167-174 română, franceză
articol de periodic 1978 Mousaios, II DASCĂLU, Pantelimon (autor) Aspecte ale contribuției militare a Buzăului la războiul de independență română
articol de periodic 2004 Mousaios, IX NICOLESCU, Valeriu (autor) Contribuția militară și materială a județului Buzău la războiul de independență 241-265 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III BANTEA, Eugen (autor) Concepțiile militare ale lui N. Bălcescu, corolar al acțiunii sale pentru unitatea și independența națiunii române / Les conceptions militaires de N. Bălcescu, corollaire de son action pour l'unité et l'indépendance de la nation roumaine 23-30 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III PĂLĂNCEANU, Elena (autor) Alexandrina Magheru Haralamb, figură reprezentativă din epoca luptei pentru unitate și independență națională / Alexandrina Magheru Haralamb figure représentative de l'époque de la lutte pour l'unité et l'indépendence nationales 395-402 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV GEORGESCU, Florian (autor) Independența națională - permanență a istoriei României - reflectată în Programul Partidului Comunist Român / L'indépendance nationale — permanence de l'histoire de la Roumanie — reflétée dans le Programme du Parti Communiste Roumain 7- 16 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CEAUȘESCU, Ilie (autor) Efortul militar al României în războiul de independență din 1877-1878 / L'effort militaire de la Roumanie dans la guerre d'indépendance de 1877—1878 25-31 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV ZAHARIA, Gheorghe (autor) Unitatea și independența națională, valori permanente ale gîndirii și acțiunii poporului român / L'unité et l'indépendance nationale, valeurs fondamentales de la pensée et de l'action du peuple roumain 33-38 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV BANTEA, Eugen (autor) Reglementările de pace după războiul de independență / Les réglementations de paix après la guerre d'indépendance de la Roumanie 39-43 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV ANTIP, Constantin (autor) Războiul de independență în presa vremii / La guerre de l'indépendance dans la presse de l'époque 45-50 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV RĂDULESCU, Venera (autor) Referiri la vitejia și dorința de independență a poporului român în unele scrieri europene din sec. XV-XVI / Références à la bravoure et au désir d'indépendance du peuple roumain dans certains écrits européens des XVe—XVIe siècles 71-79 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV MÎRTZU, Flaminiu (autor) Basarab al II-lea, domn al Țării Românești - prezență activă în lupta pentru independență / Basarab II, Ie prince regnant de la Valachie — présence active de la lutte pour l'indépendance 93-98 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CORIVAN, Nicolae (autor) Mihail Kogălniceanu și independența României / Mihail Kogălniceanu et l'indépendance de la Roumanie 177-181 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CIOBANU, Nicolae (autor) Evoluția organizatorică a armatei române în perioada premergătoare războiului pentru independență / L'évolution de l'organisation de l'armée roumaine dans la période antérieure à la guerre pour l'indépendance 183-188 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV ANGHEL, Gheorghe (autor) Considerații privind efortul economico-financiar al României pentru războiul de independență / Considérations en ce qui concerne les efforts économiques et financiers de la Roumanie pour la guerre d'indépendance 203-206 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV Dr., CÎNDEA, Ionel (autor) Un episod al războiului pentru independență ilustrat în Muzeul Brăilei /Un épisode de la guerre d'indépendance de 1877—1878 illustre dans le Musée de Brăila 225-229 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV BOBOCEANU, Vasile (autor) , BRESTOIU, Horia (autor) Activitatea de informații și contrainformații în timpul războiului de independență / Aspects de l'activité d'informations et contre-informations pendant la guerre pour la conquête de l'indépendance 239-246 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV PANȚURU, Ion (autor) Aportul pompierilor-artileriști la războiul pentru independență / Des aspects concernant la participation des pompiers-artilleurs à la guerre d'indépendance 247-251 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV IONESCU, Cleopatra (autor) Participarea Regimentelor 3 linie și 7 dorobanți din jud. Dîmbovița la războiul de independență / La participation à la guerre de l'indépendance des régiments trois ligne de bataille et sept des gendarmes du dép. de Dîmbovița 253-257 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV DEACONU, Luchian (autor) Acțiuni militare în zona Olteniei la începutul războiului de independență / Des actions militaires dans la région d'Olténie au commencement de la guerre pour la conquête de l'indépendance 259-262 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV MARIN, George (autor) Socialiști în cadrul armatei române în războiul de independență (1877-1878) / Les socialistes dans le cadre de l'armée roumaine dans la guerre pour l'indépendance nationale (1877—1878) 263-267 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV BEJENARU, Ionel (autor) Figuri de eroi botoșăneni ai războiului pentru independență / Figures des héros de Botoșani de la guerre pour l'indépendence 269-274 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV acad., CERNOVODEANU, Paul (autor) Războiul de independență în lumina rapoartelor atașatului militar american lt. F.V. Greene / La guerre pour l'indépendance dans la lumière des rapports de l'attaché militaire américain lt. F. V. Greene 275-279 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV MARAȘOIU, Gabriela (autor) , MORARU, Cornelia (autor) Diplomația franceză și italiană despre unele aspecte ale războiului de independență /La diplomatie française et italienne sur quelques aspects de la guerre de l'indépendance 287-292 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV RADU, Dinu (autor) Mănăstirea Sinaia - locul de emitere a unor acte importante ale războiului de independență / Le Monastère de Sinaia — le lieu ou sont émis d'importants documents de la guerre d'indépendance 293-295 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV LIU, Nicolae (autor) Intelectualitatea românească în războiul pentru independență / Les intellectuels roumains pendant la guerre pour l'indépendance 299-304 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV AVRAM, Cezar (autor) , RĂDULESCU, Toma (autor) Cîteva aspecte privind contribuția locuitorilor jud. Dolj la războiul de independență / Quelques aspects concernant la contribution des habitants du dép. de Dolj à la guerre d'indépendance 305-311 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV MARINOIU, Vasile (autor) Contribuții gorjene la războiul de independență / Contributions du dép. de Gorj à la guerre d'indépendance 313-317 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV prof. univ. dr., CIOBOTEA, Dinica (autor) Contribuții documentare privind activitatea Comitetului doamnelor craiovene în timpul războiului de independență /Contributions documentaires concernant l'activité du Comité des dames roumaines de Craiova pendant la guerre de l'indépendance 319-323 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV DINU, Alexandru (autor) Contribuția intelectualității din Oltenia la susținerea războiului de independență / La contribution des intellectuels de l'Olténie à l'appui de la guerre d'indépendance 325-331 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV BARBU, Paul (autor) Aspecte ale contribuției jud. Dolj în susținerea războiului de independență / Quelques aspects de la contribution du département de Dolj à l'appui de la guerre d'indépendance 333-339 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV MINUȚ, Adolf (autor) Contribuții privind participarea jud. Neamț la războiul de independență / Contributions concernant la participation du département de Neamț, à la guerre de l'indépendance 341-344 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV PÎLTĂNEA, Paul (autor) Știri despre contribuția jud. Galați la susținerea războiului pentru independență / Informations sur la contribution du dép. de Galați à la guerre de l'indépendance 349-352 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV STĂNESCU, Iulia (autor) Contribuția femeilor prahovene la războiul de independență / La contribution des femmes du département de Prahova à la guerre d'indépendance 359-363 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV STĂNESCU, Eugen (autor) Unele aspecte privind asistența sanitară în timpul războiului de independență / Certains aspects concernant l'assistance sanitaire pèndant la guerre d'indépendance 365-368 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV PĂUNESCU, Emil (autor) Date despre fostul județ Vlașca în timpul războiului pentru independență / Dates sur l'ex-département de Vlașca au temps de la guerre d'indépendance 369-373 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV PASCU, Adrian (autor) , TUDORACHE, Ioan (autor) Participarea maselor populare din jud. Ilfov la războiul de independență / Des aspects concernant la participation des masses populaires du département d'Ilfov à la guerre d'indépendance 375-381 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV DUMITRESCU, Constantin (autor) Contribuția maselor populare argeșene la susținerea războiului de independență / La contribution des masses populaires d'Argeș pour soutenir la guerre d'indépendance 383-386 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV GIOGLOVAN, Radu (autor) , NĂSTASE, Constantin (autor) Participarea jud. Dîmbovița la lupta poporului român pentru libertate și independență / La participation du dép. de Dimbovitza à la lutte du peuple roumain pour la liberté et l'indépendance 387-392 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV NISTOR, Ioan (autor) Răsunetul războiului de independență pe valea superioară a Mureșului / Le retentissement de la guerre d'indépendance dans la Vallée supérieure du Mures 393-397 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CHIOREAN, Ioan (autor) Contribuții transilvănene la războiul de independență a României / Contributions transylvaines à la guerre d'indépendance de la Roumanie 399-406 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV URECHE, Lazăr (autor) Solidaritatea românilor din nord-estul Transilvaniei cu războiul pentru independența națională a României / La solidarité des Roumains du nord-est de la Transylvanie à la guerre pour l'indépendance nationale de la Roumanie 407-412 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV DUDAȘ, Vasile (autor) Ecoul războiului de independență din 1877-1878 în Lugoj / L'écho de la guerre d'indépendance de 1877—1878 dans la ville de Lugoj 417-420 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV TATOMIR, Virgil (autor) Mărturii documentare privind contribuția maselor populare din București la susținerea războiului de independență / Témoignages documentaires concernant la contribution des masses populaires de Bucarest à l'appui de la guerre d'indépendance 425-429 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV TEODORESCU, Virgiliu (autor) Presa bucureșteană în perioada războiului pentru independență / La presse bucarestoise pendant la période de la guerre d'indépendance 431-433 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV NETEA, Vasile (autor) Prima monografie consacrată războiului de independență a României / La première monographie sur la guerre d'indépendance de la Roumanie 437-442 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV DRAGOESCU, Ion (autor) Contribuții etnologice la studiul pentru independență / Contributions ethnologiques à l'étude de la guerre de l'indépendance 443-459 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV GRIGORIU, Paul (autor) Poziții ale publicisticii românești în timpul războiului de independență / Positions des publications roumaines pendant la guerre d'indépendance 467-476 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV LĂZĂRESCU, Dan (autor) Lupta românilor pentru independență oglindită în presa și publicistica străină / La lutte des roumains pour leur indépendance, reflétée dans la presse et la littérature européenne 477-482 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV ADAMACHE, Adrian (autor) , IOSEFIDE, Elena (autor) Pictorii participanți oficiali la războiul de independență, martori ai istoriei / Des peintres participants officiels à la guerre de l'indépendance „témoins de l'histoire" 483-490 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV POPESCU, Stelian (autor) Independența României și Statele Unite ale Americii / L'indépendance de la Roumanie et les Etats Unis d'Amérique 491-495 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV FLOREA, Rodica (autor) Ecoul războiului pentru independență în literatura populară / L'écho de la guerre pour l'indépendance dans la literature populaire 497-502 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV NICOLAE, Constantin (autor) Poezia românească din anii 1877-1878 în slujba războiului de independență / La poésie roumaine des années 1877—1878 au service de la guerre d'indépendance 503-511 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV VORNICESCU-SEVERUNEANUL, Nestor (autor) O cronică a războiului pentru independență scrisă în primăvara anului 1878 / Une chronique de la guerre pour l'indépendance écrite dans le printemps de l'année 1878 513-518 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV cercetător, IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Uniformele armatei române în timpul războiului de independență a patriei / Les uniformes de l'armée romaine pendant la guerre d'indépendance de la patrie 519-525 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CIUCA, Răzvan (autor) Lupta pentru independență în cultura populară din Ialomița / La lutte pour l'indépendance dans la culture populaire de Ialomița 527-534 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CERNOVODEANU, Dan (autor) Independența României în heraldica și numismatica națională / L'indépendance de la Roumanie reflétée dans l'héraldique et dans la numismatique nationale 535-544 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV ȘTIRBU, Constanța (autor) Date noi privind emiterea decorațiilor românești dedicate războiului de independență / Nouvelles données concernant la création des décorations roumaines dédiées à la guerre de l'indépendance 545-551 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV Dr., DOGARU, Maria (autor) Mihai Eminescu și independența / Mihai Eminescu et l'indépendance 553-557 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV BĂDULESCU, Alexandru (autor) Eroismul ostașilor români în războiul de independență oglindit în creația muzicală din a doua jumătate a sec. al XIX-lea / L'héroïsme des soldats roumains dans la guerre d'indépendance reflété dans la création musicale de la deuxième moitié du XIXe siècle 565-570 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CRISTEA-PITEȘTEANUL, Gherasim (autor) Războiul de independență în documentele Episcopiei Rîmnicului și Argeșului / La guerre d'indépendance dans les documents de l'évêché de Rimnic et d'Argeș 571-574 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV GUZIEC, Margareta (autor) Noi mărturii cu privire la războiul de independență în Muzeul județean de istorie Galați / Nouveaux témoignages concernant la guerre d'indépendance dans le Musée départemental d'histoire de Galați 575-578 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CAZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Independența de stat din 1877 în conștiința poporului român / L'indépendance d'état de 1877 dans la conscience du' peuple roumain 599-602 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) România independentă și independența Albaniei / La Roumanie indépendante et l'indépendance de l'Albanie 615-619 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV ȚURLEA, Petre (autor) Aspecte din opera și activitatea lui Nicolae Iorga relative la lupta pentru independență și unitate națională / Aspects de l'oeuvre et de l'activité de Nicolae Iorga concernant la lutte pour l'unité et l'indépendance nationale 649-654 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV LEAHU, Ooina (autor) Lupta pentru independență și suveranitate națională în gîndirea și activitatea politică a dr. Petru Groza / La lutte pour l'indépendance et la souveraineté nationale dans la pensée et l'activité politique du dr. Petru Groza 661-668 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V LUNGU, Iordana (autor) Independența de stat în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu / L'indépendance d'État dans la conception du président Nicolae Ceaușescu 341-346 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI CIOBANU, Radu (autor) Evoluția ideii de independență la românii dobrogeni între revoluția condusă de Tudor Vladimirescu și războiul pentru neatîrnarea neamului (1821-1977) / 219-225 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI GRECU, Victor (autor) Unitatea și independența națională - deziderate indestructibile în gîndirea social-politică a revoluționarilor din secolul trecut / 235-239 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român - luptător consecvent împotriva fascismului, pentru independența și suveranitatea patriei / Le Parti Communiste Roumain — combattant conséquent contre le fascisme, pour l'indépendance et la souveraineté de la Patrie 401-406 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Mărturii ale stimei și prețuirii de care se bucură în întreaga lume politica Partidului Comunist Român de solidaritate și colaborare cu toate forțele revoluționare, progresiste, care luptă pentru libertate, independență și progres social / 501-506 română
articol de periodic 1998 Muzeul Național, X IONIȚĂ, Viorel (autor) Relațiile dintre armata imperială rusă și agricultorii din Vlașca în timpul războiului de independență / The relations between the Russian Imperial army and the farmers of Vlașca during the Independence War / 53-57 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI NEGUȚU, Mariana (autor) Contribuția lui Ion Cîmpineanu la lupta pentru unitate și independență / La contribution de Ion Câmpineanu dans la lutte pour l'unité et l'indépendance. 49-53 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI CLIVETI, Gheorghe (autor) Independența României și "concertul european" 1875-1878 / L'indépendance de la Roumanie et 'Le Concert européen' 1875 -1878. 59-84 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI IONESCU ADRIAN, Silvan (autor) Picturi puțin cunoscute cu subiecte din războiul de independență datorate lui Johann Nepomuk Schonberg / Lesser - Known paintings by Johann Nepomuk Schônberg inspired by the war of Independence of 1877 - 1878. 85-105 română
articol de periodic 2017 Muzeul Național, XXIX cercetător, GEORGESCU, Florin (autor) Frontul Războiului de Independență Reprezentat în „The Illustrated London News 71-78 română
articol de periodic 2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Slatina și mari momente ale istoriei naționale de la independență la Marea Răscoală din 1907 II. Istorie 115-148 română
articol de periodic 1988-1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CRISTOFI, Alexandru (autor) , DINULESCU, Constanțiu (autor) Alexandru Christofi, militant pentru unire și independență din 1877–1878 Istorie 79-84 română; franceză
articol de periodic 1988-1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DINU, Alexandru (autor) Contribuția materială a școlii din Oltenia la susținerea războiului de independență din 1877–1878 Istorie 85-93 română; engleză
articol de periodic 2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie DEACONU, Iuliana (autor) Craiova - Orașul spitalelor de răniți în timpul războiului de independență 133-141 română
articol de periodic 2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Otilia (autor) Parlamentul României și Războiul de Independență 126-129 română; engleză
articol de periodic 2020 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVII, seria arheologie-istorie POPESCU VAVA, Lucian (autor) Aspecte privind situația sănătății publice în județul Dolj în preajma Războiului de Independență / Aspects regarding the public health situation in Dolj county around the War of Independence History / Istorie 292-309 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2020 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVII, seria arheologie-istorie DIACONESCU, Dragoș (autor) Tehnica de luptă a armatei române în Războiul de Independență (1877-1878) / Combat equipment of the Romanian army in the War of Independence (1877-1878) History / Istorie 310-317 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche LUNGU, Vasilica (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Ghiolul Pietrei, comuna Independența (Murighiol), județul Tulcea 63-68 (I); 49-65 (II) română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche OPAIȚ, Andrei (autor) Ceramica din așezarea și cetatea de la Independența (Murighiol) secolele V î.e.n. - VII e.n. 133-182 (I); 165-216 (II) română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Săpăturile de salvare din așezarea feudal timpurie de la Ghiolul Pietrei, com. Independența, județul Tulcea 365-370 (I); 319-339 (II) română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) , LUNGU, Vasilica (autor) Câteva monede romane descoperite la Mahmudia și Independența 411-415 (I); 377-379 (II) română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche OPAIȚ, Cristina (autor) Descoperiri monetare în fortificația de la Independența, județul Tulcea 457-483 (I) română
articol de periodic 1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I ABRUDAN, P. (autor) Turda - centru al solidarității cu România în anii rîzboiului pentru independență 1877-1878 149-154 română
articol de periodic 1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I MATEI, Alexandru (autor) Războiul de independență și Turda - Contribuții documentare - 155-167 română
articol de periodic 1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BĂRBUȚĂ, N. (autor) , BOCȘAN, N. (autor) Independența României și poziția presei Belgiene 229-238 română
articol de periodic 2008 Revista Bistriței: RB, XXII BONȚEANU, Teodora (autor) Cultul eroilor militari reflectat în monumentele Războiului de Independență din Regatul României 1877-1918 339-347 română, engleză
articol de periodic 1977 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVI, nr. 2 CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Monumentele comemorative ale Războiului de independență (1877 - 1878) Note 77-78 română
articol de periodic 2007 Revista Muzeelor: RM, nr. 2 ZĂNESCU, Ionel (autor) Expoziția: „România în anii Războiului de Independență (1877-1878) Expoziţii 68-73 română
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis LUNGU, Petre (autor) Independența, năzuința de veacuri a poporului român Centenarul independenţei de stat a României 9-11 română, franceză
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis FERENCZI, Istvan (autor) Unele aspecte geografice ale luptei de independență a dacilor împotriva romanilor (101-102, 105-106) Centenarul independenţei de stat a României 13-18 română, germană
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis POPA, Mircea (autor) Două poete străine, cîntărețe ale idealului de independență a poporului Român Centenarul independenţei de stat a României 59-66 română, franceză
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis STOICAN, Petre (autor) Ideea de independență în literatura română Centenarul independenţei de stat a României 67-69 română, franceză
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis MATEI, Alexandru (autor) Războiul pentru independență - moment de manifestare a unității și solidarității românești. Contribuții documentare Centenarul independenţei de stat a României 70-104 română, franceză
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis POP, Emil (autor) Un reprezentant de frunte al luptei pentru independența și libertatea națională a poporului român: Adam Hențiu-Hențiescu Note şi discuţii 601-604 română, franceză
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis SORA, Gheorghe (autor) Ideea de unitate, suveranitate și independență națională a românilor transilvăneni, oglindită în patru documente din toamna anului 1918 Studii şi articole 417-424 română, germană
articol de periodic 2012 Sargetia. Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Transilvănencele și Războiul de Independență Studii, articole, comunicări 359-369 română, engleză
articol de periodic 2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă CIUBOTĂ, Viorel (autor) O scrisoare inedită din războiul pentru independență aflată în colecțiile Muzeului Județean Satu Mare Istorie 45-47 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 25 VLAD, D. Matei (autor) Moștenirea lui Mihai Viteazul pentru independență și unitate națională până la instaurarea regimului fanariot și habsburgic Din tematica I.C.P.P.D. 141-151 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 26 BĂDULESCU, Lucia (autor) , POPA, N. Mircea (autor) Declarația de independență a S.U.A. Izvoare istorice comentate 112-115 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 27-28 VLAD, D. Matei (autor) Lupta românilor pentru independență și unitate națională în perioada 1711-1821 Din tematica I.C.P.P.D. 217-234 română
articol de periodic 1979 Studii și Articole de Istorie: SAI, 39-40 ADĂNILOAIE, N. (autor) Contribuția țărănimii la Războiul de independență din 1877-1878 În ajutorul perfecţionării profesorului de istorie 170-181 română
articol de periodic 1985 Studii și Articole de Istorie: SAI, 51-52 SENDRULESCU, Ion Gh. (autor) C. A. Rosetti - militant de seamă al luptei pentru unitate și independență națională 100 de ani de la moartea lui C. A. Rosetti 85-95 română
articol de periodic 1991 Studii și Articole de Istorie: SAI, 59 ANDREESCU, Mihail M. (autor) Considerații în legătură cu încercarea de independență a lui Litovoi și întemeierea Țării Românești Sinteze, contribuţii ştiinţifice şi documentare 14-21 română
articol de periodic 2003 Studii și Articole de Istorie: SAI, 68 ADANILOAIE, Nichita (autor) , SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Vocația educațională în România independentă (1877-1916) III Istoria învăţământului 131-151 română
articol de periodic 2004 Studii și Articole de Istorie: SAI, 69 SERBAN, Constantin (autor) Aprecieri internaționale privind participarea armatei române la Războiul de Independență din 1877-1878 Miscelaneea 148-154 română
articol de periodic 2007 Studii și Articole de Istorie: SAI, 72 OLTEANU, Constantin (autor) România în războiul pentru independență 1877-1878 Studii de Istorie 29-45 română
articol de periodic 1973 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 MIRCEA, Babeș (autor) Ion loniță, Das Gräberfeld von Independența (Walachei). Zur relativen Chronologie und zu den Bestattungs - , Beigaben - und Trachtsilten eines Gräberfeldes der Černjachov - Sîntana - de - Mureș - Kultur, Bonn, 1971 RECENZII 684-689 Română
articol de periodic 1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind solidaritatea românilor transilvăneni cu România, în războiul de independență 265- română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie ABRUDAN, Paul (autor) Astra - promotoare a mișcării naționale transilvănene de solidaritate cu România în războiul pentru independență din 1977-1878 89- română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind mișcarea națională a românilor transilvăneni de solidaritate cu România în războiul pentru independență din 1877-1878 119- română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie STOIA, Mircea (autor) Documente refertitoare la sprijinul material și bănesc acordat de românii transilvăneni și bănpțeni în timpul războiului de independență 141- română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie POPOVICI, Gheorghe (autor) Zaharia Boiu, poet al războiului pentru independență 151- română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie PAVEL, Teodor (autor) Mișcarea națională română după războiul de independență (1878-1883) 157- română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie RACOVIȚAN, Mihai (autor) Lupta țărănimii pentru libertate socială, independență și unitate națională 343- română
articol de periodic 1977 Teatrul, nr. 4 BARBU OPRIȘAN, Horia (autor) Războiul pentru independență în teatrul popular 36–37 română
articol de periodic 1987 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț (autor) Arhivele teatrului românesc: Constantin Nottara, interpret în filmul „Independența României” 86–87 română
articol de periodic 1977 Tibiscum, II, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Contribuția Banatului de Sud la sprijinirea Războiului pentru Independență (1877-1878) Arheologie - Istorie 469-475 română, germană
articol de periodic 1988 Tibiscum, VII, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-istorie BONA, Petru (autor) GHEORGHE ZAHARIA, Unitatea național-statală, independența și progresul social - esență a vieții poporului român, Editura Militară, București, 1986. RECENZII 337-339 română
articol de periodic 1976 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 08, Archiva Valachica NICULĂESCU, Mihai (autor) Mișcări și frământări țărănești în județul Dâmbovița în ajunul războiului pentru independența României Istorie 175-186 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 GIOGLOVAN, Radu (autor) , NĂSTASE, Constantin (autor) Participarea județului Dâmbovița la lupta poporului român pentru libertate și independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 15-21 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 NEAMȚU, Stelian (autor) Participarea Regimentului 7 Dorobanți la Războiul de Independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 27-30 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 NĂSTASE, Constantin (autor) , DOBRIN, Părvan (autor) Mărturii dâmbovițene despre Războiul de Independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 31-35 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 DEFTU, Florica (autor) , GIOGLOVAN, Radu (autor) , POPESCU, Dumitru (autor) , BOȘTINARU, Victor (autor) Din contribuția dâmbovițenilor la Războiul de Independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 51-57 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 IONESCU, Dumitru P. (autor) Contribuția ceferiștilor la Războiul de Independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 59-65 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 BOESCU, Adriana (autor) , BULEI, GHEORGHE (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Aspecte ale dezvoltării urbanistice la Târgoviște în preajma Războiului pentru Independență Istorie 251-264 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 CRISTEA, Petre (autor) Expoziția permanentă „Participarea tineretului dâmbovițean la luptele poporului român pentru independență, unitate națională și dreptate socială”. Schiță-cadru a proiectului tematicii Muzeografie 503-506 română
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 PETRE, Drăguțoiu (autor) Meșteri populari dîmbovițeni participanți la lupta pentru independență și unitate națională ISTORIE A CULTURII 396 română
articol de periodic 1975 Ziridava, V ROZ, Alexandru (autor) Ecoul războiului de independență din 1877/78 în părțile Aradului
articol de periodic 1976 Ziridava, VI GREFFNER, Otto (autor) , IONUȚAS, Cătălin (autor) "Ilustrierte Kriegs-Chronik", publicație în limba germană despre războiul de independență din 1977-1978
articol de periodic 1977 Ziridava, VII NETEA, Vasile (autor) Românii din Transilvania și războiul pentru independență
articol de periodic 1977 Ziridava, VIII PĂIUȘAN, Radu (autor) Personalități lipovene în lupta pentru independență
articol de periodic 1977 Ziridava, VIII ROZ, Alexandru (autor) Războiul de independență oglindit într-o gazetă din Arad
articol de periodic 1977 Ziridava, VIII VATAMANIUC, D. (autor) Ioan Slavici și războiul de independență
articol de periodic 1977 Ziridava, VIII GREFFNER, Otto (autor) Războiului de independență, 1877-1878, văzut de corespondenții reviste germane Uber land und meer . Algemeine Ilustrirte Zeittung
articol de periodic 1977 Ziridava, VIII SZABO, Irma (autor) Lupta pentru independența oglindită în colecția de artă a Muzeului județean Arad
articol de periodic 1978 Ziridava, IX GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la activitatea științifică și literară a lui Ioan-Iosif Goldiș, legatăde războiul de independență din 1877-1878
articol de periodic 1978 Ziridava, IX POPENEAGĂ, Vasile (autor) Imaginea războiului pentru independență din 19877 în literatura didactică din Transilvania
articol de periodic 1978 Ziridava, IX NICA, Melente (autor) Războiul de independență în calendarele și almanahurile românești cu largă circulație în zona Aradului
articol de periodic 1978 Ziridava, IX CRIȘAN, Eva (autor) Contribuții medico-sanitare transilvănene la războiului de independență
articol de periodic 1978 Ziridava, IX PĂIUȘAN, Radu (autor) Generalul Ștefan Șt. Stoika - luptător pentru independență și unitate națională
articol de periodic 1978 Ziridava, IX MANEA, George (autor) Lupta pentru independență în creațiile pictorilor naivi și poeților țărani arădeni
articol de periodic 1978 Ziridava, X PLEȘA, Ioan (autor) Un memoriu din anul 1878 al Consiliului orașului Arad referitor la independența de stat a României
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII GLUCK, Eugen (autor) Războiul de independență al României în vizounea presei austriece