Criterii căutate

  • Ai căutat: alexandru ioan cuza

Sumarul rezultatului căutării

  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "alexandru ioan cuza" 67 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII ȘERBAN, Constantin (autor) Modernizarea orașului Vaslui în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza Istorie 237-247 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II CIUPALĂ, Alin Daniel (autor) Cinstirea memoriei domnitorului Alexandru Ioan Cuza de către regele Carol I Istorie 81-84 română
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXI, nr. 2 ILIE, Cornel Constantin (autor) Mărturii despre Alexandru Ioan Cuza în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României Istorie modernă şi contemporană, istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 49-56 română
articol de periodic 2014 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXV PUIȘORU, Adrian (autor) Consolidare, restaurare și amenajare la palatul Alexandru Ioan Cuza - Ruginoasa 336-341 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XL, nr. 1 HĂRMĂNESCU, Simona (autor) Palatul „Alexandru Ioan Cuza” din Ruginoasa - de la casă boierească la muzeu Arheologie, Istorie Veche şi Istorie Medievală 137-153 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XL, nr. 1 MUNTEANU, Vilică (autor) Alexandru Ioan Cuza și reformele sale. Plachta „Iași - capitala istorică a României Numismatică 213-219 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XL, nr. 2 TĂNASE, Mircea (autor) 160 de ani de la înființarea Statului Major General – operă a domnitorului Alexandru Ioan Cuza Istorie Modernă şi Contemporană 1-10 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, VII-VIII, seria 2008-2009 PRODAN, Dan (autor) Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (I) 157-167 română
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, IX PRODAN, Dan (autor) Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (II) 146-187 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, X PRODAN, Dan (autor) Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (III) 112-142 română
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVI PRODAN, Dan (autor) Alexandru Pînzar, Hotarul de Nord al Moldovei (de la formare, în secolul al XIV-lea, până la statornicirea lui pe Ceremuș, Colacin și Nistru),Prefață de Ștefan S. Gorovei, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016, 471 p NOTE BIBLIOGRAFICE 442-445 română
articol de periodic 1976 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIII FIROIU, Dumitru (autor) Despre contribuția lui Alexandru Ioan Cuza la crearea dreptului României moderne 469-479 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2012 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 49-II, seria historica ALUPOAE, Elena (autor) Alexandru Ioan Cuza's economic reforms reflected in the Romanian press from Transilvania: Telegraful Român and Gazeta Transilvaniei (1859-1866) Studii 196-210 engleză
articol de periodic 2006 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, I MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Alexandru Ioan Cuza și epoca sa - subiect al unei expoziții permanente 32-35 română
articol de periodic 2011 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VI RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Alexandru Ioan Cuza un simbol al demnității naționale 216-219 română
articol de periodic 2012 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 1, Lucrările Colocviului Național „Monumentele României – Patrimoniu Național și Universal” - Ediția a V-a SCĂICEANU, Cristian (autor) Statuia lui Alexandru Ioan Cuza de la Craiova Studii-Studies 113-130 română, engleză
articol de periodic 2015 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 4 PASCU, Iulia-Maria (autor) Stabilizarea structurală și redarea coeziunii cromatice a unui portret postum al lui Alexandru Ioan Cuza realizat în atelierele Nadar Patrimoniu-Cultură 705-728 română, engleză
articol de periodic 2010 Alt Schaessburg, 3, seria Istorie. Patrimoniu GABRIEL, Grozav (autor) Abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, reflectată în ˝Gazeta Transilvaniei˝ Istorie 99-104 română
articol de periodic 2017 Analele Banatului: AnB, XXV, seria Istorie-Arheologie GROZA, Mihai Octavian (autor) Claudiu-Lucian Topor, Alexander Rubel (coordonatori), „The Unknown War” from Eastern Europe.Romania between Allies and Enemies (1916–1918), Iași/Konstanz, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”/Hartung-Gorre Verlag, 2016, 308 p RECENZII 409-410 română
articol de periodic 1996 Analele Brăilei: AnBr, 2 VANKU, Milan (autor) Dunărea - punte de colaborare între Serbia și România în timpul domnitorilor Mihailo Obrenovic și Alexandru Ioan Cuza 287-291 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 1 CIUBOTARU, SILVIA (autor) Folclorul medical din Moldova. Tipologie și corpus de texte, Iași, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", 2005, 578 p. (Elena Pascaniuc) 349 română
articol de periodic 2013 Analele Bucovinei: AB, XX, nr. 2 Andrei Corbea-Hoișie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (editori), Prolegomene la un dicționar al presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848–1940), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, 329 p. (Ștefănița-Mihaela Ungureanu) română
articol de periodic 2011 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXVIII POPOVICI, Ciprian (autor) The Romanian Army during the reign of Alexandru Ioan Cuza 77-88 engleză
articol de periodic 1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie GÂLCĂ, Mircea (autor) Atitudinea muscelenilor față de reformele și politica externă din perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza Istorie 119-122 română
articol de periodic 2014 Banatica, 24, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th Birthday, edited by Florin Curta & Bogdan Petru Maleon, Ed. Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013, 797 p. 562-563 română
articol de periodic 2018 Banatica, 28 VELIMIROVICI, Felician (autor) Andi Mihalache, Trecutul ca text: idei, tendințe, controverse, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 298 p. 875-876 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 PETCU LEVEI, Ingrid (autor) George Nuțu, Dan Elefterescu, The Brooches from Durostorum–Ostrov, ediție bilingvă, “Alexandru Ioan Cuza” Publishing House Iași, Iași, 2018, 258 p. + 21 pl. 642-643 română
articol de periodic 2013 Buletinul Ioan Neculce (serie nouă), nr. XIX, seria Istorie COJOCARU, Ion (autor) , DAVIDEANU, Ana (autor) Muzeul de Istorie Naturală Iași. De la „Cabinetul elefantului” la sala „Alexandru Ioan Cuza” 313-316 română
articol de periodic 2011 Carpica, XL IONESCU, Simona (autor) Muzeul "Alexandru Ioan Cuza" Ruginoasa - Porți spre cunoaștere 307-312 română
articol de periodic 1980 Cercetări istorice: CI, XI PĂLTĂNEA, Paul (autor) Alexandru Ioan Cuza. Corespondență și acte inedite V. Documente 669-675 română
articol de periodic 2013 Cercetări istorice: CI, XXXII ICHIM, Aurica (autor) Constituirea patrimoniului Pinacotecii din Iași în domnia lui Alexandru Ioan Cuza 317-344 română
articol de periodic 1978 Cercetări Numismatice: CN, I VASILESCU, Anca (autor) Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza/ Le cachet du Prince Alexandru Ioan Cuza Sigilografie (Sigillographie) 109-112 română
articol de periodic 2009 Crisia, XXXIX KUHRER, Florian (autor) Alexandru Ioan Cuza und die vereinigung von 1859 in den geschitslehrbuchern von 1943 bis heute I. Studii şi articole 227-233 germană
articol de periodic 2013 Cultura Medieșană, II DIN, Delia-Laura (autor) , DIN, Petre (autor) Alexandru Ioan Cuza între Elena Doamna și Maria Obrenovici 34-40 română
articol de periodic 2004-2005 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 48-49, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BERINDEI, Dan (autor) History and Archaeology during Alexandru Ioan Cuza's Reign Anniversaires 7-9 engleză
articol de periodic 1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor) Alexandru Ioan Cuza și Galații 121- română
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie OPREA, Nedelcu (autor) Le double election d'Alexandru Ioan Cuza a travers les pages du journal "Steaua Dunării, Zimbrul și Vulturul" 127- franceză
articol de periodic 2003 Danubius, XXI SINDILE, Sandu (autor) Restaurarea unui bust al domnului Alexandru Ioan Cuza 181-183 română
articol de periodic 1979 Hierasus, II ABRUDAN, Petru (autor) Alexandru Ioan Cuza, făuritorul armatei române moderne 167-174 română
articol de periodic 2017-2018 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXIII-XXXIV GAFINCU, LOREDANA (autor) LUCIAN MUNTEANU, Moneda în așezările Daciei Romane, Bibliotheca Classica Iassiensis, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 352 p. + CD RECENZII 297-300 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I ȘTIRBU, Constanța (autor) Date privind instituirea "Ordinului Unirii" în timpul Domniei lui Alexandru Ioan Cuza / 95 -103 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) , VASILESCU CAPSALI, Nicolae (autor) Date noi cu privire la atitudinea unionistă a pîrcălabului Alexandru Ioan Cuza / Nouvelles données sur l'attitude unioniste du préfet Alexandru loan Cuza 403-405 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III APOSTOL, Cornelia (autor) Decorații străine conferite domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza / Décorations étrangères conférées au prime Alexandru loan Cuza 421-426 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III IONESCU EDITH, Valeria (autor) , VÎRJOGHIE, Florica (autor) Restaurarea unei piese vestimentare moderne distrusă de insecte (tunica de colonel de lăncieri a lui Alexandru Ioan Cuza) / 529-537 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX prof. univ. dr., CLIVETI, Gheorghe (autor) Premisele externe ale abdicării domnitorului Alexandru Ioan Cuza/Les prémisses extérieures de l'abdication du prince Alexandru loan Cuza 47-79 română
articol de periodic 2002-2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie SURU, Claudia (autor) Monumentul domnitoriului Alexandru Ioan Cuza din comuna Cetate – Dolj 102 română; engleză
articol de periodic 1979 Peuce, VII, Perfecționarea sistemului de evidență a patrimoniului cultural național, serie veche LEHRER, Z. Andy (autor) Din cuvântul participanților - dr. Andy Z. Lehrer, Centrul de cercetări biologice, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași 245-246 română
articol de periodic 2022 Peuce, 20 GRUMĂZESCU, Gabriel (autor) George NUȚU, Meșteșugurile în provincia Moesia Inferior, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019, 494 p. Recenzii şi note bibliografice 325-327 română
articol de periodic 2018 Pontica, LI TĂRNĂUCEANU, Claudia (autor) Nelu Zugravu, Ammianus Marcellinus și cultura violenței în secolul al IV-lea, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 292 p RECENZII / COMPTES RENDUS 621-623 română
articol de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. 4 IVĂNESCU, D. (autor) Diplomați străini despre Alexandru Ioan Cuza și Unirea Principatelor Din istoria luptei pentru Unirea cea Mare 361-373 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 1 MATEESCU, Tudor (autor) Alexandru Ioan Cuza și Dobrogea 133 de ani de la Unirea Principatelor 9-12 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 4 MATEI, Vasile (autor) Noi date privind atitudinea lui Alexandru Ioan Cuza față de mișcarea poloneză de eliberare Studii şi Comunicări 400-406 română, engleză, franceză
articol de periodic 2003 Revista arhivelor: RA, 65, nr. 1-2, Studia in honorem Corneliu Mihail Lungu Dr., GEORGESCU, Maria (autor) Alexandru Ioan Cuza, artizan al României moderne Studii de Istorie 257-264 română
articol de periodic 2010 Revista arhivelor: RA, 76, nr. 2 BODALE, Arcadie M. (autor) Virginia Isac, Contribuții la o biobibliografie Alexandru Ioan Cuza Reviews, bibliographical notes 216-217 engleză
articol de periodic 2010 Revista arhivelor: RA, 76, nr. 2 BODALE, Arcadie M. (autor) Virginia Isac, Principele Alexandru Ioan Cuza. Scrisori din exil. 1866-1873 Reviews, bibliographical notes 217-219 engleză
articol de periodic 1995 Revista Muzeelor: RM, nr. 4, Publicație trimestrială PANAIT-PÎRĂU, ELENA (autor) , CHECHERIȚĂ, VICTOR (autor) Restaurarea unei caschete ce a aparținut colonelului Alexandru Ioan Cuza Evidenţă. Conservare. Restaurare 29-32 română
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis LASCU, Nicolae (autor) Popasul domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Deva, în drum spre exil Studii şi articole 411-415 română, franceză
articol de periodic 1961 Studii și Articole de Istorie: SAI, III BERINDEI, Dan (autor) Proiecte de înființare a unei societăți academice în vremea lui Alexandru Ioan Cuza 203-234 română
articol de periodic 1964 Studii și Articole de Istorie: SAI, 6 VLAD, Matei D. (autor) Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în făurirea României moderne 93-114 română
articol de periodic 1970 Studii și Articole de Istorie: SAI, 15 CRĂCIUNOIU, Șerban (autor) Vizita domnitorului Alexandru Ioan Cuza în Oltenia și nord-vestul Munteniei (iunie 1859) Miscellanea 117-124 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 17 BERINDEI, Dan (autor) Reformele din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza Istoria României şi istorie universală 25-33 română
articol de periodic 1984 Studii și Articole de Istorie: SAI, 49-50 ȘENDRULESCU, Ion Gh. (autor) Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în înfăptuirea și desăvârșirea Unirii Principatelor 125 de ani de la Unirea Principatelor 114-121 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 STAN, Valeriu (autor) Aspecte ale politicii interne a domnitorului Alexandru Ioan Cuza Studii şi articole 49-59 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 NEACSU, Rodica (autor) Politica internă a domnitorului Alexandru Ioan Cuza (Clasa a I X-a) Planuri de lecţii comentate 143-148 română
articol de periodic 2004 Studii și Articole de Istorie: SAI, 69 prof. dr, STAN, Constantin I. (autor) Inaugurarea statuii lui Alexandru Ioan Cuza în lași (27 mai/9 iunie 1912) Miscelaneea 154-167 română
articol de periodic 1984 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Personajul istoric între document și ficțiune: Alexandru Ioan Cuza 86–87 română
articol de periodic 1987 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Personajul istoric între document și ficțiune: Alexandru Ioan Cuza 65–66 română