Criterii căutate

  • Ai căutat: armată

Sumarul rezultatului căutării

  • Occasional Papers, VII, nr. 15, Armată și societate în România în a doua jumătate a secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea: modernizarea societății românești și reforma organismului militar
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "armată" 89 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia: ActaBC, IX MITREA, Ioan (autor) Un mare nedreptățit al istoriei: generalul de corp de armată N. Dăscălescu 589-600 română
articol de periodic 2016 Acta Bacoviensia: ActaBC, XI SPÎNU, Alin (autor) Întruniri ale unor militari din armata rusă la Bacpu (mai-iunie 1917) 223-232 română
articol de periodic 2013 Acta Centri Lucusiensis: ActaCL, nr. 1B TIMOC, Calin (autor) Sarmații și armata romană din Banat în secolul IV d. Hr. Dacia Restituta 53-57 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2014 Acta Centri Lucusiensis: ActaCL, nr. 2A TIMOC, Calin (autor) Dacii în armata romană târzie Romanitate şi romanizare 76-78 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-I DONOVICI, Alexandru (autor) Armata română între Est și Vest Studii şi cercetări istorice 453-456 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-II GEORGESCU, Florian (autor) Epurările politice din armata română între anii 1944-1948 Studii şi cercetări istorice 522-534 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII, nr. II TĂNASE, Mircea (autor) Mareșalul Constantin Prezan - un nume de glorie al Corpul 4 armată teritorial de la Cluj Cercetări interdisciplinare şi istoria culturii 334-343 română
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXI, nr. 2 TĂNASE, Mircea (autor) Armata națională de eliberare - o iluzie amară la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial Istorie modernă şi contemporană, istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 215-226 română
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVIII RĂDULESCU, Marius (autor) Puterea armată română în Războiul de Independență (1877) 157-166 română
articol de periodic 2018 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXIX, nr. 2 CHIPER, Constantin (autor) Armata română în campania militară din anul 1917. Contribuția armatei române la înfăptuirea și apărarea Marii Uniri Istorie Modernă şi Contemporană 129-162 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, V-VI, seria 2006-2007 FETCU, Ion (autor) 90 de ani de la bătățiile purtate de armata română în vara anului 2917. triunghiul de foc: Mărăști, Mărășești, Oizuz 255-262 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, V-VI, seria 2006-2007 BALANOVICI, Sergiu (autor) Eminent ca militar, comandant și om generalul de corp de armată Nicolae Samsonovici 279-284 română
articol de periodic 2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XIV-XV EGNER, Florin Simion (autor) Armeni botoșăneni în armata română LOCURI ŞI OAMENI DN ZONA BOTOŞANI 144-159 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVI PRODAN, Dan (autor) Florin Simion Egner, Armeni botoșăneni în armata română, cu Prefață de Prof. D-r Dan Prodan, Tipografia RIA, Botoșani, 2016, 66 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 460-464 română
articol de periodic 1964 Acta Musei Napocensis: ActaMN, I BUNTA, Petru (autor) Insurecția armată din august 1944 - Cotitură istorică în viața poporului român 1-35 română
articol de periodic 1984 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXI PETCULESCU, Liviu (autor) Cristian M. Vlădescu, „Armata romană în Dacia Inferior”, București, 1983, 199 p., 133 il., rezumate. RECENZII 831-836 română
articol de periodic 1996 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-II, seria istorie IONESCU SAINT-CYR, Alexandru (autor) Armata română între deznădejdea retragerii și speranța revenirii Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 33-36 română
articol de periodic 1996 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae (autor) Note de lectură. III. Despre armata romană din provinciile dacice 169-178 română
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis GUDEA, Nicolae (autor) Cîteva observații în legătură cu trupele din Dacia de Nord și cu armata Daciei Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 115-122 română; rezumat germană
articol de periodic 1982 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NICULESCU, Gheorghe (autor) , TUCA, Cornel (autor) Contribuția batalionului 7 Vînători de Munte din Zalău la luptele purtate de armata română pentru eliberarea Ardealului de Nord Istorie contemporană 301- română
articol de periodic 1985 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, IX RUSSU, Ioan (autor) Ala miliaria în armata Daciei Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 137- română
articol de periodic 1986 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GIURGIU, Luminița (autor) Starea de spirit a populației transilvănene la începutul decenului al 4-lea reflectată în documentele de arhivă a corpului 6 Armată Istorie contemporană 419- română
articol de periodic 2008 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie GHEORGHE, Lavinia (autor) Armata în activitatea și preocupările "Astrei Dobrogene" 1927-1935 Istorie Modernă şi Contemporană 539-551 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXIV, seria istorie-etnografie CUȚUI, Alexandrina (autor) , SCURTU, Costin (autor) Considerații asupra seviciului religios în armata română 127-140 română
articol de periodic 1993 Analele Banatului: AnB, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Voluntari bănățeni în armata română în anii Primului Război Mondial 308-325 română
articol de periodic 1994 Analele Banatului: AnB, III, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Voluntari bănățeni în armata română în anii primului război mondial (II) 395-397 română
articol de periodic 2001 Analele Banatului: AnB, IX, seria Arheologie-Istorie GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind activitățile militate efectuate de Divizia 1 Infanterie din Armata Română în perioada anului 1943 537-551 română
articol de periodic 2004-2005 Analele Banatului: AnB, XII-XIII, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Armata Daciei și campania din Orient a împăratului Gordian al III-lea Arheologie şi Istorie Veche 171-186 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2005 Analele Banatului: AnB, XII-XIII, seria arheologie-istorie BENEA, Doina (autor) Armata Daciei șio campania din Orient a împăratului Gordian al III-lea 171-185 română
articol de periodic 2006 Analele Banatului: AnB, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie FODOREAN, Florin (autor) Armata în sud-vestul Daciei romane - Nemeth Eduard 399-404 română
articol de periodic 1998 Analele Bucovinei: AB, V, nr. 2 ZADIK, ION (autor) Armata română în Pocuția 367 română
articol de periodic 2004 Analele Bucovinei: AB, XI, nr. 1 OLARU, MARIAN (autor) Aspecte privind rezistența armată anticomunistă în Munții Bucovinei. Jurnalul lui Vasile Motrescu 125 română
articol de periodic 2013 Analele Buzăului, V GHEORGHE, Viorel (autor) Colaborarea dintre Primăria Buzău și armată pentru construirea de cazărmi 1882-1916 Istorie 155-170 română
articol de periodic 2018 Analele Buzăului, X LIUȘNEA, Mihaela-Denisia (autor) Armata română angajată într-un război cu o nouă configurație și dinamică - Bătălia pentru Galați, în ianuarie 1918 187-198 română
articol de periodic 2008 Analele Dobrogei: AnD, IX, serie nouă OPRIȘ, Petre (autor) Armata română și primele trei protocoale secrete ale organizației tratatului de la Varșovia (1955-1963) 265-287 română
articol de periodic 2019 Analele Dobrogei: AnD, I, seria III SCURTU, Costin (autor) , SCURTU, Ana-Maria (autor) Stabilirea normelor juridice privind funcționarea Serviciului Religios în Armata Română 343-359 română
articol de periodic 2012 Angustia, 16, seria istorie-socologie TUTULA, Vasile (autor) Capturarea și dezarmarea de către armata română a diviziei de secui (23-29 aprilie 1919) 191-196 română
articol de periodic 2002-2003 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXIX-XXX, nr. 2 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Armata română și unirea Basarabiei și Bucovinei cu Romania 1917-1918 - Stănescu Marin 449-451 română
articol de periodic 2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 HURJUI, Petru (autor) Valori estetice în scrisorile din armată și din război 231-242 română
articol de periodic 1999-2000-2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXVI-XXVII-XXVIII CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Armata română în al doilea război mondial (1941-1945). Dicționar enciclopedic - Duțu A., Dobre F., Loghin Leonida 707-708 română
articol de periodic 2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie DUMITRESCU, Ionel (autor) Armata română în anii 1946-1947 Istorie Modernă, Istorie Contemporană 429-434 română
articol de periodic 2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Rezistența armată anticomunistă din Munții Făgăraș reflectată în istoria României Istorie Modernă, Istorie Contemporană 435-442 română
articol de periodic 2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie CHISTOL, Aurelian (autor) Elemente ale desfășurării campaniei electorale în armată în 1946 Istorie Modernă şi Contemporană 421-430 română
articol de periodic 2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie BANU, Florian (autor) Cîteva considerații privind longevitatea grupului de rezistență armată Arsenescu-Arnăuțoiu (1949-1958) 535-543 română
articol de periodic 2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie ȚUCĂ, Cornel (autor) Despre prizonieratul în Rusia al românilor din armata austro-ungară Istorie Modernă şi Contemporană 379-391 română
articol de periodic 2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie DUMITRESCU, Ionel-Claudiu (autor) Armata roșie și județul Argeș în anii 1944-1947 Istorie Modernă şi Contemporană 293-304 română
articol de periodic 2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria Istorie POPESCU, Cornel (autor) , ȚUCĂ, Cornel (autor) Armata a II-a Română la Mărăști: compunere și dispozitiv ofensiv Istorie Modernă şi Contemporană 209-224 română, engleză
articol de periodic 1977 Banatica, 4 GROZA, Liviu (autor) Contribuții aduse de Divizia 19 Infanterie la insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și la acoperirea frontierelor țării în partea de sud a Banatului IV. Istorie modernă şi contemporană 415-425 română
articol de periodic 2015 Banatica, 25 ARDELEAN, Florin Nicolae (autor) Mercenarii străini și inovațiile militare moderne timpurii în Europa central-răsăriteană. Armata lui Castaldo în Transilvania și Banat. 37-56 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 1 ONIȚIU, Atalia (autor) Cultele africane si armata romana din Dacia. Cateva consideratii 217-228 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 VIRAG, Paula (autor) Aspecte din viața trăită de soldații din armata austro-ungară în timpul "Marelui Razboi" 358-368 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, II PETRIC, Aron (autor) Insurecția armată antifascistă din august 1944 organizată și condusă de Partidul Comunist din România Studii 123-142 română
articol de periodic 1979 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, III TAMAȘ, Veronica (autor) Aportul județului Vîlcea la constituirea, de către armata română a podului peste Dunăre în timpul operațiunilor militare din 1877-1878 Istorie 126-130 română
articol de periodic 1993 Carpica, XXIV ICHIM, Eugen (autor) Generalul de corp de armată Nicolae Șova, strălucit fiu al oștirii române 195-200 română
articol de periodic 1999 Carpica, XXVIII LUCACI, Andrei (autor) Asistența religioasă în armata română la pragul mileniului III 281-286 română
articol de periodic 2009 Cercetări Arheologice: CA, XVI STOIAN, Gabriel (autor) Civilii și armata romană. Lixae și Calones 295-304 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1971 Cercetări istorice: CI, II ȘANDRU, Dumitru (autor) , SAIZU, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea stării de spirit în armata română în anii dictaturii militaro-fasciste V. Mişcarea muncitorească şi democratică 321-336 română
articol de periodic 1974 Cercetări istorice: CI, V LOGHIN, A. (autor) , SAIZU, Ion (autor) Starea de spirit din armata română reflectată în presa comunistă și democratică (1934-1940) IV. Istorie politică şi social-economică 171-185 română
articol de periodic 1980 Cercetări istorice: CI, XI ANGELESCU, C (autor) Generalul locotenent din armata rusă Emil Wittgenstein despre participarea României la războiul din 1877-1878 V. Documente 681-684 română
articol de periodic 2016 Cibinium, XVI ALEXE, Nicolae Adrian (autor) Integrarea etnicilor musulmani în România - fesul turcesc în Armata României 1884-1930 189-197 română
articol de periodic 1993 Crisia, XXIII ȚEPELEA, Ioan (autor) Armata română la Budapesta (august-noiembrie 1919) I. Studii şi articole 281-297 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XII ILIESCU, Ionuț (autor) Calea ferată din Munții Vrancei (zona Tulnici-Lepșa) realizată de către armata germană în timpul primului război mondial. Mărturii documentare 180-187 română
articol de periodic 2023 Litua - Studii și Cercetări, XXV PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) , PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana (autor) Ion Lunceanu (1884-1955) – voluntar în armata SUA în Pimul Război Mondial. Memorialistică 279-308 română
articol de periodic 1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Insurecția națională armată anfascistă și antimperialistă din august 1944 555- română
articol de periodic 2001 Mousaios, VI GAIȚĂ, Alexandru (autor) , STAN, Constantin (autor) Armata sovietică de ocupație pe teritoriul fostului județ Buzău (1944-1945) - Contribuții documentare - 379-403 română
articol de periodic 1998 Muzeul Național, X IONIȚĂ, Viorel (autor) Relațiile dintre armata imperială rusă și agricultorii din Vlașca în timpul războiului de independență / The relations between the Russian Imperial army and the farmers of Vlașca during the Independence War / 53-57 română
articol de periodic 1998 Muzeul Național, X STAVARACHE, DumItru (autor) Asistența religioasă în armata română în prima jumătate a secolului al XX-lea / Religious service in the romanian army in the first half of the 20th century 175-180 română
articol de periodic 2017 Muzeul Național, XXIX muzeograf, ROAITĂ, Flavius (autor) Simboluri și însemne medievale folosite de armata celui de-al Treilea Reich. Studiu de caz. Marca divizională a Leibstandarte SS Adolf Hitler 239-250 română
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Lavinia (autor) Probleme de armată și relații personale în câteva scrisori din corespondența generalului Cantilli Istorie 301 română; engleză
articol de periodic 2009 Revista arhivelor: RA, 75, nr. 1 DOBRINCU, Dorin (autor) Rezistența armată anticomunistă și rezistența greco-catolică în centrul Transilvaniei. Organizația "Partizanii Regelui Mihai - Armata Secretă" (1948-1950) Studies of history 204-218 română
articol de periodic 2006 Revista Bistriței: RB, XX LAKATOS, Artur (autor) Distrugerile provocate de armata germană în orașul Cluj în perioada martie-octombrie 1944 Istorie 325-330 română, engleză
articol de periodic 1916 Revista istorică (1915-1946): RI, II, nr. 1-2, februarie Constantin Lucaciu, Biserica, școala și armata, București, 1915 Dări de seamă 40 română
articol de periodic 1916 Revista istorică (1915-1946): RI, II, nr. 3-6, martie-iunie Cassian R. Munteaunu, Atacul, însemnările din război ale unui soldat român din armata austro-ungară, București, 1915 Dări de seamă 118-119 română
articol de periodic 1971 Revista Muzeelor: RM, 6 PAPOIU, DUMITRU (autor) Expoziție de documente originale „Activitate a P. C. R. În Armată” 501-506 română
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" BABOȘ, Alexandru (autor) Armata ardeleană, parte componentă a armatei române, în apărarea Marii Uniri Studii şi articole 377-386 română
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis GIURAN, Valeriu (autor) Momente privind participarea Regimentului 5 Vânători din armata română în cel de al doilea răzvoi mondial, campania din est, în perioada anului 1942 Studii şi articole 627-681 română, franceză
articol de periodic 2007-2008 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis SCURTU, Costin (autor) NATO și armata română Istorie contemporană 740-750 română, engleză
articol de periodic 1962 Studii Clasice: StCl EDELSTEIN, Frieda (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Poziția lui Tacitus față de armată, popor și provincii Comunicări şi studii 245-274 română, rusă, franceză
articol de periodic 1965 Studii și Articole de Istorie: SAI, 7 SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Armata Principatelor Române în sprijinul Unirii Miscellanea 393-400 română
articol de periodic 1973 Studii și Articole de Istorie: SAI, 23 NANIA, Ion (autor) O ciocnire armată între bizantini și unguri, la nord de Dunăre, necunoscută până azi ISTORIE LOCALĂ 38-42 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 27-28 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă în istoriografia românească și străină Bibliografie 205-210 română
articol de periodic 1975 Studii și Articole de Istorie: SAI, 30-31 BÎRDEANU, Nicolae (autor) Insurecția națională armată antifascistă și anti-imperialistă din august 1944 Planuri de lecţii comentate 166-174 română
articol de periodic 1960 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, iulie-decembrie TUDOR, D (autor) Contribuții privitoare la armata Daciei Ripensis Studii 335-363 română
articol de periodic 2010 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 MATEI-POPESCU, Florian (autor) Armata romană în Moesia Inferior Teze de doctorat 189-199 Română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVIII TUTULA, Vasile (autor) Astra și armata română: generalul Traian Moșoiu, un militar al faptelor, un astrist activ în apărarea Marii Uniri de la 1918 271-280 română
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, seria istorie BOZU, Ovidiu (autor) , RĂUȚ, Octavian (autor) Armata romană din Banat I. (unitățile auxiliare) 195-218 română
articol de periodic 1979 Tibiscum, Studii și Comunicări de Istorie. In memoriam Constantini Daicoviciu (1898-1978), seria Istorie RĂUȚ, Octavian (autor) , BOZU, Ovidiu (autor) Armata romană din Banat. I. (Unitățile auxiliare) 195-218 română, franceză
articol de periodic 2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII NEGREA, Ștefan (autor) Destinul tragic al consătenilor nemțeni N. Dăscălescu și V. Mitre - generali în armata regală română 270-275 română
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII PĂIUȘAN, Radu (autor) Privind rolul voluntarilor ardeleni din armata română în lupta pentru unitatea națională