Criterii căutate

  • Ai căutat: arheologie

Sumarul rezultatului căutării

  • Arheologie
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "arheologie" 375 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2013 Acta Centri Lucusiensis: ActaCL, nr. 1B HAIDUC, Daniel (autor) Arheovest I. Interdisciplinaritate în arheologie și istorie Lecturi critice 71-75 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Acta Centri Lucusiensis: ActaCL, nr. 7A DAMIAN, Sorin (autor) Tyragetia XII (XXVII)/2018, Arheologie-Istorie antică V. Lecturi critice 62-64 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Nițu Anton, „Formarea șl clasificarea grupelor de stil AB și B ale ceramicii pictate Cucuteni-Tripolie”, Anuarul Institutului de istorie și arheologie "A. D. Xenopol", Supliment V, Iași, 1984, 133 p. ; 36 fig. + 2 grafice + V pl. color în afara textului. RECENZII 523-525 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI NĂSTASE, Lucian (autor) Anuarul Institutului de istorie și arheologie „A.D. Xenopol”, XXI, 1984, Iași, 728 p. Revista revistelor 564-565 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX, nr. II MIHĂILESCU, Dan (autor) Constantin Mătasă, fondatorul colecției numismatice a Muzeului de Istorie și Arheologie din Piatra Neamț Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 389-392 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX, nr. 2 RISTEA, Tatiana (autor) , SAVU, Elisabeta (autor) Medalii referitoare la Unirea Principatelor din colecția Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 271-288 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII, nr. 2 CÎMPEANU, Marius (autor) Manuscrise slavone aflate în patrimoniul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 10-23 română
articol de periodic 2016 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVII ZĂRNOVAN, Felicia (autor) Organizarea spațiului de depozitare a colecției de arheologie 567-570 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XL, nr. 2 GOIDESCU, Felicia (autor) Tehnici de conservare preventivă propuse și aplicate în depozitul colecției de arheologie Restaurare - conservare 241-246 română
articol de periodic 2005 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, IV SETNIC, Eduard (autor) Colecția de Istorie-Arheologie medievală a Muzeului Județean Botoșani. Evoluție și perspective 317-322 română
articol de periodic 2004 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, II VIZAUER, Victor (autor) Cercetările de arheologie medievală ale lui Radu Popa în Maramureșul Istoric 399-403 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XII, nr. I VOINAGHI, Marius (autor) Între istorie și arheologie: prospecțiuni arheologice în Maramureșul Istoric ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 186-194 română
articol de periodic 1973 Acta Musei Napocensis: ActaMN, X SCARLAT, Constantin (autor) Portul antic Callatis. Cercetări de arheologie submarină Note, discuţii, recenzii 529-540 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIV SOROCEANU, Tudor (autor) Petre I. Roman, „Cultura Coțofeni (Die Coțofeni-Kultur)”. Biblioteca de arheologie XXVI, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1976, 215 p. (107 p. text cu 9 fig.+ 118 pl. conținînd și numeroase hărți). 665-668 română
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV SOROCEANU, Tudor (autor) Petre I. Roman, Ioan Németi, „Cultura Baden in Romania” (Die Badener Kultur in Rumänien), Biblioteca de arheologie, XXXI, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978, 159 p. (= 82 p. text cu 10 fig. în text + 78 pl. + 15 p. rezumat) 675-676 română
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV SOROCEANU, Tudor (autor) Mircea Petrescu-Dîmbovița, „Depozitele de bronzuri din România” (Les dépôts de bronzes de la Roumanie), Biblioteca de arheologie, XXX, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, t977, 390 p., dintre care pp. 7-169 = text, 170-374 = 403 planșe, 375-384 = 10 hărți, 385-390 = indici. 686-689 română
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Sebastian Morintz, „Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii, I. Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic” („Archäologische Beiträge zur Geschichte der: Frühethraker. I. Die Bronzezeit im Karpaten-Balkan-Raum”), Biblioteca de arheologie, XXXIV, Editura Academiei RSR, București; 1978, 216 p. cu 110 ilustrații și un tabel cronologic în text. Preț 27 de lei RECENZII 862-966 română
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVII WINKLER, Iudita (autor) Aplicarea matricei de incidență în studii de arheologie și numismatică Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 687-692 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVII SOROCEANU, Alina (autor) , SOROCEANU, Tudor (autor) Câteva observații prilejute de alcătuirea "Repertoriului de periodice conținând articole de istorie veche, arheologie și muzeologie" Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 693-695 română
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MAC, Ioan (autor) Geografie și arheologie. Analogii și convergențe Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 867-871 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAREVICI, Gheorghe (autor) , TRENȚIU, Militon (autor) Metode de clasificare automată în arheologie Arheometrie 909-918 română
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÂNDRUȚ, Stelian (autor) „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol" Iași”, XXIV/1, 2, 1987, 655, 763 p. Recenzii şi cronică 1021-1202 română
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului de Istorie a Transilvaniei (1994) Cronică 899-908 română
articol de periodic 1996 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului Naționalde Istorie a Transilvaniei (1995) 751-769 română
articol de periodic 1997 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 33-II, seria istorie MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Tendințe ale muzeografiei contemporane în tematica și organizarea expoziției de arheologie medievală de la Muzeul Brukenthal din Sibiu Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 312-318 română
articol de periodic 1997 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Arhe. Buletin de studii și cercetări studențești de istorie veche, arheologie și epigrafie, I, Timișoara, 1996. Prezentări de cărţi - recenzii 901-902 română
articol de periodic 1997 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie „Sarmiz. Revista Cercului de arheologie „Hadrian Daicoviciu"” an I, 1, Cluj-Napoca, 1996, 22 de pagini Prezentări de cărţi - recenzii 903-904 română
articol de periodic 1997 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1996) Cronică 911-920 română
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, IV, Acta Mvsei Porolissensis WAGNHR, Ernest (autor) Preocupări de arheologie în județul Sălaj oglindite în documente din anii 1870-1950 Istoria culturii şi muzeografie 665-703 maghiară; română; rezumat germană
articol de periodic 1993 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEDELEAN, Horea (autor) , BEDELEAN, Ioan (autor) , POP, Dana (autor) Geologie și arheologie la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 185-190 română
articol de periodic 2000 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău STAMATI, Iurie (autor) „Pâinișoarele" din lut (un exemplu de dialog între arheologie și etnologie) Arheologie medievală 361-394 română
articol de periodic 2019 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XV, seria Istorie veche și arheologie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor) , MISCHKA, Doris (autor) , MISCHKA, Carsten (autor) , ȚURCANU, Senica (autor) , OANCĂ, Mircea (autor) , KOVACS, Adela (autor) , HONCU, Ștefan (autor) , BERZOVAN, Alexandru (autor) Un sanctuar casnic sau comunitar la Scânteia. Studiu de etnoreligie, etnoarheologie, arheologie 35-77 română
articol de periodic 2009 Alt Schaessburg, 2, seria Istorie. Patrimoniu IOAN F., Pascu (autor) Turnul Cizmarilor. Arheologie și istorie Patrimoniu 171-182 română
articol de periodic 1931 Analele Banatului. Serie Veche: AnB, IV, nr. 1-3, ianuarie-martie, Serie Veche REDACȚIA (autor) Adunarea generală a „Soc. de istorie și arheologie" din Timișoara. 127-138 română
articol de periodic 1994 Analele Banatului: AnB, III, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Poate exista o arheologie romanică? 497-499 română
articol de periodic 1996 Analele Banatului: AnB, IV-2, seria Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) "Iudeous, Sarracenos sive Ismahelitas. Evreii, Saracinii și Ismaeliții”. Arheologie și istorie 7-16 română
articol de periodic 1996 Analele Banatului: AnB, IV-2, seria Istorie TOMA, Nicoleta (autor) Constituirea Societății de Istorie și Arheologie din Banat 217-227 română
articol de periodic 2002-2003 Analele Banatului: AnB, X-XI, nr. 2, seria Arheologie-Istorie MICU, Daniela (autor) Studii publicate de membrii secțiilor de arheologie și de istorie în perioada 2002-2003 Din Cronica Muzeului Banatului 609-612 română
articol de periodic 2004-2005 Analele Banatului: AnB, XII-XIII, seria Arheologie-Istorie CEDICĂ, Valentin (autor) Colectivul Secției de Arheologie a Muzeului Banatului în anii 2004-2005 Din Cronica Muzeului Banatului 685 română
articol de periodic 2004-2005 Analele Banatului: AnB, XII-XIII, seria Arheologie-Istorie DEMIAN, Nicoleta (autor) Cărți, studii, recenzii, cataloage, pliante și cronici de expoziție publicate de membrii secțiilor de arheologie și istorie în perioada 2004-2005 Din Cronica Muzeului Banatului 687-691 română
articol de periodic 2005 Analele Banatului: AnB, XII-XIII, seria arheologie-istorie CEDICĂ, Valentin (autor) Colectivul secției de Arheologie a Muzeului Banatului în anii 2004-2005 685-685 română
articol de periodic 2005 Analele Banatului: AnB, XII-XIII, seria arheologie-istorie DEMIAN, Nicoleta (autor) Cărți, studii, recenzii, cataloage, pliante și cronici de expoziție publicate de membrii secțiilor de arheologie și istorie în perioada 2004-2005 687-691 română
articol de periodic 2006 Analele Banatului: AnB, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie CEDICĂ, Valentin (autor) Colectivul Secției de Arheologie a Muzeului Banatului în anul 2006 413-413 română
articol de periodic 2012 Analele Banatului: AnB, XX, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor) Analele Banatului, Arheologie-Istorie, serie npuă, la ceas aniversar 9-11 română
articol de periodic 2012 Analele Banatului: AnB, XX, seria Arheologie-Istorie PINCA, Răzvan (autor) , STREMTAN, Ioana (autor) Cercetări de geografie istorică și arheologie medievală la Coșteiu (jud. Timiș) 189-204 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Analele Banatului: AnB, XXV, seria Istorie-Arheologie SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) , ȚEICU, Dumitru (autor) Cercetări de arheologie urbană. Reflecții privind orașul Timișoara în secolele XVII-XVIII Arheologie şi Istorie Medievală 143-169 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2011 Analele Brăilei: AnBr, 11, seria istorie-cultură-civilizație CASIAN (autor) Profesorul Ionel Cîndea, membru de onoare al Istitutului de Arheologie din Iași 527-528 română
articol de periodic 2011 Analele Brăilei: AnBr, 11, seria istorie-cultură-civilizație CHIRIAC, Costel (autor) Profesorul univ. Dr. Ionel Cîndea "membru de onoare" al Institutului de Arheologie Iași 532-535 română
articol de periodic 2011 Analele Brăilei: AnBr, 11, seria istorie-cultură-civilizație CÎNDEA, Ionel (autor) Profesorul Ionel Cîndea, membru de onoare al Istitutului de Arheologie din Iași - Cuvînt de răspuns 537-541 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 1 BLĂNARU, ALMA (autor) Dicționar de termeni păstorești. Elemente de arheologie culturală. 291 română
articol de periodic 2013 Analele Bucovinei: AB, XX, nr. 2 NICULICĂ, Bogdan-Petru (autor) Arheologie și arheologi în Bucovina secolului al XIX-lea. De la anticarism la instituționalizare română
articol de periodic 2008 Analele Dobrogei: AnD, IX, serie nouă CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Arheologie medievală română - Panait P., Flaut D. 391-393 română
articol de periodic 2008 Angustia, 12, seria arheologie-etnografie BRIEWIG, Bjorn (autor) , BUZEA, Dan (autor) , COTRUȚĂ, Mirela (autor) Arheologie experimentală. Construirea unei instalații de foc (vatră) după modelul celor descoperite la Păileni Ciuc - Ciomortan - ”Dâmbul Cetății”, jud. Harghita 67-78 română
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor) Proiecte de arheologie aeriană în România 389-412 română
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BUZEA, Dan (autor) , CÎRLĂNESCU, Alexandra (autor) Oamenii Sării - Tabăra de Arheologie Experimentală de la Beclean - Băile Figa, jud. Bistrița-Năsăud 511-522 română
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BRIEWIG, Bjorn (autor) , BUZEA, Dan (autor) , CÎRLĂNESCU, Alexandra (autor) , DEAK, Andrea (autor) Tabără de Arheologie Experimentală Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății" jud. Harghita, 09-30 august 2009 523-538 română
articol de periodic 2014 Angustia, nr. 17-18 POPOVICI, Dan (autor) Construirea cuptorului de tip roman, topirea și suflarea sticlei la foc de lemne. Între experiment artistic și arheologie experimentală ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 245-263 română
articol de periodic 2015 Angustia, 19 MAGDALENA, Ștefan (autor) , DAN, Ștefan (autor) , DAN LUCIAN, Buzea (autor) Studii de arheologie aeriană în situri dacice din sud-estul Transilvaniei STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE 133-162 română
articol de periodic 2010 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXVII MAREȘ, Ion (autor) Cultura Cucuteni - Artă și religie, Expoziție organizată de Muzeul Bucovinei la Muzeul de Stat de Arheologie/Panstwowe Muzeum Archeologiczne din Varșovia 321-324 română
articol de periodic 1984 Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova: AMIAP, 1, Studii și cercetări Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări 1-300 română; franceză
articol de periodic 1985 Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova: AMIAP, 2, Studii și cercetări Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări 1-330 română; franceză
articol de periodic 1986 Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova: AMIAP, 3, Studii și cercetări Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări 1-376 română; franceză
articol de periodic 1991 Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova: AMIAP, I, 01_Anuarul-Muzeului-de-Istorie-Arheologie-Prahova-SN_I-1991.jpg, serie nouă Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări 1-300 română; franceză
articol de periodic 1995-1996 Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova: AMIAP, II Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări 1-226 română; franceză
articol de periodic 2008 Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova: AMIAP, III-IV, nr. 11-12, Studii și Cercetări, Serie Nouă Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări 1-324 română; engleză; franceză
articol de periodic 2014 Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova: AMIAP, 5, seria nouă Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări 1-302 română
articol de periodic 2015 Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova: AMIAP, VI, seria nouă Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări 1-366 română
articol de periodic 2016 Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova: AMIAP, VII, seria nouă Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări 1-178 română
articol de periodic 2017 Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova: AMIAP, VIII, seria nouă Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări 1-320 română
articol de periodic 1999-2000-2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXVI-XXVII-XXVIII CATARGIU, Zenovia (autor) La frontiera dintre arheologie și astronomie - arheoastronomia - 651-654 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie POPESCU, E. (autor) Folosirea materialului complementar în expoziția de arheologie (Muzeul Județean Argeș) Muzeografie - patrimoniul cultural naţional 425-432 română
articol de periodic 1998 Arheologia Medievală: ArhMed, II MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Cercetări de arheologie medievală în perimetrul orașului Sibiu efectuate în ultimul deceniu 87- română
articol de periodic 2010 Arheologia Mileniului I p. Chr., I, Cercetări actuale privind istoria și arheologia migrațiilor MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) Etica și deontologia profesională în arheologie 270-284 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 POPESCU, Octavian (autor) Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (I) I. Istorie veche şi medie 59-80 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 ȚEICU, Dumitru (autor) Cercetări de arheologie medievală la Berzovia I. Istorie veche şi medie 267-279 română
articol de periodic 1995 Banatica, 13, nr. 1 BEJAN, Adrian (autor) , PATAKY, Erno (autor) Aspecte ale vieții cultural-științifice timișorene în a doua jumatate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. Societatea de Istorie și Arheologie și Societatea de Științe Naturale 277-290 română
articol de periodic 2000 Banatica, 15, nr. 1 GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) Aplicații ale metodelor mineralogice de analiză în arheologie 261-270 română
articol de periodic 2003 Banatica, 16, nr. 1 GUDEA, Nicolae (autor) Notițe de arheologie creștină. I. O clădire din așezarea rurală de la Gornea între locuirea rustică și basilica creștină 263-272 română
articol de periodic 2005 Banatica, 17 ȚEICU, Dumitru (autor) Repertoriul arheologic al județului Caraș-Severin si Arheologie și istorie. Descoperiri din județul Caraș-Severin - Luca Sabin Adrian 623-632 română
articol de periodic 2013 Banatica, 23 HAMAT, Ana-Cristina (autor) Lămpile antice din colecția Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova - Ploiești - Topoleanu Florin 681-683 engleză
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 LUCA, Sabin Adrian (autor) Tipologia, formalismul și "noile școli de arheologie" (I) (Sabin Adrian Luca) 619-641 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis: BMN, XXVII CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) Folosirea metodelor nucleare în arheologie - stadiul mondial și posibilitățile românești 243-243 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis: BMN, XXVII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor) Publicații WEB de arheologie 243-243 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis: BMN, XXVII RADU, Valentin (autor) Fișă osteologică pentru arheologie. Contribuții la osteometria platicii /Abramis brama danubii, Pavlov - 1956) 267-267 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis: BMN, XXVII DIMA, S. (autor) Prelucrarea informatică a indexurilor în arheologie 274-274 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis: BMN, XXVII