Criterii căutate

  • Ai căutat: arheologie

Sumarul rezultatului căutării

  • Arheologie
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "arheologie" 355 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2013 Acta Centri Lucusiensis, nr. 1B HAIDUC, Daniel (autor) Arheovest I. Interdisciplinaritate în arheologie și istorie Lecturi critice 71-75 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A DAMIAN, Sorin (autor) Tyragetia XII (XXVII)/2018, Arheologie-Istorie antică V. Lecturi critice 62-64 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis, V-VI MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Nițu Anton, „Formarea șl clasificarea grupelor de stil AB și B ale ceramicii pictate Cucuteni-Tripolie”, Anuarul Institutului de istorie și arheologie "A. D. Xenopol", Supliment V, Iași, 1984, 133 p. ; 36 fig. + 2 grafice + V pl. color în afara textului. RECENZII 523-525 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis, V-VI NĂSTASE, Lucian (autor) Anuarul Institutului de istorie și arheologie „A.D. Xenopol”, XXI, 1984, Iași, 728 p. Revista revistelor 564-565 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis, XXVIII-XXIX, nr. II MIHĂILESCU, Dan (autor) Constantin Mătasă, fondatorul colecției numismatice a Muzeului de Istorie și Arheologie din Piatra Neamț Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 389-392 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis, XXX, nr. 2 RISTEA, Tatiana (autor) , SAVU, Elisabeta (autor) Medalii referitoare la Unirea Principatelor din colecția Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 271-288 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis, XXXII, nr. 2 CÎMPEANU, Marius (autor) Manuscrise slavone aflate în patrimoniul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 10-23 română
articol de periodic 2016 Acta Moldaviae Meridionalis, XXXVII ZĂRNOVAN, Felicia (autor) Organizarea spațiului de depozitare a colecției de arheologie 567-570 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Acta Moldaviae Meridionalis, XL, nr. 2 GOIDESCU, Felicia (autor) Tehnici de conservare preventivă propuse și aplicate în depozitul colecției de arheologie Restaurare - conservare 241-246 română
articol de periodic 2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV SETNIC, Eduard (autor) Colecția de Istorie-Arheologie medievală a Muzeului Județean Botoșani. Evoluție și perspective 317-322 română
articol de periodic 2004 Acta Musei Maramorosiensis, II VIZAUER, Victor (autor) Cercetările de arheologie medievală ale lui Radu Popa în Maramureșul Istoric 399-403 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Maramorosiensis, XII, nr. I VOINAGHI, Marius (autor) Între istorie și arheologie: prospecțiuni arheologice în Maramureșul Istoric ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 186-194 română
articol de periodic 1973 Acta Musei Napocensis, X SCARLAT, Constantin (autor) Portul antic Callatis. Cercetări de arheologie submarină Note, discuţii, recenzii 529-540 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis, XIV SOROCEANU, Tudor (autor) Petre I. Roman, „Cultura Coțofeni (Die Coțofeni-Kultur)”. Biblioteca de arheologie XXVI, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1976, 215 p. (107 p. text cu 9 fig.+ 118 pl. conținînd și numeroase hărți). 665-668 română
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) Petre I. Roman, Ioan Németi, „Cultura Baden in Romania” (Die Badener Kultur in Rumänien), Biblioteca de arheologie, XXXI, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978, 159 p. (= 82 p. text cu 10 fig. în text + 78 pl. + 15 p. rezumat) 675-676 română
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) Mircea Petrescu-Dîmbovița, „Depozitele de bronzuri din România” (Les dépôts de bronzes de la Roumanie), Biblioteca de arheologie, XXX, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, t977, 390 p., dintre care pp. 7-169 = text, 170-374 = 403 planșe, 375-384 = 10 hărți, 385-390 = indici. 686-689 română
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Sebastian Morintz, „Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii, I. Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic” („Archäologische Beiträge zur Geschichte der: Frühethraker. I. Die Bronzezeit im Karpaten-Balkan-Raum”), Biblioteca de arheologie, XXXIV, Editura Academiei RSR, București; 1978, 216 p. cu 110 ilustrații și un tabel cronologic în text. Preț 27 de lei RECENZII 862-966 română
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis, XVII WINKLER, Iudita (autor) Aplicarea matricei de incidență în studii de arheologie și numismatică Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 687-692 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Alina (autor) , SOROCEANU, Tudor (autor) Câteva observații prilejute de alcătuirea "Repertoriului de periodice conținând articole de istorie veche, arheologie și muzeologie" Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 693-695 română
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MAC, Ioan (autor) Geografie și arheologie. Analogii și convergențe Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 867-871 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAREVICI, Gheorghe (autor) , TRENȚIU, Militon (autor) Metode de clasificare automată în arheologie Arheometrie 909-918 română
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÂNDRUȚ, Stelian (autor) „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol" Iași”, XXIV/1, 2, 1987, 655, 763 p. Recenzii şi cronică 1021-1202 română
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului de Istorie a Transilvaniei (1994) Cronică 899-908 română
articol de periodic 1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului Naționalde Istorie a Transilvaniei (1995) 751-769 română
articol de periodic 1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Tendințe ale muzeografiei contemporane în tematica și organizarea expoziției de arheologie medievală de la Muzeul Brukenthal din Sibiu Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 312-318 română
articol de periodic 1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Arhe. Buletin de studii și cercetări studențești de istorie veche, arheologie și epigrafie, I, Timișoara, 1996. Prezentări de cărţi - recenzii 901-902 română
articol de periodic 1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie „Sarmiz. Revista Cercului de arheologie „Hadrian Daicoviciu"” an I, 1, Cluj-Napoca, 1996, 22 de pagini Prezentări de cărţi - recenzii 903-904 română
articol de periodic 1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1996) Cronică 911-920 română
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis, IV, Acta Mvsei Porolissensis WAGNHR, Ernest (autor) Preocupări de arheologie în județul Sălaj oglindite în documente din anii 1870-1950 Istoria culturii şi muzeografie 665-703 maghiară; română; rezumat germană
articol de periodic 1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEDELEAN, Horea (autor) , BEDELEAN, Ioan (autor) , POP, Dana (autor) Geologie și arheologie la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 185-190 română
articol de periodic 2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău STAMATI, Iurie (autor) „Pâinișoarele" din lut (un exemplu de dialog între arheologie și etnologie) Arheologie medievală 361-394 română
articol de periodic 2019 Acta Musei Tutovensis, XV, seria Istorie veche și arheologie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor) , MISCHKA, Doris (autor) , MISCHKA, Carsten (autor) , ȚURCANU, Senica (autor) , OANCĂ, Mircea (autor) , KOVACS, Adela (autor) , HONCU, Ștefan (autor) , BERZOVAN, Alexandru (autor) Un sanctuar casnic sau comunitar la Scânteia. Studiu de etnoreligie, etnoarheologie, arheologie 35-77 română
articol de periodic 1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Poate exista o arheologie romanică? 497-499 română
articol de periodic 1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) "Iudeous, Sarracenos sive Ismahelitas. Evreii, Saracinii și Ismaeliții”. Arheologie și istorie 7-16 română
articol de periodic 1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie TOMA, Nicoleta (autor) Constituirea Societății de Istorie și Arheologie din Banat 217-227 română
articol de periodic 2002-2003 Analele Banatului, X-XI, nr. 2, seria Arheologie-Istorie MICU, Daniela (autor) Studii publicate de membrii secțiilor de arheologie și de istorie în perioada 2002-2003 Din Cronica Muzeului Banatului 609-612 română
articol de periodic 2004-2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria Arheologie-Istorie CEDICĂ, Valentin (autor) Colectivul Secției de Arheologie a Muzeului Banatului în anii 2004-2005 Din Cronica Muzeului Banatului 685 română
articol de periodic 2004-2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria Arheologie-Istorie DEMIAN, Nicoleta (autor) Cărți, studii, recenzii, cataloage, pliante și cronici de expoziție publicate de membrii secțiilor de arheologie și istorie în perioada 2004-2005 Din Cronica Muzeului Banatului 687-691 română
articol de periodic 2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie CEDICĂ, Valentin (autor) Colectivul secției de Arheologie a Muzeului Banatului în anii 2004-2005 685-685 română
articol de periodic 2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie DEMIAN, Nicoleta (autor) Cărți, studii, recenzii, cataloage, pliante și cronici de expoziție publicate de membrii secțiilor de arheologie și istorie în perioada 2004-2005 687-691 română
articol de periodic 2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie CEDICĂ, Valentin (autor) Colectivul Secției de Arheologie a Muzeului Banatului în anul 2006 413-413 română
articol de periodic 2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor) Analele Banatului, Arheologie-Istorie, serie npuă, la ceas aniversar 9-11 română
articol de periodic 2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie PINCA, Răzvan (autor) , STREMTAN, Ioana (autor) Cercetări de geografie istorică și arheologie medievală la Coșteiu (jud. Timiș) 189-204 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Analele Banatului, XXV, seria Istorie-Arheologie SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) , ȚEICU, Dumitru (autor) Cercetări de arheologie urbană. Reflecții privind orașul Timișoara în secolele XVII-XVIII Arheologie şi Istorie Medievală 143-169 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1931 Analele Banatului. Serie Veche, IV, nr. 1-3, ianuarie-martie, Serie Veche REDACȚIA (autor) Adunarea generală a „Soc. de istorie și arheologie" din Timișoara. 127-138 română
articol de periodic 2011 Analele Brăilei, 11, seria istorie-cultură-civilizație CASIAN (autor) Profesorul Ionel Cîndea, membru de onoare al Istitutului de Arheologie din Iași 527-528 română
articol de periodic 2011 Analele Brăilei, 11, seria istorie-cultură-civilizație CHIRIAC, Costel (autor) Profesorul univ. Dr. Ionel Cîndea "membru de onoare" al Institutului de Arheologie Iași 532-535 română
articol de periodic 2011 Analele Brăilei, 11, seria istorie-cultură-civilizație CÎNDEA, Ionel (autor) Profesorul Ionel Cîndea, membru de onoare al Istitutului de Arheologie din Iași - Cuvînt de răspuns 537-541 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei, IX, nr. 1 BLĂNARU, ALMA (autor) Dicționar de termeni păstorești. Elemente de arheologie culturală. 291 română
articol de periodic 2013 Analele Bucovinei, XX, nr. 2 NICULICĂ, Bogdan-Petru (autor) Arheologie și arheologi în Bucovina secolului al XIX-lea. De la anticarism la instituționalizare română
articol de periodic 2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Arheologie medievală română - Panait P., Flaut D. 391-393 română
articol de periodic 2008 Angustia, 12, seria arheologie-etnografie BRIEWIG, Bjorn (autor) , BUZEA, Dan (autor) , COTRUȚĂ, Mirela (autor) Arheologie experimentală. Construirea unei instalații de foc (vatră) după modelul celor descoperite la Păileni Ciuc - Ciomortan - ”Dâmbul Cetății”, jud. Harghita 67-78 română
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor) Proiecte de arheologie aeriană în România 389-412 română
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BUZEA, Dan (autor) , CÎRLĂNESCU, Alexandra (autor) Oamenii Sării - Tabăra de Arheologie Experimentală de la Beclean - Băile Figa, jud. Bistrița-Năsăud 511-522 română
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BRIEWIG, Bjorn (autor) , BUZEA, Dan (autor) , CÎRLĂNESCU, Alexandra (autor) , DEAK, Andrea (autor) Tabără de Arheologie Experimentală Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății" jud. Harghita, 09-30 august 2009 523-538 română
articol de periodic 2014 Angustia, nr. 17-18 POPOVICI, Dan (autor) Construirea cuptorului de tip roman, topirea și suflarea sticlei la foc de lemne. Între experiment artistic și arheologie experimentală ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 245-263 română
articol de periodic 2015 Angustia, 19 MAGDALENA, Ștefan (autor) , DAN, Ștefan (autor) , DAN LUCIAN, Buzea (autor) Studii de arheologie aeriană în situri dacice din sud-estul Transilvaniei STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE 133-162 română
articol de periodic 2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion (autor) Cultura Cucuteni - Artă și religie, Expoziție organizată de Muzeul Bucovinei la Muzeul de Stat de Arheologie/Panstwowe Muzeum Archeologiczne din Varșovia 321-324 română
articol de periodic 1999-2000-2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII CATARGIU, Zenovia (autor) La frontiera dintre arheologie și astronomie - arheoastronomia - 651-654 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie POPESCU, E. (autor) Folosirea materialului complementar în expoziția de arheologie (Muzeul Județean Argeș) Muzeografie - patrimoniul cultural naţional 425-432 română
articol de periodic 1998 Arheologia Medievală, II MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Cercetări de arheologie medievală în perimetrul orașului Sibiu efectuate în ultimul deceniu 87- română
articol de periodic 2010 Arheologia Mileniului I p. Chr., I, Cercetări actuale privind istoria și arheologia migrațiilor MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) Etica și deontologia profesională în arheologie 270-284 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 POPESCU, Octavian (autor) Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (I) I. Istorie veche şi medie 59-80 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 ȚEICU, Dumitru (autor) Cercetări de arheologie medievală la Berzovia I. Istorie veche şi medie 267-279 română
articol de periodic 1995 Banatica, 13, nr. 1 BEJAN, Adrian (autor) , PATAKY, Erno (autor) Aspecte ale vieții cultural-științifice timișorene în a doua jumatate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. Societatea de Istorie și Arheologie și Societatea de Științe Naturale 277-290 română
articol de periodic 2000 Banatica, 15, nr. 1 GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) Aplicații ale metodelor mineralogice de analiză în arheologie 261-270 română
articol de periodic 2003 Banatica, 16, nr. 1 GUDEA, Nicolae (autor) Notițe de arheologie creștină. I. O clădire din așezarea rurală de la Gornea între locuirea rustică și basilica creștină 263-272 română
articol de periodic 2005 Banatica, 17 ȚEICU, Dumitru (autor) Repertoriul arheologic al județului Caraș-Severin si Arheologie și istorie. Descoperiri din județul Caraș-Severin - Luca Sabin Adrian 623-632 română
articol de periodic 2013 Banatica, 23 HAMAT, Ana-Cristina (autor) Lămpile antice din colecția Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova - Ploiești - Topoleanu Florin 681-683 engleză
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 LUCA, Sabin Adrian (autor) Tipologia, formalismul și "noile școli de arheologie" (I) (Sabin Adrian Luca) 619-641 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) Folosirea metodelor nucleare în arheologie - stadiul mondial și posibilitățile românești 243-243 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor) Publicații WEB de arheologie 243-243 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII RADU, Valentin (autor) Fișă osteologică pentru arheologie. Contribuții la osteometria platicii /Abramis brama danubii, Pavlov - 1956) 267-267 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII DIMA, S. (autor) Prelucrarea informatică a indexurilor în arheologie 274-274 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GOGU, R. (autor) , HAITĂ, Constantin (autor) Aplicații ale sistemelor Geografice în Arheologie 275-275 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MICLE, Dorel (autor) Portalul de arheologie ARHEOTIM 279-279 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor) Sisteme informatice pentru arheologie: de la off-line la on-line 281-281 română
articol de periodic 2004-2006 Biharea, 2004-2006 SARCA, Vasile (autor) Un text semnat Jozsef Biro, cu privire la istoria muzeului Orădean și a "Societății de Arheologie și Istorie a județului/Comitatului Bihor și a orașului Oradea'' V. Restitutio 351-374 română
articol de periodic 2007-2009 Biharea, 2007-2009 SARCA, Vasile (autor) Organizarea și conținutul primei expoziții permanente a colecției Societății de Arheologie și Istorie a Comitatului Bihor și a orașului Oradea, respectiv a colecției de artă religioasă și laică a episcopului de rit latin de Oradea, Ipolyi (Stummer) Arnold VI. Restitutio 253-288 română
articol de periodic 2012 Biharea, 2012 SARCA, Vasile (autor) Din istoria primei clădiri proprii a Societății de Arheologie și Istorie a Comitatului Bihor și Orașului Oradea (1889-1917) III. Muzeografie 217-272 română
articol de periodic 1998-2001 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. IV-VII, seria Istorie - Patrimoniu COJOCARU, Lucia (autor) Conservarea preventivă în muzeele de arheologie ale Greciei Patrimoniu 361-369 română
articol de periodic 2002-2003 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. VIII-IX, seria Istorie - Documente - Muzeologie GEBA, Dorian (autor) , CHIRIȚĂ, Lenuța (autor) R.A.T.E.C. Iași-un sit de arheologie industrială MUZEOLOGIE 325-327 română
articol de periodic 2008 Buridava - Studii și Materiale, VI PĂRĂUȘANU, Ovidiu (autor) Magnetometria - metodă de investigare folosită în arheologie Restaurare - conservare 244-252 română, engleză
articol de periodic 2015 Buridava - Studii și Materiale, XII, nr. 2 MIREA, Diana (autor) , ECATERINESCU, Dragoș-Ionuț (autor) Valori de artă medievală în Colecția de Arheologie și Artă Bisericească „Preot Gheorghe Petre-Govora” Artă / Art 153-161 română, engleză
articol de periodic 2018 Buridava - Studii și Materiale, XIII MIREA, Diana (autor) , ECATERINESCU, Dragoș-Ionuț (autor) Valori de artă medievală în Colecția de Arheologie și Artă Bisericească „Preot Gheorghe Petre-Govora” Artă / Art 220-223 română, engleză
articol de periodic 1972 Carpica, V BORONEANȚ, Vasile (autor) Vasile Pârvan, fondator al școlii românești de arheologie .7-11 română
articol de periodic 1983 Carpica, XV IONIȚĂ, Ion (autor) Callatis, necropola romano-bizantină (Biblioteca de arheologie)Ioniță) – Preda C. 275-278 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 IACOBESCU, Silvia (autor) Colecția de arheologie „Vasile Heisu” Răcăciuni 281-313 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 IACOBESCU, Silvia (autor) Colecția de arheologie „Vasile Petrea”, Valea Seacă 317-322 română
articol de periodic 2009 Carpica, XXXVIII HÂNCEANU, George (autor) Tîrgușor - un sit milenar. Studii de istorie și arheologie - Diaconu Gheorghe 439-440 română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean DAICOVICIU, Constantin (autor) Istorie, arheologie, filolofie 147-152 română
articol de periodic 2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare CÎRCIUMARU, Marin (autor) Cercetările interdisciplinare în arheologie, un concept al zilelor noastre 30-33 română
articol de periodic 2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare HAIMOVICI, Sergiu (autor) Gînduri ale "ultimului mohican" din generația ce a deschis în Romania calea științei interdiciplinare denumita arheozoologie, cu privire la modul cum trebuie considerate acum relațiile dintre arheologie și științele conexe 69-73 română
articol de periodic 2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare DAISA, Beatrice (autor) Importanța și rolul analizelor paleontobotanice în arheologie 88-92 română
articol de periodic 2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare SEMUC, Cătălina (autor) Arheologie și etnologie 108-111 română
articol de periodic 2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare MORINTZ, Alexandru (autor) Arheologie & Măsurători terestre & Informatică 112-113 română
articol de periodic 2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare ANGHELINU, Mircea (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) Epiloque: Las recherche pluridisciplinaire et l'arheologie roumaine 137-159 franceză
articol de periodic 1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologie din com. Valea Argovei, jud. Călărași 59-63 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Lămpile antice din colecțiile Muzeului de Istorie și arheologie Prahova-Ploiești - Topoleanu F. 301-302 română
articol de periodic 2013 Cercetări Arheologice, XX TROHANI, George (autor) Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977) III. Simpozionul neolitic organizat de Institutul de Arheologie din București, în zilele de 30 noiembrie-2 decembrie 1972 253-260 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2018 Cercetări Arheologice, XXV Din însemnările Profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977). VI. Simpozionul de istorie și arheologie româno-sovietic din 26-29 decembrie 1958 217-234 română (rezumat în franceză şi română)
articol de periodic 2021 Cercetări Arheologice, XXVIII, nr. 2 ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) Recenzie: Cătălin Pavel, Animalele care ne fac oameni. Blană, cozi și pene în arheologie. București: Humanitas, 2021, 390 p, ISBN 978-973-50-7136-3 539-541 română
articol de periodic 1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede grecești din Colecția Numismatică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța I. Istorie veche, arheologie 139-147 română
articol de periodic 2018 Cercetări istorice, XXXVII PUȘCAȘU, Voica Maria (autor) Palatul Culturii din Iași. Istorie, arheologie și restaurare. Observații de parament și rezultate ale cercetărilor arheologice preventive efectuate la edificiul Palatului Culturii din Iași în etapa octombrie 2008-ianuarie 2009 141-196 română
articol de carte 2001 Colecții din Muntenia: Muzeul Județean Buzău, Muzeul Dunării de Jos Călărași, Muzeul Județean „Teohari Antonescu” Giurgiu, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, I, seria Monede de aur din colecții românești DIMA, Mihai (autor) , SAVU, Elisabeta (autor) Monede de aur din colecția Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova 93-105 română
articol de periodic 1983 Crisia, XIII CIHO, Miron (autor) Repertoriu de periodice conținînd articole de istorie veche, arheologie și muzeologie - Soroceanu T., Soroceanu A. V. Recenzii 637-638 română
articol de periodic 1984 Crisia, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol” XIX, 1982, Iași VIII. Recenzii 642-646 română
articol de periodic 1991 Crisia, XXI CĂLUȘER, Iudita (autor) Crisia XI-XX (1981-1990) Index alfabetic (Arheologie-Istorie) IV. Recenzii 363-381 română
articol de periodic 1993 Crisia, XXIII MARTA, Doru (autor) Cercetări de arheologie medievală în Bihor. Istoric și perspective I. Studii şi articole 85-89 română
articol de periodic 2002-2003 Crisia, XXXII-XXXIII HOCHHAUSER, Ronald (autor) Cronica primei sesiuni internaționale de arheologie industrială din România II. Conservare - Restaurare 359-365 română
articol de periodic 2008 Crisia, XXXVIII HOCHHAUSER, Ronald (autor) "Arheologie industrială" - din istoria patrimoniului tehnic pe teritoriul României" II. Recenzii 227-229 română
articol de periodic 2014 Crisia, XLIV MUREȘAN, Olimpia (autor) Ana Maria Vlad, Gheorghe Niculescu, Metode instrumentale de analiză în artă și arheologie, Editura Performantica, Iași, 2013, 246 p. RECENZII 161-161 română
articol de periodic 2016 Crisia, XLVI CRIȘAN, Ioan (autor) Considerații cu privire la colonizarea cumanilor în Bihorul medieval. Arheologie, onomastică, toponimie 13-25 română
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II SÎRBU, Valeriu (autor) Despre unele probleme de arheologie și istorie ale Câmpiei Brăilei în secolele I-III e.n. Arheologie 189-197 română, franceză
articol de periodic 1987 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CÂRCIUMARU, Marin (autor) , IORGA, Roxana (autor) Metode de datare absolută a vârstei în arheologie Arheologie 135-153 română, engleză
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII SZASZ, Lucica (autor) Propunere de reorganizare a depozitului de arheologie de la Muzeul Județean de Istorie din Brașov Restaurare - conservare 453-466 Română
articol de periodic 2004 Cumidava, XXVII FÎNCULEASA, Alin (autor) Plastica antropomorfă și zoomorfă din epoca neo-eneolitică din patrimoniul muzeului județean de istorie și arheologie Prahova 26-46 română
articol de periodic 1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă VULPE, Alexandru (autor) CONSTANTIN PREDA, Monedele geto-dacilor. Biblioteca de Arheologie XIX, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1973: 486 pp. (y compris le résumé en allemand), 25 fig. dans le texte et 80 planches hors texte. Comptes rendus 328-330 franceză
articol de periodic 1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie. 2050 ans depuis la création du premier état dace centralisé et indépendant, seria nouă BITIRI, Maria (autor) FLOREA MOGOȘANU, Paleoliticul din Banat, Le Paléolithique de Banat, Biblioteca de arheologie, XXXII, Ed. Academiei, București, 19781 152 p., 53 figs. Comptes-Rendus 381-382 franceză
articol de periodic 1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă HARHOIU, Radu (autor) CONSTANTIN PREDA, Callatis. Necropola romano-bizantină. Biblioteca de arheologie 38, Bukarest, 1980, 224 S., 94 Tafeln und 3 Abb. Comptes rendus 410-412 germană
articol de periodic 2012 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 56, seria nouă ALEXANDRU, Vulpe (autor) C. Kacsó, Repertoriul arheologic al județului Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Bibliotheca Marmatia 3, vol. I (text) 628 p.; vol. II, 318 p. (71 hărți și 323 fig.), Editura Eurotip, Baia Mare, 2011 Comptes rendus 197-200 engleză
articol de periodic 2019 DobroArt, III IONESCU, Mihai Dan (autor) , IONESCU, Luiza (autor) Oglinzi de bronz din colecția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța 130-142 română
articol de periodic 2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela (autor) Analiza condițiilor de păstrare a colecției de arheologie preistorică și clasică în depozitul temporar al Muzeului Regiunii Porților de Fier 185-202 română
articol de periodic 1979 Hierasus, II NAGHIU, Iosif (autor) Muzeul dec arheologie din Săveni (jud. Botoșani) 215-224 română
articol de carte 2008 Istro-Pontica 2. Studii și comunicări de istorie a Dobrogei. Actele Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice ”Istro-Pontica. Tulcea - 505 ani de la prima atestare documentară”, Tulcea, 28-30 septembrie 2011 BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Cu privire la reorganizarea expoziției permanente a Muzeului de Istorie și Arheologie (MIA) Tulcea 221-255 română
articol de carte 2000 Istro-Pontica: muzeul tulcean la a 50-a aniversare (1950 - 2000) OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor) Arheologie pentru public: un curent contemporan și motivațlile lui Muzeologie, etnografie 601-614 română
articol de periodic 2018 Litua - Studii și Cercetări, XX LUNGOCI, Sabin (autor) Colecția de Arheologie și Artă religioasă „Preot Gheorghe Petre Govora” III. Etnografie şi folclor 475-478 română
articol de periodic 2020 Litua - Studii și Cercetări, XXII GABRIEL, Sarcină (autor) Litua. Studii și cercetări (1978-2018). Repertoriu de arheologie și istorie II. Istorie 301-331 română
articol de periodic 1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu (autor) Societatea de istorie, arheologie și etnografie din județul Mureș (1924-1940). Date biografice despre Elie Cîmpeanu, unul din intemeietorii ei 489- română
articol de periodic 1983-1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BONIS, Johanna (autor) , GAL, Cornelia (autor) Mărturii inedite privind expoziția de arheologie și rznografie organizată în cadrul "Lunii Tîrgu-Mureșului" - 1936 439-441 română
articol de periodic 2003 Marmatia, 7, nr. 1, seria Arheologie-Numismatică KACSO, Carol (autor) Reuniuni științifice internaționale de arheologie la Baias Mare 1997-2001 391-403 română
articol de periodic 2003 Marmatia, 7, nr. 1, seria Arheologie-Numismatică Raport cu privire la activitatea secției de arheologie 2001-2003 431-439 română
articol de periodic 2005 Marmatia, 8, nr. 1, seria Arheologie IUGA, Georgeta (autor) Noi cercetări de arheologie medievală în Maramureș: fortificația de la Valea Borcutului - raport preliminar 291-296 română
articol de periodic 2005 Marmatia, 8, nr. 1, seria Arheologie KACSO, Carol (autor) Expoziția "Comori ale epocii bronzului din Nordul Transilvaniei" la Muzeul de Arheologie și Istorie din Baia Mare 451 română
articol de periodic 2011 Marmatia, 10, nr. 1, seria Arheologie DRAGOMAN, Alexandru (autor) Despre interpretarea culturii materiale ca "probă": comentariu cu privire la arheologie, politică, români, unguri și secui în Transilvania 207-216 română
articol de periodic 2011 Marmatia, 10, nr. 1, seria Arheologie ASTALOȘ, Ciprian (autor) , BOBÎNĂ, Bogdan (autor) , DRAGOMAN, Alexandru (autor) , POP, Dan (autor) O arheologie a munților din Maramureș, Romania: preliminarii 217-232 română
articol de periodic 2014 Marmatia, 11 BOBÎNĂ, Bogdan (autor) Trei „topoare - vălătuc” (Walzenbeile) din colecția Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș / Three "round-butted stone axes" ( Walzenbeile) from the collection of the Maramureș County Museum of History and Archaeology Arheologie 7-16
articol de periodic 2014 Marmatia, 11 SĂSĂRMAN, Mihai (autor) O nouă inscripție din vechea colecție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare / A new inscription from the old collection of Maramureș county Museum of History and Archaeology. Arheologie 45-50
articol de periodic 2014 Marmatia, 11 DRAGOMAN, Alexandru (autor) , OANȚĂ- MARGHITU, Sorin (autor) A Comment on the Contemporary Archaeology Programme, Romania / Comentarii privind programul de arheologie contemporană din România Arheologie 87-92
articol de periodic 2014 Marmatia, 11 DRAGOMAN, Alexandru (autor) , OANȚĂ- MARGHITU, Sorin (autor) Manifest pentru o arheologie critică a capitalismului din România / Manifesto for a critical archaeology of capitalism in Romania Arheologie 93-101
articol de periodic 2015 Marmatia, 12, seria Arheologie-Istorie DRAGOMAN, Radu-Alexandru (autor) , POP, Dan (autor) , BOBÎNĂ, Bogdan (autor) , ARDELEANU, Marius (autor) , ȘUTEU, Călin (autor) , ASTALOȘ, Ciprian (autor) , SĂSĂRAN, Vlad (autor) O arheologie a munților în Maramureș, România: cercetările din 2014 și 2015 / An archaeology of the Maramureș Mountains, Romania: the research from 2014 și 2015 Arheologie 197-234
articol de periodic 2016 Marmatia, 13 CARDOȘ, Raul (autor) Monede romane din colecția Pipaș în Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș / Roman coins from Pipaș collection in the Maramureș County Museum of History and Archaeology Arheologie 21-32
articol de periodic 2016 Marmatia, 13 ARDELEANU, Marius (autor) Tabăra de arheologie experimentală pentru copii Omnis Barbaria (ediția I)The Omnis Barbaria Experimental Archaeology Camp for Children – first edition Arheologie 67-90
articol de periodic 2017 Marmatia, 14, seria Arheologie-Istorie DRAGOMAN, Radu-Alexandru (autor) , POP, Dan (autor) , BOBÎNĂ, Bogdan (autor) , ARDELEANU, Marius (autor) , ȘUTEU, Călin (autor) , ASTALOȘ, Ciprian (autor) O arheologie a munților din Maramureș, România: cercetările din 2016 și 2017 / An archaeology of the mountains in Maramureș, Romania: the surveys from 2016 and 2017 Arheologie 77-102
articol de periodic 2017 Marmatia, 14, seria Arheologie-Istorie DRAGOMAN, Radu-Alexandru (autor) Contribuții la o arheologie a represiunii politice în România interbelică: memoria materială a evenimentelor din lagărul de concentrare de la Miercurea Ciuc, 1939 / Contributions to an archaeology of political repression in interwar Romania: the material memory of the events in the concentration camp at Miercurea Ciuc, 1939 Istorie 141-166
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice PREDA, Constantin (autor) , POPESCU, Emilian (autor) , DIACONU, Petre (autor) Săpăturile arheologie de la Mangalia (Callatis) 439-456 română
articol de periodic 1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 BLOȘIU, Cătălina (autor) Propunerea unui model general de sistem de prelucrare automată a datelor în arheologie Studii şi Materiale 13-23 română, engleză
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis TUDOSE, Senica (autor) Metoda traseologică și unele posibilități de aplicare în arheologie Cercetări interdisciplinare 423-430 română, franceză
articol de periodic 2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis MUNTEANU, Elena-Roxana (autor) Angustia. Arheologie-Istorie-Etnografie-Sociologie, 4, Muzeul Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1999, 450 p. RECENZII 605 română
articol de periodic 2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț 70 de ani de existență Aniversare 7-30 română
articol de periodic 2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis FRÎNCULEASA, Alin (autor) Ion Mareș, Metalurgia aramei în neo-eneoliticul României / The metallurgy of copper in the Romanian neo-eneolithic, Editura "Bucovina Istorică", Seria arheologie, Suceava, 2002, 482 p. + 73 pl. + 18 h. RECENZII 499-502 română
articol de periodic 2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis PREOTEASA, Constantin (autor) Muzeul de Istorie și Arheologie. 70 de ani de existență VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 541-545 română
articol de periodic 2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) Vârfuri de săgeată și de lance din colecțiile Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț 253-283 română, engleză
articol de periodic 2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis IȘTVAN, Dumitru (autor) , KACSO, Carol (autor) , MINGHIRAȘ, Traian (autor) Cercetări de arheologie montană la Băile Borșa 505-536 română, germană
articol de periodic 2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis UȚĂ, Lucian (autor) Publicații străine intrate în biblioteca Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț (2008-2010) 563-574 română
articol de periodic 2010 Memoria Antiquitatis, XXVII, Acta Musei Petrodavensis MACOVEIU, Florin (autor) , UȚĂ, Lucian (autor) Reorganizarea depozitului arheologic al Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț Muzeografie 521-534 română, franceză
articol de periodic 2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis MUNTEANU, Roxana (autor) Un lot de materiale arheologice de la Rădeni (Neamț) în colecția Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț Muzeografie - Creşterea colecţiilor 471-486 română, engleză
articol de periodic 2006 Mousaios, XI GRIGORAȘ, Laurențiu (autor) , PAVELEȚ, Eugen (autor) Catalogul pintaderelor din colecția de arheologie a Muzeului Județean Buzău 35-47 română
articol de periodic 2006 Mousaios, XI MITREA, Ioan (autor) Un secol de arheologie modernă în România 227-233 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II BUCOVALĂ, Mihai (autor) Valorizarea muzeistică a celor mai recente descoperiri arheologice în Muzeul de Arheologie Constanța / La mise en valeur dans le musée des plus récentes découvertes archéologiques au Musée d'Archéologie de Constanța 149-153 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II BRUDIU, Mihai (autor) Reflectarea în muzeele de arheologie a raportului dintre cultura materială și unii factori ecologici / La présentation dans les musées d'archéologie du rapport entre la culture matérielle et certains facteurs écologiques 159-163 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II SCARLAT, Constantin (autor) Portul antic Tomis și peninsula submersă Tomis, o așezare geto-dacică anterioară sosirii navigatorilor greci. Cercetări de arheologie submarină / 257- 272 română
articol de periodic 2007 Muzeul Național, XIX OPRIȘ, Ioan (autor) Geneza Comisiei Naționale de Arheologie / La genèse de la Commission Nationale D’Archéologie 343-348 română
articol de periodic 1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Colecția de arheologie a Muzeului Școlar Desa, jud. Dolj 65-73 română; engleză
articol de periodic 2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie Acțiuni culturale desfășurate de secția istorie arheologie în anii 1999-2000 164-165 română
articol de periodic 2002-2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma (autor) Bibliofilie – lucrări de arheologie cu dedicație din colecția Muzeului Olteniei (In memoriam C.S. Nicolăescu Plopșor și Corneliu Mărgărit Tătulea) 138-154 română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie Recomandări privind redactarea lucrărilor pentru revista științifică "Oltenia. Studii și Comunicări. Istorie-Arheologie" 204-206 română
articol de periodic 2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie BÂSCEANU, Marius (autor) Despre abandonare, memorie și arheologie. Cazul fostului pichet de grăniceri de la Desa (jud. Dolj) Archaeology / Arheologie 148-182 română; engleză
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie Recomandări privind elaborarea lucrărilor științifice pentru revista „Oltenia. Studii și comunicări. Arheologie-Istorie” RECENZII 361-362 română
articol de periodic 2020 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVII, seria arheologie-istorie FILIP, Gabriela (autor) , ANTON, Alin (autor) Reprezentarea zeului Mithras pe o gemă din Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova/ The representation of The God Mithras on a gemstone from The County Museum of History and Archeology Prahova Archaeology / Arheologie 153-155 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic 2020 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVII, seria arheologie-istorie CORNEA, Delia Roxana (autor) Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea și începuturile școlii arheologice constănțene în perioada 1957-1967. Anii marilor descoperiri / The Dobrudja Regional Museum of Archaeology and the beginnings of the Constanța Archaeological School between 1957-1967. The years of the great discoveries History / Istorie 378-401 română (rezumat în română şi engleză)
articol de carte 2008 Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare TOPOLEANU, Florin (autor) , FELLE, Antonio Enrico (autor) Un opaiț bizantin de origine syro-palestiniană din colecția Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești 205-208 română
articol de periodic 2003 Patrimonium Banaticum, II BENEA, Doina (autor) Cu privire la o notiță de arheologie creștină Arheologie 95
articol de periodic 2018 Patrimonium Banaticum, VIII FLOCA, Cristian (autor) , MICLE, Dorel (autor) , HEGYI, Alexandru (autor) Sânnicolau Mare, întâlnirea dintre arheologie și dezvoltarea urbanistică Patrimoniu arheologic 139-190 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1984 Peuce, IX, Rapoarte, cataloage, studii și note de istorie și arheologie, serie veche BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Piese sculpturale și epigrafice în colecția Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea 201-233; 597-630 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie veche VASILIU, Ioan (autor) Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecțiile Muzeului de Arheologie din Tulcea 9-26 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie veche MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Câteva piese corinthiene din colecția Muzeului de Arheologie al ICEM-Tulcea 39-46 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie veche VASILIU, Ioan (autor) Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare medievale din colecțiile Muzeului de Arheologie din Tulcea 225-242 română
articol de periodic 2000 Peuce, XIII, Lucrările sesiunii științifice naționale de conservare-restaurare. Catalogul Salonului Național de Conservare-Restaurare, Tulcea, 1996, serie veche COJOCARU, Lucia (autor) Un studiu al microclimatului depozitului de arheologie al Muzeului de Istorie al Moldovei 97-100 română
articol de periodic 2006 Peuce, 3-4, Studii și cercetări de istorie și arheologie, Serie nouă MIHAIL, Florian (autor) Attila László, Introducere în arheologie, Casa editorială Demiurg, Iași, 2006, 244 p., 38 fig. 417-418 română
articol de periodic 2012 Peuce, 10, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă CHRZANOVSKI, Laurent (autor) Florin Topoleanu, Lămpile antice din colecțiile Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova–Ploiești, Editura Oscar Print, București, 2012, 264 p., 22 pl. 313-316 română
articol de periodic 2012 Peuce, 10, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă TOPOLEANU, Florin (autor) Zaharia Covacef, Sculptura antică din expoziția de bază a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, (Bibliotheca Tomitana VIII; Imagines 2), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, 276 p. 317-318 română
articol de periodic 2012 Peuce, 10, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă TOPOLEANU, Florin (autor) Virgil Lungu, Zaharia Covacef, Constantin Chera, Bijuterii antice din aur din colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Bibliotheca Tomitana VI, Editura Ex Ponto, Constanța, 2012, 147 p., 66 pl. 319-320 română